Takto nejak bude vyzerat “koniec”, ale:

Motto: Skutky apoštolov 2:17 “V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, … 21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Tento článok je o Werdenbergovom proroctve z roku 1994, a je desivým čítaním. Okolo dvadsať percent Biblie tvoria proroctvá o konci sveta, a mali by ste ich brať s plnou vážnosťou. Werdenbergovo proroctvo je s nimi plne v zhode, a ponúka vzácne detaily.

U Boha akoby neexistovala “minulosť”, “súčasnosť” či “budúcnosť”, akoby sa uňho všetko odohrávalo “teraz”. Prečo? Ideme aj to demystifikovať po analýze Werdenbergovho proroctva.

Predbežne snáď toto:

„Pre toho, kto verí vo (kvantovú) fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“ — Albert Einstein

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/38513-albert-einstein-pre-toho-kto-veri-vo-fyziku-je-oddelenie-minulost/

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“ – Albert Einstein

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/290767-albert-einstein-rozlisovat-medzi-minulostou-a-buducnostou-je-len-i/

Preto “fungujú” do vysokej miery aj proroctvá. Materiálny svet je výtvorom myšlienok a emócií živočichov v ňom žijúcich. Vysvetlil som vám to už v článku DAJME KONEČNE ZBOHOM MATERIALIZMU. Vašimi myšlienkami viete ovplyvňovať aj “minulosť”, aj “súčasnosť”, aj “budúcnosť”. Áno, to čo sa deje “teraz”, je ovplyvňované aj myšlienkami a emóciami ľudí či živočíchov dávno mŕtvymi alebo ešte nenarodenými. Že prečo je tomu tak, tomu nerozumejú dokonale ani mnohé mimozemské rasy. Nie sú nato dostatočne rozvinuté ani naše mozgy, aby sme tomu dokonale porozumeli. Treba to však s pokorou akceptovať. I keď ani kohút nie je schopný porozumieť matematike kvoli nerozvinutosti svojho mozgu(mysle), ešte neznamená, že matematika objektívne neexistuje. Vo všeobecnosti platí, že ani jeden živočích v tomto 3D materiálnom svete nie je schopný dokonale porozumieť tomu, ako funguje táto materiálna realita. Je to súčasťou princípov stvorenia: v tejto realite proste takto to má byť.

Materiálny svet je iluzorický. Časopriestor vzniká z “kolektívneho podvedomia” živočíchov v ňom žijúcich. Ako nejaká hlina, neustále sa formuje v kolektívnom podvedomí, no definitívnu podobu niečo nenabudne pokiaľ nenastane. Preto platí, že síce mnohé proroctvá majú vysokú presnosť, no ani jeden nemá stopercentnú presnosť. Jasnovidec totiž vidí tú “formujúcu sa hlinu”. Teoreticky si síce vie upriamiť svoju pozornosť – svoju aktivovanú hypofízu či “tretie oko” – na hociktorý bod časopriestoru v “minulosti”, “súčasnosti” alebo “budúcnosti”, každý jeden bod časopriestoru “do budúcna” zostáva formujúcou sa hlinou pokiaľ nenastane.

Čo sa týka presnosti, Werdenbergovo proroctvo je jedno z najpresnejších. Mnohé prorokované udalosti už v minulosti nastali, tie teraz nebudem analyzovať.

Pozrime sa na súčasnost či blízku budúcnosť:
http://proroctva.blogspot.com/2013/01/proroctvo-gottfrieda-von-werdenberg.html

Werdenberg: Uhlie a drevo sa vrátia do bežného života. Prv, než začne III. svetová vojna odstaví Rusko dodávky ropy a plynu do iných zemí. K tomu sa dostaví aj ďalší vojenský konflikt v regióne Saudskej Arábie ešte pred III. svetovou vojnou. Nebude sa konať žiadny ďalší Černobyľ pred vypuknutím III. svetovej vojny. Energetická kríza vypukne tesne pred touto vojnou.

Energetická kríza nedávno vypukla… takže sme pravdepodobne už iba na roky vzdialení od Tretej svetovej

Werdenberg: Ďalšie veľmi dôležité znamenie bude ozbrojený konflikt na blízkom východe, ktorý sa odohrá na arabskej pôde a bude zapojená aj Saudská Arábia. Nebudú použité žiadne atómové zbrane. USA vlastnia saudské ropné priestory, budú porazení a ropné priestory vydobyté späť.

Toto je zatiaľ “formujúcou sa hlinou”, no čítajúc niektoré správy som nadobudol dojem, že asi nie sme od toho až tak ďaľeko:
https://e.dennikn.sk/minuta/3051739
12. októbra 2022 Joe Biden varoval, že Saudská Arábia ponesie „následky“ za rozhodnutie o znížení produkcie ropy.

Werdenberg: Pred vypuknutím III. svet. vojny padne moc v Európe do rúk ľavým radikálom. Boľševizmus a komunizmus bude oslavovať návrat. Kresťanstvo a cirkev budú trpieť prenasledovaním pod vedením ľavo orientovanými radikálmi, zvlášť v Taliansku a Francúzsku. Multikulturálna spoločnosť vyvinie multikulturálny zločin.

Toto je tiež formujucou sa hlinou už dávnejšie. Európa padne do chaosu, zaplavia ju migranti, v niektorých krajinách budú pred Treťou svetovou občianske vojny, u nás na Slovensku však nie.

Werdenberg:Česká a Slovenská Republika zostávajú stabilné do III. svetovej vojny. Neskĺznu do žiadnej občianskej vojny ako bývalá Juhoslávia. Napriek tomu budú počas III. svetovej vojny veľmi trpieť.

Werdenberg: Český a Slovenský Štát zostanú stabilné.Udalosti kulminujú a dosiahnu najvyšší bod pred treťou vojnou. Krátko pred vypuknutím “tretej” budú milióny ludí z východnej a južnej Európy zaplavovať západoeurópske krajiny. Chaos sa začne približne v čase, alebo krátko nato, ako USA – vojenské sily z väčšej časti stiahli svoje jednotky z Európy.

NWO a III. svetová vojna – Werdenberg hovorí o “dvoch rokoch”, biblické proroctvá o 3.5 roka

Daniel 7:23 Povedal toto: “Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať; mlátiť a šliapať celú zem.

7:25 … budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času.

čas = rok, časy = dva roky, pol času = pol roka, dokopy 3.5 roka

Werdenberg: Celý vojenský konflikt trvá sotva 2 roky, menej v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Rusi najprv obsadia Rakúsko, kvôli strategickej polohe. Z Rakúskej strany nebude vytváraný žiadny odpor. USA sa nebúdú vmiešavať do konfliktu. Rusi si zoberú tak veľa potravín k zaopatreniu svojich jednotiek, ako len budú vládať. Akýkoľvek odpor je zbytočný. Keď dosiahne revolúcia v Taliansku svojho vrcholu, vpochodujú Rusi aj na taliansku pôdu. Približne v tom čase, keď budú Rusi v Rakúsku, dosiahne občianska vojna (revolúcia) vo Francúzsku a v Taliansku svojho najstrašnejšieho bodu, vedená bezbožnými extrémne vľavo orientovanými vodcami. Bude prenasledované duchovenstvo, budú sa páchať masové vraždenia a pľundrovanie majetkov. Najväčšmi nebezpeční sú sociálni vyvrheli aj pre susedné zeme Francúzska a Talianska. Tieto vraždiace a pľundrujúce hordy nepoznajú žiadne zmilovanie. To sú tí, čo zničia Paríž a Rím tým, že všetko zapália a nechajú vyhorieť. Počas celkového času vojny budú všetky veľké a aj malé mestá zničené. Prežitie je možné iba na vidieku.

Toto je už pád, samozničenie “globálneho Babylonu” ako predpovedané v Biblii:

Zjv 18:2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.

Vyčínanie radikálnych elementov, prenasledované duchovenstvo, masové vraždenia kňazov radikálnymi ľavičiarmi inak odzrkadluje Božiu vôľu.

Werdenberg: Cirkev už nebude celosvetová mocenská inštitúcia. Pápeži nebudú už nikdy v budúcnosti existovať.

Boh zničí Katolícku cirkev. Rím a jeho cirkev je totiž tou povestnou “smilnicou” či babylónskou ženou v Zjaveniach Jána:

Zjv 17: 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom.

(radikálne elementy v Taliansku vyvraždia kňazov a zničia cirkev)

Werdenberg: Prvé atómové zbrane budú v Európe použité v stredomorí. Veľa atómových bômb bude odpálených ponad Adriou, od severu až k juhu. Následkami budú obrovské záplavové vlny v týchto priestoroch. Šokové vlny bude možné registrovať v Rakúsku a v Nemecku. Atómové útoky Rusov v Adrii a pozdejšie v severnom mori slúžia výlučne len k zničeniu tam operujúcich nepriateľských lodí. Vojna bude aj na Balkáne, od Albánska cez Maďarsko a Bulharsko až po Turecko. Rusi nakoniec prehrajú všetky svoje snahy o dobytia. Čína pomôže Európe nepriamo s prejavením vôle odporu. Čínske jednotky premôžu Rusov v strednej Európe. Na svojej ceste do strednej Európy vydobyjú Číňania južné Rusko. Ich oveľa menšie pancierové vozidlá budú ruské ďaleko prekračovať v manévrovateľnosti a Ruské jednotky budú premožené. Európske národy budú pozerať Číňanom do očí veľmi zarmútene, ale oni nenávidia nie Číňanov, ale Rusov. Na začiatku budú bojovať Ruské a Čínske jednotky medzi sebou konvenčnými zbraňami v Dolnom Rakúsku a v Čechách, severne od Dunaja. Front bude prelomený tri krát. Veľa, veľa ľudí zomrie počas týchto pancierových súbojov, ktoré celý ten priestor znivočia. V Dolnom Rakúsku a ani v Čechách nezostane kameň na kameni.
Podobný osud stihne aj iné krajiny sveta. USA a Kanada budú tiež znivočené. Pri postupnom vedení vojny prepadnú Rusi aj Západnú Európu a nieje možný žiadny skutočný odpor proti Rusom. Totálne víťazstvo Rusov nad Nemeckom sa dá prekaziť jedine pomocou nemeckého vojenského satelitu na obežnej dráhe. Môže zostať v kozmickom priestore pomocou revolučného pohonu a je vybavený elektromagnetickým kanónom, ktorý dokáže odpáliť svetelné paprsky. Tento satelit môže zničiť všetky najmodernejšie rakety.V tomto čase je polovica Európy na jednej hromade trosiek. Teraz sa rozhodli Američania pomôcť Európe. Gigantické súboje sa odohrávajú s tými najstrašnejšími zbraňovými systémami. Minimálne jedna atómová potyčka sa odohrá v severnom mori. Postihnuté sú všetky Anreinerské štáty na pobreží severného mora. Gigantické vlny sa prelievajú cez Anglicko, Belgicko, Holandsko, Severné Nemecko a Dánsko. Vlny spôsobené ruskými nukleárnymi zbraňami sú vysoké až 90 m. Pohybujú sa veľmi rýchlo a pritom rastú ešte do väčšej výšky.

Zjavenia 17:20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo.

Werdenberg: Ich obrovská sila nezničí len samotný Londýn, ale aj veľké časti južného Anglicka. Späť do strednej Európy. Česká Republika figuruje ako jeden neutrálny štát. Aj napriek tomu bude Rusmi obsadená a atómové bitky zničia celú celučičkú krajinu. Peklo panuje v západnej časti Českej Republiky. Nukleárne zbrane a Neutrónové bomby budú použité už pri prvom vzájomnom stretnutí Rusov a Číňanov. Druhé vzájomné stretnutie je ešte horšie. Číňania sa pokúšajú obkľúčiť ruské jednotky, ktoré chcú újsť na sever. Otrasy množstva atómových explózií je možné pocítiť všade v strednej Európe. Celé horské reťazce sú vyhodené do povetria a zrovnané so zemou aby sa premohol nepriateľ. Nedá sa slovami opísať satanská brutalita tejto vojny.

Táto kritická situácia ale čoskoro vyvolá nutnosť božskej intervencie – druhý návrat Ježiša Krista:

Matúš 24:21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.

Werdenberg: Sírovožltý žeravý oheň sa dvíha ponad západ Českej Republiky, čo je pravdepodobne pričinením odpálenia neutrónových bômb. Potom nasleduje jedna krátka ale silná bieložltá detonácia, ktorá vystrelila oheň vysoko do nebies. Utekajúci Rusi odpálili pravdepodobne celý svoj atómový arzenál, ktorý skladovali v českých uholných šachtách. To bola posledná explózia v Českej Republike. Teraz sa roztrhla zemská kôra. Prvá explózia vysoko do nebies ukázala ako znamenie ukrižovaného pána, predstaveného zo svojimi ranami. Svet bude volať “Boh existuje”.

Matúš 24:30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Náhle sa začne božská intervencia a následný trest pre celú Zem. Roztrhnutie zemskej kôry a následné gigantické zemetrasenie pravdepodobne už vyvolajú božské sily, nie vojna.

Werdenberg: Náš pán zostáva viditeľný na nebesiach, pokiaľ pomaly naberie podobu Brezového stromu. Táto podoba je zvláštnym významom v súvislosti s proroctvom, ktoré bolo zverejnené v Nemecku pred stáročiami v spojitosti s brezou.
Teraz je vyvrhnuté tony lávy, kameňov a strusky vysoko do vzduchu a čoskoro pokryjú priestory viac ako sto kilometrov vzdialené od epicentra erupcie. Zlaté mesto Praha bude celkom zahrabané – zasypané a nikto nebude vedieť v budúcnosti, kde stálo ponajprv toto veľkolepé mesto. Okamžite po otvorení zemskej kôry nastane najväčšie zemetrasenie v dejinách ľudstva, také, že sa celá Zem bude triasť po dobu jedného celého dňa.

Zjavenia 16:18 A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi – také veľké bolo zemetrasenie.

Werdenberg: Na Zemi nezostane nič stáť, ale Boh bude niekoľko domov ochraňovať.

Skutky apoštolov 2:21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.”

Werdenberg: Nemerateľné množstvo otrávených plynov bude vystupovať zo zeme. Vystúpi to do atmosféry a potom aj do biosféry a vyvolá to tri, alebo viac dní úplnej tmy.

Skutky apoštolov 2:20 slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny.
Matúš 24:29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
Zjav 8:12 Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne.

Werdenberg: Vzduch bude otrávený na dlhé dni. Vietor bude odtiaľ rozháňať otrávené oblaky smerom na východ.

Nielen vzduch ale aj voda! Celé prostredie! Zabezpečte si konzervované jedlá a nápoje v uzavretých fľašiach na niekoľko dní!

Zjavenia Jána 8:11 … Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli

Werdenberg: Ešte stále nie je po vojne, ale teraz bude potlačená modernými prostriedkami. Rusi sú na úteku. Európske štáty formujú armádu z dobrovoľníkov. Rusi sú nenávidení kvôli holokaustu, ktorý začali. Disciplína a morálka sa z ruských vojenských jednotiek vytratila. Ruský vojaci budú komplet zahubení a ani jeden jediný sa nenavráti späť do svojho domova.

Po vojne:

Werdenberg: Len 600 miliónov prežije = 1 z desiatich.

Daniel 12:11 A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní. (t.j. 3.5 roka) 12 Šťastný, kto bude čakať a dosiahne tisíctristotridsaťpäť dní.

Werdenberg: Koľko rádioaktívneho prachu a zamoreného ovzdušia zostane po tretej svet. vojne nebolo oznámené. Po týchto udalostiach zostali na svete len zdravý ľudia. Nikto nehovorí o rádioaktívnom zamorení. Týmto musíme vziať na vedomie, že Boh očistí Zem od všetkých jedov, aby mohli preživší obhospodarovať polia a prevádzať ručné práce. Ľudia budú veľmi šťastný, ale vrhnutý na životný štandard späť do 18. storočia. To znamená.: žiadna elektrika, žiadny plyn, žiadna ropa, žiadny priemysel, žiadny televízor,, žiadne rádio, žiadny telefón, žiadne noviny, žiadne autá…atď.

Chvaľa Bohu! Bude to síce ako v 18. storočí ale bez feudalizmu. Útlak človeka človekom nebude povolený.

Werdenberg: Klíma sa v Európe tiež zmení. Bude teplejšie, podobne ako klíma v dnešnom severnom Taliansku. V dolinách budeme môcť pestovať citrusové plody. Sneh budeme vidieť len na samom vrchu kopcov. Svet sa stane väčší. Väčšie vzdialenosti sa nebudú dať prekonať. Nebude lietadiel, ktoré by nás doviezli do cudzích zemí. Turizmus odpočíva na veľmi dlhý čas. Neexistujú žiadné verejné dopravné prostriedky. Sme odkázaní na koňa a bričku. Nastúpil “Zlatý vek”. Ľudstvo žije v harmónii a na jednej vyššej špirituálnej rovine, šťastnejšie ako kedykoľvek predtým.


Addendum 26.12.2022

Poznámka 1. Existujú teórie podľa ktorých to obrovské zemetrasenie trvajúce celý deň ako aj zmena klímy pri návrate Krista budú vyvolané pootočením magnetických pólov Zeme ako dosledok destabilizácie planéty jadrovým konfliktom.

Zjavenie 16:18
18 A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi – také veľké bolo zemetrasenie

Destabilizácia magnetických pólov v uplynulých desaťročiach sa naozaj deje, viď napr. správu od ruskej štátnej televízie RT z roku 2019:

Magnetické pole Zeme sa záhadne aktivizuje, a tlačí severný pól smerom na Sibír
(Earth’s magnetic field is mysteriously acting up, pushing North Pole towards Siberia)
https://web.archive.org/web/20190712200106/https://www.rt.com/news/448550-magnetic-field-navigational-mystery/

Podľa článku sa magnetický sever posunul počas roku 2018 o 55 kilometrov, čo predstavuje trojnásobné zrýchlenie v porovnaní s 90-tymi rokmi minulého storočia.

Biblické texty zas hovoria o “ranách” vyvolaných božskými silami. Či to bude jedno alebo druhé – prípadne kombinácia dvoch vo forme vyvolania pootočenia pólov božskými silami – to ja neviem posúdiť. Nebude to nič príjemné, to je isté.

Poznámka 2: Niektorí mi v komentoch píšete, aby som “dopnil a spresnil” Werdenbergovo proroctvo roznymi inými predpoveďami o koncových časoch. Sami si však nekladiete otázku, či tieto predpovede naozaj pochádzajú od Ježiša alebo nebodaj od satana. Možu byť výtvorom dezinfo agenta, alebo ak aj dotyčná osoba mala skutočné zjavenia, možu pochádzať od padlých anjelov.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Príklad:
https://www.knihapravdy.sk/ukazka-obsahu-knihy-pravdy/

Pápež Benedikt XVI
S ním, proti ktorému sa zlomyseľne a úmyselne sprisahali, sa zaobchádzalo rovnako ako so mnou, Ježišom Kristom, ktorý bol zbitý a zbičovaný.

Žiaden pravý Ježiš by sa nezastal vtedajšej hlavy luciferiánskej chobotnice, teda pápeža Benedikta.

Ako som už Vám písal v článku “Zavŕši sa Božie tajomstvo” – 4.časť

Osemcípa hviezda je symbolom bohyne Ištar, babylónskej pobehlice (žene)  v Zjaveniach Jána, ktorá je skutočným bohom pápeža, a bola skutočným bohom aj všetkých predchádzajúcich pápežov.

Star of Ishtar

https://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Ishtar

pope_vatican2

Táto vojna koncových časov, čo sa začali ešte v 19. storočí, je aj spirituálna. Aj zakladatel mormonizmu Joseph Smith mal skutočné zjavenia, Lucifer sa mu predstavil ako “anjel Moroni”. Fatimské a garabandalské zjavenia tiež pochádzajú od padlých anjelov. Povedia vám kúsok pravdy, niekedy aj veľký, no vždy sa do toho miešajú aj klamstvá.


Ďaľšie odporúčané čítanie:

2. časť, 3.časť – UFÁ a jasnovidectvo

Zavŕši sa Božie tajomstvo 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4.časť, 5. časť

Ide o vaše spasenie, o vašu dušu. Čoskoro sa ide “do tuhého”.

Hírdetés

Egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s