Egyéb

Ami még 2029-ig hátra van belöle

Még több információ a végidei próféciák megvalósulása felöl. Ajánlatos elolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást, mielött valaki ebbe belekezd. Vajon hihetnek-e a jelenlegi babiloni egyházak papjai Istenben? Tisztában lehetnek-e azzal, ami vár rájuk, hacsak nem térnek jó útra, s nem hagyják végre abba az államrendszer kiszolgálását, vagy attól is rosszabb: háttérböl való futtatását a szabadkömüves hálózatokon keresztül?


Jelenések 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba

(részletesebb információkért lásd Az elpogányosított kereszténység, melytöl még az iszlám is istenibb c. írást)

Jelenések

17:9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

17:18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

Róma, a hét domb városa, mely a Máltai Lovagrenden és a többi szabadkömüves titkos társasági hálózaton keresztül a világot irányítja, a többi babiloni egyházat is beleértve, lásd az “…ama nagy város, melynek királysága van a földnek a királyain” c. írást.

Egy szervezett katyvasz, mely a világ szervezett bünözését is irányítja, s egyháznak (!) meri nevezni magát.

Mindenkinek megfizet az Úr, senkinek se marad adósa!

Alois Irlmaier prófécia: “A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier Hénoch próféciái:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams. But also the reformed version of Christianity will become just as infinitely small, as does Catholicism.

“Rengeteg katolikus pap, püspök és bíboros meg lesz ölve, vérük patakokban fog folyni. A református egyházak éppúgy tönkre lesznek téve, fel lesznek számolva mint a katolikus.”

Jelenések könyve: 17:16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek …

Parázna, asszony == Róma, a katolikus és a többi babiloni egyház.

Nélkülük, a szado-pszicho egyházak aktív titkos társasági közremüködése nélkül ez a förtelem és gyalázat, amiben a világ már most is leledzik, nem jöhetett volna létre! Nem lesz kegyelem, egy pap felett se! Ezt üzeni az Úr!

A papok lemészárlása a fenevad rendszerében fog megtörténni, 3.5 évvel a vég elött, amiután színre lép a hamis próféta. Billy Meiernek szándékosan csak egy dátumot adtak meg az “angyalok”: 2029 tavasza, amikor az egésznek vége lesz. Feltételezhetö tehát, hogy a hamis próféta valamikor 2025-ben fog megjelenni. A Meier próféciák közül sok már idáig is beteljesült, így semmi ok kételkedni abban, hogy a többi is be fog teljesülni, s hogy az egésznek 2029-ben lesz vége. Teljesen összhangban vannak az ószövetségi és újszövetségi végidei próféciákkal is, azoknak részletes, konkretizált változatai.

Az utolsó 3.5 év nem lesz békés. A Meier próféciákban is meg van jegyezve:

That will be the beginning of the worst catastrophe that will ever have befallen the human beings and the Earth

“A katolikus egyház összeomlasztása utáni idöszak lesz az emberiséget addig ért legborzalmasabb katasztrófáknak kezdete.”

Az ezen idöszak vége felé fellépö “pusztító utálatosság” (Máté 24:15) a kipusztulás szélére sodorja majd az emberi civilizációt, ami isteni beavatkozást tesz majd szükségessé – Jézus második eljövetelét. Hatalmas hullámok fognak majd összecsapni a fejünk felett!

like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary

“Az Európa ellen meginduló orosz hadsereg elsö célpontja Magyarország lesz, mint a szalmaszálak fognak hullani az égböl a rakéták stb. stb.”

Jahve, a realitás nagy manipulátora megfizet sárkányországnak is, semmi se fog véletlenül történni! Megfizet azoknak, akik koncentrációs táborokat építenek, vagy akik a szentek életére törnek! (Jelenések 13:7,13:15 )

Jelenések 13:15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Csupán az elmúlt pár napban is egy újabb Meier prófécia jövöbeni bekövetkeztének jelei mutatkoztak:

The USA will set out against the Eastern countries ahead of all other financial states and simultaneously she will have to defend herself against the Eastern intruders.

“Az USA elsöként indul el a keleti országok ellen, de ezzel egyidejüleg meg is kell majd védenie magát a keleti betolakodókkal szemben.”

2020.10.8.

Kínai csapatok Kanadában, Alaszkába telepített F-22-es és F-35-ös vadászbombázók

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/arm-yourselves-and-prepare-

A 2021. májusi skóciai parlamenti választások után megindulhat Nagy-Britannia széthullása. Az USA-t polgárháború és széthullás fenyegeti. Mind-mind prognosztizálva van a Meier próféciákban.

A fenevad rendszerének újfajta pénzügyi rendszere lesz. Mivel kvantumszámítógépek fogják futtatni, így “kvantum pénzügyi rendszernek” is nevezik. Természetesen lesznek elönyei is, amivel rá fogják kapatni az embereket a használatára. Fejlesztése még kezdeti stádiumban van, becslések szerint 4-5 év múlva lesz bevezetve (megin´ az az átkozott 2025-ös év…). Aki többet szeretne tudni a felépítéséröl, annak ajánlanám ezt:

https://projectcamelotportal.com/2020/09/08/white-house-presentation-

1. A fö elönye az lesz, hogy minden pénzügyi átutalás “azonnali” lesz, még a nemzetköziek is, nem fog tartani 2-3 napig, míg az összeg megjelenik a fogadó fél számláján, hanem az elküldés után pár másodperccel ott lesz.

2. Digitális és globális lesz, a készpénz világszerte meg lesz szüntetve.

Matolcsy: Fel kell készülnünk a pénz forradalmára

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200504-matolcsy-fel-kell-keszulnunk-a-penz-forradalmara

Matolcsy György azt prognosztizálja, hogy a négy nagy régió – Amerika, Európa, Ázsia és India – saját digitális világpénzeket hoz létre. Az olajdollár helyére több, párhuzamos világpénz lép

Olyan teveik vannak, hogy a rendszerellenes embereket és a valódi istenhívöket egyszerüen kizárják ebböl a rendszerböl, csak az tud majd adni és venni, akit hünek találnak az NWO rendszeréhez. A kommunizmus korai szakaszaiban már volt hasonló …

Jelenések 13:17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

3. Akárcsak a Bitcoin és a többi kriptovaluta, ez is (virtuális) érme alapú lesz, minden érmét GPS fog követni, tehát érme átutalásokat nem lehet anélkül véghezvinni, hogy az átutaló eszköz (pl.okostelefon) GPS koordinátáit ne jegyezné meg a rendszer.

George Orwell 1984 c. regénye jut erröl eszembe …

4. Minden tranzakciót mesterséges inteligencia fog ellenörizni és jóváhagyni. Nem tudni, hogy utóbbinak kik a fejlesztöi, minden jel a “fekete projektek” felé mutat. A kvantumszámítógépes technológiákat szintén a “fekete projektek” szivárogtatták be a karanténon belülre, vagyis ide a Földre,  ezek is a “sátán angyalaitól” származnak.

Hát gyermekeim, ez a helyzet. Készüljetek rá testben és lélekben. Habár az NWO elsö 3.5 éve békés, “mézesmadzag alapú” lesz, csak a második 3.5 évben fogja kimutatni a foga fehérjét:

Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

“egy hét == 7 év” “a hét fele == 3.5 év”

A harmadik zsidó templom Jeruzsálemben sincs egyenlöre felépítve (ami a 7 éves idöszak kezdetét jelzi) Ha 2029-böl levonunk 7 évet, 2022-t kapunk… valami valószínüleg ekkor is fog történni, valószínüleg a világpolitikai egyensúly át fog billenni a “kelet” (kínaiak, oroszok) felé, az USA-t pedig addig polgárháborúban fogják szétbomlasztani.

Én is kíváncsian és aggódva figyelem.

nem_programozhato, október 10, 2020

Ad “sárkányország”

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

https://elkepzelteletek.hu/szent-istvan-pecsetjenek-rejtett-kodjai/

István egy olyan építészeti folyamatot indított el, amit leszármazottai is folytattak, és amiben nyolcszögletű templomtornyok, nyolcszögletű szentélyek hirdették a Mária-kultuszt, az Anyaistennő minőségét, lelkületünknek a Nőhöz, az Anyához való kapcsolatát. Egy olyan társadalmi berendezkedést, ami hasonlóan a méhek életviteléhez, az anyakirálynőért él, és ha kell, érte hal meg. Ezeknek a méheknek a sokasága védi a nőben fogant szerelem-vallást, ezek a méhek pedig nem mások, mint a méhek garja, a mah gar, vagyis magyar nép. Nem Szent István óta, hanem már jóval előbb, Atilla is ezt az Utat járta. Nem véletlen, hogy idegen nyelven országunk Hungary – a hunok garjának jogutódja.

http://www.szellemvilag.hu/sze…gok-4-resz
A hun időkben a méhek szervezeti felépítésének jelképes tisztelete gyanánt, a nő tisztelete gyanánt, Istenanyánk iránt érzett hódolatuk kifejezéseként, Mária Magdala méhének gyümölcse megőrzése gyanánt felveszik a méhek sokasága, a méhek garja, a méh gar, a mahgar, a magyar nevet.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A helyzet az, hogy még Szent István sem volt egyáltalán szent… Gizella is csak egy okkultista boszorkány volt. István még a hivatalos aláírásába is belecsempészte az Ister (Istár) nevet, lévén ugyanannak az anyaistennönek v. kígyóistennönek v. “hibrid istennönek” szolgált mint a katolikus egyház vagy már a hunok is.

Ajánlanám a Minden út a szajhához vezet c. írást…

ISTER
ister
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/I._István_magyar_király

Augusztus 20-án az államalapítás mellett Magyarország “fövédöszentjét”, a Nagyboldogasszonyt (nagy babiloni szajhát) is ünneplitek, és egyben megcsúfoljátok Jézus egyszerü földi anyját Mariamot (“Máriát”)

Az angol templomos-szabadkömüvesek még a húsvétot is “easter”-nek “íszternek”(istárnak) nevezték el, hogy angol nyelvterületen minden évben megcsúfolható, blaszfémizálható legyen Jézus keresztrefeszítése…

Úgyhogy nem vagytok egyedül…

Minden út a “szajhához” vezet.

De már nem olyan soká …

Térjetek meg, még mindig nem késö.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Ez a fenevad pénzügyi rendszerét elökészítö “Matolcsy elvtárs” is érdekes figura. Mit nem olvasni róla a wikipédiában smilies/cheesy.gif

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matolcsy_György_(közgazdász)
2018-ban az keltett feltűnést vele kapcsolatban, hogy az MNB épületeinek közeléből eltűntek a 8-as és a 13-as számok, amit kritikusai Matolcsy számmisztikai vonzalmával és ezen számoktól való rettegésével magyarázták, miután sokáig hiányoztak az ilyen sorszámú parkolóhelyek az MNB épülete mellől,

———————-

(sátánista 13-as és a fenevad rendszerét szimbolizáló 8-as)

 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, október 10, 2020

Akkor ezen logika szerint Matolcsy a “jó” oldalon áll?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A wikipédia szószerinti logikája szerint úgy tünhet, valójában nem. A legmagasabb pozíciókba csak a legrosszabbak kerülhetnek a sátán és a szajha rendszerében!
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up
egy vendég, október 10, 2020

Nekem olyan kérdésem van, hogy van olyan ország, amely háttérhatalom mentes? Kína például?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Nincs. Kína is része a világrendszernek, “titokzatos babilonnak”

Jelenések 17:2
Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 11, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”

“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.

nem_programozhato, december 08, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Máté 24
21
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

 

A jakobinus szörnyeteg és Trianon

Mottó: „Ami sok, az sok: ma éppen harmadik esetét tudtuk meg Apponyi Albert gallofóbiájának. Apponyi reszket attól, hogy magyar fiúk Franciaországba jöjjenek és itt tanuljanak. Két fiatal, talentumos piktor állítja, hogy a magyar kultuszminiszter valósággal tajtékzott a dühtől, amikor ők stipendiumot mertek kérni párizsi tanulmányútra. A harmadik eset egy fiatal írókritikusé, akit még a festőknél is dühösebben utasított vissza: »Védeni kell a magyar társadalmat az ellen a nyavalya ellen, amely Franciaországban pusztít. Inkább azoknak adok stipendiumot, akik megígérik, hogy nem mennek Franciaországba.« Így gondolkozik Magyarország jelenlegi kultuszminisztere írta elítélöen 1907-ben Ady Endre a józan ítélöképességgel megáldott öreg Apponyi grófról. Hogy mekkorát tévedett Ady, már nem volt alkalma meglátni. Talán jobb is… Egy évvel a trianoni diktátum aláírása elött szifiliszben elhunyt.


Nem óhajtok ezzel az írással a feudális régi rend védelmére kelni, mely éppúgy elnyomó és emberellenes volt, mint az azt követö, magát álságosan “demokratikusnak”, “humanistának” és “liberálisnak” tituláló “újfajta” világrend, melynek szabadkömüves-jakobinus francia komponense kulcsszerepet játszott a régi történelmi Magyarország felszámolásában, s rejtett hatása a történésekre a szabadkömüves hálózatokon keresztül tulajdonképpen mindmáig érezhetö régiónkban.

 

Az írás célja lerántani a leplet a francia szabadkömüves “rejtett kéz” több évszázados áldatlan tevékenységéröl Magyarország és régiónk ellen.

 

Az egész pár évszázaddal ezelött kezdödött, amikoris a sátán és bukott angyalai elérkezettnek látták az idöt a “globális világcsászárságuk” kiépítésére a Föld nevezetü bolygón, hogy totális leuraltság alá csalják illetve kényszerítsék ennek a bolygónak a lakóit.

Ehhez két dologra volt szükség:

1. Elkezdeni technológiailag felfejleszti az akkori feudális társadalmakat, mely az iparosodással a 18.-19. századokban el is kezdödött, s jelen korunkban van kicsúcsosodóban az emberiség totális megfigyelésére/elmeirányítására/befolyásolására alkalmas technológiák sikeres bevezetésével, legyen az mobiltelefonok, HAARP, internet vagy épp a rádió és televízióadások (tömeges agymosásra, megvezetésre vannak használva).

2. Felszámolni a régi feudális rendet, s áttranszformálni a társadalmi és szociális rendszert a “Cion bölcseinek jegyzökönyveiben” is részletesen megfogalmazott és leírt “újfajtára”.

Minden(ki) aki-ami ennek a folyamatnak picit is ellenállt az elmúlt két-három évszázadban, nagyon rosszul végezte. A francia nemesség a guillotinon, az orosz nemesség és cári család kivégzöosztagok elött, a magyar nemesség és a történelmi Magyarország a történelem szemétdombján, a katolikus egyház pedig a második vatikáni zsinat (1962) óta totális belsö szabadkömüves beszivárgás alatt áll, nyíltan egyelöre nem merték felszámolni, de mintegy végsö nyitányként, az elkövetkezendö években ez is várható lesz, utat nyitva ezzel a bibliai “hamis próféta” és az új, hamis “nemzetközi egyház” megjelenésének, melynek feje lesz a (sátánista-kabbalista) zsidók “új pátriárkája” is cion szabadkömüves jegyzökönyvei szerint.

Az “újfajta” világrend ellenségeinek felszámolásában az elmúlt két évszázadban mindigis kiemelkedö szerepe volt Franciaországnak és a francia szabadkömüvességnek. A franciák voltak a 18.-19. századok fordulójának a “Hitlerei”, létezik itt egyfajta Hitler-Napóleon párhuzam.

A jakobinus-szabadkömüves hatalom odahaza szimplán letömeggyilkoltatta a francia nemességet. Napóleon késöbb sikertelenül próbálta megszállni és felszámolni a 19. század elején a feudális cári Oroszországot, a feudális Osztrák-Magyar Monarchiát és a régi rend ideológiai föoszlopának számító Katolikus Egyházat:

VI. Piusz pápa

https://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Piusz_pápa

“1798-ban Bonaparte Napóleon tábornok utasítására a franciák elfogták és a franciaországi Valence-be hurcolták. Itt halt meg fogságban, 1799. augusztus 29-én.”

VII. Piusz pápa

https://hu.wikipedia.org/wiki/VII._Piusz_pápa

A lipcsei csatavesztés után, 1814. január 23-án Napóleon szabadon bocsátotta a pápát, aki a nép örömujjongása közt vonult be Rómába

A napóleoni háborúkat követö 1814-15-ös bécsi kongresszus volt az elsö kísérlet egyfajta “globális ENSZ” felállítására, melyet az orosz cár megakadályozott, lásd a Napóleontól Jelcinig c. írást.

Ezzel a veszedelmes és vérszomjas, globalizáló hatalommal húzott ujjat a magyar nemesség Martinovics Ignác és jakobinista társainak vérmezei kivégzésével 1795-ben, s pecsételte meg ezzel a saját és a történelmi Magyarország sorsát egyaránt.

Ebben az idöben születhetett meg a döntés valahol Franciaországban, egy Nagy Oriens szabadkömüves páholyban, hogy a magyar nemességnek és Magyarországnak egyszerüen vesznie kell! Kegyelem nincs!

A régi történelmi Magyarország achillesi sarka a nemzetiségei voltak. Egyáltalán nem véletlenül a 19. század elejétöl kezdve jelentek meg a francia szabadkömüvesség által támogatott szlovák, szerb és román radikális nacionalista mozgalmak, s indultak be ezek függetlenségi törekvései.

A szlovákoknál például egy pszichotikus-homoszexuális alak, Ludovít Stúr vezetése alatt, akinek nagyhirtelen problémája támadt a magyar nyelv oktatásával a Felvidék szlovákok lakta területein, de érdekes módon semmi baja se volt az osztrákokkal és a német nyelv oktatásával a szlovákok lakta területeken. Stúr függetlenségi harcott hirdetett Magyaország ellen, s 1848-ban, amikor Magyarország szabadulni próbált a Habsburg hatalom alól, hátbatámadta Magyarországot, fegyveres felkelést hirdetett a magyarok ellen – bécsi székhellyel!

Az 1848-as forradalmak után indult meg a szlovák nacionalista mozgalmak elnyomása a Felvidéken, melyért aztán az elsö világháború után, a csehekkel karöltve, hatalmas bosszút is álltak.

A francia szabadkömüves “rejtett kéz” munkálkodása Magyarország ellen még agresszívabb formában figyelhetö meg a 20. század elején.

A Csehszlovák Nemzeti Tanács 1916-ban Párizsban alakult meg (Stefánik, valamint a magyarokat késöbb 1946-ban kitelepítö Eduard Benes és társai).

Franciaország ajánlott fel magyar területeket Romániának is cserébe azért, ha utóbbi belép az elsö világháborúba az Antant oldalán. S ezt a szavát be is tartotta, Erdély azóta is a románoké.

S legkevésbé volt az se véletlen, hogy a trianoni békeszerzödést aztán egy Párizs melletti kastélyban írták alá.

A franciák bátorították fel 1919-ben a román és csehszlovák hadsereget is, hogy azok támadják meg a legyengült Magyarországot, foglalják el Budapestet, s a francia szabadkömüvesség rég megfogalmazott célkitüzései szerint Magyarország végre szünjön meg létezni! Nem sok hiányzott, hogy ez sikerült is nekik! Ha nincs Horthy Miklós, és hirtelen összeállított szedett-vedett hadserege, Magyarország ma már nincs. A csehek visszaverésében Kun Béla vörös brigádosai játszottak jelentös szerepet.

Az se volt véletlen, hogy Horthy Miklós csak azután tudta visszaszerezni az elcsatolt területeket, miután a náci Németország “kiütötte” Franciaországot, késöbb meg is szállta azt, amivel automatikusan kiütötte a lovat Csehszlovákia alól is. Horthy ezután probléma nélkül meg tudott egyezni a szlovák náci Tiso rezsimmel, amely nem volt magyarellenes. A francia szál elvarrása után rendezödni tudtak a szlovák-magyar kapcsolatok.

A “francia kapcsolat”, a francia rejtett szabadkömüves kéz munkálkodása a szlovák politikai körökben egyébként továbbra se szünt meg teljesen létezni. Egyes szlovák nacionalista körök területfoglaló étvágya mintha kielégíthetetlen lenne.

2019.május 12: szlovák nacionalista körök az esztergomi bazilikával szemben, a Duna szlovák oldalán felállították a Magyarországot 1848-ban fegyveresen megtámadó Ludovít Stúr mellszobrát:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/511772-odhalovanie-pamatnika-stura-v-sturove-sprevadzaju-nepristojnosti/

 

A szobor a folyóparton található, és magyar belterületek felé néz, szimbolizálva azon rejtett szándékukat, hogy a 21. században se tettek le még további magyar területek megszerzéséröl. Ne feledjük, hogy 1919-ben a szándékuk Budapest Csehszlovákiához csatolása volt, s hogy ezen tervük akkor nem sikerült, továbbra is kudarcként élik meg! A csehszlovák hadsereg 1919. április 27-én indított támadást a Magyar Tanácsköztársaág ellen, a Stúr szobrot száz évvel késöbb, 2019. május 12.-én állították fel a Duna parton. Még a 19. században ültették beléjük a francia Nagy Orienshez kötödö szabadkömüves fömukijaik azt a faji delúziót, miszerint a jelenkori Magyarország lakosságának több mint 90 százalékát “genetikai szlávok” teszik ki, ezáltal formálják maguknak a jogot magyar területek megszerzésére.

A szobor felállítását az elözö szlovák miniszterelnök, Peter Pellegrini hivatala finanszírozta. A szobor felállításán a Duna parton részt vett a szenilis “ujó”(bácsi), Szlovákia korábbi (2004-2014) köztársasági elnöke, Ivan Gasparovics is.

Gasparovicsot 2013-ban a legmagasabb francia kitüntetéssel, a Becsületrenddel jutalmazta a francia állam!

Az esztergomi bazilikát “szemezgetö” Ludovít Stúr szobrának felavatási ünnepsége, melyet a szlovák nacionalista szabadkömüves szervezet, a Matica slovenska szervezett:

https://snn.sk/news/na-ostrihomsku-baziliku-uz-hladi-ludovit-stur/

Parkany_Matica

nem_programozhato, július 04, 2020

A trumpista megtévesztö propaganda mellett ez a cikk sok érdekes infót tartalmaz a 19. századi magyarországi szabadkömüvességröl.

A történelmi Magyarországot részben belülröl bomlasztotta szét a francia Nagy Oriens páholy.

Hajdani szabadkomuvesek, mai „civilek” és a mély állam
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200703-hajdani-szabadkomuvesek-mai-civilek-es-a-mely-allam

Ausztriában még sokáig tilos volt, de 1868-tól egy belügyminiszteri rendelet nálunk lehetővé tette a szabadkőműves páholyok működését. A dolgok végleges rosszra fordulását 1886-tól lehet datálni. Ekkor egyesülnek a főpáholyok, és egyben francia irányítás alá kerülnek. (A páholyok mindig is jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek.) Megalakul francia szabadkőműves bábáskodással a Szimbolikus Nagypáholy, noha a Habsburg-birodalom és Franciaország évszázadokig riválisok voltak, és ebben nem állt be fordulat. És onnét mást útmutatásként, mint a szakrális elveket megtartó Monarchia elleni ádáz fellépést nem lehetett várni. A „testvérek” nyílt színi radikalizálódása a 19. század végére és főként a 20. század első évtizedére tehető. Ifj. Andrássy Gyula (Károlyi Mihály apósa, Andrássy Katinka édesapja) akkori belügyminiszter annak ellenére nem lépett fel a szabadkőművesek ellen, hogy ők minden olyat buzgón és nyíltan tettek, ami az érvényes jog szerint tilos volt számukra, politizáltak, és a vallást gyalázták, főként a római katolikust.

A gyalázat a parlamenti küszöböt is elérte. A szabadkőművességről szóló vitában felvetődött a kérdés, hogy egy szabadkőműves képviselőt a parlamenti esküje vagy a páholy esküje kötelez inkább akkor, amikor a kettő konfliktusba kerül. A konfliktusok mindennaposak voltak ugyan, de a válasz elmaradt. Válaszok helyett tovább erősödött a radikalizálódás, amikor 1908-ban megalakult a Martinovics páholy a mai balliberális körök által is szellemi ikonnak tartott Jászi Oszkárral az élen. A Károlyi-kormány tagjai és a páholy között nyílt átjárás volt 1918-ban. Tagjai közül sokan Károlyinál is miniszterek lettek, de a kommünben is tovább szolgáltak.

Az akkori és mai balliberálisok szerint is kiemelkedő szellemi nagyságoknak elkönyveltek szinte kivétel nélkül páholytagok voltak, különös tekintettel a kanonizált irodalmár nyugatosokra. A Tisza István kivégzését vezénylő Pogány Józsefet egyebek mellett Ady Endrével egy időben avatták taggá. A sors fintora, hogy Pogány és más kommünárok baráti tűz áldozatai lettek Moszkvában, vélhetően az NKVD lubjankai pincéjében. (A francia forradalomban Dantont Robespierre nyakaztatta le, később őt mások.)

Remélhetően ez a néhány tényszerű mondat megerősíti, hogy a mesét, ami szerint a hazai szabadkőművességnek nem volt szerepe a trianoni országvesztésben, végleg a feledés homályába tegyük, ugyanakkor a mikénteket nagyon érdemes továbbra is kutatni. Az első világháborús forgatókönyv megírásában és színrevitelében is fellelhető bőséges nemzetközi szabadkőműves buzgólkodás, ami nem lehet tárgya egy rövid publicisztikának. Ennek azonban része, hogy Károlyiék még a hazánkra törő szabadkőműves Benešnél is házaltak, hajdani hadügyminisztere, a hadsereget oszlató Linder Béla pedig a szocialista Jugoszláviában Titótól érdemelt ki állami dísztemetést. Ebben közrejátszhatott, hogy 1919-ben a kommün bukása után kikiáltották Pécsett a szerb–magyar köztársaságot, és a szerbeknek rimánkodtak, hogy forduljanak Horthy és a nemzeti hadsereg ellen.

—————————————————

Itt jegyezném még meg, hogy a magyarokat kitelepítö Eduard Beneš a párizsi Sorbonne Egyetem végzöse volt, a Csehszlovákiát megalapító másik jelentös személyiség, Rastislav Stefánik pedig a francia hadsereg tábornoka volt az elsö világháború alatt. Mindketten nagyon magas rangú francia nagy orienses vakolókanalasok voltak.

/nem_progr

Írta: nem_programozhato, július 24, 2020

Ahá, megin nyuszi ugrott ki a bokorból!

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10219979010838081

macron_matovic

Rómát, Latiumot és a latin törzseket a “biblia Istene” hozta létre

Mottó: “…akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.” /Jelenések 10:7/

Nem véletlen az, hogy Róma mind a mai napig a világ háttérirányítója. Az egész sok-sok ezer évvel ezelött kezdödött, amikor Jupiter-Zeusz (a sátán) és Szaturnusz-Kronosz(a biblia Istene) közt kitört a nagy küzdelem. A sátánista erök felülkerekedtek, átalakult a görög és római istenek panteonja is, Szaturnusz föisten pedig számüzetésbe került, és az itáliai félsziget azon részén rejtözködött el, melyet az ókori Rómában Latium tartományak neveztek, jelenleg pedig Olaszország Lazio tartománya, mely Róma városát is magába foglalja. A wikipédiában is szerepel, hogy ez az ókori történet az alapja annak, hogy a világ számos nyelvében a mai napig ott szerepel a “látium” szóból eredö “látens” szó, mely “rejtözködöt, lappangót” jelent, mely eredetileg a Biblia istenének elrejtözködését jelentette a sátán elöl a mai itáliai félszigeten.


https://en.wikipedia.org/wiki/Latium

“…derived Latium from the word for “hidden” (English latent) because in a myth Saturn, ruler of the golden age in Latium, hid (latuisset)from Jupiter there”

Jahve késöbb civilizációt hozott itt létre, ö a latin törzsek genetikai létrehozója. Látium elsö királyának, Picusznak szintén ö volt az apja: https://en.wikipedia.org/wiki/Picus

Látium tartomány elsö városa nem Róma hanem a töle délnyugatra található Laurentum volt, melyet Picusz hozott létre. Erröl van elnevezve jelen korunkban a római metró B-vonalának, Laurentina nevü délnyugati végállomása is.

Nem volt az se véletlen, hogy amikor Jahve 2000 évvel ezelött felbontotta a zsidókkal a “régi szövetséget” (az Ószövetséget), az “új szövetség” Rómával és a latin törzsekkel köttetett meg.


https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

Pliny notes that the cult statue of Saturn was filled with oil

Szaturnusz szobrait az ókori Rómában olajjal szokták megtölteni. Ugyanazért, amiért már Jákób is olajat szokott önteni a “szent” oszlopokra, kövekre:

Genezis 28

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/28

18 És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

Ugyanezért hívják az Isten szolgáit is a kereszténységben “felkenteknek”, olaj által felkenteknek. S ugyanezért áldoztak a hinduk is szombatnaponként mustármagolajat a hindu “Sháni”(Szaturnusz) föistennek, lásd. “Isten” egy kozmikus humanoid c. írást.

Ez mind Jahve, egy gyakran genetikai kísérletezésssel is foglalkozó, szökehajú kozmikus humanoid lény, az idö és a halál ura, a görög mitológia Kronosz föistene, kiröl az idö is el van nevezve, de ö a népnyelv “öreg kaszása” és “öreg istene” is.

Szaturnusz istent az ókori Rómában gyakran vágószerszámmal a kezében ábrázolták. Az “öreg kaszás” v. “öreg sarlós”, ami a halál szinonimájává vált, valójában a világvégén bekövetkezö “aratásra” utal, lásd Máté evangéliuma 13:39, vagy a Jelenések könyvének 14. fejezetét:

14:14 És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.

14:15 És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.

14:16 Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.


Lassan közeleg az idö /2020-30-as évek/

1. 1. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni , amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

Forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1


2. És példázatokban beszélve így szólt: – Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.

 

3. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

 

4. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.

 

5. Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön.

 

6. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

 

7. A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is.

 

8. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

 

9. Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak

 

nem_programozhato, december 14, 2019

Billy Meier Hénok próféciáiból:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

…as two terrible civil wars will break out in America


Évekkel a “vég” bekövetkezte elött, az USA két szörnyü polgárháborún fog átesni egymás után, minekután az ország szétszakad.


2019.10.1: A Twitteren tajtékzó Trump polgárháborút vizonáló posztot is megosztott


Especially in France and Sweden, machinations as well as dictatorial regulations of the European Union will cause much unrest and many uprisings; but also crimes committed by gangs and organised criminal elements in these countries will cause unavoidable civil wars.


Franciaországban és Svédországban az EU diktatórikus politikájának eredménye zavargásokat fog okozni, szervezett bünbandák büntettei polgárháborús állapotokat fognak elöidézni

2019.7.17: Lövöldözések és robbantások: háborús állapotok Svédországban

2019.12.5: Lángokban Franciaország, gyújtogatások, zavargások az óriássztrájk közben


Conditions similar to civil war will be in England, Wales and Northern Ireland and claim many lives.

Welsh and English forces will clash especially near Cymru


Nagy-Britannia szétesik, Angliában, Walesben és Észak-Írországban ezután polgárháborúhoz hasonló nyugtalanság lesz.
Wales és Anglia megtámadják egymást, mindez még a “vég” bekövetkezte elött

2019.12.13: Sturgeon: Johnson nem viheti ki Skóciát az Unióból

Most már közeleg a végidök “forró fázisa” amikor:

Máté 24:7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Franciaországban is most már évröl évre fokozatosan rosszabb lesz a helyzet, s az egész a “vég” idején fog kicsúcsosodni az Irlmaier próféciák szerint:

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A város vastoronnyal (Párizs) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz és minden vadul történik. A város ég. De ezt saját népe okozza, nem azok az emberek, akik keletről érkeznek.


Még több infoért lásd a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást.

Akinek van szeme, az lát. Láthatja, hogy a “nagy nyomorúság” ideje közeleg … már nem hosszú évszázadok vagy évtizedek kérdése, hanem éveké.

 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Irlmaier is ugyanazt látta, amit a teremtöink már 2000 évvel ezelött János apostolnak is megmutattak.

Te vajon látod-e?

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.Jelenések könyve
8:5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

8:12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Láss és térj meg, még mindig nem késö!

Isten egy kozmikus humanoid

Esu Immánuel (Jézus) valós személy volt
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r19
17. fejezet
Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje….


“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka.
(Billy Meier Hénok próféciái)


A Szent Malakiás prófécia szerint is Ferenc pápa az utolsó pápa:
https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata
“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”


Cion jegyzökönyvei:
“A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája.”A bibliai hamis próféta!

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:


Az utolsó 3.5 éves idöszakban komoly keresztényüldözés lesz. Nem a vak keresztényeké, akiknek fogalmuk se lesz, hogy mi zajlik körülöttük, hanem a valódiaké, akik átlátnak a szitán.

Máté 24:9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.


Vigyázzatok magatokra, az Isten legyen veletek!
 
 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Az ösrégi küzdelem a jahvista erök és a sátánista-bukott angyali erök közt ebben a szent pillanatban is zajlik “odafent a mennyben” (odakint a világürben).

Aki rendszeresen figyeli a Cobra nevü info-dezinfo oldalat ( http://2012portal.blogspot.com ), az bizonyos szintü betekintést kaphat ebbe, de a sátánista-bukott angyali erök szemszögéböl nézve. Cobra = kígyó = “ama régi kígyó”, a sátán

A Föld körül karantén van, a jahvista erök által telepített hi-tech karantén, mely még az asztrális síkokra is kiterjed, s a bukott angyali eröknek nincs meg hozzá a tudása, hogy teljesen képesek lennének azt megszüntetni. A Föld “felszabadítása” nem egészen úgy fog sikerülni nekik mint ahogy szeretnék!

Jelenések 12:7-14 szerint 3.5 évvel a “vég” bekövetkezte elött a sátán és angyalai legyözetnek kint a világürben és levettetnek a Földre! Nem fogják tudni felnyitni a karantént, hanem ök maguk is levettetnek a karanténon belülre. Jahve így fogja megpróbálni az emberiséget.

Jelenések
12:7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
12:10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.


A “mennyben” már ünnepelni fognak, itt lenn a Földön pedig ekkor fog elkezdödni a “pokol”, a 3.5 éves nagy nyomorúságok idöszaka (Jelenések 12:14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” = 3.5 év). A sátán teljhatalmat kap az emberiség végsö megpróbáltatása céljából. Ekkor lesz eltörölve a Katolikus egyház, s ekkor fog megjelenni a “nemzetközi egyház feje” (a bibliai hamis próféta). Ez lesz az NWO rendszere.

Bár az uralkodóházak, a pápák és a földi hatalmasságok teljesen behódoltak neki, a sátánnak idáig mégse volt teljhatalma az emberiség felett az elmúlt 2000 évben.

II Thess 2:7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Nemcsak a sátán eröi lesznek ekkor levettetve, hanem Jahve két prófétát is be fog ekkor küldeni a karanténon belülre, akik Jeruzsálemben fognak nyíltan megjelenni az emberek elött. Az emberek megriadnak tölük, s a jelenlétüket “terrorizálásnak” fogják venni. Erröl szól a Jelenések könyve 11. fejezete.

11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. (3.5 évig!)
11:4 Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
11:5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
11:8 És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.


A sátáni erök ideiglenesen legyözik öket!
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, december 24, 2019
Így Karácsony alkalmával írnál valamit a téli napfordulóról és a Szaturnália ünnepéről. Érdekes, hogy a Karácsony elött mit ünnepeltek ilyenkor régen.
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

A Szaturnália a régi, Szaturn(Jahve) uralma alatti aranykor emlékünnepe volt az ókori Rómában. Pár nap buli, totális kicsapongás, az uraik szolgálták ki a rabszolgákat, egymást megajándékozták stb. Dec 17-töl ünnepelték (az én születésnapom, meg a pápáé is)
 
 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

Na maj’csak tönkretesszük má’ magunkat, maj’csak …

28.12.2019.
Hadrendbe állt a hiperszonikus rakéta, ami Putyin szerint a világ bármely pontjára képes eljuttatni a nukleáris töltetet

https://444.hu/2019/12/28/hadrendbe-allt-a-hiperszonikus-raketa-ami-putyin-szerint-a-vilag-barmely-pontjara-kepes-eljuttatni-a-nuklearis-toltetet
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, január 06, 2020

A református és evangélikus egyházakat se kell félteni … az közismert, hogy a római egyház össze volt fonódva a régi feudális renddel, de az nem annyira, hogy a református és evangélikus egyházak a szabadkömüvességgel vannak összefonódva. A rózsakeresztes rend állt a reformáció mögött, és a szabadkömüvesség is a rózsakeresztes-templomos lovagrendi tanokra építve jött létre. Több református pap rózsakeresztes-szabadkömüves valamint titkosszolga is egyben, jelen korunkban is!

Ezért tolja Magyarországon a református egyház Orbán szekerét, vagy az USA-ban az evangélikus egyházak Trump szekerét.

S ezért lökte az iszlám ellen uszító cionista-szabadkömüves propagandát 2016-17-ben több református egyházhoz közeli weboldal is Magyarországon ( pl. a http://reposzt.hu )

Az ember azt hinné, hogy nincs megbotránkoztatóbb egy titokban a sátánnak szolgáló szabadkömüves-titkosszolga papnál, s hogy az ilyen csak elvétve fordul elö, holott van belölük annyi, hogy hahaha!

 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, január 06, 2020

Trump a napokban is evangélikus egyházi vezetökkel mutatkozott Floridában egy nagy evangélikus egyházi összejövetelen:

https://www.foxnews.com/politics/trump-squad-evangelical-rally

Ördögszarvak!

Trump_evangelical2report abusereport abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 08, 2020

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.


Máté 24
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.


Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”


“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.
 
 •  

.

 

 

 

A Montauk projekten dolgozó tudósok csillagkapuk nyitása mellett a teremtés kulcsaival is “játszadoztak”

Mint ahogy már a Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás c. írásban is említettem, a Montauk projekthez az inspirációt egy még a második világháború ideje alatt, 1943-ban végzett kísérlet adta, amikoris amerikai tudósok azzal kísérletezgettek, hogyan lehetne egy egész hadihajót “láthatatlanná” tenni a radarhulámok elöl. Az alapötlet az volt, hogy a hajó köré erös “elektromágneses pajzsot” hozzanak létre nagyteljesítményü indukciós tekercsek segítségével (360 fokos szökben), ami elnyelte volna a radarhullámokat, megakadályozva, hogy azok tovább hatoljanak a hajótest felé, s visszaverödjenek róla. Ez önmagában sikerült is, de bekövetkezett egy nem várt, horrorisztikus mellékhatás: a buborék alakú elektromágneses pajzson belül mind a hajó anyaga mind a tengerészek teste elkezdett dematerializálódni, a szerencsétlen matrózok teste elkezdett összeolvadni a hajótesttel! Az amerikai katonai tudósok akkor még nem sejtették, ezzel épp felfedezték annak módját, amit az UFOk és galaktikus földönkívüli civilizációk is használnak mélységi ürutazásra, s hogy az anyagi univerzum legmélyebb, szubatomikus részecskéken túli aspektusai egy hologram müködéséhez hasonlatosak.


A Montauk projekten belül aztán egy másik döbbenetes dologra is rájöttek.

A “Se a tér, se az idö nem az, aminek látszik” c. írásból:

“A téridö minden pontjának az univerzumban egyedi “rezgéslenyomata” van, s ennek köszönhetöen az idöutazás teljesen elérhetövé válik.” Nem a tér, hanem a tér-idö minden pontjának van egyedi “rezgéslenyomata”. Na most… hogy “hova akarsz menni”, hova akarod magad teleportálni, ahhoz ismerned kell a téridö ezen pontjának “rezgéslenyomatát”. S tulajdonképpen ez minden, amit ismerned kell!

A Steven Greer munkássága c. írásból:

A közhiedelemmel ellentétben a csillagkapuban nem látható semmilyen “térgörbület”, nem úgy néz ki mintha “víz csobogna benne”, hanem teljesen transzparens és láthatatlan az egész, lévén sima elektromágneses tér (frekvenciák) van létrehozva benne. Amint közelítesz hozzá, elsönek a hajad fogja észrevenni! Aztán mész tovább, egyszercsak valamiféle statikus magasfeszültségü “áramütés” ér, és már teleportálódtál is. A tested atomokból áll, melyek lényegében “üresek”. Csak az atommag és a körülötte keringö elektronok, protonok és más részecskék képeznek egyfajta “energiafelhalmozódásokat”.  A téridö minden pontjának az univerzumban egyedi “háttérfrekvencialenyomata” van. Mihelyt a csillagkapu megváltoztatja a tested atomjainak a “háttérfrekvencialenyomatát” (olyanra ami mondjuk egy másik csillagrendszer/bolygó téridejének a “frekvencialenyomatának” felel meg, a tested atomjait képezö szubatomikus energiacsomócskák teleportálódnak a téridönek erre a másik pontjára, például egy másik csillagrendszerbe.

 

Az elektromágneses háttérfrekvenciák “tartják össze” a téridöt (ne kérdezd, hogy miért). Mihelyt a hadihajó köré vont elektromágneses pajzs elnyelte nemcsak a radarhullámokat, de azt is megakadályozta, hogy a Föld bolygó környezetének háttérfrekvenciái tovább terjedjenek a hajótest felé, a hajótest azonnal elkezdett dematerializálódni.

Mit kell tehát tenni, ha valaki mondjuk a Marsra szeretné magát teleportrálni?

1. Létre kell hozni egy “elektromágneses pajzsot (buborékot)”, amelyen belülre már nem tudnak terjedni a Föld háttéfrekvenciái.

2. Ismernie kell a Mars jelenkori háttérfrekvenciáit, s mesterségesen, elektromos áramkörök segítségével létre kell azokat hozni az elektromágneses buborékon belül.

Amikor tehát valaki elindul a csillagkapu felé, elöször egyfajtra “statikus áramütést” érez, amit az elektromágneses pajzs okoz, majd amikor a pajzson belül a teste szubatomikus részecskéit “átszinkronizálják” a Mars háttérfrekvenciái, teleportációs hatás jön létre.

Ez a csillagkapuk müködési elve.

A Montauk projekten dolgozó tudósok egyikét Neumann Jánosnak hívták. Neumann – itt a karanténon belüli világban – mint a számítógép felfedezöje ismert, de attól jóval-jóval több volt, nyakig benne volt több, már a karanténon kívülre esö ún. fekete projektben is.

Preston Nichols a “Montauk project” c. könyvéböl:

http://bibliotecapleyades.lege.net…PHILADELPHIA%20EXPERIMENT

“Von Neumann and his team spent about ten years working out why human beings had troubles with electromagnetic fields that shifted them through different places and times.”

Dr. von Neumann was the ideal candidate for the job since he knew computers. A computer had to be used if they were going to calculate the time references of specific people and replicate those references while they were passing through an “electromagnetic bottle” or alternate reality.

Neumann és csapata több mint tíz évig dolgozott annak megértésén, miért váltott ki az erös elektromágneses tér dematerializációs hatást az Eldridge hadihajóra és annak legénységének a testére. Ök jöttek rá ebben a háttérfrekvenciák kulcsfontosságú szerepére, melyek ún. “idöreferenciapontot” szolgáltatnak az anyagi világban élö összes élölénynek. Neumann késöbb a számítógépet felfedezö tudása által is rendkívül hasznossá vált: a fentebb emített “elektromágneses buborékon” belüli, csillagkapu nyitásához szükséges háttérfrekvenciák mesterséges létrehozását ugyanis késöbb egy Neumann által megtervezett számítógép vezényelte.

A másik ledöbbentö dolog, amit a Montauk projekten dolgozók véghezvittek, az az ún. “teremtés kulcsaival” való “játszadozás”. Bizonyították, hogy az anyagi világot a benne élö élölények tudata (gondolatai és érzelmei) hozzák létre. Igaz, hogy bukott angyali technológiai segítséget is kaptak hozzá, de mégis sikerült nekik bizonyítani.

Minden tudattal rendelkezö lény egyben “teremtö” is. Minél fejlettebb tudat/lélek, annál nagyobb a “teremtöi ereje” is. A legfejlettebbek itt a Földön mi emberek vagyunk, ezért sok minden titkolva is van elölünk…

Az okkult titkos társaságokban évezredek óta közismert a teremtöi energia v. életenergia léte, mely a téridöt hozza létre. Korábban “éterikus energiaként” (Isaac Newton) vagy “orgon energiaként” (Wilhelm Reich) is feltételezték a létezését a tudósok.

A nagy titok az, hogy összefüggés van a szexualitás és a teremtöi/életenergia léte közt.

Korábban a Michael Hemmingson (1966-2014) c. írás alatt említettem:

Aleister Crowley az okkult szexmágia (realitás-manipulációs titkos tanok atyja), az Ordo Templis Orienti titkos társaság (náci “szex és halál” szekta) megalapítója, nagyon magas szintu vakolokanalas, Hitlerrel és Churchillel karöltve a második világháború kirobbantója

Crowley, a tantrikus tanok és a szexmágia – a szörny elszabadítása

(UNLEASHING THE BEAST – Aleister Crowley, Tantra and Sex Magic in Late Victorian England)

http://www.esoteric.msu.edu/VolumeV/Unleashing_the_Beast.htm

 

A titkos társaságokban évezredek óta tudják, hogy a szexuális orgazmus alatt hatványozottan felerösödik a teremtöi erö. Ez az okkult szexmágia egyik alapja. A szexuális orgazmus alatt “meditálnak”, erösen rágondolnak valamire, mely késöbb fokozott valószínüséggel manifesztálódhat – jöhet létre – az anyagi világban.

Okkult szex-mágiás sátánista rituálé a Tágra zárt szemek c. filmböl, melyet viszont a valóságban is valahogy így kell elképzelni:

https://youtu.be/uOG47kTrU28?t=404

sex_magic

Az okkult-szexmágia “hagyománya” az ókori istárista szex-kultuszokból maradt ránk.

A “teremtöi-szexuális energia” létét földönkívüliektöl (bukott angyaloktól) kapott technológiák segítségével sikerült nekik demonstrálni a Montauk projektben.

Preston Nichols “A Montauk projekt” c. könyvéböl:

CREATION FROM THE ETHER

http://bibliotecapleyades…#CREATION%20FROM%20THE%20ETHER

In his mind, he would concentrate on a solid object, and it would appear somewhere on the base.

They actually had discovered pure creation out of thought with the use of the transmitter.

For instance, they would have Duncan meet a subject individual. Subsequent to the meeting and unbeknownst to the individual, Duncan would concentrate on the individual. Ninety-nine percent of the time, the subject would get thoughts similar to Duncan’s.

In one particular case, Duncan concentrated on shattering a window. Enough force was generated to the point where it actually broke a window in the nearby town of Montauk

One must realize that when Duncan did these experiments, he was in an altered form of consciousness. He had been given special training which could possibly have been administered by the CIA or NSA. In any event, his conscious mind would be diverted through sexual bliss. What could be termed the primitive mind would then surface. Duncan, the individual, would be transferred into an orgasmic trance. His primitive mind, at the disposal of the researchers, became very suggestible and therefore controllable.

Egy látnoki képességü embert hoztak mesterségesen szexuális-orgazmikus transzba, majd olvastatták le az “agyhullámait” (az agya éterikus energiáit) a bukott angyaloktól kapott “éterikus amplifikátorral” (erösítövel), s ezzel “istenné”, korlátlan teremtövé, a realitás korlátlan manipulátoraivá váltak.

Az “éterikus erösítö” a Montauk bázisra “sugározta ki” a felerösített éterikus energiákat. Az orgazmikus transzba hozott látnok például erösen rágondolt egy kocka alakú tárgyra, mely aztán a bázison rögvest létre is jött – a semmiböl! . Vagy elkezdte erösen vizualizáni az agyában azt, hogy a bázis egyik épületének ablaka betörik, mely ezután a valóságban is betört. Vagy a látnok elkezdte egy másik személyre irányítani teljesen a figyelmét, s elkezdett annak “gondolatokat beültetni” a fejébe. A múltban ezt “démonikus megszállottságként” is ismerték.

A Biblia Istene (Jahve) is rendelkezik ezekkel a képességekkel, ö is egy ilyen korlátlan isteni-teremtöi képességekkel megáldott humanoid élölény, lásd. “Isten egy kozmikus humanoid” c. írást.

De neki már nincs szüksége “éterikus erösítökre” se…

Itt például “gondolatokat ültet be” a királyok fejébe:

Jelenések 17

12 A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

“Jézus csodatévö hatalma” is nem más mint ezen specilális “teremtöi” v. inkább realitás-manipulációs képesség.

Márk 1:40

40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.

41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.

42 És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.

Elég volt, hogy akarja, és az azonnal manifesztálódott, mert már neki is korlátlan teremtöi-“isteni” realitás-manipulációs képességei voltak, illetve vannak!

A dolog valós, függetlenül attól, hányan hiszik az ellenkezöjét …

A Montauk projekt “éterikus erösítöje” egyáltalán nem meglepö módon ahhoz hasonló elektronikus alkatrészekböl állt, melyeket a mi “hivatalos tudományunk” is ismer. Az elektromágnesesség “tartja össze” az anyagi világot, a téridöt, a dolog tehát egyáltalán nem meglepö. Az agyhullámok is “elektromágnesesek”, de “mögöttük” rejlik még valami, a “teremtöi erö”, melyböl az anyag is jön létre.

nem_programozhato, február 20, 2020

“Jézus csodatévö hatalma” is nem más mint ezen specilális “teremtöi” v. inkább realitás-manipulációs képesség.

Márk 11
23 “Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.”

24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

 

Istár szadistái, a szarházy Esterházyiak

Aki azt hinné, ezen illuminátus klán – a hatalmát elvesztve – rég eltünt a történelem süllyesztöjében, az hatalmasat téved!

“Mottó”: ha a kígyó rátekeredik valamire, támadd a fejét.

Sadists of Ishtar (Istár szadistái)

https://returnofzeus.blogspot.com/sadist-of-esterhazy.html

Wikipédia: “Az Eszter perzsa eredetű női név, a jelentése csillag. Istár asszír-babilóniai istennő nevével azonos eredetű.”


A “Hold sötét oldala” c. írásból:

A világot valójában a titkos tárasaságok irányítják, a még mindig létezö lovagrendek (Máltai Lovagrend, Templomos Lovagrend, Opus Dei, jezsuiták, stb.) és a belölük sok évszázaddal ezelött kiágazott szabadkömüves páholyok, az összes titkos társaság szálai pedig a Vatikánban futnak össze. Minden más ezen a bolygón (“a mátrixban”) csak a háttérhatalom által keltett illúzió: társadalmi rendszerek, politikai pártok, “bankárok”, birodalmak vagy akár a nyilvános ürprogramok is.

https://pokolraveluk.info/2017/02/19/duterte-ur-a-fulop-szigeteken-nwos-cionaci-nepirtast-tesztelget/

A Máltai Lovagrend a világ leghatalmasabb titkos társasága, ott van a polip feje. A jótékonykodás csak fedötevékenység, álca.

A szlovákiai Máltai Lovagrend egykori elnöke lesz a SIS-igazgató?

https://parameter.sk/szlovakiai-maltai-lovagrend-egykori-elnoke-lesz-sis-igazgato

“Az SNS Anton Šafárikot javasolhatja a szlovák titkosszolgálat élére.”

A Máltai Lovagrend jelenlegi “pénzügyminisztere”, vagyis a világ pénzügyi rendszerének egyik rejtett irányítója – karöltve a Rothschildokkal – nem más mint Esterházy János gróf:

Minister of Finance – Janos Count Esterhazy de Galantha https://www.orderofmalta.int/government/receiver-of-the-common-treasure/

Az Esterházyak, a Német-római Birodalom egyik legjelentösebb fönemesi családjaként évszázadokon keresztül a római pápák és a Habsburg ház talpnyalói voltak, és mind a mai napig nagyon közel állnak a Vatikánhoz. A Habsburg és Esterházy klánok képezték a Német-római Birodalom “német” tartópillérét, a pápai udvar körül kialakult olasz fekete nemesség (Aldobrandini, Orsini, Medici, Farnese klánok) pedig az olasz tartópillért. S a titok az, hogy ezen klánok jelenkori leszármazottai, a Rothschildokkal és Rockefellerekkel karöltve, mind a mai napig a globális illuminátus hierarchia legtetején állnak.

A képen David de Rothschild, a Rothschild-család francia ágának vezetöje a feleségével, Olimpia Aldobrandini hercegnövel, a hírhedt fekete nemesi klán jelenkori leszármazottjával látható.

Sadists of Ishtar (Istár szadistái)

https://returnofzeus.blogspot.com/sadist-of-esterhazy.html

Akárcsak a nagy ősök, Esterházy János gróf is rejtett Istár imádó, gyerekeket rituálisan gyilkoló perverz szadista. A Bohemian Grove “szellemiségének” nagy hordozója.

Az Esterházy család az Estée Lauder cégbirodalom egyik rejtett förészvényese is. A Lauder cégbirodalom jelenkori vezetöje nem más mint Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke.

Az alábbi képen Ronald Lauder (második balról) Ferenc pápa és David de Rothschild társaságában látható.

Forrás: http://www.worldjewishcongress.org/en/news/attacks…pope-francis-tells-jewish-leader

Lauder anyjának, Lauder Esztikének (“Istárkának”) – akiröl az Estée Lauder kozmetikai márka is el van nevezve – az apja egy felvidéki magyar faluból, Gelléröl származik. A Lauder klán egy sátánista zsidó család. Tömeges gyerekgyilkosok. A felvidéki magyar falvakban még a 19. században is nagy rettegésben tartották az effélék a parasztokat, mert nagy elöszeretettel szoktak parasztkölyköket rituálisan feláldozni. A Lauderek jelenkorban New York térségében a fö futtatói a rituális gyerekgyilkos okkult-hálózatoknak. Az Esterháziaknak a múltban szintúgy erös felvidéki kötödöttségük volt, és fönemesként szintén évszázados sátánimádók voltak.

Ronald Lauder viszont alatta áll a titkos globális hierarchiában Esterházy János grófnak.

Bár a hatalmuk óriási, a világot igazából mégsem “a zsidók” irányítják, hanem “Róma”. Ott van a polip feje. Pontosan úgy, ahogy a Jelenések könyvében szerepel:

Jelenések 17

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

(Róma, a hét domb városa)

15 És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

(Róma!)

Az Esterházy família több nagykaliberü szlovákiai és magyarországi “maffia” (szabadkömüves bünözö hálózat) valódi irányítója is. A múltban – a Habsburg leszármazottakkal karöltve – például ök irányították a hírhedt Szemjon Mogiljevics féle szabadkömüves bünözö-hálózatot, melynek Magyarország volt a fö bázisa. Mogiljevics felesége is egy magyar nö volt. Az sem volt véletlen, hogy az 1990-es években az “orosz maffia” keresztapái Ausztriába jártak nagy összeröffenéseket tartani.

A tavaly kegyvesztetté vált hírhedt szlovák illuminátus-maffiózó figura, Marian Kocner, aki mellesleg a harmadik Fico kormány egyik összállítója volt, Ronald Lauderrrel állt “üzleti viszonyban”, s akkor vált kegyvesztetté, amikor meg próbálta jó 70 millió euróval lecsapolni az illuminátus felettese cégbirodalmának vagyonát. Lauder cégbirodalma a “miniszterelnökcsináló” Markíza magántévé tulajdonosa is. ( lásd a Miért került Marián Kočner Ronald Laudernek, a Zsidó Világkongresszus elnökének a célkeresztjébe? címü írást)

 

Ficóék királycsinálója tehát az illuminátus-maffiózó Kočner volt, aki felett viszont ott állt Lauder, aki felett viszont ott állt a Máltai Lovagrend. A másik, kisebbik kormánypárt, az SNS királycsinálója a szlovák püspöki konferencia elnöke, Stanislav Zvolensky érsek, aki szintén a Máltai Lovagrend oszlopos tagja, és aki kinevezte a szintén máltai lovagrendes Anton Safárikot a szlovák titkosszolgálat élére. A kör bezárult.

“ama nagy város, melynek királysága van a földnek királyain” – hogy ez mennyire igaz

Az alábbi képen az Esterházy család másik jelentös jelenkori tagja, Paul-Anton Esterházy látható Josef Pröll, korábbi osztrák pénzügyminiszter és alkancellár (balról) társaságában.

Forrás: http://de.esterhazy.net/index.php/Erbprinz_Paul-Anton_Nikolaus_Maximilian_Esterh

Az effeminin kis pöcs – a nagy ősökhöz hasonlóan – szintúgy oszlopos mívelöje az Istár-kultusznak, és nöi pedofil-rituális-gyerekgyilkos hálózatokat szervez és futtat.

A jelenkori máltai lovagrendes Esterházy János gróf is a család “Galantha” ágához tartozik, akárcsak a második világháború alatt zsidókat mentö Galánthai Esterházy János gróf, aki egyedüliként szavazott a zsidó törvények ellen az akkori náci szlovák parlamentben.

Nem csoda, hogy a jelenkori János gróf is a háttérhatalom cionista komponenséhez húz, Lauderhez és a Zsidó Világkongresszushoz, már a szlovákiai elöd is cionista-zsidópárti volt.

Végső nyugalomra helyezték Esterházy János hamvait Alsóbodokon
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2017/09/16/vegso-nyugalomra-helyeztek-esterhazy-janos-hamvait-alsobodokon/

A “Galantha” cím a nevükben a szlovákiai Galántára utal, ahol évszázadokig voltak birtokaik.

De ne érzékenyüljünk el, ne romantikázzunk.

Ez itt Bugár Tibor, maffiozó volt:

https://www.cas.sk/clanok/432642/policia-obvinila-z-vrazdy-tibora-31-bossa-sykorovcov-preco-musel-bratranec-belu-bugara-zomriet/

1999-ben tünt el, és Bugár Bélának, a szlovák parlament alelnökének az unokatestvére (volt). A 90-es években a Habsburg és Esterházy leszármazottak által az országra telepített és szabadított szabadkömüves maffiózó bandák közt dúló belharcok áldozata lett. Az egyik Bugárból maffiózót, a másikból kisebbségi politikust csinált a háttérhatalom. Jellemzö.
Az ilyen-olyan maffiabandák kreálása egyébként föleg a háttérhatalom cionista komponensére jellemzö.
Bugár Béla Híd pártja jelenleg szintén tagja a kvázi az illuminátus-maffiozó Marian Kočner és a Máltai Lovagrend által kreált Fico kormánynak.

Bugár párt honlapja:

Újabb esélyt kap a galántai Esterházy-kastély, hogy az már három év múlva látogatható legyen
https://www.most-hid.sk/hu/ujabb-eselyt-kap-galantai-esterhazy-kastely-hogy-az-mar-harom-ev-mulva-latogathato-legyen

Hogyan fogom én ezt tudni kivárni …!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, április 28, 2019

Még egy érdekesség: a nemrég a Kuciak-gyilkossággal hamisan megvádolt gútai fiatalembereket (akiket állítólag Kocner béreltetett fel) oly gátlástalanul rágalmazó szlovákiai magyar vakolókanalas újságíróasszony, Vrabec Mária, a nemrég elhunyt vakolókanalas alsóbodoki kisebbségi politikusnak, Paulisz Boldizsárnak a “pudlimacskája” volt.

Elhunyt Paulisz Boldizsár
https://ujszo.com/regio/elhunyt-paulisz-boldizsar

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület vezetőjeként betegen is dolgozott. Alsóbodoki telkén építtetett méltó nyughelyet Esterházy János grófnak.

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy épp Vrabec Mária védte oly gátlástanul a Lauder érdekeket Kocner ellen, s rágalmazta teljesen gátlástalanul az ártatlanul megvádolt gútaiakat.

S ezek a puruttyaságok gyalázták a szlovák sajtóban még az én fajtámat is, ezek terítették tele, hogy “Gúta a gyilkosok városa

Hát majd adok én nektek “gyilkosok városát”, majd csinálok én nektek “hírnevet” kedveskéim … kezdve a polip fejével …

Nem kéne már, mellesleg, az ártatlanul megvádolt gútaiakat végre szabadon engedni … azanyátokkurvaistenit…

Michael Hemmingson (1966-2014)

Ma van Michael Hemmingson halálának az ötödik évfordulója. Egy “irányítatlan lövedékké” vált dezinfo-ügynöké és agyprogramozó gyilkosé az USA katonai titkosszolgálatainak alkalmazásában, mert ez is volt, nemcsak író, forgatókönyvíró, irodalomkritikus és kultúrantropológus mint ahogy a wikipédiában szerepel. Személyesen nem ismertem, mégis ö volt az én nagy “tanítómesterem” is az okkult és ezoterikus dolgokban. Nem természetes halált halt, mint ahogy a wikipédiában szerepel, hanem öt is úgy gyilkoltatták meg, Tijuanában,Mexikóban, amint az ott élö lányát ment meglátogatni.


Ugyanis szószerint irányíthatatlan lövedékké vált, kifecsegett olyan dolgokat is, melyeket nem lett volna szabad, és indiszkréten, gyakorlatilag az egész világ szeme láttára gyilkoltatta meg az egyik agyprogramozott “szuperkatonáját”, aki szintén túl sokat kezdett el kifecsegni öróla a blogjában. A gyilkosságot követö hónapokban Hemmingson még jobban dekonspirálódott, még több leleplezö információ jelent meg róla, ami az okkult alvilág berkeiben elfogadhatatlan.

Hemmingson volt a “Former White Hat blog” hírhedt szerkesztöje, írói tehetséggel készített, a végletekig szarkasztikus okkult-ezoterikus szösszeneteké, melyeknek célja a lejáratás, de a dezinformációk közé igazság is vegyült, talán túl sok is, amivel sok ellenséget szerzett magának.

A blog másik írója James Casbolt volt, ö jelenleg börtönben ül. Hogy esetleg találhattam volna különb online író ismerösöket is, s dicsekvés helyett most inkább pironkodnom kéne? Jó, jó, elfogadom a kritikát 🙂 De hát ez van, illetve volt, mi tagadás, jól beletrafáltam ott a dolgok közepébe, mint mikor egy légy húsevö növényre száll, többen gondolhatnák. De a hasonlat csak részben helytálló.

Mielött létrehozta volna a saját (partizán)blogját, Hemmingson a Benjamin Fulford blogra irkodott, ö volt a Travelman/Tman nicknév alatt irkodó szarkasztikus hozzászóló. Például itt:

hemm_sas2

Kraxx pedig én vagyok, én linkeltem ott valamilyen képet egy magyar weboldalról …

kraxx

Ezt pedig már Hemmingson halála után írtam, mivel senki egy jó szót nem tudott rá találni, én próbáltam ott valamelyest mentegetni, olyan “halottakról jót vagy semmit” alapon …

hemm_dead1

A Hemminson által meggyilkoltatott agyprogramozott “szuperkatona”, Krishtan Jade Neal blogja:

https://clandestineragerevealed.wordpress.com/

Milyen érdekes, annak ellenére, hogy az írója már évek óta halott, a wordpress.com a blogot megörizte, s az még mindig olvasható. A címoldalán a mai napig ott díszeleg Hemmingson nagybetüs leleplezése. Akárcsak a Taylorwille nevü oregoni városka temetkezési vállalatának weboldala is a mai napig archiválja a meggyilkolt Khris Neal halálhírét:

Khristan Jade Neal March 25, 1976 ~ February 12, 2013 (age 36)

 

Ez itt pedig a Krish Neal gyilkosság leleplezése a David Icke fórumon egy ismeretlentöl. Vélhetöleg ez vált Hemmingson számára fatálissá, ez dekonspirálta oly mértékig, hogy a katonai titkosszolga társai arra kényszerültek, hogy végleg elhallgattassák. A leleplezés 2013. dec. 14-én jelent meg, Hemmingsont 2014. jan. 9-én ölték meg. Nem azért ölették meg, mert ö is gyilkoltatott (ez ebben az okkult világban egészen hétköznapi), hanem mert indiszkrétté vált, aminek köszönhetöen teljesen leleplezödött (ez viszont az okkult világban teljesen elfogadhatatlan).

Hemmingson a karanténon belüli világban mint író és irodalomkritikus volt ismert. A könyvei mindmáig kaphatóak az amazon.com-on.

Ugyanakkor része volt egy titkos világnak is, és kapcsolatai révén a karanténon kívülre is látott. Hogy lehet ez? Hemmingson több könyvének társszerzöje Don Webb, a Széth Temploma nevezetü okkult-sátánista szervezet föpapja. A Széth Temploma szervesen össze van fonódva az USA katonai titkosszolgálataival is, például a nagyhatalmú Haditengerészeti Titkosszolgálattal, az ONI-val, utóbbi több karanténon kívüli ún. fekete projekt üzemeltetöje is. Maga Hemmingson is ONI ügynök volt, nem is nagyon titkolta. A Széth Templomát a nagy hírhedtségre szert tett, szintén ONI ügynök Michael Aquino alapította. Egy sima google keresés róla sok lehangoló információt fog felhozni a felszínre…

don_webb1

A fenti képen Don Webb társaságában a Schreck házaspár látható. Zeena Schreck Anton Lavey-nek, a Sátán Temploma nevü félnyilvános okkult szervezet megalapítójának a lánya. Jelenleg Berlinben él, de gyakran megfordul Bécsben is. A Sátán Temploma és a Széth Temploma egyfajta félnyilvános arcát képezik egy jóval kevésbé nyilvános összeesküvésnek, mely a világot irányítja … Mindkét szervezet szervesen össze van fonódva a globalista titkosszolgálatok okkult belsö köreivel.

Brutális, rejtélyes és bizarr világ ez. Hemmingson az áldozatát lényegében nyilvánosan végeztette ki, “gyilkosság élö adásban”, így is nevezhetnénk az esetet. Hemmingson eképp fenyegette Krish-t annak blogjában:

hemm_threat2

“Figyelünk téged Krishtine. Még a gondolataid is le vannak hallgatva. Azt is tudjuk, hányszor jársz hetente szarni, meg hányszor rázod ki a faszodat netes pornóra. Nemsokára T-idö. Az össze-vissza spagetti várhatóan Oregonban lesz”

Az utolsó két mondat kódolt utalás: a T-idö a terminálást, a kivégzési idöt jelenti. Amikor pedig valakinek szétlövik a fejét, a vérrel keveredett, kilöttyenö agytekervények úgy néznek ki mind az “össze-vissza spagetti”.

Hemmingson blogjában évekig törzsvendég voltam. Mára le lett zárva, csak az internetes archívumokból lehet körülményesen visszakeresni. Sok titkos info viszont kiszivárgott, és tovább lett adva. Volt, amilyen volt, szerintem hálával tartozunk neki, amiért “elszabadult” és áldozott az igazság oltárán is. Kik törzsvendégei vagytok a pokolraveluk.com-nak, már ti is rég ismeröi vagytok ezeknek a titkoknak.

Egy lelke mélyén megkeseredett íróember emlékére, ki már nem tudta elviselni, amibe keveredett, ki már nem törödött semmivel.

A képen a lányával látható

hemm_daughter

 

Írta: egy vendég, január 17, 2019

Semmi más nincs olyan komolyan véve ezen a bolygón mint a karantén betartatása. A háttérhatalom nem ismer gátlásokat, ha erröl van szó. Úgy van itt az emberiség tartva, ebben a pár kilométer széles bioszférában mint egy túlszaporodott kórokozótenyészet, melytöl rettegnek, nehogy megfertözze a galaxis felét. Jobb, ha ezt tudod, és megpróbálsz vele szembe nézni. Az elmúlt két-három évszázadban ráadásul kialakult itt egy gigantikus hazugság-mátrix, melynek célja, hogy az ideinkarnálódott lelkek egy primitív és hazug “álomvilágban” éljék le teljes életüket, s valójában éppoly tudatlanul haljanak meg mint amilyennek születtek, miközben egyre “kimüveltebbnek” higgyék magukat. Egy nagy átbaszás az egész, melyet viszont a “játék” szabályai szerint a lelkeknek teljesen szabad akarattal kell végigélniük. A szabad akarat sose sérülhet, ezt be kell tartani még a sátánnak is, ez általános galaktikus szabálynak tünik ebben a szabad akarattal rendelkezö lények számára kreált univerzumban.

Az itteni inkarnációd nem rendelkezhet bizonyítható ismeretekkel a karanténon kívüli valós világról. Képzelni képzelhetsz róla, amit akarsz, de bizonyíték nem állhat a kezedben. Az ideális persze az lenne, ha még azzal se lennél tisztában, hogy karanténban élsz. S a többség nincs is vele tisztában. A marsra- és holdraszállásos humbukok erröl gondoskodnak. A NASA totális vakolókanalas irányítás alatt áll, és a kínai “holdraszállásos” felvételeket is ugyanaz az erö hamisítja mint az amerikaiakat … A bibliai végsö idei próféciákban is ott áll, hogy a “fenevad szarvai” (a birodalmak/nagyhatalmak) mind ugyanannak az erönek a kreációi, ami titok – vagy inkább: “titokzatos Babilon”, ahogy a Biblia nevezi.

Edgar Mitchell is harmichármas szintü vakolókanalas volt. Némelyek a NASA-ból éppenséggel magasabb vakolókanalas szinteken állnak mint a miniszterelnökök. Totál nincsenek gátlásaik, ha megtévesztésröl van szó. A “nagy hazugságok elmélete” az ö tökélyre fejlesztett tudományuk, nem az ürkutatás …

A fekete projekteken dolgozó emberek többsége hasított agyú és elmeirányítás alatt áll. Olyan mintha két tudat/lélek tanyázna a fejében. Az egyik a karanténon belüli világban aktív, a másik a karanténon kívüliben. A mélységi földalatti bázisok is a karanténon kívülre esnek. Az itt dolgozó személyzet agyát többnyire “átkattintják” a karanténon kívüli alteregójára, mielött lemenne oda dolgozni, majd amikor feljön, a karanténon belüli alteregóját aktiválják újra (kódszavakkal, frekvenciákkal, kémiai nano robotokkal, implantátumokkal – ez egy külön tudományág). Odahaza már csak azzal lesz tisztában, hogy az elmúlt nyolc órája “kiesett”. A speciális egységek (mint az angol SAS vagy az amerikai Delta) azok, melyek akkor vannak bevetve, ha egy UFO megsérti a karantént, bekerül a Föld légkörébe, itt materializálódik és müholdakra telepített szkaláris fegyverekkel viszonylag könnyen lelöhetövé válik, és gyakran le is lövik. A zuhanás helyszínén ilyenkor megjelennek a speciális alakulatok, a “szuperkatonák”, átkattintva a karanténon kívüli alteregójukba. Negatív (de néha még pozitív) földönkívülivel való találkozás is nem egy leányálom, a legtöbb ember simán összeszarja magát (bocsánat!) töle. Mint ahogy a kakas is rémült és pánikreakciós lesz, amikor Mari néni megfogja. Ha túl sokszor fogsz meg egy kakast, idegbajos lesz töle. A szuperkatonák karanténon kívüli alteregóját is néha memóriatörölni kell, nehogy késöbb bedilizzenek.

A karantén betartatását a naprendszeren belül ill. már a környezö csillagrendszerekben is a titkos ürprogramok biztosítják. Az egyik ilyen a “Solar Warden”(naprendszeri gondnok v. inkább börtönör) A központja állítólag egy hatalmas földalatti bázisban van a Marson. Nemcsak ET-k (bukott angyalok), de földi személyzet is szolgál itt, mely szintén hasított agyú.
Miután egy földi ember leszolgált itt, visszahozzák egy földi mélységi bázisra, ahol memóriatörlik és visszakattintják a földi, karanténon belüli alteregójába. Így engedik vissza a “civil életbe”, néha teljesen más identitás alatt, mint aki eredetileg volt. Néha hamis emlékeket is ültetnek a fejébe. Mint modtam: a karantén betartatása nem vicc.

Bizarr de hihetö állítás, hogy néha ezeket az embereket meg is “fiatalítják”. Az öregedés nem a test elhasználódásának a következménye, hanem a DNS által meghatározott (“elöre beprogramozott”) biokémiai folyamatok összessége. A jég néha szétlöttyed vízzé, melyet viszont újból össze lehet állítani jéggé. Ha sugarakkal át tudják programozni egy test összes sejtjének DNS molekuláját úgy, hogy a test további “szétlöttyenés” (öregedés) helyett inkább regenerálódjon, azzal visszaállíthatják a biológiai óráját. Állítólag egy hetes állandó besugárzással x évvel vissza lehet állítani egy test biológiai óráját. Azért csinálják, hogy ne érje sérelem a karanténon belüli lelki inkarnációt, amikor a testet “kikölcsönzik” feladatok elvégzésére a Marsra egy másik alteregóban. A földi ember sajnos szolgafajnak lett teremtve, és mint (rab)szolgafaj is van használva az ET-k által a karanténon kívüli bázisokon. Ez a helyzet… Mondjuk öt évig szolgál egy ilyen földiember “szuperkatona” (rabszolgakatona) a Marson egy titkos ürprogramban, majd visszaküldik a Földre, ahol visszaforgatják a biológiai óráját is öt évvel, hogy aztán sérelem nélkül folytathassa a karanténon belüli inkarnációját. S nem fog emlékezni a Marsról semmire.

Baj akkor van, ha az idö elteltével egy ilyen személynek netán mégis kezd “újraintegrálódni” az agya, kezd összeolvadni a karanténon belüli alteregója a karanténon kívülivel. Ilyenkor viszont aktiválódni fog a fejében az ún. “omega programozás”: alfa és omega, kezdet és vég: omega == vég(zet) == önmegsemmisítö program. Hacsak nem kap ilyenkor szakmai segítséget, az “omega program” teljesen felül fogja írni a szabad akaratát, ellenállhatatlan öngyilkossági kényszert fog érezni, és megöli magát. A karanténon kívüli tudása tehát nem jut be a karanténon belülre, hanem elviszi azt magával a sírba. Mondani se kell, az összes ilyen hasított agyú személy a karanténon belül állandó totális megfigyelés alatt van a titkosszolgálatok által.

 • -1


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

A napokban a web.archive.org-ról visszakerestem Hemmingson blogjának egyes archivált részeit. Érdekes volt 5 év után újraolvasni, sok minden újból eszembe jutott. De a blog szarkasztikus-humoros szösszenetekkel teli info-dezinfo keverék, nem szabad belöle mindent készpénznek venni. Alább kiemelek belöle pár dolgot, amit én is igaznak hiszek.

Hemmingson többször említette a híres-hírhedt roswelli UFO incidenst, ami az antarktiszi náci és aldebrani bukott angyali erök akciója volt az USA ellen. A második világháború, legrejtélyesebb csatája c. írásból:

(Byrd admirális) Elmagyarázta, hogy bár nem célja senkit se megrémíteni, de a kegyetlen valóság az, hogy az Egyesült Államok bármikor meg lehet támadva „repülökkel“ a déli és/vagy az északi sark felöl.”
Nos, erre sor is került 1947 júliusában, roswelli incidensnek hívták. Az új-mexikói légibázis elleni UFO támadás bosszú lett volna az antarktiszi „expedícióért“, az amerikaiknak viszont sikerült lelöni az egyik, humanoid biorobotok által irányított csészealjt

(valamilyen elektromágneses v. skaláris “sugárral”, már nekik is volt)

Hemmingson hitelesnek tartotta az alábbi felvételt, melyen az egyik fatálisan megsérült humanoid biorobot boncolása látható:

https://web.archive.org/web/20120727170122/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/07/24/roswell-incident/

A képen egy ún. szintetikus test látható. Nincs se apja, se anyja, se lelke, se neve, se neme. Kémcsöben elöállított avatar, melybe viszont képes egy bukott angyal vagy szuperkatona a tudatát “belehelyezni”. Hasonlóan mint az Avatar c. tudományos-fantasztikus filmben, mely valóságelemeket is tartalmazott. Lefekszik egy speciális búra alá, elalszik, majd a szintetikus testben ébred tudatra, a saját fizikai teste viszont ott marad a búra alatt, a téridö A pontján. A szintetikus testben ezután ö irányítja az UFO-t, mely teleportálhatja magát a téridö A pontjáról a B-re.

Az aldebraniak ezt a fajta módszert használják veszélyes bevetések esetén. Miért? Mert ha valami történik, például lelövik az UFO-t, vagy az UFO destruktív, az élet fenntartására nem alkalmas környezetben száll le egy vadidegen bolygón, akkor bár a szintetikus test elpusztulhat, a bukott angyal tudata (lelke) viszont visszakerül a búra alatt maradt valódi, eredeti testébe, mely a téridö A pontján maradt a búra alatt biztonságban.

A tudati energiák nem részei a fizikai világnak (a téridönek), hanem mindvégig az asztrálisban maradnak.

A technológiának viszont van egy árnyas oldala is: bizonyos szerencsétlen esetekben a bukott angyal tudata(lelke) kénytelen átélni a szintetikus test pusztulásának teljes gyötrelmeit, mielött visszakerülne a búra alatt maradt eredeti testébe.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

Ez az írása is érdekes állításokat tartalmaz:

https://web.archive.org/web/20120630052814/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/06/27/of-thule-vril-and-aryan-people-from-the-past/

1. A teremtöink Aldebranból származnak.
2. A nácik a második világháború vége felé – bukott angyali segédlettel – megpróbálták újralétrehozni az Antarktiszon az eredeti emberi fajt mely még makkegészséges volt, gyönyörü testtel, 600-800 évig is elélt, és soha nem nézett ki 40 évnél idösebbnél:

The women and children are as humanity once was and always meant to be: perfect healthy, beautiful, with bodies meant to last 600-800 years and never looking older than 40.

Tízezer makkegészséges árja ukrán asszony lett 1944-ben az Antarktiszra telepítve, hogy árja férfiaktól gyerekeik szülessenek, “vril technológiák” által genetikailag feljavított gyerekek, kik jellegzetességeikben nagyon hasonlítottak az Ádám és Éva idejében élt elsö emberekhez, kiknek genealógiája a bibliai Ószövetségben is megtalálható, Mózes I könyvének 5. fejezetében:

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/5

5 És lőn Ádám egész életének ideje kilencszáz harminc esztendő; és meghala.
6 Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
7 És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
8 És lőn Séth egész életének ideje kilencszáz tizenkét esztendő; és meghala.
9 Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt.
10 És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
11 És lőn Énós egész életének ideje kilencszáz öt esztendő; és meghala.
12 Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
13 És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.¨
14 És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáz tíz esztendő; és meghala.

stb. stb.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

Maria Orsic története is valódi. Hiába szeretnék a Vatikán és a kampósorrúak még a nevét is kitörölni a “hivatalos történelemböl”.

Ajánlanám ezt:

http://www.whatdoesitmean.com/index2795.htm

Rudolf Hesst 93 évesen öngyilkolták meg a nyugat-berlini Spandau börtönben 1987-ben, nehogy elmondja a második világháború kirobbantásának valódi történetét még 48 évvel annak kirobbanása után se.

Karl Haushofert 1946-ban “öngyilkolták meg” hasonló okokból.

De az ö neveiket legalább meghagyták a történelemkönyvekben.

Maria Orsic története viszont “totál veszélyes” az antarktiszi és aldebrani szál miatt. Orsic volt az okkult Vril Társaság megalapítója (Haushoferrel együtt) A második világháború után eltünt, viszont saját kezüleg írt búcsúleveleket juttatott el az ismeröseihez, melyekben az állt, hogy az Antarktiszon keresztül “megy Aldebranba.”

A mai napig nincs róla oldal még a wikipédiában se.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 15, 2019

Az alábbi kép a Casbolt és Hemmingson által írt blog több éves olvasása után alakult ki a fejemben (s egybecseng számos ókori nép mitológiai történeteivel is):

Az “árja” szónak meglehetösen negatív kicsengése van a nácik miatt, holott az árja faj nem más mint a teremtöi kozmikus emberi faj, a szökehajú-kékszemü kozmikus emberek a Lant(Líra) csillagrendszerböl, akik év(tíz)milliókkal ezelött elkezdték kolonizálni a galaxis ezen részének több csillagrendszerét.

Jahvénak is annak idején gyerekeket szoktak “szentelni” (gyilkolni)… c. írásból:

Az emberek eredetileg sok-sok millió évvel ezelött érkeztek a Tejútrendszerbe, valahová a Líra csillag-szektorba, innen kiindulva kolonizáltak az évmilliók alatt számtalan csillagrendszert, s keveredtek harcba a másik nagy kolonizációs csoporttal, a hüllökkel. Az évmilliók alatt aztán ki-ki alkalmazkodott (adaptálódott) a saját bolygó és csillagrenszerének környezetéhez: az egyikben magasabbakká, a másikban alacsonyabbakká váltak az emberek, a harmadikban sötétebb börüekké változtak az évmilliók alatt. Van akiknek öt helyett hat ujjuk van, stb. Ezért van az, hogy a minket látogató ET-k jó része is ember, amelyek viszont jellegzetességeikben különböznek egymástól. Mint ahogy az amerikai indiánok is különböznek valamennyire a földi fehér fajtól.Aztán idövel – némely csillagrendszerekben, az egyik ilyen hely Aldebaran – az emberek békét kötöttek a hüllökkel, s genetikailag is összekeveredtek velük, s átálltak az Orion-szövetséghez.

A lantbeli árja faj több csillagrendszerben megörizte a szökehajú/világosszemü kinézetét. Azázel például szíriuszi árja volt. Ö volt nagyon rég a Jahve elleni bukott angyali lázadás vezetöje. Ilyen szökehajú-világosszemü szíriuszi árjákkal került kapcsolatba Izsáky László is, lásd a A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”? c. írás alatt a Hozzászólásokat. A Szíriuszból lett behozva több földi állatfaj DNS-e is mint a delfineké, bálnáké vagy akár a macskáké!

Nem minden kozmikus emberi árja faj negatív és gyülölködö. Különösen a plejádokban élnek pozitív árja fajok. Hemmingson szerint a Pentagon fekete projekteken is dolgozó tábornokai “fatörzsölelö hippi-alieneknek” csúfolják öket.

A létezés legföbb értelme a lelki fejlödés.

Két fajta nézöpont létezik erre az árja fajok közt:

1. A spirituális fejlödést a kényelmes, élvezetekkel teli, szeretetteljes élet segíti elö. Különösen a szexuális élvezetek fontosak. Ez a pozitívabb árjafajok filozófiája. Itt a földön ez – sajnos korumpálódott, degenerálódott, elgonoszosodott formában – a Jahve által annyira gyülölt istárista ókori szex-kultuszok formájában jelent meg.

“Szex és halál” – az élet két legnagyobb misztériuma a luciferiánus felfogás szerint. Dugnak egy jó nagyot, majd feláldoznak valakit!

Nagyjából így kell elképzelni a rituális szertartásaikat:

2. A lelki fejlödést legföképp a szenvedés, a lelki megpróbáltatások segítik elö. Egy civilizáció életében fontos a gyötrelmes és nyugodt idöszakok váltakozása. Ez a negatívabb “náci” árja fajok filozófiája, az aldebaraniaké is! Jahve ecélból szándékosan “teremtette a gonoszt”, engedte azt teret nyerni az ókori civilizációkban.

http://biblia.hit.hu/bible/21/ISA/45/7#v7

7 Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!

Mi most egy nyugodt idöszak, a jézusi 1000 éves királyság felé tartunk, de még elöttünk áll az elmúlt 2000 éves gyötrelmes idöszak leggyötrelmesebb része – a vége.

A Tisztelt Olvasó vajon melyik hozzáállást tartja az értelmesebbnek? A szív azt diktálja, hogy az elsö a jó. A kérdés viszont az, hogy egy olyan mocskos, szívtelen, lesüllyedt faj esetében, mint a földi emberiség, vajon egyáltalán alkalmazható-e?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Mi a helyzet a yeti el, másnéven a nagylábbal? Egyes vélekedések szerint kapcsolat van a földönkívüliek és a nagylpáb közt. És az 1967-es Patterson Gimlin film hiteles felvétel róla?

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

Ezt nem tudom. Hemmingson föleg a középkorban megjelent farkasember/vérfarkas (werewolf) jelenséget emlegette.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkasember

Ezt egy alien patogén csinálta, intelligens mikrorészecskék, melyek miután belekerültek az emberi vérbe, elkezdték átírni az emberi test sejtjeinek DNS-láncolatait farkas DNS-re, ki/be kapcsolgatni DNS láncolatokat stb.

Még szerencse, hogy nem tudtak terjedni cseppfertözéssel. mint sok vírus, hanem legföképp harapással.

A jeti jelenségnek is lehet karanténon kívüli szála, annak is valami v. valakik cseszekedhettek a DNS-ével. Akár fekete projekteken dolgozó földi emberek is.

A Chupacabra jelenség mögött például fekete projektek álltak, de hogy szándékosan engedték-e ki, vagy megszökött-e nekik valamelyik földalatti bázisról, azt nem tudom.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Chupacabra

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Szóval mindegyik mögött valós jelenség van, ha jól értem
Na és a Loch Nessi szörny?
Ki volt Hasfelmetsző Jack?
És a rejtélyes helyek a Földön, mint pl:
Bermuda háromszög
Bridgewater-háromszög
Bennington-háromszög
Ördög-tenger
….stb
Ami ezen kívűl érdekel nagyon az a három rejtélyes esemény, mégpedig a
Roanoke rejtély,
Anjikuni-tó rejtély, és a
Dyatlov rejtély.
Ezen kívűl mit tudsz Aleister Crowley-ról?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
https://hir.ma/18-2/tiz-misztikus-hely-amit-kevesen-ismernek/721830

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Flatwoods szörny
https://avilagtitkai.com/articles/view/a-flatwoods-szorny-legendaja
Enfieldi horror
http://bizzarium.com/az-enfieldi-horror/
Ezek is érdekes sztorik lehetnek, ugye?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Montauk szörny – ez is olyan titkos fekete projekt lehet, mina a Chupacabra?
Gevaudani bestia – ha már a farkasember szóbakerült
Ezeknél mi a helyzet?

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

A legtöbb mögött valós jelenség van, igen.

Hasfelmetszö Jack nagyon magasszintu szadista-perverz vakolokanalas volt, azert nem merték elfogni

Montauk szörny is valós volt, igen, egy másik dimenzióból “sikerült” nekik ide behozni, amint játszadoztak valamilyen realitás-manifesztációs technológiával, amit a szíriuszi árjáktól kaptak

Sok más “mitikus lény” mögött karanténon kívüli (ET) kötödés van

A Bermuda háromszögben néha aktiválódó természetes csillagkapuk vannak, meg valószinuleg több más fentebb felsorolt helyen is, ahol valami hirtelen, nyomtalanul eltünik

Aleister Crowley az okkult szexmágia (realitás-manipulációs titkos tanok atyja), az Ordo Templis Orienti titkos társaság (náci “szex és halál” szekta) megalapítója, nagyon magas szintu vakolokanalas, Hitlerrel és Churchillel karöltve a második világháború kirobbantója

Crowley, a tantrikus tanok és a szexmágia – a szörny elszabadítása
(UNLEASHING THE BEAST – Aleister Crowley, Tantra and Sex Magic in Late Victorian England)

http://www.esoteric.msu.edu/Vo…_Beast.htm

/nem_progr

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019

Ezekről nem tennél fel külön cikket részletesebben?

Egyelöre ide a hozzászólásokba fognak jönni rövidebb infok

/nem_progr

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Állítólag ez a Crowley megidézett egy Aiwass nevű démont és az 1904-ben megjelent előtte, s az emberiségnek szóló üzenetet diktált le neki. Ez alkotta a The Book of the Law (A törvény könyve) című művének három fejezetét.
Le is rajzolta, pont úgy néz ki, mint egy tipikus grey alien. Gondolom ez sem véletlen, ugye?
Itt van róla a kép (+ a cikk)
http://www.technoccult.net/2013/05/12/did-aleister-crowley-communicate-with-grey-aliens/

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Na ez vajon igaz lehet?

1972 júniusában egy nő jelent meg a Los Angeles-i Cedars Sinai kórházban fehér, véres ruhában és egyáltalán nem tűnt embernek vagy élettel teli lénynek. Inkább egy merev, manökenszerű humanoid látványát nyújtotta, egy próbababa hibátlan, fehér plasztikarcával, szemöldök nélkül és elmosódott festékkel.
Itt a cikk képpel együtt:
https://femina.hu/terasz/cedars-sinai-1972/

 • +2


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

Crowley nyilvánosságnak szánt munkáit nem olvastam. De igen, démonológiával is foglalkozott, és az asztrálison keresztül nagyon szeretett velük “csevegni”.

Az ott a femina.hu cikkében pedig egy félresikerült földiember-szürke ET hibrid, nem tudom, hogy kerülhetett ki a mélységi bázisról a karanténon belülre. Abban az idöben több hibridizációs programot futtatott a háttérhatalom. Megengedték, hogy az ET-k cseszekedjenek a DNS-ünkkel, hibridizálják a miénket az övékkel, cserébe pedig technológiákat kaptunk az ET-ktöl (például azok a fránya teflon edények a konyháinkban, vagy a LED égök a lámpáinkban).

Érdekes, mintha egy ici-picit kristályszerü lenne a hibridnek a teste, nem teljesen szénhidrogén alapú. Vannak olyan dimenziók is, melyekben az élet kristályszerübb testekre alapul.

A szürke ET-kben hüllö, humanoid és rovar gének dominálnak.

Ha a kávéhoz hozzáadsz egy ici-pici tejszínt, teljesen megváltozik az állaga.

Ha az árja genetikához hozzáadsz egy ici-pici rovargént, abból kapod a tölünk oly másabb kínaiakat és japánokat (nem viccelek)

Annak a hibridnek a képen is egy picit olyan “kínaias” kinézete van, na meg szürke ET-s rovarszeme.

A szürke ET-k a “sátán angyalai”, alatta vannak a hüllöknek, azok pedig szövetségben az aldebrani teremtöinknek (nézd meg a “Jupiter ascending” c. filmet, tele van valóságelemekkel – Jupiter == a sátán)

/nem_progr

PS: remélem, még jól vagy, de te akartad tudni ezeket smilies/tongue.gif

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

Hemmingson nagyon negatív figuráknak tartotta mind Vlagyimír Putint, mind az akkori pápát Benedeket, mind Donald Trumpot.

Ne feledjük, hogy akkor még csak 2012-t írtunk, a világ ekkor még csak nem is sejtette, a háttérhatalomnak micsoda tervei vannak például Donald Trump-al, leszámítva persze Hemmingsont.

Az alábbi szösszenete kitaláció, viszont mintapéldája a hemmingsoni (piszkos) stílusnak, és nagyon érzékeltetni akar valamit:

A luciferiánus betegagy Vlagyimír Putyin perverz tervei
https://web.archive.org/web/20120511190250/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/31/perverse-plans-of-the-luciferian-sicko-vladimir-putin

“Putyin ösztönzésére a sötét hatalom több millió szintetikus, Jézus-alakú seggdugasz legyártását rendelte meg Ukrajnában, hogy még a buddhista, hindu és iszlám vallású országokba is jusson belöle, s a hívek mindenhol elmondhassák, most már midenkinek lesz egy személyre szabott kis Jézuskája a lehetö legszemélyesebb helyen.”

A nem épp szent szövetség Róma és Oroszország közt
https://web.archive.org/web/20120516062646/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/28/putin-on-the-ritz-an-unholy-alliance-between-russia-and-rome/

Itt Benedek pápa és Putyin 2012-es kubai (titkos) találkozójáról ír, arról hogy a Katolikus Egyház a kabbalista-cionista lobbi totális befolyása alatt áll (ez igaz!), s hogy Putyin a találkozón kijelentette: “Megláttam a fiát valuták fényét, Hail Sátán!”

A Vatikán bankjában ezután egy szimpla egérkattintással 666 millió dollárnyi fiát valutát hoztak létre (a semmiböl) egy Putyin nevében nyitott számlán.

(ennek sajnos szintén valóságalapja van, világvezetö csak az lehet, aki hagyja magát eképp megvesztegetni, aki hajlandó belemenni abba, hogy a Vatikán Bankjában egy gigantikus összegü kenöpénzszámlát nyissanak a nevében)

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

Ennek a szösszenetnek viszont félö, hogy teljes valóságalapja van:

Los Angeles: véráldozat Baálnak
https://web.archive.org/web/20121212003758/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/10/los-angeles-blood-sacrifice-to-baal/

“Arról informáltak, hogy tegnap éjjel, holdtöltekor, öt nagy sátánista véráldozós rituálé lett lebonyolítva: egy Washingtonban a Kapitólium kupolája alatt, egy Chicagóban a Trump-toronyban, egy New Yorkban az ENSZ székházban, egy Camp Davidben, egy pedig Beverly Hillsben a Playboy kúriában.”

—————————————–

Igen, igen, ugyanaz folyik a legnagyobb titokban jelen korunkban is, mely már a bibliai idökben is folyt:

Zsoltárok könyve 106 :37
És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek,

Mózes III. 17:7
És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, akikkel ők paráználkodnak. Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre.

paráználkodnak az ördögökkel és gyerekeket áldoznak nekik == “szex és halál” (lásd fentebb)

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

The Putin/Soros Cabal Deception
https://web.archive.org/web/20120516064357/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/29/the-putinsoros-cabal-deception/

Itt arról ír, hogy a “Putyin versus Soros György” ellentét megjátszott, mert valójában az összes világvezetö – kivétel nélkül mind – az illuminátus sötét hatalom ügynöke.

………….

krax (March 29, 2012 at 2:57 pm) nevü hozzászóló, aki Putyint a “jövö Hitlerének” tartja, pedig én vagyok.

A 10 perccel késöbb írt hozzászólás, egy magyar nick (“megtudom”), mintha rajtam gúnyolódna, hogy “tudjuk, ki vagy, le vagy hallgatva”.

Mert azt oda nem én írtam.

Ezt csinálják, ha valaki túl kellemetleneket ír …

 • +0


Írta: egy vendég, június 17, 2019

Mondanál pár szót a Vril lányokról?
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/01/a-vril-lanyok-es-harmadik-birodalom.html?m=1

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 17, 2019

Nagyszerü cikk, ajánlanám mindenkinek!

Amit én másként tudok:

A Vril-lányok földi emberek voltak, nem aldebraniak, akik viszont kapcsolatba kerültek a bukott angyalokkal, rengeteg tudást kaptak tölük, és idövel egy autentikus, nem elgonoszosodott Istár kultuszt hoztak létre a 20. század elején, ez keltette fel az okkult-elitek figyelmét is (Haushofer, Hess és a többiek). Az Istár-kultusz totális szexuális szabadságot is jelentett, a szexualitást gyakran érdekérvényesítésre is használták az okkult körökben smilies/smiley.gif . A régi sumer nyelvet csak telepatikus transzban tudták beszélni, amikor kapcsolatban voltak az aldebraniakkal. Utóbbiak ezt annak bizonyítására is használták, hogy ök voltak az ös-sumer civilizáció “istenei”.

—————–

A Vril-lányok, Hess és Haushofer 1941 májusában egy kétségbeesett kísérletet tettek arra, hogy megakadályozzák a második világháború további elmérgesedését. Hess-t viszont az angolok letartóztatták (Churchill és Crowley parancsára), és mindörökre el lett hallgattatva. A hivatalos (hazug) történelemben ez mint Hess sikertelen skóciai “kalandja” ismert.

A nácik szocialisták voltak, gyülölték a (vad)kapitalizmust. Ha a nemzeti szocializmusból “levonod” a náci fajelméletet, egyfajta szocializmust, enyhébb kommunizmust kapsz.

 • +0


Írta: egy vendég, június 22, 2019

Mit tudsz a Thule társaságról? És mi a különbség a Vril társaságtól?

Azt amit A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája c. írásban írtam:

“A Thule hozta létre késöbb a náci pártot.”

A Thule karanténon belüli “klasszikus” titkos társaság, hétköznapi politikai irányító volt.

A Vril volt az okkult “belsö kör”, az ezoterikusabb, titkosabb, erös karanténon kívüli, bukott angyali kötödéssel.

 • +0


Írta: egy vendég, június 22, 2019

Ki az az Asthar Sharon?
https://m.youtube.com/watch?v=dS8xSOf4DRw
Gondolom ez az 1977-es adás félbeszakítás is háttérhatalmi művelet volt, vagy nem?

Egy bukott angyal. És igen, a félbeszakított adás is háttérhatalmi müvelet volt. Ashtar Sheran, St. Germain és a hamis Jézus “Sananda” – egyik se Jahvétól van, hanem a bukott angyaloktól.

A Putint, Trumpot és Hitlert annyira éltetö cionáci info-dezinfo oldal, a http://abundanthope.net a fö terjesztöje ezeknek az infoknak a mai napig. Lásd “Sananda” képét a föoldalán és a lila fejlécet (a babiloni szajha színe). A weboldal arra szolgál, hogy letérítse a jó útról azokat az igazakat, akik már teljesen átlátnak a jelenkori babiloni egyházak szitáján, igaz Jézus-keresökké válnak – na ö ellenük van “bevetve” Ashtar, Sananda (a hamis Jézus) és a “Phoenix Journals” – több ezer oldalnyi info-dezinfo anyag.

http://phoenixsourcedistributo…rnals.html

A Phoenix Journals amúgy impresszív olvasmány, némelyik iratnak – valószínüleg – magas az igazságtartalma, nézd meg például a hármas és ötös számú iratokat:

The Veil Removed
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_03.pdf

From here to Armageddon
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_05.pdf

De tudd, hogy NEM Jahvétól, és nem a valódi Jézustól származnak ezek az infok, hanem a bukott angyaloktól + földi háttérhatalmi emberek által kreált információkból (olyan emberektöl akik picit látnak a karanténon kívülre is).

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 24, 2019

Hemmingson egyik szösszenete Ashtarról és Sanandáról:

https://web.archive.org/web/20120614035608/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/05/26/andromeda-council-arrests-fallen-angel-samel-aka-st-germain-and-senanda-for-crimes-across-the-wounded-galaxies/

(vigyázat, ebben is lehetnek/vannak kitalációk is)

 • +0


Írta: egy vendég, június 24, 2019
Mit tudsz a Dyatlov rejtélyről és a Anjikuni rejtélyről?
Ott is háttérhatalmi (valóban megtörtént) dolgokról van szó?

 • +0


Írta: egy vendég, június 24, 2019
Dyatlov rejtély igazából tudtommal semmi extra. Szovjet hadsereg kisebb hatósugarú atombombákat tesztelt és az áldozatok rosszkor voltak rossz helyen. Csak az tette rejtélyessé a dolgot, hogy a tesztek nem tudódhattak ki, ezért az áldozatokat átcipelték egy másik helyre és otthagyták őket, illetve a szintén átcipelt táborukat úgy, ahogyan később megtalálták őket.

Az utinaplójukból egyértelműen kiderül, hogy nem ott voltak igazából, ahol megtalálták őket (hanem kb. “1 heggyel arrébb”) + azóta az ott és akkor folytatott katonai tesztekről is tudni, hogy léteztek.

Ez persze csupán 1 vélemény egy másik blogolvasó részéről.

 • +1


Írta: egy vendég, június 24, 2019
George Adamski földönkívűliekkel való találkozása hasonló Billy Meieréhez?
https://rejtelyekszigete.com/george-adamski-tortenete/
Val Thor a Vénusz küldötte járt a Fehér Házban
https://atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/val_thor_a_venusz_kuldotte
Ezek is valamilyen háttérhatalmi akciók voltak?

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 24, 2019

Hemmingson nem foglalkozott ezekkel.

————————————–

Más: érdekes háttérinfok a náci-sátánista okkult belsö körröl, mely egyébként máig létezik, titkos tanait máig ismerik a hatalom legcsúcsán levök.

https://www.henrymakow.com/insiderexposesfamous.html

Howard Stanton Levey (left) was originally associated with the American branch O.T.O. …

Howard Stanton Levey (alias Anton Lavey) eredetileg az Ordo Temple Orientis amerikai ágának tagja volt, tölük szerzett komoly ismereteket a “mágiáról” (realitás-manipulációs tanokból). Carl Kellner, Dr. Gérard Encausse, Theodor Reuss, John Yarker, Karl Ernest Haushofer tábornok és Dietrich Eckart voltak a nehézsúlyúak annak megalapításában, amik jelen korunkban mint “Alfa páholyok” léteznek (sátánista okkult-ezoterikus belsö kör). Munkásságuk föleg Európában folyt, de Amerikában is táptalajra lelt, köszönhetöen Edward Alexander Crowley-nak (alias Aleister Crowley-nak) és kapcsolatainak a brit titkosszolgálatokon belül. Ezek a tanok – Crowley és Marvel Parsons közvetítésével – képezték az alapját a késöbbi fejleményeknek Anton Lavey körül (a Sátán Templomának megalapítása stb.)

 • +0


Írta: egy vendég, december 09, 2019
Walt Disneyről is mondanál pár szót. Ő róla is rengeteg érdekes infót lehet találni. Tényleg lefagyasztották a testét a temetése elött?
http://www.urbanlegends.hu/2011/12/walt-disney-t-lefagyasztottak/

 • +0


Írta: egy vendég, május 20, 2020
Ez vajon igaz lehet vagy hoax (esetleg infó-dezinfó keverék)?

Szibériai tudósok lefúrtak a pokolba?
https://www.urbanlegends.hu/2010/10/sziberiai-tudosok-lefurtak-a-pokolba/

Megkezdödött a katolikus egyház szétbomlasztása

Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.

“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka”

(Billy Meier Hénok próféciái)


———————————————

Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak és az “Isten” egy kozmikus humanoid c. írásokat.

———————————————-

Az elmúlt hetekben mindennél erösebb támadások érték a világsajtóban a katolikus egyházat, ami egyáltalán nem volt véletlen, hanem az illuminátus sötét hatalom azon stratégiáját tükrözi, mely szerint az egyházakkal a közvetlen az Antikrisztus megjelenése elötti idöszakig “kesztyüs kézzel” kell bánni, mert a nyílt felbomlasztásuk a “szakadás” (a hittöl való elszakadás) tömeges bekövetkeztéig nem lehetséges.

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r19

Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?

… Abban a közbeeső időben azonban, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő

1 Timoteus 4:1

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

II. Thessalonika levél:2:3

Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

(vagyis az Antikrisztus)

Nos… a hitszakadás már bekövetkezett, úgyhogy a kesztyü is rövidesen lekerül …

Pedofilbotrány: Felszólították Ferenc pápát, hogy mondjon le

Háromszáz katolikus pap követett el szexuális zaklatásokat Pennsylvániában

Hét évtized szexuális visszaéléseit és a legsötétebb ragadozókat mutatja be a pennsylvaniai ügyészség katolikus egyházról készült jelentése

Ferenc pápa szóra sem méltatja az ellene felhozott vádakat

Papok által molesztált fiatalokkal találkozik a pápa a katolikus családok világtalálkozója elott

S mindez még csak a kezdet…

Ez a folyamat várhatóan a katolikus egyház szétbomlását fogja eredményezni, és egyelöre semmi jele annak, hogy nem Ferenc pápa az a bizonyos – a Szent Malakiás próféciában emlegetett – “Péter a római”, vagyis Petrus Romanus, a 112.-ik pápa, az utolsó pápa!

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Jelenések könyve 17

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

(vagyis Róma, a hét domb városa)

16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

(vagyis a 2000 éves római hatalom, amit jelen korban a katolikus egyház testesít meg, tönkre lesz téve)

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

(bár az egyház elpusztítását a “fenevad”,  a sátáni sötét hatalom fogja elvégezni, mindez viszont isteni akaratot tükröz)

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

(Róma)

Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.” “Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier próféciák:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams.

“…vérük patakokban fog folyni”

A papok le lesznek mészárolva, amiért a sátán szolgálatába álltak, s a végsö megítéléskor a lelkeik is dupla szigorral lesznek megítélve a “rettenetes bíró” ítélötáblái által (az asztrális világban).

Bevallom, nem értem a papokat…A “rettenetes bíró” anno elveszejtette Szodomát és Gomorát, s most ezt az egész globalista újbabiloni világot fogja – úgy néz ki,  nem is oly soká.  Nem látják, hogy mi vár rájuk? Ami most is történni fog, annak se lesz a fele se tréfa.

Ezek szerint a papok se nem igaz hívö emberek, se nem igaz emberek … ilyenekböl bizony már Szodomában és Gomorában se volt sok… Tényleg olyan nehéz rádöbbenni, hogy a “rettenetes bíró” még mindig él, s továbbra is az, aki már Szodoma és Gomora idejében is volt, s most se fog kegyelmezni?

egy vendég, szeptember 08, 2018

@nem_progr: Alois Irlmaier jóslatai elég érdekesek. Mintha nem a mi jelenlegi idővonalunkról beszélne, nem igazán tudom hova kapcsolni.
Amiről érdekelne a véleményed, mi alapján feltételezed, hogy ezek a próféciák (akár bibliai, vagy Billy Meyer) relevánsak? Egyre nagyobb eltolódást látok ezen írások és jelen valóságunk közt. Prófécia részleteket rá lehet húzni a jelen történésekre, összességében viszont kérdéses.
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Irlaier próféciái szerintem összhangban vannak a Jelenések könyvének tartalmával, a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írásban már analizáltam. Az idövonal jelentösen már nem fog változni. Sajnos nem vagyunk elegen a világban, akik tudatilag-gondolatilag meg tudnánk változtatni.

/nem_progr

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Már ahhoz hasonló, nukleáris töltetü cunami-fegyver-technológiák is mintha fejlesztés alatt állnának Oroszországban, amivel Irlmaier szerint elárasztják majd Anglia területeit:

https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent.

Az ott valószínüleg egy gigantikus nukleáris töltet, ami a vízbe kerül …

2016.12.14
Az oroszok nukleáris víz alatti drónok fejlesztésén dolgoznak
(Russia Tests Nuclear-Capable Underwater Drone)

https://thediplomat.com/2016/12/russia-tests-nuclear-capable-underwater-drone/

“the “Oceanic Multipurpose Status-6 System” is designed to “destroy important economic installations of the enemy in coastal areas and cause guaranteed devastating damage to the country’s territory by creating wide areas of radioactive contamination, rendering them unusable for military, economic, or other activity for a long time.”

Az OMS-6-os rendszer lehetövé teszi egész partvidékek víz általi elöntését, az ellenséges ország területének garantált tönkretevését …

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 08, 2018

Ferenc Pápa a vádakkal, bizonyított állításokkal szemben nem tud védekezni egyáltalán és titokban kétségbeesetten a média segítségét kérte a Pápai PEDOGATE botrány elmaszatolására.

http://stateofthenation2012.com/?p=103242
http://themillenniumreport.com…day-after/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Hogy küszöbön áll az antikrisztusi világkormány ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az illuminátus sötét hatalom kezdi lapátra tenni saját gyermekét, a liberalizmust.

Egészen az elmúlt évekig ez volt a helyzet:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r07
Magunkra fogjuk ölteni az összes párt, az összes irányzat liberális arculatát, s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni, hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét és meg fogják utáltatni velük a szónoklást.
Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

Most viszont már kezdik lapátra tenni a liberalizmust:

2018.7.29.
Századvég: Orbán Viktor támadásba ment át a liberális nem-demokrácia ellen

http://www.origo.hu/itthon/201…racia.html

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r15
Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban – oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.
Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar …

——————————–

“oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.”

Igen, igen, ezek az illiberális, “jobboldali konzervatív” (fasiszta) pártok is mind velük tartanak!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Ferenc pápa és a jezsuiták terve, hogy az NWO ne fasiszta hanem kommunista legyen, sajnos megbukott. Öt magát is “be fogják darálni”. Kár. Bár nem volt ö sem angyali, de a legrosszabbak közé se tartozott. Bizonyos dolgokban én is osztottam a nézeteit. A próféciákban egyébként az áll, hogy az életét Jahve meg fogja kímélni (“a pápa elmenekül”, lásd. Irlmaier próféciák). Jorge Bergoglio végülis nem olyan borzasztóan rossz ember, töle vannak sokkal rosszabbak is. Kegyelmezzen néki az Isten!

A kommunizmus “gazdasági aspektusai” nagyon közel állnak a kereszténységhez.

A legrosszabbak sajnos ezek a trumpista-fasiszta-putyinista ocsmányságok, akik most felülkerekedöben vannak. Nincs minek örülni, igazán nincsen!

A jelenlegi helyzet még felvet egy érdekes kérdést is: vajon azonos lehet-e “Petrus Romanus” (az utolsó pápa) a Jelenések könyvében emlegetett “hamis prófétával”, aki a hamis vallási ideológiát fogja adni az antikrisztus rendszeréhez.

Jelenések 20:10
És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Nem lesz azonos! Ferenc pápa gyülöli mind Trumpot mind Putyint, úgyhogy ö nem lehet az.

A “hamis próféta” a végsö gyötrelmek 3.5 éves idöszakában színre lépö “ökumenikus” vallási vezetö lesz, miután a katolikus egyházat már szétbomlasztották. Minden bizonnyal a putyinista pravoszláv egyház és a református-evangélikus egyházi vezetök is támogatni fogják.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Még egy érdekesség: a hamis próféta lesz az az ökumenikus egyházi személyiség, aki a Jelenések könyve szerint a “csodákat fogja tenni”

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

A hamis próféta fogja elhitetni majd a népekkel, hogy megtörtént a hamis “második visszatérés”. Köze lesz a paranormálishoz, a hamis UFO-khoz, melyek a földi háttérhataloméi és/vagy a “sátán angyalaié” lesznek. A Jelenések könyve szerint a sátán a 3.5 éves idöszak közeledtével “levettetik a földre”(Jelenések 12:12-14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” == 3.5 év, lásd. Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés c. írást.

Az angyalai (a “horogkeresztes” szökehajú humanoid ET-k) is nyíltan meg fogják magukat mutatni a nemzeteknek, felszakítva a jelenlegi karantént bolygónk körül, és a “jó” szerepében fognak tetszelegni. Ezek lesznek ám a csudaidök! 🙂 Sokaknak le fog esni az álla az ámulattól. És egy világfelfogás fog összeomlani bennük 🙂 De ti ne hagyjátok magatokat beugratni!

II. Thessalonika levél:2:3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia

szakadás – “pipa”, megtörtént

“bün embere” (antikriszitus) rendszerének színre lépése – küszöbön áll, a hamis ufókkal, hamis második visszatéréssel együtt

valódi Jézus visszatérése – csak ezek után!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 14, 2018

Érdekelne, mi a véleményed Irlmaier által említett háromnapos sötétségről. Szerinted miféle eseményre utalhatott itt?
Ennek a dolognak egyébként máshol is vannak nyomai, sőt még a ezoterikus körök is felkapták egy időben, mint “dimenzióváltás” (lásd: Drunvalo Melchizedek).

A hamis ufó inváziós téma végülis elég jól elő lett készítve a mozifilmek által. A technika is megvan hozzá. Ha csak TR3B nevű félig antigravitáviós repülőgépet nézzük, ami már kb 30 éves, nem tudni mi lehet még a titkos projektek tarsolyában. A TR3B sem ismert széles körben, pedig azt már kiszivárogtatták. Kell dobni rágógumit azon keveseknek akik a fősodratot már nem fogyaszják lelkesen.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Üdvözöllek a weboldalon, “indigógyerköc” smilies/smiley.gif Te is egy lehetsz “közülünk”. Ki eljut a tudás ezen szintjére, nagy valószínüséggel csak az lehet. Kívánom, hogy neved be légyen írva az “életnek könyvébe” (Jelenések 13:8 ), s az elohimok hagyjanak inkarnálódni ebböl a karanténba zárt földi nyomorult világból szabadon tovább.

A három napos sötétség bolygószintü esemény lesz. A Jahve/Jézus erök fogják elsötétíteni a napot, amikor a nyugat beveti a szuperpusztító vegyi fegyvereit (amik megfeketítenek és elpusztítanak mindent), majd pedig válaszként az oroszok a szuperpusztító cunamit okozó atomtölteteiket. Célja az, hogy megakasszák vele ezt az örületet, mert ha folytatódna, rövid idön belül nem maradna ember életben a bolygón. A három napos sötétség bekövetkezte lesz az abszolút egyértelmü jele a valódi Jézus/Jahve erök megjelenésének a Földön.

Olvasd Máté 24-et:

22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Irlmaier prófécia:

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva. Az üvegben lévő ételek is, mivel az üveg nem védi meg az ételeket. Kint a halál a por miatt körbejár, rengeteg ember fog meghalni. 72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”
“Ne nyissák ki az ablakokat 72 órán keresztül. A folyókban olyan kevés viz lesz, hogy könnyedén át lehet kelni rajtuk. A szarvasmarhák elhullanak, a fű sárgává és szárazzá válik és a hullák sárgává és feketévé válnak. A halál felhőit a szél hajtja kelet felé.”

Olvass tovább: https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

És igen, mind a sátáni erök hamis UFO invázióját, mind pedig a Jahve/Jézus erök késöbbi megjelenését a Földön nagyjából úgy kell elképzelni mint ahogy már több hollywood-i filmben is mutogattak ilyen “ET inváziót”.

Szegény Irlmaier meg volt félemlítve a hatóságok által (bírósági eljárások folytak ellene), így valószínüleg nem merte elmondani a teljes igazat. Például mélyen hallgatott arról, mi fog történni ekkor Izraelben. Valószínüleg attól is félhetett, hogy “komolytalanná” válhat.

Pedig Izraelben fognak lejátszódni a kulcsfontosságú események. Egyrészt itt fog lezajlani az armagedoni csata, és itt fognak megjelenni a Jézus/Jahve erök, Énok könyve szerint a Sinai hegyen, ide fognak elöször csillagkaput nyitni a Föld téridejébe.

Olvasd, alighanem nekünk szól!

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

1.1 Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni, amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

“1.4 És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.”

A Sinai hegy volt az, ahol Jahve elöször találkozott Mózessel.

Júdás apostol közönséges levele 1
http://biblia.hit.hu/bible/21/JUD/1/14#v14

14
Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
15
Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 15, 2018

Hadd kérdezzem meg, mi a véleményed a Cobra féle “Esemény”-ről?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Cobra egy “a fekete valójában fehér és a fehér valójában fekete” típusú dezinfo müvelet. Ez ugye sátáni …

Amit állít, hogy a Föld körül egy a jahvista erök (melyeket “arkhónoknak” nevez) által létrehozott karantén van, és amit nagyon rossz dologként állít be, az igaz. Csakhogy a karantén mint szükségszerüség lett felállítva a földi emberiség birodalmakat építö militarizmusa és gonoszsága miatt, nehogy a más ET fajoktól kezünkbe jutó túl fejlett technológiákkal kipusztítsuk egymást. Erre kishíján sor is fog kerülni a küszöbön álló harmadik világháborúban. Az atomtechnológiákat valójában a “sátán angyalai” (a “gizeh intelligence” az UFO irodalomban, lásd. A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája c. írást) csempészték be a karanténon belülre, s adták eredetileg a nácik kezébe, amivel kvázi megbontották a bolygó élövilágának a stabilitását.

Az “esemény” a karantén felszakítása lesz, amikor a “sátán angyalai” nyíltan megmutatják magukat, és a “felszabadítók” szerepében fognak tetszelegni, holott a valódi céljuk az emberiség totális leuralása lesz a világkormányon keresztül. Bolygószintü “rezgésszintemelkedés” az “eseménykor” nem lesz, ámítás az egész, ezt ök maguk is tudják. Ez a jelenlegi emberiség nincs azon a tudati szinten, hogy ez bekövetkezhessen. Marad a 3D, még legalább 1000 évig.

 

A kabbalista-sátánista Petöfi?

felrobbantott_vilag

Petöfi Sándor: Az örült

http://mek.oszk.hu/…vs184601.htm#02

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.

Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.

Még várok holnapig;

Ha holnap sem lesz a végitélet:

Beások a föld közepéig,

Lőport viszek le

És a világot a Levegőbe röpítem… hahaha!

/Szalkszentmárton, 1846. január/


NEM SŰLYED AZ EMBERISÉG…

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184602.htm#44

Nem sűlyed az emberiség!

Ilyen gonosz vala rég,

Ilyen gonosz már kezdet óta…

Hisz különben nem kellett vóna

Százféle mesét,

Eget, isteneket,

Pokolt és ördögöket

Gondolni ki, hogy zaboláztassék.

/Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt/

A VILÁG ÉS ÉN

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184502.htm#40

Megvetésem és utálatomnak

Hitvány tárgya, ember a neved!

A természet söpredéke vagy te,

S nem király a természet felett.

A teremtés legutósó napján

Alkotott az isten tégedet,

Elfáradt már ekkor a munkában,

S így jelessé nem teremthetett

Szeretélek téged egykor, s szívem

Veled hü szövetséget köte,

Megvetésem és utálatom lett

E szövetség kettös gyermeke;

Jól ismerlek, te nem érdemelsz mást,

Nem, mint megvetést s utálatot…

Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát,

Avvagy talpad mással nyalatod.

Hidd, ha jónak látod; ámde tudd meg:

Én nem függök töled semmiben,

Amily útat választott magának

Lelkem, rajta egyenest megyen.

És ha tetszik engem fölemelned,

Ám emelj föl, mint bálványodat;

Ha fölültetsz fejed tetejére,

Majd kirúgom szolgafogadat

/Pest, 1845. január /

HEGYEN ŰLÖK…

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184506.htm#152

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben,

Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem;

Elégetném ezt az egész világot,

Mely engemet mindörökké csak bántott.

/Pest, 1845. október 16. – november 25. között/

Petöfi a háttérhatalmat szolgálta, ezt tudom róla. Petöfi valójában nem szerette az embereket, ezt pedig érezni a versein.

Petöfi megveszekedett sátánista lett volna? Lehet, de a forradalom, melyet 1848-ban csináltak, lehetett volna franciásan véres-brutális, a lakosságot terrorizáló is. De nem volt az. A forradalom képviselöi kifelé inkább úriemberek módjára viselkedtek.

Ideológiájuk idealizmusa mögött megvezetö célok is voltak, viszont tömegeket tudtak könnyedén mozgósítani. Pedig ök is sötétek voltak: báránybörbe bújtatott farkasok. A Habsburg uralom viszont tölük is rosszabb volt.

Feudalizmus, kapitalizmus, kommunizmus, nácizmus – mind a Sátántól van/volt.

Tény, hogy Kossuthnak is voltak koromsötét kapcsolatai is. Például az a Giusseppe Mazzini, akihez egy levélben írva Albert Pike még a 19. században megálmodta a leendö harmadik világháborút az iszlám és a keresztény-ateista világ között, s melyet a szabadkömüvesség most a 21. században próbál kirobbantani mint végsö, totálisan pusztító összecsapást (lásd. a Magasabb fokozatba kapcsolták az iszlám és júdeo-keresztény világ egymás ellen hangolását c. írást)

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2010/06/ki-az-orszaghaborito-nemzetkozi.html

Mazzini legközelebbi munkatársát Adriano Lemmit (élt 1822-től 1896-ig) és az ekkor emigrációban élő nagy magyar politikust, Kossuth Lajost (élt 1802-től 1894-ig) bízta meg azzal, hogy szervezzék meg az Egyesült Államokban a “Young America” (“Fiatal Amerika”) páholyokat. A pénzoligarchia valódi programját álcázó és céljait elfedő eme színlelő program koordináló központja a Cincinnati Lodge (páholy) No. 133 volt. Lemmi még 1851-ben visszatért Londonba, miközben Kossuth Lajos továbbra is az Egyesült Államokban maradt.

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r01

Hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a “szabadság, egyenlőség, testvériség” szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként működtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. Ahogy később látni fogják, ez hozzásegített minket diadalunkhoz; többi között ez tette lehetővé számunkra, hogy kezünkbe kaparintsuk a legfőbb ütőkártyát – a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal, a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását, azét az osztályét, amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. A gójok természetes, leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi művelt osztályaink arisztokráciáját, élén a pénz arisztokráciájával.

12_pont_alahuz

Ezek bizony kiábrándító dolgok, épp ezért fontos helyre tenni öket.

nem_programozhato, január 12, 2018

1848 Romboló Géniuszai: Petöfi-Marx-Lucifer
http://kitalaltujkor.blogspot….-marx.html

Petöfi, az illuminátus propagandaszócsö
http://kitalaltujkor.blogspot….zocso.html

Petöfi, az elméleti sakter
http://kitalaltujkor.blogspot….akter.html

Ez a blog rengeteg értékes információt tartalmaz. Az írója hatalmas müveltségü ember. De elkövetett benne egy szarvashibát: belekezdett a feudális régi rend újrafényezésébe, ami esetleg többek szemében hiteltelenítheti az egész blog tartalmát. Nagyon kár lenne érte.

A feudális régi rend éppoly hitvány és emberellenes volt – éppúgy a Sátántól származott – mint az azt követö új-babiloni rendszerek – kapitalizmus, kommunizmus és nácizmus.

A Bibliában is benne van:

Efézusi levél 6

11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Például az a Giusseppe Mazzini, akihez egy levélben írva Albert Pike még a 19. században megálmodta a leendö harmadik világháborút az iszlám és a keresztény-ateista világ között, s melyet a szabadkömüvesség most a 21. században próbál kirobbantani mint végsö, totálisan pusztító összecsapást

Az alábbi eredetileg a Virtuális kocsmában jelent meg, és bár a nyelvezete kifogásolható, a tartalma viszont abszolúte helyénvaló!

———————————————-

A templomos lovagrend feloszlatása
http://www.ng.hu/Civilizacio/2…loszlatasa

“A lovagrend elsődleges célja volt a keresztények hitének és a Szentföldre zarándoklóknak a megvédése a muzulmánokkal szemben”.

http://www.delmagyar.hu/szeged…r/2258861/

Péntek 13-án aztán Európa szerte feltörték a pecséteket, és elolvasták a levelek tartalmát. A levelek döbbenetes „tényeket” állítottak! Kelemen pápa azt állította, hogy isteni látomása volt, amely arra figyelmeztette, hogy a templomos lovagoka sátánimádás, a homoszexualitás, a kereszt megszentségtelenítése, a bálványimádás és más eretnek cselekedetek bűnében vétkesek.

A szabadkőművesség története
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadkőművesség#A_szabadk.C5.91m.C5.B1vess.C3.A9g_t.C3.B6rt.C3.A9nete

A társaság eredetét illetően számos mitikus …
… bölcsességét a templomos lovagrend, a katedrális-építő céhmesterek, majd a rózsakeresztesek közvetítik a szabadkőműveseknek.

————————————–

Teljesen mindegy, hogy most minek hívják, szabadkömüveseknek v. másnak, a lényeg az, ez ugyanaz a sátánszeretö buzibanda, amelyik a 12. században az allahi(isteni) elvekhez akkor még nagyon közel álló iszlám ellen szervezte a kereszteshadjáratokat a Szentföldön(persze sajnos azóta, föleg a wahábista-szaudi-ISISes irányzatnak köszönhetöen, maga az iszlám is elfajzott).

Nem csoda, hogy a “náci-homoszexuális” szabadkömüvesség (sötét hatalom) jelenlegi fö célja is az iszlám és az ateista-keresztény világ egymásnak hangolása a rengeteg hamis-zászlós merényleten keresztül, melyet a “Khurám Buttok” (Férfiseggek) hajtanak végre rózsaszín késekkel. Ez egyfajta “újbóli kereszteshadjárat” modernizált változatban. S a dolog pikantériája, hogy ez a buzibanda hozta létre az Iszlám Államot (ISISt) is, melynek annyi köze van a Mohamed idejében hirdetett valódi iszlámhoz, mint Makónak Mekkához.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Az Út Edomba – az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei
http://kitalaltujkor.blogspot….izmus.html

Ennek keretében a modern kor romboló, kiemelten forradalmi mozgalmainak gyökereként már sikerült feltárni a sátánizmust, vagy más szóval nihilizmust, a tudatos, szándékos rombolási, pusztítási programot. Az külön elszomorító, hogy történelmünk és irodalmunk 18-19. és 20. századi nagyjai jókora részét a tények alapján besorolhatjuk a szándékos rombolás tudatos, vagy megtévesztett ügynökei közé, de most nem ez a témám.Hanem, hogy konkrétan honnan ered a modern forradalmi mozgalmak mögött álló illuminátusság romboló ideológiája és gyakorlati programja.
Mindig beleakadtam itt és ott, hogy ennek egyik fontos gyökere a kabbalista zsidó miszticizmus sabbateánus-frankista irányzata, de nem igazán láttam a pontos kapcsolatot.


Ez a koncepció megnyitotta az utat az előtt, hogy egyesítse a sabbateánus messianizmus és miszticizmus általa képviselt utolsó fázisát a korabeli felvilágosodással és antiklerikális tendenciákkal. A szabadkőművesség, liberalizmus, sőt a jakobinizmus egyaránt értékes eszköznek tűnhettek ilyen végcélok eléréséhez. Nem csoda, hogy bárhol, ahol ilyen frankista csoportok léteztek, a zsidó közösségek hevesen harcoltak ellenük, még ha csak felszines hírek is jutottak el hozzájuk Frank titkos tanításairól.”

Jakob Frank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakob_Frank
“… zsidó kalandor, a zohariták vagy frankisták felekezetének alapítója.
Kezdetben pálinkafőző volt, majd Szalonikiben csatlakozott Sabbatáj Cévi zsidó ál-messiás felekezetéhez.
Frank a Zóhár hirdette az igazi szentírásnak – a Bibliával szemben –, a Talmudot a kabbalával helyettesítette, a kabbalát megpróbálta összeegyeztetni a kereszténységgel”

A lánya, Éva Frank, szintúgy nagy kabbalista kaliber volt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eve_Frank

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei
http://kitalaltujkor.blogspot….izmus.html
Frank szektája sok követővel rendelkezett a kor Magyarországában és Frankot leányával együtt fejedelemnek kijáró pompával fogadta Mária Terézia és fia, a későbbi II. József, aki a leány, Ewa Frank szeretője is volt.

És itt lóg ki a lóláb, amit a Habsburgokat és a feudalizmust (!) propagáló blogíró nem akar észrevenni: hogy lehet az, hogy a Habsburgok is királynak beillö tisztelettel fogadták ezeket a kétes-kabbalista zsidó alakokat?

Nos úgy, hogy a Habsburgok és a frankisták közt volt egy kapocs: a sátánizmus.

Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám c. írásból:

“A valódi hatalmat Hollandia mögött a vérvonalbeli uralkodóháza jelenti, mely az angliai Windsor házzal közösen a világ legnagyobb köolajfinomító társaságának, a 140 országban jelen levö Shell-nek a tulajdonosa.

Fontos megjegyezeni, hogy a holland uralkodó ház globális dominanciára irányuló törekvései csak úgy válhattak valósággá, hogy az Orániai-Nassau dinasztia lényegében rejtve tudott maradni a történelem folyamán az európai zsidóság egy részének ki- és felhasználásával: a közvélemény mindig csak a “zsidókat” okolta mind a gazdasági válságokért, mind az erkölcsi felforgatásért és a banki válságokért is, holott a háttérböl valójában ezek az európai uralkodóházak voltak a felelösek mindezen negatív jelenségekért.”

Ha késöbb a 19. században – a holland és angol uralkodóházakhoz hasonlóan – a Habsburgok is ki tudtak volna egyezni a Rothschildokkal (frankista-kabbalistákkal), a Habsburg ház még most is Ausztria élén állna!

Mária Terézia idejében még egy nagy boldog sátánbandát képeztek a Habsburgok a frankista-kabbalista udvari zsidókkal karöltve.

Mert a Habsburgok is kökemény, dán-törzsi-meroving vonalú sátánisták voltak, lásd. Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia c. írást.

 • +0


Írta: egy vendég, január 17, 2018
Néha bejövök ide olvasgatok.
Ez a bejegyzés hasonlít arra, ami ma folyik a médiában. Mindenkiről kiderítik, hogy visszaélt a hatalmával,lásd szerepekért magukat adó színészeknél a rendezők stb.
A világ ma így működik, mindenkit húznak le a sárba.
Haladunk az értékek nélküli világ, posványa felé.
Ahol már nincs értelme, tilos lelkesedni, örülni, örömet szerezni, csak az egó szerzési vágyát kielégíteni.
Szerezni, dicsőséget, elismerést, agyagot.

Kedves blog író a blog neve “pokolra velük”.
Kikkel?
Szeretném idézni Jézust: “Tegyétek az emberekkel azt, amit szeretnétek, hogy azok megcselekedjenek veletek.”
Ami annyit is jelent, amit kívánok, adok másnak,az kívánják, adják nekem is.
Akarja Ön, hogy a pokolra kívánják?

Azt is mondta Jézus “aki gyűjt velem, aki szétszór ellenem”.
Vajon ezen írások gyűjtenek, vagy megosztanak?

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

A Szentírás az is mondja hogy:

Efézusi levél 6

11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Az igazság keresése nélkül nincs semmi. Ez mindenek fölött áll.

Enélkül mindenki csak a hazugság sarában toprongó, megtévesztett, könnyen manipulálható, elveszett lélek marad.

Hogy ön az igazság keresését nemhogy nem értékeli, hanem hitvány ember módjára mindenáron fogást próbál keresni rajtam, az önröl is bizonyítványt állít ki.

Ha az elmúlt 300 év összes felfuttatott, szabadkömüves irodalmára sátánféreg volt, akkor ezt ki kell mondani, fel kell göngyölíteni az egészet.

Mert ez az erö tartotta uralma alatt az elmúlt pár évszázad újságírását, színjátszását, könyvkiadását stb.

Meg kell mondani az embereknek, hogy vigyázat, valóban létezik itt egy sötét erö, mely mindezeket az elmúlt pár száz évben a markában tartotta, s hogy amit olvastok, néztek stb. az mind manipulált, hogy egyik “híres szerzö” se teljesen önmagát adta ezekben a müvekben, hanem amit a szabadkömüvesség elvárt töle. Cserébe hírnevet, pénzt és pozíciókat kapott.

A “pokolra velük” szintén igei, a Jelenések könyve szerint az összes romlott lélek a végítéletkor a “pokol tüzére” kerül.

——————————-

PS: A további megnyilvánulásai menni fognak az írások alól a Virtuális szemétdombra. Az elmúlt hetekben már úgy 8-10 hozzászólást jelentetett meg az oldalon, mind homályosítók, ellenségesek és vádaskodók.

Ön is annak a bizonyos “örök vádlónak” az embere? Vakolókanalas dezinfo ügynök? Mégha nem is az, teljesen úgy viselkedik.

/nem_progr (cikkíró)

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Talán egyik nép se tud olyan kifinomultan és meggyözöen hazudozni a történelme felöl mint a zsidó-kazár-magyar. Mert a kettö kishíján ugyanaz, a két nép közeli rokon.

Nemhiába a kazár-askenézi zsidók lettek azok, akik a végsö idökben legnagyobbrészt félrevitték a világot.

Talán a világon egyik népnek se lett a modernkori történelme olyan hihetöen meghamisítva mint a magyaré. Egyik nép se tudott a feketéböl olyan hihetöen fehéret csinálni mint a magyar.

Kezdve a rózsakeresztes-szabadkömüves Rákóczi Ferenc hitvány, a saját népüket fosztogató és terrorban tartó martalócaival.

Folytatva 1848 finomlelkü úriember megtévesztöivel, akik a legsötéttebb frankista-kabbalista elemenseknek szolgáltak.

Folytatva 1956 náci csürhéjével és “legendás pesti srácaival”, akik valójában – többnyire csak afrikai országokban tapasztalt kegyetlenségeket elkövetö – gyerekkatonák voltak. Az embert a borzalom és örület határára kergeti ezen sztorik olvasása. Az oroszok – amikor megszállták Budapestet – ugyanis irgalmatlanul legyilkolták az összes, az utcákon gyanúsnak talált 12-16 éves fiút, söt, még kislányokat is! Vajon mi válthatott ki amúgy normális családapákból ilyen állati reakciót, hogy gyerekeket gyilkoljanak? Mit csinálhattak ezek az ártatlannak sajnos egyáltalán nem mondható gyerekkatonák? Mert erröl ugye hallgat a történetírás …

Havas Zsófia, Horn Gyula testvérének a lánya nemrég elkezdte pedzegetni 1956-ról az igazat:

A CIA áll 1956 mögött az orosz állami tévé szerint
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-cia-all-1956-mogott-az-orosz-allami-teve-szerint-1368281

A jutalma pártból való kizárás, bírósági feljelentés meg hasonlók lettek a náci-sátánista csürhe által jelenleg is uralt Magyarországon.

Pedig én is épp így tudom, 56 fegyveres összetüzéseit náci-CIA-s ügynökhálózatok kezdték. Az ÁVÓ (balos-kommunista frakciók) szándékosan alájátszottak nekik az elején, mert tudták, hogyha fegyveres eröszak tör ki, abból szovjet segédlettel csakis ök kerülhetnek ki nyertesen. Enélkül nem tudták volna legyengíteni a semlegességet vagy a nyugati táborba való átlépést követelöket.

A CIA-s hálózatok nem riadtak vissza gyerekek harcba állításától se, akiket a legkönnyebb volt a céljaik érdekében megtéveszteni.

A gyerekek katonaként való használatának külön pszichológiája van, bár érvelhetnék akár egyszerüen a Bibliában találhatakkal is:

Mózes I
8:21
… mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva

De mint mondam, van ennek professzionális szakirodalma is, amit sajnos a CIA is nagyon jól ismert, és késöbb a 60-70-es években alkalmazott Laoszban és Vietnamban is:

(2. oldal)

Child soldiers are cheap and efficient weapons in asymmetric warfare

A gyerekkatonák olcsó és hatásos fegyverként használhatóak asszimetrikus harcászati tevékenységben, túlerövel szemben (mint pl. 56…)

Készségesen megtanulják nagyon brutális taktikák alkalmazását is, és készségesen teljesítik a parancsokat (mint pl. 56-ban …)

A CIA-nak egészen a müholdas kémkedés megkezdéséig kiterjedt “náci” ügynökhálózata volt Magyarországon, rádióadók, összekötök, ügynökök serege.

De ne feledjük, legfelsöbb szinten csak egy hatalom létezik ezen a bolygón, s ha az úgy döntött, hogy nem engedi a nácikat Magyarországon hatalomra, akkor azok nem is kerülhettek hatalomra.

Nagy Imre és Maléter Pál 1956-ban nem a kottából játszottak, túl sok bajt kevertek, azért lettek kivégezve.

Kádár János 56-ban éppoly nemzetközi lovagrendi irányított figura volt mint jelenleg Orbán Viktor vagy Vona Gábor…

Vonát és a Jobbikot például az irániak is pénzelték, úgyhogy szerintem semmi köze se lehet az okkult Teplomos Lovagrendhez Pfff

————————————–

Aztán folytatva az 1989-es gigantikus megtévesztéssel, ahol aztán teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy valójában csak egy hatalom létezik ezen a bolygón, amikor a kommunista belügyminiszter védöszárnyai alatt beindult a “rendszerváltó keltetö”, Orbán Viktor és társai, és a kommunizmus alatt is létezö és müködö titkos lovagrendekben és szabadkömüves páholyokban már eszkábálták össze a rendszerváltó pártokat, különösen az MDF-et: Antal, Jeszenszky, Lezsák, Csoóry meg a többi kevésbé látható vakolókanalas mind aktivizálódott.

A rendszerváltás egyik elökészítöje Magyarországon a Kádár Jánosi hatalmú és befolyású háttérhatalmi figura Aczél György volt.

Aczél nem volt se kommunista, se nyilas-náci, hanem ezek felett álló háttérhatalmista-okkultista.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Az elmúlt 600 év történelmén keresztül például ott büzölög a valójában kabbalista-sátánista-okkult vonalat követö titkos társaság, a rózsakeresztesek hatása, mely a manicheista és templomos lovagredi okkult tanokból is merített.

Ezek álltak valójában a reformáció és a protestanizmus mögött is, már Luther is az “övék” volt a Luther-rózsával együtt.

Sok generáción keresztül a rózsakeresztesek ott legyeskedtek a Rákóczi család körül is. Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi Ferenc dédnagyanyja hívta meg elöször Sárospatakra a rózsakeresztes guru Comeniust (vagy Ján Ámos Komenskyt, ahogy itt Szlovákiában nevezik)

Comenius Patakon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lorántffy_Zsuzsanna#Comenius_Patakon

Rózsakeresztesek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rózsakeresztesek

Christian Rosenkreutz
Nostradamus
Francis Bacon

John Dee

Comenius

————————-

Nostradamus is “egy volt közülük”, épp ezért nem szabad teljesen komolyan venni a próféciáit, melyeket amúgyis a tobozmirigyre ható “varázsszerek” (már akkor ismert vegyületek) adagolásával szipakolt össze.

A legismertebb rózsakeresztes John Dee volt, I. Erzsébet angol királynö személyes tanácsadója, a Brit Birodalom kvázi megalapítoja. Állítólag bukott angyalokkal is közvetlen kapcsolatban állt.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Rendkívül jelentös rózsakeresztes egyéniség volt még a Saint-Germain grófjaként ismert “entitás”, akinek speciális “isteni” képességei voltak, és senki se tudta, hogy pontosan honnét származik. Állítólag valami bukott angyal-földi ember keverék hibrid, vagy fene tudja ki/mi volt.

Saint-Germain gróf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain_gróf

A korabeli társasági élet egyik leghíresebb és legvitatottabb alakja volt. Származására vonatkozóan több elmélet is közszájon forgott életében, ezeket maga is váltakozva terjesztette. Az egyik szerint – számos előző élete után – II. Rákóczi Ferenc fiaként reinkarnálódott (öltött testet)

Általában véve Saint-Germain grófot (akit egyébként sok más néven is emlegettek kortársai; mint ahogy ő is időnként álneveket használt utazásai során[10]) rendkívül felvilágosult rózsakeresztes, szabadkőműves és talán templárius mesterként ismerheti az utókor

Ezt a rózsakeresztes-bukott angyali kapcsolatot teljesen komolyan kell venni, a mai napig a “testvériség” üzemeltet több hírhedt, már a karanténon kívülre esö ún. mélységi földalatti bázist (mint Dulce, Oak Ridge stb), melyekben szíriuszi, plejádi-aldebrani ill. reptiloid “angyalkák” is megjelenhetnek.

Úgy mint ahogy itt írja:

http://projectavalon.net/forum…49&page=10

Lincoln was transferred from Oak Ridge to Dulce when he recived this clearance. Notice upgrade happened on the 21st March of this year. The 21st of March is the Illuminati/Rosicrucian new years day. Many upgrades and ‘knightings’ take place on this date. This is the spring equinox when the sun enters the zodiacal sign of Aries. As I mentioned everything in MANNEQUIN, OSIRIS and related projects is done using numerology.

Amikor megkapta az engedélyét, Lincolnt áthelyezték Oak Ridgeböl Dulce-ba. Az elöléptetése március 21.-én történt, ami az illuminátus-rózsakeresztes új év napja… s ami a tavaszi napéjegyenlöség napja is … mindent projektet (mannequin, Osiris) ezeken a bázisokon a (sátánista-kalendáriumi) numerológia szerint idözítenek.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Ó igen, abszolúte. A testvériség sok mindent a pogány-sátánista kalendárium dátumai szerint idözít.

http://www.bibliotecapleyades….real20.htm
c. October 31 – Samhain, also known as Halloween, or All Hallows Eve. This date is the Illuminati’s highest day of human sacrifice
Historically, Halloween is the deadliest holiday ever celebrated in human history. This Satanic night is dedicated to the Celtic Lord of the Dead, also symbolized by the Horned-god and the Stag-god. The Druids celebrated Samhain as a 3-day fire festival,

A rózsakeresztes testvériség például október 31.-re, Halloween-ra állította be a “reformáció” napját, ami a katolikus Mindenszentek is, s amely valójában kelta-druida eredetü, és a legnagyobb véráldozós sátánista ünnep, eredetileg a druidák embereket tüzön feláldozó ünnepe.

Pfff

 • +0


Írta: egy vendég, január 19, 2018
Keedves blogíró, nem vili, hogy mit teccett akarni Petőfi ilyetén megemlítésével (?) de… a megközelités mikéntje nem közelíti meg a dolgok többsikú bonyolultságában leledző sokoldalúságot, amelyet Petőfi rövidre sikerült, ámde szinvonalas életműve tükröz. A Megáll az idő című filmben mond egy jót Pier, hogy; ” nem mindegy, hogy milyen szinvonalon vagánykodik az ember” Ember, ez a szó kifejezetten a kaukázusi Van tó melletti ugynevezett “teremtésre” utal, maga a szó két részből áll, az Em mint nő (emse a disznónál a nőnemű egyed) + bar a férfi (bar visszafele rab, a barkó, barát szavakban köszön vissza) ez az esemény mai szemmel nézve egy klonozás volt szörnyű lefolyásban és egy valóban, vitathatatlanul vitatható folyamat grundolódott ezzel az eseménnyel, amelynek alapvető jellegét a Paradice szó világítja meg, para mint félelem mögöttesség illetve dice mint kocka, kockajáték, esetlegesség. Az ember szó az itt bevezetett párkapcsolati konstrukcióra, a monogám heterosexualis kapcsolatra (is) utal, etc. millio dolgot lehetne elmondani erről az eseményről, ami ismert és ez csak a jéghegy csúcsa és az emberi tudattal legátolt miljőben, intervallumban kommunikálható jelenleg. Ami biztos, hogy jelenleg sem a helyzet, sem a dolgok állása nem tart ott, hogy bárki is megitélesekbe fogjon,na meg minek is. A magukat az erdetileg valóban szakrális, vagy ahhoz közeli titulusokkal illető csoportok között a legtőbb úgy vett magára nevet, hogy ahhoz nincs köze és éppen hogy lejáratás céllal vette magára, mint a zsidók Israel nevét, valamint a Cion (C ion szén ion, a szerves alapu lét kódszava) nevet, vagy most a cigányok Roma nevét, meg a virtuálisan gyilkolo moszados ál-arabusok Isis nevét, így megy ez jelenleg és már egy ideje, aki kapja marja alapon, tehát a terminusok nem elsödleges látszatukban értelmezhetőek, valamint egyéb bonyolultságok is vannak, elhagyások, visszatérések, ujraéledések, stb. Az ténynek látszik, hogy jelenleg nincs nagyon minek örülni.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 19, 2018

Akárcsak a “kerekasztal” szó, a 19. századtól az “ifjú” és “fiatal” szavak is kvázi szabadkömüves “kódszóvá” váltak, lévén az összes szervezet és szervezödés, melyeknek a nevében benne voltak, kivétel nélkül mind szabadkömöves volt.

Mint például a “Márciusi ifjak” Petöfi körül. A szervezet eredeti neve “Ifjú Magyarország” volt.

http://kitalaltujkor.blogspot….hosok.html

Valamennyi ilyen ifjú jelzőt viselő szervezetnek a tagjait Európában és a tengeren túlon a Grand Orient szabadkőművesség alaposan felkészítette a felforgató tevékenység folytatására. ¨

E fiatalok sérelmeit és célkitűzéseit a szabadkőműves sajtó természetesen nagy terjedelemben publikálta, és ez elősegítette a Grand Orient szabadkőművesség politikai céljainak az átültetését a gyakorlatba.

“A “Fiatal Szerbia” elnevezésű szabadkőműves – vagy kvázi szabadkőműves – páholy fontos szerepet játszott a Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös ellen végrehajtott szarajevói merénylet előkészítésében és végrehajtásában.”¨
…¨
Újra meg újra ingerkedik a névhasonlóság a FIATAL Demokraták Szövetségével is…

Az Ifjú Itáliát, mint láttuk, 1831-ben alapították és magához vonzotta Giuseppe Garibaldit, a fiatal tengerészt, meg Louis Napoléont. Nemsokkal később következett az Ifjú lengyelország, vezetői között Lelewel és Worcell forradalmárokkal. Aztán jött az Ifjú Németország, Arnold Ruge által fémjelezve, aki publikált ezt-azt egy zavaros német “vörös republikánustól”, Karl Marxtól. Erről az Ifjú Németországoról írt szatirát Heinrich Heine. 1834-ben Mazzini megalapította az Ifjú Európát olasz, svájci, német, és lengyel tagokkal.

A század végére lesz Ifjú Argentina (Garibaldi által alapítva), Ifjú Bosznia, Ifjú India, Ifjú Oroszország, Ifjú Örményország, Ifjú Egyiptom, Ifjúcsehek, plusz hasonló csoportosulások Romániában, Magyarországon, Bulgáriában és Görögországban.

Később lesznek Ifjútörökök.

Az összes közül talán az Ifjútörökök voltak a legmegveszekedettebbek, lévén az ö számlájukra írható az örmény népirtás:

Örmény népirtás
https://hu.wikipedia.org/wiki/Örmény_népirtás

… örmény források szerint mintegy másfél millió örmény erőszakos kitelepítése és lemészárlása volt 1915 és 1917 között, a muzulmán vallású törökök alkotta Oszmán Birodalomban az ifjútörök kormány uralma alatt.

 • +0


Írta: egy vendég, január 25, 2018
Várható valami komolyabb poszt a magyar történelemről? Szívesen elolvasnám.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 31, 2018

A közeljövöben nem biztos.

A korábbi magyar történelmet (is) érinti még a következö két írás:

(bár a címük mókás, a tartalmuk komoly)

Minden út a “szajhához” vezet
http://www.pokolraveluk.com/co…&Itemid=61

Vajon azonos lehet-e a magyar mesevilág Tündér Ilonája a Nagy Babiloni Szajhával?
http://www.pokolraveluk.com/co…&Itemid=56

Akárcsak a többi nép történelme, a magyaré is sötét és helyenként tragikomikus volt az elmúlt 2000 évben.

“Isten” egy kozmikus humanoid

Aki még mindig él, s élni is fog, mivel a teremtöink már rég rájöttek a halhatatlanság titkára. Az ösi indiai vallásokban egyrészt valós égi tudás maradt fenn (pl. a reinkarnációról), másrészt az “istenek” személye sincs annyira elmisztifikálva mint a késöbbi három nagy monoteista vallásban. A keresztény-zsidó-muzulmán “Isten” a hindu mitológiában Shániként(Szaturnuszként) ismert, s a hindu szövegeket olvasva teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy egy hús-vér földönkívüli biológiai lény. A bibliai Ószövetség igaz és hiteles, de teljesnek mégse nevezhetö képet ad róla. Hindu mitológiai szövegeket fogok most elemezni, melyek értékes kiegészítöként szolgálnak a Bibliához.


Az Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? c. írásból

(aki már olvasta, átugorhatja)

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.

 

“He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge.”

 

Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt.”

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ … „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day”

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

Szent Biblia, Mózes II.

20:1: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: …

20:8: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották” (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát – szerzö megj.)

“The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age”

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.

(idézet vége)

Shani – the Elusive God

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Wife Curses Shani Shani was married to Sangya …

Sháni feleségét Sangjának hívták, lányukat Chitrrath-nak. Bár a felesége egy nagyon tehetséges és spirituális hölgy volt, elszomorította, hogy a férje állandóan Krisna tanításaival van elfoglalva. Egy szép nap, a menstruációs ciklusa után, ágyba próbálta csalogatni, de mint mindig, Sháni ekkor is meditált. Ez annyira felmérgesítette Sangját, hogy elátkozta Shánit. Ezt mondta neki: mivel állandóan Krisna tanításaival vagy elfoglalva, s rám még csak rám se nézel, ezután mindig lefelé kell nézned, mert ha ezentúl rátekintesz valakire, azt a puszta pillantásod el fogja pusztítani. Sháni végül megnyugtatta és kielégítette a feleségét, de az már nem tudta visszacsinálni az átkot.

Képtelenül hangzó, megmosolyogtató mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is zajlott le Mózes találkozása Istennel a Biblia második könyve szerint?

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/33

18 És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

19 És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

20 Orcámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.

21 És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.

22 És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.

23 Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod.

——————————————————————

Jahve nem engedte, hogy Mózes meglássa az arcát “mert nem láthatja ember, élvén”

Ez az angol fordításokban úgy szerepel, hogy “nem láthat engem ember úgy, hogy egyúttal éljen is

Indiai mitológia: ¨

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

When Parvati insisted that Shani look at her son to bless him …

“Parvati kitartott amellett, hogy Sháni megnézze a fiát, de az elmagyarázta, hogy a felesége átka miatt ez nem lehetséges. Parváti tovább makacskodott, így Sháni ránézett félszemmel a kis Ganeshára, akinek a testéröl azonnal lerepült a feje, és eltünt a semmibe. Parvati elájult.”

Három dolog nyilvánvaló ezen szövegekböl és a Bibliából egyaránt:

1. Jahve nem mutatja meg az arcát senkinek se, még Mózesnek se.

2. Jahve nem szexmániás.

3. Jahve a lelkiség és a meditáció embere.

Érdekes megvilágításba helyezi ez a történet a bibliai szövegeket, melyeken tagadhatatlanul érzödik egyfajta szimbolikus nögyülölet a lelkileg és erkölcsileg makulátlannak nem nevezhetö hölgyek iránt (például a babiloni szajha Istár-Astarót iránt)

S mondani se kell: mivel Jahvenak felesége volt, és Jahve kielégítette a feleségét, és Jahve meditált: Jahve hús-vér humanoid volt.

A bibliai történetben is világosan ott szerepel hogy “Azután kezemet elveszem rólad … de orcámat nem láthatod” Vagyis Jahvenak keze és arca volt mint egy humanoidnak.

Egy másik indiai mitológiai történet:

Miért helyénvaló Sháninak szombatnaponként mustármagolajat ajándékozni

https://u4uvoice.com/find-how-shani-dev-gives-you-more-than-he-takes/

(a történet hosszabb, így szószerinti fordítás helyett csak összefoglalom)

A hindu közösségekben a mai napig szokás megfürdetni Shánit mustármagolajban, s olajat ajándékozni neki szombatnaponként.

“A Ramajana eposz szerint a nagy testi erejü Hanumana egy épülö híd örzésével volt megbízva. Épp egy fa alatt imádkozott Rámához, amikor Sháni odament hozzá, s ezt mondta: “Én vagyok a nagy erejü Sháni isten, úgy hallottam, te szintén nagyon erös vagy. Gyere, nyisd ki a szemed, és küzdj meg velem! Hanumana viszont így szólt: “Épp imádkozok Rámához, ne zavarj meditáció közben, hagyj magamra!” De Sháni nem engedett, erre Hanumana a farkát Sháni köré tekerte, s elkezdte fojtogatni vele. Sháni szabadulni se tudott. Hanumana erre a farkával felemelte Shánit és egy hídköhöz csapta. Sháni elkezdett vérezni.”

(szerzö megj.) Mi a csuda lehetett ez a “Hanumana”, kígyószerü farka volt és hatalmas ereje… valamilyen drakó-reptiloid lény??

Ilyesmi??

(forrás: Léteznek-e földönkívüliek? – 1. rész )

star_trek_kirk_gorn_rubber_suit

Amikor Sháni fájdalma elviselhetetlenné vált, kérte Hanumanát, hogy engedje el, és megígérte neki, soha többé nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy küzdelemre hívja! S azt is megígérte neki, hogy soha többé nem fogja Ráma követöinek a sorsát befolyásolni. Amikor kiszabadult, megkérte Hanumanát, nem tudna-e neki olajat adni, amivel enyhítené a testi fájdalmait. Hanumana adott neki, Sháni bekente magát, s megenyhültek a fájdalmai. Ezóta szokás Sháninak olajat áldozni. Fájdalmainak csökkentését szimbolizálja. Elégedett lesz töle és jóindulattal lesz az áldozó iránt.

Megmosolyogtató kis mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is szokott Jákob áldozni Istennek:

Genezis 28

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/28

16 Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.

17 Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

18 És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/14

12 És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/21

10 Aki pedig főpap az ő attyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,

——————————————————————-

Isten szolgái felkentek voltak, olaj által felkentek, ami – most már tudjuk – szimbolikusan csökkentette a fájdalmaikat.

Jahve küzdelme Hanumanával minden jel szerint valós volt.

Indiai mitológia:

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Shani Deva expressed his frustration at people perceiving him to be cruel when he was just doing his duty of meting out justice

In fact, according to Hindu mythology, even Gods fear this period and must undergo it as Shani metes out justice to one and all.

Shánit nyomasztotta, hogy az emberek kegyetlennek tartották, holott ö csak a bírói kötelességeit végezte. A hindu mitológia szerint Sháninak a többi “isten” és “angyal” felett is ítélkezési hatalma volt.

Énok könyvében is utóbbira sok példa található.

 

Jelenések 16:7

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/16/7#v7

7 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.

 

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Már a fösodratú médiumokban is kezdik a dolgokat a nyilvánosság elé tárni:

2017.3.30:
“Istent” földönkívüliek találták ki – sokkoló állítások arról, hogyan kezdödtek a világvallások
(Aliens created god – shock claim of how religion began)

https://www.express.co.uk/news/weird/785536/Aliens-CREATED-GOD-conspiracy-theory-religion

RELIGIONS on Earth were created by aliens who visited Earth thousands of years ago, it has shockingly been claimed. A new conspiracy theory says, before religious texts like the Bible were written, alien lifeforms visited Earth and were seen as “gods” by the more primitive humans.

It went onto say much more advanced extraterrestrial species were angry that humans had used religions as a reason for waging countless wars

“The aliens quite knew that man is so destructive in nature, that’s the more reason why Religion was bestowed to us, to serve with faith and fear of the unknown, but man has completely failed the experiment.”

they want to protect our beautiful Universe from harm. It went on to say that aliens would want their religions returned, and will quarantine us here on Earth to prevent any cosmic disasters.

Az összes világvallást földönkívüliek hozták létre, kik már sok-sok ezer évvel ezelött látogatták a Földet, s a primitív földi emberek mint “istenekre” tekintettek rájuk.

A földönkívüliek látták, hogy az ember természete destruktív, ez volt a fö oka a vallások bevezetésének … de a kísérlet nem sikerült. A földönkívüliek dühösek voltak, amiért az emberek a vallásokat háborús ideológiaként használták.
Hogy védjék az univerzumot a földi ember okozta destrukcióktól, a Földet karanténba zárták.

————————–

Lehetne ettöl velösebben elmondani az igazat?

/nem_progr

vote up

Írta: nem_programozhato, november 29, 2017

A leghitelesebb képet a teremtöinkröl továbbra is a háttérhatalom csúcsaihoz kötödö raelista mozgalom adja a mostani világban.

Bukott angyali-sátánista vagy sem, de a teremtöinket úgy kell elképzelni, ahogy Rael is kinéz és viselkedik a videón. Az embereknek pedig oly felhötlenül vidám, gyerekekhez hasonló módon kellene viselkedniük, mint amilyennek látszanak a raelisták a videón.

Nem így, fekete búsmagyar, komormagyar, elvont, érthetetlen istenhez imádkozó merev szertartásokon:

busmagyar

Hanem így!

Így viselkednek az “angyalok”

Így volt eredetileg gondolva velünk is, de sajnos nem ilyenek lettünk, hanem destruktívak, merevek, gonoszak, bukottak

Az a paradicsomi világ, amit a fenti videó is sugall, be fog köszönteni a Földre is az “ezer éves királyság” idején.

Leszámítva a szexualitásról alkotott különbözö nézeteiket, igazából nincsenek olyan nagy különbségek az élet dolgai felöl a teremtöinknek.

Az igazán nagy különbségek a mi bukott természetünk és a teremtöink értékrendje között vannak!

Az indiai mitológia szerint Jahve is gyakran meditált és imádkozottéppúgy ahogy jelen világban a raelista mozgalomban teszik. Ez a legautentikusabb kép, ami jelen világban létezik a teremtöinkröl.

A gyakori meditációk oka, hogy a gondolatoknak teremtö erejük van, amellyel be tudják folyásolni a saját és a civilizációjuk sorsát is. Ami gyakran van vizualizálva, és gyakran rágondol valaki, és “kéri”, az késöbb könnyen manifesztálódhat az anyagi világban.

Misztifikált formában még a Biblia is utalgat erre:

“Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” /Lukács 11:9/

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

Dzsainizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus

A dzsainizmus volt az indus-völgyi civilizáció (i.e. 3000-1500) egyik ösvallása, s az aszketikus, szexualitás ellenes irányvonalat képviseli. Hasonlít a kereszténységre.

Ellentétben viszont a kereszténységgel, még nem misztifikálja el az “Isten” fogalmat.

Isten == a teljes megvilágosodottság (“felszabadultság”) állapotát elért (humanoid) élölény

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus#Megv.C3.A1lt.C3.A1s

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz.

Egy ilyen élölény Jahve is.

Szellemiségében a dzsainizmus viszont hasonlít a kereszténységre.

A dzsaina aszkéták által tett fogadalmak:¨
1.tartózkodás minden élőlény bántalmazásától
2.mindig igazat mondani
3.a tulajdon tisztelete; nem vehető el semmi, amit nem adnak
4.szexuális önmegtartóztatás
5.a tulajdonról és vágyakról való lemondás

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz. Ennek érdekében neki követnie kell a helyes hitből, ismeretből és életvitelből alkotott ún. „Három Ékkövet”. Ebbe tartozik az összes életforma iránti erőszakmentesség (még a zöldségekre is vonatkozik: csak olyat szabad enni, ami nem öli meg a növényt (például répát nem lehet fogyasztani). A felszabadulás meggyorsítható gyakori és rendszeres bűnvallással és megtéréssel, és – különösen az élet negyedik szakaszában – aszketikus életvitellel.

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

A dzsain filozófia szerint minden rossz a vonzódás és idegenkedés kettősének tulajdonítható. Minden viselkedési szabály a könyörületességen alapszik, melynek 4 formája van:

1.szeretetteljes tettet végrehajtani és cserébe nem várni semmit
2.örvendeni mások jólétének
3.együtt érezni a nyomorúságban lévő emberekkel és enyhíteni fájdalmukon
4.szánalmat táplálni a bűnösök iránt

A jelenkori bukott emberi civilizáció ezeknek pontosan a száz százalékos ellenkezöjét képviseli:

1. a norma az önzés, s ha valaki valakin mégis segít, azért elvár valamit
2. mások jólétét irigyeljük
3. kizsákmányoljuk a nyomorúságban élö embereket (a globális kapitalizmus fö alapelve), a fájdalmuk pedig hidegen hagy, néha még zaklatjuk is öket és hatalmaskodunk felettük (mint például a rendörök sokszor a hajléktalanok felett)
4. a bünösök iránt nem szánalmat táplálunk, hanem a lehetö legirgalmatlanabb, legkeményebb megbüntetésüket követeljük.

De semmi se tart örökké. Egyszer minden (gonoszság) véget ér.

Az effajta bünös gonoszság zsoldja a halál.

 

Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak

Pár hónap szünet után itt az ideje ismét “feléleszteni” a weboldalt. Hogy s mint vagytok?

A helyzet – rövidtávon – bár riasztónak tünhet, de valójában nem annyira rossz. A gonosz erök még gonoszabbak, a jók viszont még jobbak lettek, s ezen két “tábor” ádáz küzdelme egyelöre egyensúlyban maradt, s úgy néz ki, a közeljövöben is abban fog maradni, elkerülendö a nagy világégést és civilizációs összeomlást. De a végsö idei próféciák mégis lassan de biztosan, és egyre jobban, beteljesülöben vannak. Korábban már itt is említettem, a katasztrofális végsö idei események kijátszódása csak valamikor a 2020/30-as években lesz várható. Még mindig van valamennyi idö. Örüljetek minden, még nyugalmas évnek, melyet békességben és (némelyek) még mindig viszonylagos jólétben élhettek le.


Ezékiel 38-ban homályos, misztifikált képet kapunk arról, hogyan fog kinézni a nagy antikrisztusi ütközet a “Góg és Magóg erök” (oroszok, törökök, irániak stb.) és a teremtöink között, miután elöbbiek megszállják Izraelt. A Dániel próféciákban és Máté 24-ben az utolsó 3.5 évre civilizációs összeomlás van jövendölve , olyan nagy nyomor, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön, s a teremtöink beavatkozása fogja megakadályoni, hogy teljesen kipusztítsuk egymást, s hogy a választottak ne vesszenek oda. Az antikrisztus (a “veszedelelmnek fia”) és hadserege fel fogja perzselni a világot, nemcsak Izraelt és a Közel-Keletet, de az amerikai földrészt és Európát is. Utóbbi például a Billy Meier féle “Énok próféciákban” van részletezve, de Alois Irlmeier 20. századi német látnok és több más modernkori látnok is ugyanezt látta az “éterben”.

Billy Meier személye körül bár vannak kérdöjelek, én viszont egyáltalán nem írnám le öt mint “szélhámost”. Billy Meieren keresztül (például az ún. “Énok próféciákban”) maga a háttérhatalom szivárogtatta ki a nem túl kecsegtetö 21. századi jövöt még a múlt század 70-es és 80-as éveiben. Az “Énok próféciák” az 1990-es évek vége óta fent keringnek az interneten , és sorra beteljesülöben voltak az elmúlt 20 évben is.

Mivel a Föld körül karantén van, így valódi UFO-kat közelröl szigorúan tilos mutogatni az embereknek (legfeljebb csak mint az égben ragyogó, mozgó “tüzgolyókat” szabad), s mondani se kell, Meier közelröl mutogatott “UFOi” is hamisak, az összes UFOs fényképe hamis, így sajnos emiatt sokan nem veszik komolyan a próféciát is, pedig ha alaposan megvizsgáljuk, azok teljesen összhangban vannak a bibliai végsö idei próféciákkal, a a régi szent szövegekben meg nem található részletekkel írják le a végsö idei eseményeket. Hogy maga Meier is tényleg kapcsolatban állt-e plejádi (bukott) angyalokkal, vagy csak mint a háttérhatalomnak dolgozó ügynök volt-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy egy háttérhatalmi pszi-op volt az egész “Billy Meier müvelet”, de nem teljesen rosszindulatú célzattal. Billy Meier “plejádiai” (Semjase, Kecál stb). azonosak az Énok könyvében szereplö (bukott) angyalokkal. Vajon – höhö – ezért lettek a próféciái is Énokról elnevezve?

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá. ¨

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, stb. stb.

Billy Meier és a plejádiak

http://rejtelyekszigete.com/billy-meier-es-plejadiak/

“Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak.”

De nézzük meg most részletesen az “Énok próféciáikat” (teljes magyar szöveget sajnos nem találtam)

The Henoch Prophecies from the Billy Meier Contacts

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

“The destruction of the WTC, i.e., the World Trade Center, by terrorists will only be the beginning.”

“A new yorki ikertornyok terroristák általi lerombolása”

2001-ben bekövetkezett. Ez volt az elsö bravúros jövendölés a Meier-töl, mely betü szerint bevált. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezeket a “terroristákat” a háttérhatalom fogja létrehozni, és az ikertornyok katonai és titkosszolgálati segédlettel lesznek lerombolva?

“And it will be that the fanatics of Islam will rise up against the countries of Europe and all will shake and quiver.”

“Az iszlám fanatikusai felkelnek Európa országai ellen, s az egész földrész rázkódni fog.”

2015 óta folyamatban van. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy az “iszlám fanatikusait” a háttérhatalom fogja importálni Európába?

“Also, an epidemic known as Ebola will cause many deaths, as well as other unknown epidemics and diseases which will sporadically arise in epidemic proportions and will be new to the human being, causing great concern.” ¨

“Az ebola és több más, idáig nem ismert járvány is meg fog jelenni, ami nagy aggodalmat kelt majd, és haláleseteket is fog okozni.”

2009-2015 között megvalósult. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezek a járványok nem spontánul törnek majd ki, hanem úgy lesznek mesterségesen elöidézve?

The irresponsible politicians will unscrupulously exercise their power, assisted by scientists and obedient military forces serving them, who together hold a deadly sceptre and will create clone-like beings which will be bred in a total lack of conscience and will be scientifically manipulated to become killer machines. Division by division and devoid of any feelings, they will destroy, murder and annihilate everything.

“A felelötlen politikusok minden skrupulus nélkül gyakorolják majd hatalmukat, engedelmes tudósok és katonai vezetök segítségével … akik minden felelösségtudat nélkül klónszerü, lekiismerettel nem rendelkezö mesterséges lényeket hoznak majd létre “szuperkatonáknak”, s ezek a klónszerü gyilkológépek mérhetetlen pusztítást okoznak majd a harmadik (góg és magógi) világháborúban – Európában is.”

Ezt a jóslatot sokáig nem tudtam mire vélni, mígnem nemrég rátaláltam a következöre:

2017. 10.23:

Rosszabb a nukleáris fegyverektöl is. Putyin borzalmas sci-fi fegyverröl beszélt világháborús aggodalmak közepette

(‘Worse than nuclear bombs!’ Putin reveals terrifying sci-fi weapon amid World War fears)

https://www.express.co.uk/news/world/869678/Vladimir-Putin-Russia-super-soldiers-nuclear-bombs

VLADIMIR PUTIN has said that the development of genetically-modified soldiers is the next phase of military combat – and one worse than nuclear bombs.

Speaking to a youth festival in Sochi, Mr Putin said:

“All kinds of practical consequences may follow. One may imagine that a man can create a man not only theoretically but also practically. “He can be a genius mathematician, a brilliant musician or a soldier, a man who can fight without fear, compassion, regret or pain.

A háborúskodás következö fázisa Putyin szerint genetikailg modifikált szuperkatonák létrehozása lesz – melyek pusztítóbbak lesznek a nukleáris fegyvereknél is. Fiatalokhoz szólva Putyin a következöket mondta Szocsiban: A genetikai manipulációnak mindenféle következményei lesznek majd. Ember embert teremthet majd, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A teremtmény lehet például matematikai géniusz, briliáns zenész, de egy szuperkatona is, mely mindenfajta félelem, együttérzés és lelkiismeret nélkül fog harcolni, s fájdalmat se fog érezni.

——————————————

Teljesen “megnyugtató” az antikrisztus-jelölt Putyin szájából ilyeket hallani, nem?

További jóslatok az Énok próféciákból, melyek még nem következtek be:

The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. … And at this time, the possibility could become reality that extraterrestrial forces intervene”

Az egész bolygó idáig nem látott szenvedés helyszínévé fog válni, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön. A kegyetlen történések kb. 888 napig fognak majd tartani, s az emberi civilizáció összeomlását eredményezik majd. Ez lesz az a pont, amikor a földönkívüliek be fognak avatkozni.”

A Biblia ezt Jézus második eljöveteleként emlegeti.

Dániel 12:11

És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

Máté 24:15

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Az óriási nyomorúságot a góg és magógi világháború, az oroszok fogják majd okozni.

A még az 1970-es évek végén íródott Meier próféciák szerint a kommunizmus meg fog bukni, ez be is bekövetkezett, de az oroszok nem fognak nyugodni, a 21. században is le fogják rohanni Európát (és a világot)  még egyszer:

“Destruction of war will descend on the northern countries as strong military forces will invade them from the East and will pillage and murder as well as use bombs and missiles, like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary and after that will follow Austria and northern Italy

Soha nem látott háborús pusztítás sújtja majd az észak-európai országokat is, hatalmas katonai erök fogják megszállni ezeket kelet felöl … mint a szalmaszálak fognak hullani a rakéták az égböl, és idáig nem látott lézerfegyverek, számítógépek által irányított fegyverek és klónszerü szuperkatonák lesznek bevetve, amik mident tönkretesznek és elpusztítanak majd, de az elsö európai célpont Magyarország lesz, ezután következik Ausztria és Olaszország is.

A pápa és a Vatikán szintén el lesznek pusztítva. Az akkori pápa lesz az utolsó pápa.

Észak-Amerika – különösen az USA, a modernkori Szodoma és Gomora – teljesen el lesz pusztítva.

A nagy pusztítás kezdete a Meier próféciák szerint egybe fog esni a katolikus egyház nagy krízisével.

Az ezredforduló után a katolikus egyház már csak rövid ideig fog létezni, II. János Pál pápa után már csak két pápa lesz.

Nos, ezek szerint Ferenc az utolsó?

Az utolsó pápa ideje alatt az egyház össze fog omlani, s ez lesz az az idö, amikor eljö a “nagy nyomorúságok” kezdete.

S most szemlézgessünk kicsit Alois Irlmaier próféciáiból:


Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

“… a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással”

Ez lesz az Ezékiel 38-ban megjósolt góg és magógi ütközet kezdete.

Európában:

A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik.

Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé – minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra.

“Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

“Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva.”

“A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé.” “A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze…” ¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal.

72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”

Máté 24:29

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

A második visszatérés utáni helyzet Alois Irlmaier szerint ilyen lesz Bajorországban:

Az éghajlat közben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.

Ez lesz az 1000 éves földi királyság kezdete.

Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat.

Dániel 12:12

Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.


“De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték.”

Ellentétben Billy Meierrel, Alois Irlmaier nem volt háttérhatalmi ügynökféreg, egy egyszerü vallásos német ember volt, akit azzal áldott meg a sors, hogy veleszületett látnoki képességei voltak, s az az érzésem, hogy még az elmondottakon túl is több mindent látott, csak nyilvánosan nem merte elmondani a háttérhatalmi zaklatás miatt. Már amit elmondott, amiatt is zaklatták a hatóságok.

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikos volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Híressé azzal vált, hogy már fiatal kora óta tisztánlátó képességekkel rendelkezett … Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és boszorkánysággal is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték

———————————————————

Gyakori tévhitek a végsö idökröl:

Elsö nagy tévhit: Teljes világvége lesz, a Föld teljesen elpusztul.

Nem!

Bár a pusztítás óriási lesz, de a bolygó mégis túléli. És az emberek egy kisebb része is túléli.

Irlmaier: “Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. “¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.

Jelenések 16:18

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.

Jelenések 16:20

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.

Három nagyváros viszont elsüllyed.

Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.”

Jelenések 16:19

És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.

Vagyis a “nagy város” (titokzatos Babilon) három fö pillére, London, New York és Róma elpusztulnak.

Irlmaier: “Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal.”

Nagy valószínüséggel ugyanez a Jelenések könyvében:

8:7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ¨

Irlmaier: “A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva.

Jelenések 8:11

A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

8:12

A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Ugyanaz mint Irlmaier “72 órás sötétsége“.

S ugyanaz mint Máté 24:29-ben is: “…. a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.”

Második nagy tévhit: mivel a Föld elpusztul, a jézusi ezeréves királyság a mennyben lesz.

Nem!

A jézusi ezeréves királyság itt lesz a Földön.

El lesznek pusztítva viszont a nagy földi birodalmak és új Babilon fö tartópillérei: az USA, az EU, a Vatikán, Kína és Oroszország egyaránt, s ezek fö nagyvárosai is (London, New York, Róma stb.)

Nem lesz többé semmiféle birodalom vagy nagyhatalom a földön!

Fel lesz számolva a sátánista háttérhatalom.

Helyreáll az isteni természetes rend, visszatér az Isten adta szabadság és jólét, mint ahogy Irlmaier is jövendöli:

“Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.”

A világ új “fövárosa” Jeruzsálem lesz, a legjelentösebb hely pedig a Templomhegy.

Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék. Csak a teremtöink tudják, hogy pontosan kik ezek az emberek, az “eltünt” 12 ös-zsidó törzs (leszámítva a dán törzsöt) jelenkori leszármazottai. Bárki bárhol a mai világban lehet ez közülünk. Bárki Európában, bárki a Közel-Keleten, bárki Iránban, Afganisztánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában …

Aki túlél, de nem tartozik a választottak közé, az tovább fogja élni hétköznapi életét. Csak a választottak kapják meg azt a privilégiumot, hogy együtt élhessenek a földönkívüliekkel (a teremtöinkkel). S úgy mint Énok idejében, nekik lesz alkalmuk arra is, hogy elhagyhassák a Földet, s együtt legyenek a földönkívüliekkel “a mennyben” is (vagyis a galaxis más csillagrendszereiben).

Ne tessék elkeseredni, aki tisztában van mindezen információkkal, melyek ezen a weboldalon is találhatóak, és büneinek mértéke megbocsátható, annak jó az esélye, hogy a választottak között lesz!

Örülj annak és vedd megtiszteltetésnek, hogy most élsz!


Dániel 12:9

És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,


Hurrik és hettiták – a szkíták, s rajtuk keresztül a palócok és székelyek valódi ösei

Magyarul: Isten, hettita nyelven: Ištānu, hurri nyelven: Eštan

Érdekes, nem?


A hurrik (bibliai jebuzeusok), más néven hurriták

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hurrik#Nyelv.C3.BCk

“A magyar vas szót is egyes nyelvészek a hurri nyelv ušḫu szavára vezetik vissza, amit a Kaukázustól északra elhelyezkedő magyarok könnyen átvehettek. Hasonló a hettita Ištānu, hurri Eštan istennevek esete is, a magyarban mint isten található meg.

De ezek a szavak nem hun-magyar eredetüek, hanem ösi szkíta-hettita szavak, a szkítáktól kerültek be késöbb a magyar nyelvbe, míg a szkíták az ö elödeiktöl, a hettitáktól vették át öket.

A magyarok és hunok még sehol sem voltak a hurrik (bibliai jebuzeusok) és hettiták (bibliai khitteusok, hitteusok) idejében, lévén utóbbiak még jó 1500-2000 évvel a hunok megjelenése elött éltek a mai Kelet-Törökország és Libanon területén, s azon kánaánita pogány törzsek egyike voltak, melyeket eredetileg még Jahve a zsidók Egyiptomból való kihozatalakor üzött ki “Kánanánból” (Jeruzsálemböl), innen kerültek át késöbb északabbra, a mai Libanon és Törökország területére:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jebusite

According to the Hebrew Bible, the Jebusites were a Canaanite tribe who inhabited Jerusalem prior to its conquest by Joshua

Mózes II, 3. fejezet.

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/3/8#v8

7 Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.

8 Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.

Amikor a cseh Bedrich Hrozný professzor a 20. század elején elkezdte kutatni a már jó 3000 ezer évvel ezelött kihalt hettita nyelvet:

Hettita nyelv

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hettita_nyelv#Megfejt.C3.A9se

Legnagyobb meglepetésére nem holmi egzotikus nyelvekre ismert rá, hanem angolra, németre és latinra. Veszélyes módszer, az ugyanilyen szófejtéseket, amennyiben nem az indoeurópai rokonságot támasztják alá, a mai nyelvészet abszurdnak nevezi, az evés – „eszitek” – és a „víz” szavak éppenséggel a magyarból is felismerhetők lettek volna, a magyar „kút” szónak éppen annyi köze lehetne a latin aqua szóhoz, mint a hettita „ivás”-hoz.”

Az ösi hettita nyelvben az ivást a wikipédia szerint “e-ku-ut-te-ni”-nek nevezték.

És igen, az én nagyanyám például még a mohó ivást “kuhurtyolásnak” nevezte. Ez szintén szkíta-hettita eredetre utal, innen volt része a szlovákiai magyar tájszólásoknak még a 20. század elején is.

A “kútban” sok víz van, aki “kuhurtyol”, az pedig sok vizet iszik.

Amit mi palóc-mátyusföldi-szlovákiai magyar tájszólásoknak hiszünk, azok többnyire ösi szkíta-hettita maradványok, melyek NEM ISMERTEK a teljes magyar nyelvterületen, nem képezik részét a “hivatalos” magyarnak.

Még egy példa: “osni” (mátyusföldi magyar nyelven) == “mondani” (hivatalos magyarban) – ez is vajon honnan származhat?

De hasonló a helyzet a székely tájszólásokkal is.

S vajon miért nem ismertek ezek a “tájszólásos” szavak az anyaországi magyarban is? Azért mert a szlovákiai magyarok és a székelyek nem a hunok, hanem a szkíták (néhai hettiták) genetikai leszármazottai.

A szkíta-hettita nyelvi örökség mára jórészt elveszett ezen régi tájszólások kihalásának következtében.

A szkíták késöbb szétterjeszkedtek egész Európába, még a brit szigetekre is eljutottak. Ezért tartalmaz a német és az angol nyelv is szkíta maradványokat. A szkíták voltak Európa öslakosai, még jóval az ös-zsidó törzsek megjelenése elött érkeztek Európába. A “latin” eredetü románok, székelyek, palócok, németek stb. mind-mind szkíta-hettita eredetüek.

David Icke “A legnagyobb titok” c. könyvének harmadik fejezetében részletezgeti az Európába történö legkorábbi “árja népvándorlásokat”. Ö “hettitákként”, “föníciaiakként” és “szkítákként” emlegeti ezeket a pogány-árja népeket, melyeket én itt “hettita eredetü szkítáknak” nevezek, s melyeknek egy része a balkáni-kisázsiai útvonalon, más része a Kaukázuson keresztül érkezett meg legelöször Európába. A mai Libanon területén egykor élt föníciaiak szintén a hettitákhoz (és asszírekhez) köthetö pogány népek voltak.

Aztán Icke beszél még valamilyen rejtélyes “kimériaiakról” is, melyek egy része a Duna mentén, a mai Magyarország és Ausztria területén keresztül vándorolt be késöbb Európába, a mai Csehország, Németország és Franciaország területére is, s belölük lettek a kelták (lásd a könyvének a 62. oldalát):

Another group of Cimmerians travelled up the River Danube through Hungary and Austria into southern Germany and France. The Romans called them Gauls and the Greeks knew them as the Keltoi or Celts

Groups of these Celtic tribes also settled in Bohemia and Bavaria and others invaded northern Italy.

A “kimériai nép dunai ága” valójában nem más mint a bibliai “eltünt” dán törzs, és igen, belölük lettek a kelták. Európa legösibb lakói bár valóban pogány (“árja”) népek voltak, de aztán késöbb jutott Európába az ös zsidó törzsekböl is (akik i.e. 700 körül kiüzettek Izraelböl, s egy részük Európa felé vette az irányt).

Sajnos David Icke is “pogány”(sátánista), így elhallgat és hamisít, ha az ös-zsidó törzsekröl van szó. De nemcsak Icke teszi ezt, hanem a világot jelenleg uraló háttérhatalom is úgy általában, mivel utóbbi is pogány-sátánista-“árja” eredetü, ezért vannak benne – ha rejtve is – de továbbra is túlsúlyban a nácik. Annak ellenére titkolják a bibliai ös-zsidó törzsek valódi kilétét, hogy például a lázadó dán törzsböl lettek késöbb a legjobban isten-ellenes, európai pogány népek mint a kelták.

Korábban írtam ide a weboldalra:

A bibliai dán törzs tagjai késöbb mint a spártaiak és mint a kelták voltak ismertek. A Krisztus születését megelözö századokban szétszóródtak egész Európában. A mai Írország, Nagy-Britannia és Franciaország területén (Meroving vérvonalak – ahonnan az európai uralkodóházak is származnak) máig fennmaradt valami a kelták kultúrájából. Krisztus születése elött 500-ban a keltáknak (dán törzsnek) még Közép-Európa volt az öslakhelye, minden “dan”-nal kezdödö ösi földrajzi név a korábbi jelenlétükre és vándorlásukra utal, mint például Danubius (vagyis a Duna neve).

Dévényi vár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dévényi_vár

“Szlovákiában, a Duna és a Morva folyók összefolyásánál, az ún. Dévényi-kapunál található az egykori dévényi vár (szlovákul: Devínsky hrad) maradványa A várkörnyéki település a kőkorszak óta lakott. Az ásatások kelta, római, barbár, illetve népvándorláskori leleteket hoztak felszínre.”

Közép-Európa területén a mai napig átlagon felüli a negatív, gyülölködö (soviniszta-rasszista), kifejezetten rossz emberek koncentrációja, vajon közük lehet-e ezeknek valahogy – genetikailag – a néhai dán törzshöz(keltákhoz), akiknek i.e. 500 körül a mostani Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia területe volt az öslakhelye? Elöbb említett négy ország lakosságának úgy kb. 10 százaléka a mai napig kifejezetten ebbe a rosszmájú, fasisztoid kategóriába tartozik. Mint ahogy egyébként Írország, Nagy-Britannia és Dánia (Danmark, dan mint dán törzs) lakosságának is kb. 5-10 százaléka ilyen.

nem_programozhato, december 13, 2016

S egy kis fejtegetés még a székelyek és palócok (szlovákiai magyarok) valódi eredetéröl.

Fiatalabb koromban sokáig külföldön éltem és rengeteg alkalmam volt idegenekkel – angolokkal, skandinávokkal, mindenfélékel – ismerkedni, s bizony többször nekem szegezték a kérdést hogy: Ön Romániából van?? Nem sértö szándékkal, pusztán érdeklödve, idegen szemmel nézve ugyanis sok szlovákai magyar olyan székelyesebb-románosabb tipusnak néz ki. Békésebb, nyugisabb, toleránsabb, huncutabb, akit viszont taszít, és mélyen megveti azt a vadállati, harcias magatartást ami a hun-mongoloid állítólagos “elödeinket” jellemezte. Soha életemben egyetlen felvidéki faluban nem láttam egyetlen egy “ázsiais kinézetü” embert se, jogos tehát a kérdést: mi közünk lehet nekünk Attilához (helyes nevén Atillához)? Az igazság az, hogy valószínüleg semmi. A székelyek és palócok elödei nem a “honfoglaláskor” érkeztek erre a vidékre, hanem már jóval elötte. A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”? c. írásban is idézett “Snakegodess blog” tanulmányában is feszegetve van, hogy már i.sz. elött 700-800 évvel ezelött is egy ösi, sumer-babiloni eredetü kultúra létezett azon a vidéken, ahol az ún. “Bucsecsi szfinx” nevezetü ösi szoborképzödmény is található. S igen, ezek az emberek a mi valódi elödeink, akik az ösi kisázsiai-balkáni bevándorlási útvonalon érkeztek erre a vidékre már vagy 3000 évvel ezelött, nem pedig a hunok …

Ázsiai hun-mongoloid öshaza tulajdonképpen nincs is. Sumer-Mezopotámia a jelenlegi emberi civilizáció (fehér) népeinek az öshazája. Észak-Mezopotámiából indult meg azon népek vándorlása, melyeket a Biblia “Góg és Magóg népeiként”, a mitológia pedig mint “Nimród népeiként” is ismer. Egy részük észak felé, a mai Oroszország és Ázsia felé vette az irányt, az a bizonyos hunyor-magyar-kazár zsidó vonal, akik aztán kelet felöl mint honfoglalók érkeztek idöszámításunk után 400-900 között a jelenlegi Magyarország területére, egy másik részük pedig a “klasszikus” Közel-Kelet, Kisázsia és Balkán felé vette az irányt, és már jóval hamarabb, idöszámításunk elött 700-800 körül megérkeztek a mai Erdély és Palócföld (Felvidék) területére, s mint szkíták voltak ismertek. A szkítákból lettek a székelyek és a palócok. A keleti honfoglalókból pedig a magyarok. A honfoglalással nagyjából egyidöben újból megindult a népvándorlás a szkíták területei felöl is, ezeket a népeket mint avarokat ismeri a történetírás.

Palócország – Gömör (Gemer) – a bibliai Gómerröl van elnevezve.

I Mózes

10:2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

Askenázról pedig az askenázi (nem szemita) zsidók vagyis a kazárok vannak elnevezve.

10:3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább?

hex_iconKetten az apostolai közül, Tamás és Bertalan, késöbb Indiában térítették az embereket a kereszténységre. Ez közismert. De vajon több is lehet emögött? S miért van az, hogy Bertalan jóformán csak egy mondat erejéig, Tamás pedig egy rövidke történet erejéig van említve a majd 1000 oldalas Bibliában? Miért inkább Pálról, az ún. 13.-ik apostolról (már ez a szám is…), és annak követöiröl szól jórészt az Újszövetség, amikor ezen emberek közül senki sem ismerte személyesen Esut? És vajon tényleg lehetett Pálnak pálfordulása?

Bertalan apostol

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle#Mission_to_India

Két ösi tanúságtétel létezik Szent Bertalan indiai küldetéséröl. Az egyik Szent Euzébiusé míg a másik Szent Jeromosé. Mindkettö az i. sz. 4. századból származik.”

Tamás apostol

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tam%C3%A1s_apostol

“III. századi apokrif irat a Tamás cselekedetei, ami az apostol későbbi életét meséli el. Ebben Pünkösd után megjelent neki az Úr, és Indiába küldte őt.

(tovább…)

Azok a fránya templomtornyok

Melyekröl említés sincs a Bibliában...

Kezdjük a témát sima szövegkereséssel. A biblia.hit.hu keresöje szerint a „templom“ szó 201-szer fordul elö a Károli Gáspár Bibliában:

http://biblia.hit.hu/bible/search/kw/templom/21/0/1/1/0

kereses_templom

Az „Úr háza“ kifejezés még ettöl is jóval többször.

A „torony“ szó viszont csak 12-szer, a ragozott alak – „tornya“ – pedig csak 8-szor. Ez eléggé kevés egy olyan nagy terjedelmü írásban mint a Biblia.

S egyetlen olyan elöfordulása sincs a „torony“ szónak a Bibliában, mely templomra vonatkozna! Legtöbbször erödítmények vagy városok falának tornyairól van szó a bibliai versekben.

Azon bibliai versek száma, melyekben megtalálható a „torony“(v. „tornya“, “tornyát”) illetve a “templom“ szó egyaránt, egyenlö a nullával!

(tovább…)

1848/49 forradalmairól


teleki_laszloA szabadkömüves gróf Teleki László emlékére

Az 1848-49-es forradalmak mögött „régi egyiptomi“ szabadkömüvesség, a Memphis és Mizraim páholyok álltak. Ide tartoztak a magyar szabadságharc, az 1848-as francia forradalom és Garibaldi mozgalmának vezetöi is. Központjuk Párizsban volt. Ez volt az utolsó pozitívabbnak nevezhetö szabadkömüves mozgalom Európában.

Az európai páholyok egy része a 19. század második felében beleolvadt a francia Grand Orient szabadkömüves mozgalomba, az Egyesült Államokban és néhány más országban viszont mind a mai napig léteznek különálló Memphis és Mizraim páholyok. Még weboldaluk is van:

(tovább…)

Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés

Hogy pontosan mikor lesz a második visszatérés, és jön el „Isten földi királysága“ – vagyis a teremtöink közvetlen átveszik az irányítást a Földön, újraintegrálják a maradék emberiséget a Galaktikus Konföderációba, és nem engedik meg, hogy a földi ember által létrehozott további „szörnybirodalmak“ jöjjenek létre – azt pontosan nem tudni. De vannak bizonyos jelek, és már bekövetkezöfélben levö események, melyek arra utalnak, hogy a második visszatérés már valamikor az elkövetkezö évtizedekben várható lesz.

Az elsö nagy „szörnybirodalom“ a Földön Babilon volt, és a hírhedt babiloni lázadás (Bábel tornyának története) volt az, amikor a Földet végleg kizárták a Galaktikus Konföderációból, és karanténba tették – s ez az állapot lényegében mind a mai napig tart.

(tovább…)

Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia

Megjegyzés: az írás bizonyos rejtett-okkult ismeretek hiányában “nem fog mondani semmit”. Megértéséhez mindenképpen ajánlott elolvasni A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást (és megérteni ki volt Ishtar-Astarót), továbbá tisztában kell lenni az emberiség valós származásával, a vallások valós eredetével, tudni kell ki volt valójában Zeusz, és érteni a kapcsolatot a nácik és az illuminátusok közt. Segítségként a cikk alatti kommentekbe “összeollózgattam” ezeket az információkat több más, korábban megjelent írásból.

(tovább…)

A világ lassan útra kész

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/173..

A világ lassan útra kész
kíséri őt több nemzedék.
Világ, mely nem bír többet el
önmagát pusztíthatja el.

Hit nélkül éli az életét
letépi tiltott gyümölcsét.
Uram ne hagyd, hogy így legyen!
De ne tölts bosszút az életen.
Jöjj el, és javíts a műveden,
tisztíts a romlott lelkeken!

Uram így legyen!

Világ vigyázz, hogy mit csinálsz!
Mit ma teszel, holnap meg ne bánd!
Neveld fel tisztán gyermeked
add neki át az életed!

Uram segíts, hogy így legyen!
Segítsd az embert, hogy ember legyen!
Uram így legyen!
Jöjj el, és javíts a műveden.
Ó uram így legyen!
Uram így legyen!

Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai  – 2. rész c. írásban azt fejtegettem, hogy az ókor egyes civilizációiban milyen különbözö nevek alatt volt ismert a Sátán nevezetü, „örök életü“ elohim ET humanoid, lévén ezek az ET humanoidok elélnek sok-sok ezer évig, és túlélték az ókor számos civilizációját. Most ugyanezt fogom fejtegetni „Isten“ (Jahve) esetében. Az írás nem kis részt spekulatív, de az utóbbi idöben többen mások is, köztük David Icke az Oroszlán már nem alszik c. könyvének 241-245. oldalán hasonló következtetésekre jutott, amikor a monoteista vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) közös gyökereit vizsgálta.

(tovább…)

A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig

bagol

Hallott már a Tisztelt Olvasó arról, hogy évente egyszer az USA-ban egy Bohemian Grove nevü erdöben összejönnek a világ leghatalmasabbjai – elnökök, ex-elnökök, szenátorok, kongresszusi képviselök, legfelsöbb bírák, multinacionális cégek vezetöi – s egy tizenvalahány méter magas köbagoly elött tellegve félmeztelenül tüzáldoznak, s különbözö szexuális perverzióknak hódolnak? Eme gyönyörü hagyományt, mely túlélt a végsö idökig, még az emberi civilizáció kezdetekor, az ókori Sumerben alapozta meg egy Ishtar nevü „istennö-hölgyike“, ki valószínüleg bolygónk elsö nagy extraterresztriális kurtizánja volt.

(tovább…)

A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája

2014.szept 11-i megj:A második világháború lényegében egy hatalmas átverés volt (mint az elsö is), ahol legfelsöbb szinten az összes oldal szálait ez a sötét erö igyekezett mozgatni.

Szaniszló Ferenc ezt most részletesen, meglepö nyíltsággal szemléltette a legújabb Világpanorámában. Mindenkinek ajánlott.

A második világháború titkai

http://magyarhirlap.hu/cikk/4348/Vilagpanorama_VIDEO

Eredeti cikk:

… 1947-ben történt, az Antarktiszon.

Figyelmeztetés: az írás tartalma az emberiség valós származásáról szóló cikksorozat 2. részének és 3. részének elolvasása nélkül „teljes képtelenségnek“ tünhet.

1946 öszén egy kisebb ármádia, 13 hadihajó és 4700 katona indult el Richard E. Byrd admirális vezényletével az Antarktiszra:

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Highjump

A wikipédia szerint az expedíció célja egy új, „Little America“ nevü antarktiszi kutatóállomás létrehozása volt. Hogy ehhez miért kellett 4700 katona, azt nem részletezi.

Az igazsághoz közelebb áll, hogy az amerikaik és szövetségeseik nem kutatóállomást létrehozni, hanem Hitler hadseregének (tengeralattjárókon) az Antarktiszra menekült egységeinek a felkutatása céljából mentek az Antarktiszra.

(tovább…)

Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi

Olvasgattam a kommenteket egyes korábbi ezoterikus és tudományos írások alatt (mint pl. a Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás c.), s úgy láttam, vannak, akik még mindig erösen kételkednek a teleportálás és idöutazás lehetösége felöl. Pedig lassan már a jelenlegi gyakorlati tudományba is bekerülnek ezek a fogalmak. Például már “hivatalosan” is elismert, hogy egy fény-csomócskát sikerült teleportálni kvantum-összefonódás segítségével. Az igazság persze az, hogy nemcsak egy fénycsomócskát, hanem egy egész hadihajót sikerült már nekik teleportálni a philadelphiai kísérlet keretében, s nem mostanában, hanem még 1943-ban. “Ollózgattam” pár, az elmúlt években megjelent cikket az index.hu-ról és más forrásokból, melyek remélhetöleg meg fogják változtatni mindenki “tér-idö felfogását”. Bár még gyerekcipöben járnak, már most nagyon sokatmondóak..

(tovább…)

A svéd klónnök lázadása

Találkozott már valaki olyasvalakivel a gyengébbik nem képviselöi közül, kit miután kétszer elütötte az autó, sérülések nélkül „felkelt és járt“, menekült és verekedett, s a végén csak hat erös rendör tudta lefogni?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_and_Sabina_Eriksson

2008 május 17-én két svéd nö kisebb felfordulást okozott a Liverpoolból Londonba vezetö M6-os autópályán, miután gyalog „átkeltek“ az egyik menetirányon. Az egyik hölgy egy fékezö autó alá is került, de kutya baja se lett. A két hölgy ezután a menetirányok közti választóvonalban folytatta útját gyalog London felé. Az autópálya felügyelet persze riasztotta a rendörséget, s a rendörökkel a felfordulás helyszínére érkezett egy tévéstáb is, mely véletlenül az autópálya-rendörségnél forgatott valamilyen riportot. Ami ezután történt, azt valószínüleg senki se hitte volna el, ha a kamera nem kapja lencsevégre:

(a BBC késöbb, 2010-ben készült dokumentumfilmje az esetröl)

A helyszínre érkezö rendörök elöl a két nö ismét az autópálya forgalmába vetette magát. A zöldruhás nö szándékosan egy teherautó kerekei alá futott (lásd 3:45-nél), majd a pirosruhás nö is egy nagy sebességel haladó személyautó elé szaladt ki (3:58-nál), a személyautó szélvédöjének vágódott neki, a fékezés után pedig az autó elé „repült“.

(tovább…)

Ö már régesrég megírta…

hamvas_bela… hogy milyen is ez a végtelenül mocskos nép valójában. Hamvas Béla,  irodalmunk idáigi legnagyobb misztikus írója. ( http://hamvasbela.org/hu/szavak.html )

„Semmi szent nincs, amit ez a nép ne gyalázott volna meg, ne süllyesztett volna hitvány eszközzé, és ami a barbárok között is égi tiszta marad, azt ezek a huncut vadak iparként űzik, és nem is tudnak mást – ahol az embert megalázzák, ott már nem tud másként élni, mint saját érdekéért, saját hasznát keresi, és nincsen benne többé szív, még akkor sem, ha ünnepel, vagy ha szeret, vagy ha imádkozik.”

(tovább…)

Új Barak kötet!

$-BARAK-L_A halalnepper_COVER.inddTudom, tudom, Barak úr föállásban intellektuális prosti, na de ösztöni szinten ki nem vonzódik még a prostikhoz is, mégha ezt nyilvánosan soha nem is vallaná be. A múltkori verseskötetén is, “A retúr a pokolba” címün, annyit élveztem, amennyit még versesköteten soha, úgyhogy mindenkinek, aki velem és Barak úrral együtt egy picit is holdkóros, ajánlom figyelmébe, hogy megjelent az új kötet!

(nem kell a Bövebben-re kattintani)

Trauma alapú agykontroll – 1. rész

Már a középkorban ismert jelenség volt a sátánisták köreiben, hogy a rituáléik során extrémül megkínzott, de meg nem ölt áldozatok sokszor meghökkentö módon „elfelejtették“ azt, amit müveltek velük. Ezen borzalmas emlékeik viszont nagyritkán bár, de elöjöttek késöbb, egyik pillanatról a másikra, amikor például az áldozatok ismét – akár hosszú évek múltán is – a kínzás helyszínéhez nagyon hasonló környezetbe kerültek, vagy újból összetalálkoztak egykori kínzóikkal. Hasonló jelenséget figyeltek meg brit katonaorvosok az elsö világháború veteránjainál is, akik emlékezetéböl sokszor egyszerüen kiestek a túl borzalmas csaták emlékei. De ugyanez figyelhetö meg néha szörnyü autóbalesetek elszenvedöinél, esetleg tanúinál is. A jelenséget szaknyelven „többszemélyüség“ v. „multiplex személyiségzavar“ kialakulásának hívják. Az történik ilyenkor, hogy az agy az extrém borzalmak hatására fizikailag is blokkolja azokat az idegpályákat, melyek ezen borzalmas emlékeket örzö agysejtekhez (neuronhálókhoz) vezetnek. Ezen idegpályák blokkolása késöbb megszünhet az elöbb példaként felhozott helyzetek hatására, vagyis például amikor „valamit megpillantván“ az áldozatnak hirtelen minden borzalmas emléke újból felszínre tör abból kifolyólag, hogy az agyunk asszociatívan müködik. Az áldozat személyisége is ilyenkor pillanatok alatt teljesen megváltozik, minthacsak egy „másik lélek“ jönne elö a fejéböl. A jelenség bizarr, úgy ahogy van. Minthacsak „két vagy több lélek“ lakozna egy ilyen ember fejében, s mintha ez a „két lélek“ egyáltalán nem tudna egymásról. S hogy miért említem mindezt? Azért, mert ez a jelenség az egyik „alappillére“ a napjainkban a titkosszolgálatok által gyakran alkalmazott, egy ember (például ügynök) totális elmeirányítása céljából kitalált ún. trauma alapú agykontrollnak.

(tovább…)

Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás

vortex

A féregjáratok, és az ebböl adódó idöutazás és mélységi ürutazás lehetösége valós dolog. Az ezzel kapcsolatos tudományos ismeretek jóval de jóval elöbbre állnak mint ami a jelenkori , „kisembereknek szánt“, erösen intézményesített tudományban el van ismerve. Valójában létezik egy jóval fejlettebb, „fekete tudomány“ is. A globális elit már évtizedek óta kapcsolatban áll földönkívüliekkel, aminek köszönhetöen létrejött egy a mélységi földalatti katonai bázisokon kialakított, szigorúan titkos kutatási rendszer, és emberek szük csoportja több ezer évvel magasabb fejlettségi szintre került a maradék emberiségtöl az ET-ktöl kapott ismereteknek köszönhetöen. Tudom, hogy ezek nem könnyen hihetö dolgok, és félek is, hogy a magyarság ezen helyzet tudatosításával, és ezen dolgok megértésével is úgy lesz, mint anno az 1940/50-es években volt a rádióhullámokkal, amikoris sokan még akkor se akarták elhinni, hogy létezhet egy számukra teljesen érzékelhetetlen elektromágneses spektrum  a  „levegöben“, amikor az elsö rádiókészülékük megszólalt a konyhájukban, hanem inkább szétszedték azt, és keresték benne a kisembereket.

(tovább…)

Mennyire biztonságosak a CERN részecskegyorsítós kísérletei?

cernTisztában van azzal a tisztelt olvasó, hogy azokkal a kísérletekkel, amiket a CERN több kilométer átméröjü részecskegyorsítójával (lásd kép) a svájci-francia határ alatt folytatnak, a tudósok gyakorlatilag Istent játszanak? A kísérletek próba-szerencse alapúak, és senki nem tudja elöre, milyen nem várt hatásokat válthatnak ki bolygónkra, amennyiben például sikerül a tudósoknak elöidézni egyszer egy anyagot beszippantó, mesterséges fekete lyukat. A tudósok azzal érvelnek, hogy egy ilyen fekete lyuk nagyon gyorsan meg is fog szünni, és nem lesz ideje anyagot magába szippantani. És mi van, ha mégis lesz?

(tovább…)