Vallás

Ami még 2029-ig hátra van belöle

Még több információ a végidei próféciák megvalósulása felöl. Ajánlatos elolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást, mielött valaki ebbe belekezd. Vajon hihetnek-e a jelenlegi babiloni egyházak papjai Istenben? Tisztában lehetnek-e azzal, ami vár rájuk, hacsak nem térnek jó útra, s nem hagyják végre abba az államrendszer kiszolgálását, vagy attól is rosszabb: háttérböl való futtatását a szabadkömüves hálózatokon keresztül?


Jelenések 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba

(részletesebb információkért lásd Az elpogányosított kereszténység, melytöl még az iszlám is istenibb c. írást)

Jelenések

17:9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

17:18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

Róma, a hét domb városa, mely a Máltai Lovagrenden és a többi szabadkömüves titkos társasági hálózaton keresztül a világot irányítja, a többi babiloni egyházat is beleértve, lásd az “…ama nagy város, melynek királysága van a földnek a királyain” c. írást.

Egy szervezett katyvasz, mely a világ szervezett bünözését is irányítja, s egyháznak (!) meri nevezni magát.

Mindenkinek megfizet az Úr, senkinek se marad adósa!

Alois Irlmaier prófécia: “A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier Hénoch próféciái:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams. But also the reformed version of Christianity will become just as infinitely small, as does Catholicism.

“Rengeteg katolikus pap, püspök és bíboros meg lesz ölve, vérük patakokban fog folyni. A református egyházak éppúgy tönkre lesznek téve, fel lesznek számolva mint a katolikus.”

Jelenések könyve: 17:16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek …

Parázna, asszony == Róma, a katolikus és a többi babiloni egyház.

Nélkülük, a szado-pszicho egyházak aktív titkos társasági közremüködése nélkül ez a förtelem és gyalázat, amiben a világ már most is leledzik, nem jöhetett volna létre! Nem lesz kegyelem, egy pap felett se! Ezt üzeni az Úr!

A papok lemészárlása a fenevad rendszerében fog megtörténni, 3.5 évvel a vég elött, amiután színre lép a hamis próféta. Billy Meiernek szándékosan csak egy dátumot adtak meg az “angyalok”: 2029 tavasza, amikor az egésznek vége lesz. Feltételezhetö tehát, hogy a hamis próféta valamikor 2025-ben fog megjelenni. A Meier próféciák közül sok már idáig is beteljesült, így semmi ok kételkedni abban, hogy a többi is be fog teljesülni, s hogy az egésznek 2029-ben lesz vége. Teljesen összhangban vannak az ószövetségi és újszövetségi végidei próféciákkal is, azoknak részletes, konkretizált változatai.

Az utolsó 3.5 év nem lesz békés. A Meier próféciákban is meg van jegyezve:

That will be the beginning of the worst catastrophe that will ever have befallen the human beings and the Earth

“A katolikus egyház összeomlasztása utáni idöszak lesz az emberiséget addig ért legborzalmasabb katasztrófáknak kezdete.”

Az ezen idöszak vége felé fellépö “pusztító utálatosság” (Máté 24:15) a kipusztulás szélére sodorja majd az emberi civilizációt, ami isteni beavatkozást tesz majd szükségessé – Jézus második eljövetelét. Hatalmas hullámok fognak majd összecsapni a fejünk felett!

like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary

“Az Európa ellen meginduló orosz hadsereg elsö célpontja Magyarország lesz, mint a szalmaszálak fognak hullani az égböl a rakéták stb. stb.”

Jahve, a realitás nagy manipulátora megfizet sárkányországnak is, semmi se fog véletlenül történni! Megfizet azoknak, akik koncentrációs táborokat építenek, vagy akik a szentek életére törnek! (Jelenések 13:7,13:15 )

Jelenések 13:15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Csupán az elmúlt pár napban is egy újabb Meier prófécia jövöbeni bekövetkeztének jelei mutatkoztak:

The USA will set out against the Eastern countries ahead of all other financial states and simultaneously she will have to defend herself against the Eastern intruders.

“Az USA elsöként indul el a keleti országok ellen, de ezzel egyidejüleg meg is kell majd védenie magát a keleti betolakodókkal szemben.”

2020.10.8.

Kínai csapatok Kanadában, Alaszkába telepített F-22-es és F-35-ös vadászbombázók

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/arm-yourselves-and-prepare-

A 2021. májusi skóciai parlamenti választások után megindulhat Nagy-Britannia széthullása. Az USA-t polgárháború és széthullás fenyegeti. Mind-mind prognosztizálva van a Meier próféciákban.

A fenevad rendszerének újfajta pénzügyi rendszere lesz. Mivel kvantumszámítógépek fogják futtatni, így “kvantum pénzügyi rendszernek” is nevezik. Természetesen lesznek elönyei is, amivel rá fogják kapatni az embereket a használatára. Fejlesztése még kezdeti stádiumban van, becslések szerint 4-5 év múlva lesz bevezetve (megin´ az az átkozott 2025-ös év…). Aki többet szeretne tudni a felépítéséröl, annak ajánlanám ezt:

https://projectcamelotportal.com/2020/09/08/white-house-presentation-

1. A fö elönye az lesz, hogy minden pénzügyi átutalás “azonnali” lesz, még a nemzetköziek is, nem fog tartani 2-3 napig, míg az összeg megjelenik a fogadó fél számláján, hanem az elküldés után pár másodperccel ott lesz.

2. Digitális és globális lesz, a készpénz világszerte meg lesz szüntetve.

Matolcsy: Fel kell készülnünk a pénz forradalmára

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200504-matolcsy-fel-kell-keszulnunk-a-penz-forradalmara

Matolcsy György azt prognosztizálja, hogy a négy nagy régió – Amerika, Európa, Ázsia és India – saját digitális világpénzeket hoz létre. Az olajdollár helyére több, párhuzamos világpénz lép

Olyan teveik vannak, hogy a rendszerellenes embereket és a valódi istenhívöket egyszerüen kizárják ebböl a rendszerböl, csak az tud majd adni és venni, akit hünek találnak az NWO rendszeréhez. A kommunizmus korai szakaszaiban már volt hasonló …

Jelenések 13:17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

3. Akárcsak a Bitcoin és a többi kriptovaluta, ez is (virtuális) érme alapú lesz, minden érmét GPS fog követni, tehát érme átutalásokat nem lehet anélkül véghezvinni, hogy az átutaló eszköz (pl.okostelefon) GPS koordinátáit ne jegyezné meg a rendszer.

George Orwell 1984 c. regénye jut erröl eszembe …

4. Minden tranzakciót mesterséges inteligencia fog ellenörizni és jóváhagyni. Nem tudni, hogy utóbbinak kik a fejlesztöi, minden jel a “fekete projektek” felé mutat. A kvantumszámítógépes technológiákat szintén a “fekete projektek” szivárogtatták be a karanténon belülre, vagyis ide a Földre,  ezek is a “sátán angyalaitól” származnak.

Hát gyermekeim, ez a helyzet. Készüljetek rá testben és lélekben. Habár az NWO elsö 3.5 éve békés, “mézesmadzag alapú” lesz, csak a második 3.5 évben fogja kimutatni a foga fehérjét:

Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

“egy hét == 7 év” “a hét fele == 3.5 év”

A harmadik zsidó templom Jeruzsálemben sincs egyenlöre felépítve (ami a 7 éves idöszak kezdetét jelzi) Ha 2029-böl levonunk 7 évet, 2022-t kapunk… valami valószínüleg ekkor is fog történni, valószínüleg a világpolitikai egyensúly át fog billenni a “kelet” (kínaiak, oroszok) felé, az USA-t pedig addig polgárháborúban fogják szétbomlasztani.

Én is kíváncsian és aggódva figyelem.

nem_programozhato, október 10, 2020

Ad “sárkányország”

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

https://elkepzelteletek.hu/szent-istvan-pecsetjenek-rejtett-kodjai/

István egy olyan építészeti folyamatot indított el, amit leszármazottai is folytattak, és amiben nyolcszögletű templomtornyok, nyolcszögletű szentélyek hirdették a Mária-kultuszt, az Anyaistennő minőségét, lelkületünknek a Nőhöz, az Anyához való kapcsolatát. Egy olyan társadalmi berendezkedést, ami hasonlóan a méhek életviteléhez, az anyakirálynőért él, és ha kell, érte hal meg. Ezeknek a méheknek a sokasága védi a nőben fogant szerelem-vallást, ezek a méhek pedig nem mások, mint a méhek garja, a mah gar, vagyis magyar nép. Nem Szent István óta, hanem már jóval előbb, Atilla is ezt az Utat járta. Nem véletlen, hogy idegen nyelven országunk Hungary – a hunok garjának jogutódja.

http://www.szellemvilag.hu/sze…gok-4-resz
A hun időkben a méhek szervezeti felépítésének jelképes tisztelete gyanánt, a nő tisztelete gyanánt, Istenanyánk iránt érzett hódolatuk kifejezéseként, Mária Magdala méhének gyümölcse megőrzése gyanánt felveszik a méhek sokasága, a méhek garja, a méh gar, a mahgar, a magyar nevet.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A helyzet az, hogy még Szent István sem volt egyáltalán szent… Gizella is csak egy okkultista boszorkány volt. István még a hivatalos aláírásába is belecsempészte az Ister (Istár) nevet, lévén ugyanannak az anyaistennönek v. kígyóistennönek v. “hibrid istennönek” szolgált mint a katolikus egyház vagy már a hunok is.

Ajánlanám a Minden út a szajhához vezet c. írást…

ISTER
ister
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/I._István_magyar_király

Augusztus 20-án az államalapítás mellett Magyarország “fövédöszentjét”, a Nagyboldogasszonyt (nagy babiloni szajhát) is ünneplitek, és egyben megcsúfoljátok Jézus egyszerü földi anyját Mariamot (“Máriát”)

Az angol templomos-szabadkömüvesek még a húsvétot is “easter”-nek “íszternek”(istárnak) nevezték el, hogy angol nyelvterületen minden évben megcsúfolható, blaszfémizálható legyen Jézus keresztrefeszítése…

Úgyhogy nem vagytok egyedül…

Minden út a “szajhához” vezet.

De már nem olyan soká …

Térjetek meg, még mindig nem késö.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Ez a fenevad pénzügyi rendszerét elökészítö “Matolcsy elvtárs” is érdekes figura. Mit nem olvasni róla a wikipédiában smilies/cheesy.gif

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matolcsy_György_(közgazdász)
2018-ban az keltett feltűnést vele kapcsolatban, hogy az MNB épületeinek közeléből eltűntek a 8-as és a 13-as számok, amit kritikusai Matolcsy számmisztikai vonzalmával és ezen számoktól való rettegésével magyarázták, miután sokáig hiányoztak az ilyen sorszámú parkolóhelyek az MNB épülete mellől,

———————-

(sátánista 13-as és a fenevad rendszerét szimbolizáló 8-as)

 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, október 10, 2020

Akkor ezen logika szerint Matolcsy a “jó” oldalon áll?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A wikipédia szószerinti logikája szerint úgy tünhet, valójában nem. A legmagasabb pozíciókba csak a legrosszabbak kerülhetnek a sátán és a szajha rendszerében!
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up
egy vendég, október 10, 2020

Nekem olyan kérdésem van, hogy van olyan ország, amely háttérhatalom mentes? Kína például?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Nincs. Kína is része a világrendszernek, “titokzatos babilonnak”

Jelenések 17:2
Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, október 11, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”

“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.

nem_programozhato, december 08, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Máté 24
21
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

 

Lassan közeleg az idö /2020-30-as évek/

1. 1. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni , amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

Forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1


2. És példázatokban beszélve így szólt: – Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.

 

3. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

 

4. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.

 

5. Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön.

 

6. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

 

7. A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is.

 

8. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

 

9. Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak

 

nem_programozhato, december 14, 2019

Billy Meier Hénok próféciáiból:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

…as two terrible civil wars will break out in America


Évekkel a “vég” bekövetkezte elött, az USA két szörnyü polgárháborún fog átesni egymás után, minekután az ország szétszakad.


2019.10.1: A Twitteren tajtékzó Trump polgárháborút vizonáló posztot is megosztott


Especially in France and Sweden, machinations as well as dictatorial regulations of the European Union will cause much unrest and many uprisings; but also crimes committed by gangs and organised criminal elements in these countries will cause unavoidable civil wars.


Franciaországban és Svédországban az EU diktatórikus politikájának eredménye zavargásokat fog okozni, szervezett bünbandák büntettei polgárháborús állapotokat fognak elöidézni

2019.7.17: Lövöldözések és robbantások: háborús állapotok Svédországban

2019.12.5: Lángokban Franciaország, gyújtogatások, zavargások az óriássztrájk közben


Conditions similar to civil war will be in England, Wales and Northern Ireland and claim many lives.

Welsh and English forces will clash especially near Cymru


Nagy-Britannia szétesik, Angliában, Walesben és Észak-Írországban ezután polgárháborúhoz hasonló nyugtalanság lesz.
Wales és Anglia megtámadják egymást, mindez még a “vég” bekövetkezte elött

2019.12.13: Sturgeon: Johnson nem viheti ki Skóciát az Unióból

Most már közeleg a végidök “forró fázisa” amikor:

Máté 24:7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Franciaországban is most már évröl évre fokozatosan rosszabb lesz a helyzet, s az egész a “vég” idején fog kicsúcsosodni az Irlmaier próféciák szerint:

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A város vastoronnyal (Párizs) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz és minden vadul történik. A város ég. De ezt saját népe okozza, nem azok az emberek, akik keletről érkeznek.


Még több infoért lásd a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást.

Akinek van szeme, az lát. Láthatja, hogy a “nagy nyomorúság” ideje közeleg … már nem hosszú évszázadok vagy évtizedek kérdése, hanem éveké.

 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Irlmaier is ugyanazt látta, amit a teremtöink már 2000 évvel ezelött János apostolnak is megmutattak.

Te vajon látod-e?

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.Jelenések könyve
8:5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

8:12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Láss és térj meg, még mindig nem késö!

Isten egy kozmikus humanoid

Esu Immánuel (Jézus) valós személy volt
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r19
17. fejezet
Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje….


“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka.
(Billy Meier Hénok próféciái)


A Szent Malakiás prófécia szerint is Ferenc pápa az utolsó pápa:
https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata
“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”


Cion jegyzökönyvei:
“A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája.”A bibliai hamis próféta!

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:


Az utolsó 3.5 éves idöszakban komoly keresztényüldözés lesz. Nem a vak keresztényeké, akiknek fogalmuk se lesz, hogy mi zajlik körülöttük, hanem a valódiaké, akik átlátnak a szitán.

Máté 24:9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.


Vigyázzatok magatokra, az Isten legyen veletek!
 
 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Az ösrégi küzdelem a jahvista erök és a sátánista-bukott angyali erök közt ebben a szent pillanatban is zajlik “odafent a mennyben” (odakint a világürben).

Aki rendszeresen figyeli a Cobra nevü info-dezinfo oldalat ( http://2012portal.blogspot.com ), az bizonyos szintü betekintést kaphat ebbe, de a sátánista-bukott angyali erök szemszögéböl nézve. Cobra = kígyó = “ama régi kígyó”, a sátán

A Föld körül karantén van, a jahvista erök által telepített hi-tech karantén, mely még az asztrális síkokra is kiterjed, s a bukott angyali eröknek nincs meg hozzá a tudása, hogy teljesen képesek lennének azt megszüntetni. A Föld “felszabadítása” nem egészen úgy fog sikerülni nekik mint ahogy szeretnék!

Jelenések 12:7-14 szerint 3.5 évvel a “vég” bekövetkezte elött a sátán és angyalai legyözetnek kint a világürben és levettetnek a Földre! Nem fogják tudni felnyitni a karantént, hanem ök maguk is levettetnek a karanténon belülre. Jahve így fogja megpróbálni az emberiséget.

Jelenések
12:7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
12:10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.


A “mennyben” már ünnepelni fognak, itt lenn a Földön pedig ekkor fog elkezdödni a “pokol”, a 3.5 éves nagy nyomorúságok idöszaka (Jelenések 12:14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” = 3.5 év). A sátán teljhatalmat kap az emberiség végsö megpróbáltatása céljából. Ekkor lesz eltörölve a Katolikus egyház, s ekkor fog megjelenni a “nemzetközi egyház feje” (a bibliai hamis próféta). Ez lesz az NWO rendszere.

Bár az uralkodóházak, a pápák és a földi hatalmasságok teljesen behódoltak neki, a sátánnak idáig mégse volt teljhatalma az emberiség felett az elmúlt 2000 évben.

II Thess 2:7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Nemcsak a sátán eröi lesznek ekkor levettetve, hanem Jahve két prófétát is be fog ekkor küldeni a karanténon belülre, akik Jeruzsálemben fognak nyíltan megjelenni az emberek elött. Az emberek megriadnak tölük, s a jelenlétüket “terrorizálásnak” fogják venni. Erröl szól a Jelenések könyve 11. fejezete.

11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. (3.5 évig!)
11:4 Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
11:5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
11:8 És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.


A sátáni erök ideiglenesen legyözik öket!
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, december 24, 2019
Így Karácsony alkalmával írnál valamit a téli napfordulóról és a Szaturnália ünnepéről. Érdekes, hogy a Karácsony elött mit ünnepeltek ilyenkor régen.
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

A Szaturnália a régi, Szaturn(Jahve) uralma alatti aranykor emlékünnepe volt az ókori Rómában. Pár nap buli, totális kicsapongás, az uraik szolgálták ki a rabszolgákat, egymást megajándékozták stb. Dec 17-töl ünnepelték (az én születésnapom, meg a pápáé is)
 
 • report abuse
 • +1
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 28, 2019

Na maj’csak tönkretesszük má’ magunkat, maj’csak …

28.12.2019.
Hadrendbe állt a hiperszonikus rakéta, ami Putyin szerint a világ bármely pontjára képes eljuttatni a nukleáris töltetet

https://444.hu/2019/12/28/hadrendbe-allt-a-hiperszonikus-raketa-ami-putyin-szerint-a-vilag-barmely-pontjara-kepes-eljuttatni-a-nuklearis-toltetet
 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, január 06, 2020

A református és evangélikus egyházakat se kell félteni … az közismert, hogy a római egyház össze volt fonódva a régi feudális renddel, de az nem annyira, hogy a református és evangélikus egyházak a szabadkömüvességgel vannak összefonódva. A rózsakeresztes rend állt a reformáció mögött, és a szabadkömüvesség is a rózsakeresztes-templomos lovagrendi tanokra építve jött létre. Több református pap rózsakeresztes-szabadkömüves valamint titkosszolga is egyben, jelen korunkban is!

Ezért tolja Magyarországon a református egyház Orbán szekerét, vagy az USA-ban az evangélikus egyházak Trump szekerét.

S ezért lökte az iszlám ellen uszító cionista-szabadkömüves propagandát 2016-17-ben több református egyházhoz közeli weboldal is Magyarországon ( pl. a http://reposzt.hu )

Az ember azt hinné, hogy nincs megbotránkoztatóbb egy titokban a sátánnak szolgáló szabadkömüves-titkosszolga papnál, s hogy az ilyen csak elvétve fordul elö, holott van belölük annyi, hogy hahaha!

 
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, január 06, 2020

Trump a napokban is evangélikus egyházi vezetökkel mutatkozott Floridában egy nagy evangélikus egyházi összejövetelen:

https://www.foxnews.com/politics/trump-squad-evangelical-rally

Ördögszarvak!

Trump_evangelical2report abusereport abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, december 08, 2020

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.


Máté 24
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.


Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”


“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.
 
 •  

.

 

 

 

Megkezdödött a katolikus egyház szétbomlasztása

Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.

“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka”

(Billy Meier Hénok próféciái)


———————————————

Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak és az “Isten” egy kozmikus humanoid c. írásokat.

———————————————-

Az elmúlt hetekben mindennél erösebb támadások érték a világsajtóban a katolikus egyházat, ami egyáltalán nem volt véletlen, hanem az illuminátus sötét hatalom azon stratégiáját tükrözi, mely szerint az egyházakkal a közvetlen az Antikrisztus megjelenése elötti idöszakig “kesztyüs kézzel” kell bánni, mert a nyílt felbomlasztásuk a “szakadás” (a hittöl való elszakadás) tömeges bekövetkeztéig nem lehetséges.

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r19

Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?

… Abban a közbeeső időben azonban, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő

1 Timoteus 4:1

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

II. Thessalonika levél:2:3

Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

(vagyis az Antikrisztus)

Nos… a hitszakadás már bekövetkezett, úgyhogy a kesztyü is rövidesen lekerül …

Pedofilbotrány: Felszólították Ferenc pápát, hogy mondjon le

Háromszáz katolikus pap követett el szexuális zaklatásokat Pennsylvániában

Hét évtized szexuális visszaéléseit és a legsötétebb ragadozókat mutatja be a pennsylvaniai ügyészség katolikus egyházról készült jelentése

Ferenc pápa szóra sem méltatja az ellene felhozott vádakat

Papok által molesztált fiatalokkal találkozik a pápa a katolikus családok világtalálkozója elott

S mindez még csak a kezdet…

Ez a folyamat várhatóan a katolikus egyház szétbomlását fogja eredményezni, és egyelöre semmi jele annak, hogy nem Ferenc pápa az a bizonyos – a Szent Malakiás próféciában emlegetett – “Péter a római”, vagyis Petrus Romanus, a 112.-ik pápa, az utolsó pápa!

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Jelenések könyve 17

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

(vagyis Róma, a hét domb városa)

16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

(vagyis a 2000 éves római hatalom, amit jelen korban a katolikus egyház testesít meg, tönkre lesz téve)

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

(bár az egyház elpusztítását a “fenevad”,  a sátáni sötét hatalom fogja elvégezni, mindez viszont isteni akaratot tükröz)

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

(Róma)

Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.” “Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier próféciák:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams.

“…vérük patakokban fog folyni”

A papok le lesznek mészárolva, amiért a sátán szolgálatába álltak, s a végsö megítéléskor a lelkeik is dupla szigorral lesznek megítélve a “rettenetes bíró” ítélötáblái által (az asztrális világban).

Bevallom, nem értem a papokat…A “rettenetes bíró” anno elveszejtette Szodomát és Gomorát, s most ezt az egész globalista újbabiloni világot fogja – úgy néz ki,  nem is oly soká.  Nem látják, hogy mi vár rájuk? Ami most is történni fog, annak se lesz a fele se tréfa.

Ezek szerint a papok se nem igaz hívö emberek, se nem igaz emberek … ilyenekböl bizony már Szodomában és Gomorában se volt sok… Tényleg olyan nehéz rádöbbenni, hogy a “rettenetes bíró” még mindig él, s továbbra is az, aki már Szodoma és Gomora idejében is volt, s most se fog kegyelmezni?

egy vendég, szeptember 08, 2018

@nem_progr: Alois Irlmaier jóslatai elég érdekesek. Mintha nem a mi jelenlegi idővonalunkról beszélne, nem igazán tudom hova kapcsolni.
Amiről érdekelne a véleményed, mi alapján feltételezed, hogy ezek a próféciák (akár bibliai, vagy Billy Meyer) relevánsak? Egyre nagyobb eltolódást látok ezen írások és jelen valóságunk közt. Prófécia részleteket rá lehet húzni a jelen történésekre, összességében viszont kérdéses.
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Irlaier próféciái szerintem összhangban vannak a Jelenések könyvének tartalmával, a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írásban már analizáltam. Az idövonal jelentösen már nem fog változni. Sajnos nem vagyunk elegen a világban, akik tudatilag-gondolatilag meg tudnánk változtatni.

/nem_progr

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Már ahhoz hasonló, nukleáris töltetü cunami-fegyver-technológiák is mintha fejlesztés alatt állnának Oroszországban, amivel Irlmaier szerint elárasztják majd Anglia területeit:

https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent.

Az ott valószínüleg egy gigantikus nukleáris töltet, ami a vízbe kerül …

2016.12.14
Az oroszok nukleáris víz alatti drónok fejlesztésén dolgoznak
(Russia Tests Nuclear-Capable Underwater Drone)

https://thediplomat.com/2016/12/russia-tests-nuclear-capable-underwater-drone/

“the “Oceanic Multipurpose Status-6 System” is designed to “destroy important economic installations of the enemy in coastal areas and cause guaranteed devastating damage to the country’s territory by creating wide areas of radioactive contamination, rendering them unusable for military, economic, or other activity for a long time.”

Az OMS-6-os rendszer lehetövé teszi egész partvidékek víz általi elöntését, az ellenséges ország területének garantált tönkretevését …

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 08, 2018

Ferenc Pápa a vádakkal, bizonyított állításokkal szemben nem tud védekezni egyáltalán és titokban kétségbeesetten a média segítségét kérte a Pápai PEDOGATE botrány elmaszatolására.

http://stateofthenation2012.com/?p=103242
http://themillenniumreport.com…day-after/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Hogy küszöbön áll az antikrisztusi világkormány ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az illuminátus sötét hatalom kezdi lapátra tenni saját gyermekét, a liberalizmust.

Egészen az elmúlt évekig ez volt a helyzet:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r07
Magunkra fogjuk ölteni az összes párt, az összes irányzat liberális arculatát, s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni, hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét és meg fogják utáltatni velük a szónoklást.
Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

Most viszont már kezdik lapátra tenni a liberalizmust:

2018.7.29.
Századvég: Orbán Viktor támadásba ment át a liberális nem-demokrácia ellen

http://www.origo.hu/itthon/201…racia.html

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r15
Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban – oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.
Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar …

——————————–

“oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.”

Igen, igen, ezek az illiberális, “jobboldali konzervatív” (fasiszta) pártok is mind velük tartanak!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Ferenc pápa és a jezsuiták terve, hogy az NWO ne fasiszta hanem kommunista legyen, sajnos megbukott. Öt magát is “be fogják darálni”. Kár. Bár nem volt ö sem angyali, de a legrosszabbak közé se tartozott. Bizonyos dolgokban én is osztottam a nézeteit. A próféciákban egyébként az áll, hogy az életét Jahve meg fogja kímélni (“a pápa elmenekül”, lásd. Irlmaier próféciák). Jorge Bergoglio végülis nem olyan borzasztóan rossz ember, töle vannak sokkal rosszabbak is. Kegyelmezzen néki az Isten!

A kommunizmus “gazdasági aspektusai” nagyon közel állnak a kereszténységhez.

A legrosszabbak sajnos ezek a trumpista-fasiszta-putyinista ocsmányságok, akik most felülkerekedöben vannak. Nincs minek örülni, igazán nincsen!

A jelenlegi helyzet még felvet egy érdekes kérdést is: vajon azonos lehet-e “Petrus Romanus” (az utolsó pápa) a Jelenések könyvében emlegetett “hamis prófétával”, aki a hamis vallási ideológiát fogja adni az antikrisztus rendszeréhez.

Jelenések 20:10
És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Nem lesz azonos! Ferenc pápa gyülöli mind Trumpot mind Putyint, úgyhogy ö nem lehet az.

A “hamis próféta” a végsö gyötrelmek 3.5 éves idöszakában színre lépö “ökumenikus” vallási vezetö lesz, miután a katolikus egyházat már szétbomlasztották. Minden bizonnyal a putyinista pravoszláv egyház és a református-evangélikus egyházi vezetök is támogatni fogják.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Még egy érdekesség: a hamis próféta lesz az az ökumenikus egyházi személyiség, aki a Jelenések könyve szerint a “csodákat fogja tenni”

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

A hamis próféta fogja elhitetni majd a népekkel, hogy megtörtént a hamis “második visszatérés”. Köze lesz a paranormálishoz, a hamis UFO-khoz, melyek a földi háttérhataloméi és/vagy a “sátán angyalaié” lesznek. A Jelenések könyve szerint a sátán a 3.5 éves idöszak közeledtével “levettetik a földre”(Jelenések 12:12-14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” == 3.5 év, lásd. Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés c. írást.

Az angyalai (a “horogkeresztes” szökehajú humanoid ET-k) is nyíltan meg fogják magukat mutatni a nemzeteknek, felszakítva a jelenlegi karantént bolygónk körül, és a “jó” szerepében fognak tetszelegni. Ezek lesznek ám a csudaidök! 🙂 Sokaknak le fog esni az álla az ámulattól. És egy világfelfogás fog összeomlani bennük 🙂 De ti ne hagyjátok magatokat beugratni!

II. Thessalonika levél:2:3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia

szakadás – “pipa”, megtörtént

“bün embere” (antikriszitus) rendszerének színre lépése – küszöbön áll, a hamis ufókkal, hamis második visszatéréssel együtt

valódi Jézus visszatérése – csak ezek után!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 14, 2018

Érdekelne, mi a véleményed Irlmaier által említett háromnapos sötétségről. Szerinted miféle eseményre utalhatott itt?
Ennek a dolognak egyébként máshol is vannak nyomai, sőt még a ezoterikus körök is felkapták egy időben, mint “dimenzióváltás” (lásd: Drunvalo Melchizedek).

A hamis ufó inváziós téma végülis elég jól elő lett készítve a mozifilmek által. A technika is megvan hozzá. Ha csak TR3B nevű félig antigravitáviós repülőgépet nézzük, ami már kb 30 éves, nem tudni mi lehet még a titkos projektek tarsolyában. A TR3B sem ismert széles körben, pedig azt már kiszivárogtatták. Kell dobni rágógumit azon keveseknek akik a fősodratot már nem fogyaszják lelkesen.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Üdvözöllek a weboldalon, “indigógyerköc” smilies/smiley.gif Te is egy lehetsz “közülünk”. Ki eljut a tudás ezen szintjére, nagy valószínüséggel csak az lehet. Kívánom, hogy neved be légyen írva az “életnek könyvébe” (Jelenések 13:8 ), s az elohimok hagyjanak inkarnálódni ebböl a karanténba zárt földi nyomorult világból szabadon tovább.

A három napos sötétség bolygószintü esemény lesz. A Jahve/Jézus erök fogják elsötétíteni a napot, amikor a nyugat beveti a szuperpusztító vegyi fegyvereit (amik megfeketítenek és elpusztítanak mindent), majd pedig válaszként az oroszok a szuperpusztító cunamit okozó atomtölteteiket. Célja az, hogy megakasszák vele ezt az örületet, mert ha folytatódna, rövid idön belül nem maradna ember életben a bolygón. A három napos sötétség bekövetkezte lesz az abszolút egyértelmü jele a valódi Jézus/Jahve erök megjelenésének a Földön.

Olvasd Máté 24-et:

22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Irlmaier prófécia:

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva. Az üvegben lévő ételek is, mivel az üveg nem védi meg az ételeket. Kint a halál a por miatt körbejár, rengeteg ember fog meghalni. 72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”
“Ne nyissák ki az ablakokat 72 órán keresztül. A folyókban olyan kevés viz lesz, hogy könnyedén át lehet kelni rajtuk. A szarvasmarhák elhullanak, a fű sárgává és szárazzá válik és a hullák sárgává és feketévé válnak. A halál felhőit a szél hajtja kelet felé.”

Olvass tovább: https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

És igen, mind a sátáni erök hamis UFO invázióját, mind pedig a Jahve/Jézus erök késöbbi megjelenését a Földön nagyjából úgy kell elképzelni mint ahogy már több hollywood-i filmben is mutogattak ilyen “ET inváziót”.

Szegény Irlmaier meg volt félemlítve a hatóságok által (bírósági eljárások folytak ellene), így valószínüleg nem merte elmondani a teljes igazat. Például mélyen hallgatott arról, mi fog történni ekkor Izraelben. Valószínüleg attól is félhetett, hogy “komolytalanná” válhat.

Pedig Izraelben fognak lejátszódni a kulcsfontosságú események. Egyrészt itt fog lezajlani az armagedoni csata, és itt fognak megjelenni a Jézus/Jahve erök, Énok könyve szerint a Sinai hegyen, ide fognak elöször csillagkaput nyitni a Föld téridejébe.

Olvasd, alighanem nekünk szól!

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

1.1 Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni, amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

“1.4 És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.”

A Sinai hegy volt az, ahol Jahve elöször találkozott Mózessel.

Júdás apostol közönséges levele 1
http://biblia.hit.hu/bible/21/JUD/1/14#v14

14
Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
15
Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 15, 2018

Hadd kérdezzem meg, mi a véleményed a Cobra féle “Esemény”-ről?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Cobra egy “a fekete valójában fehér és a fehér valójában fekete” típusú dezinfo müvelet. Ez ugye sátáni …

Amit állít, hogy a Föld körül egy a jahvista erök (melyeket “arkhónoknak” nevez) által létrehozott karantén van, és amit nagyon rossz dologként állít be, az igaz. Csakhogy a karantén mint szükségszerüség lett felállítva a földi emberiség birodalmakat építö militarizmusa és gonoszsága miatt, nehogy a más ET fajoktól kezünkbe jutó túl fejlett technológiákkal kipusztítsuk egymást. Erre kishíján sor is fog kerülni a küszöbön álló harmadik világháborúban. Az atomtechnológiákat valójában a “sátán angyalai” (a “gizeh intelligence” az UFO irodalomban, lásd. A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája c. írást) csempészték be a karanténon belülre, s adták eredetileg a nácik kezébe, amivel kvázi megbontották a bolygó élövilágának a stabilitását.

Az “esemény” a karantén felszakítása lesz, amikor a “sátán angyalai” nyíltan megmutatják magukat, és a “felszabadítók” szerepében fognak tetszelegni, holott a valódi céljuk az emberiség totális leuralása lesz a világkormányon keresztül. Bolygószintü “rezgésszintemelkedés” az “eseménykor” nem lesz, ámítás az egész, ezt ök maguk is tudják. Ez a jelenlegi emberiség nincs azon a tudati szinten, hogy ez bekövetkezhessen. Marad a 3D, még legalább 1000 évig.

 

“Isten” egy kozmikus humanoid

Aki még mindig él, s élni is fog, mivel a teremtöink már rég rájöttek a halhatatlanság titkára. Az ösi indiai vallásokban egyrészt valós égi tudás maradt fenn (pl. a reinkarnációról), másrészt az “istenek” személye sincs annyira elmisztifikálva mint a késöbbi három nagy monoteista vallásban. A keresztény-zsidó-muzulmán “Isten” a hindu mitológiában Shániként(Szaturnuszként) ismert, s a hindu szövegeket olvasva teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy egy hús-vér földönkívüli biológiai lény. A bibliai Ószövetség igaz és hiteles, de teljesnek mégse nevezhetö képet ad róla. Hindu mitológiai szövegeket fogok most elemezni, melyek értékes kiegészítöként szolgálnak a Bibliához.


Az Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? c. írásból

(aki már olvasta, átugorhatja)

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.

 

“He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge.”

 

Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt.”

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ … „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day”

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

Szent Biblia, Mózes II.

20:1: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: …

20:8: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották” (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát – szerzö megj.)

“The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age”

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.

(idézet vége)

Shani – the Elusive God

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Wife Curses Shani Shani was married to Sangya …

Sháni feleségét Sangjának hívták, lányukat Chitrrath-nak. Bár a felesége egy nagyon tehetséges és spirituális hölgy volt, elszomorította, hogy a férje állandóan Krisna tanításaival van elfoglalva. Egy szép nap, a menstruációs ciklusa után, ágyba próbálta csalogatni, de mint mindig, Sháni ekkor is meditált. Ez annyira felmérgesítette Sangját, hogy elátkozta Shánit. Ezt mondta neki: mivel állandóan Krisna tanításaival vagy elfoglalva, s rám még csak rám se nézel, ezután mindig lefelé kell nézned, mert ha ezentúl rátekintesz valakire, azt a puszta pillantásod el fogja pusztítani. Sháni végül megnyugtatta és kielégítette a feleségét, de az már nem tudta visszacsinálni az átkot.

Képtelenül hangzó, megmosolyogtató mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is zajlott le Mózes találkozása Istennel a Biblia második könyve szerint?

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/33

18 És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

19 És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

20 Orcámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.

21 És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.

22 És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.

23 Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod.

——————————————————————

Jahve nem engedte, hogy Mózes meglássa az arcát “mert nem láthatja ember, élvén”

Ez az angol fordításokban úgy szerepel, hogy “nem láthat engem ember úgy, hogy egyúttal éljen is

Indiai mitológia: ¨

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

When Parvati insisted that Shani look at her son to bless him …

“Parvati kitartott amellett, hogy Sháni megnézze a fiát, de az elmagyarázta, hogy a felesége átka miatt ez nem lehetséges. Parváti tovább makacskodott, így Sháni ránézett félszemmel a kis Ganeshára, akinek a testéröl azonnal lerepült a feje, és eltünt a semmibe. Parvati elájult.”

Három dolog nyilvánvaló ezen szövegekböl és a Bibliából egyaránt:

1. Jahve nem mutatja meg az arcát senkinek se, még Mózesnek se.

2. Jahve nem szexmániás.

3. Jahve a lelkiség és a meditáció embere.

Érdekes megvilágításba helyezi ez a történet a bibliai szövegeket, melyeken tagadhatatlanul érzödik egyfajta szimbolikus nögyülölet a lelkileg és erkölcsileg makulátlannak nem nevezhetö hölgyek iránt (például a babiloni szajha Istár-Astarót iránt)

S mondani se kell: mivel Jahvenak felesége volt, és Jahve kielégítette a feleségét, és Jahve meditált: Jahve hús-vér humanoid volt.

A bibliai történetben is világosan ott szerepel hogy “Azután kezemet elveszem rólad … de orcámat nem láthatod” Vagyis Jahvenak keze és arca volt mint egy humanoidnak.

Egy másik indiai mitológiai történet:

Miért helyénvaló Sháninak szombatnaponként mustármagolajat ajándékozni

https://u4uvoice.com/find-how-shani-dev-gives-you-more-than-he-takes/

(a történet hosszabb, így szószerinti fordítás helyett csak összefoglalom)

A hindu közösségekben a mai napig szokás megfürdetni Shánit mustármagolajban, s olajat ajándékozni neki szombatnaponként.

“A Ramajana eposz szerint a nagy testi erejü Hanumana egy épülö híd örzésével volt megbízva. Épp egy fa alatt imádkozott Rámához, amikor Sháni odament hozzá, s ezt mondta: “Én vagyok a nagy erejü Sháni isten, úgy hallottam, te szintén nagyon erös vagy. Gyere, nyisd ki a szemed, és küzdj meg velem! Hanumana viszont így szólt: “Épp imádkozok Rámához, ne zavarj meditáció közben, hagyj magamra!” De Sháni nem engedett, erre Hanumana a farkát Sháni köré tekerte, s elkezdte fojtogatni vele. Sháni szabadulni se tudott. Hanumana erre a farkával felemelte Shánit és egy hídköhöz csapta. Sháni elkezdett vérezni.”

(szerzö megj.) Mi a csuda lehetett ez a “Hanumana”, kígyószerü farka volt és hatalmas ereje… valamilyen drakó-reptiloid lény??

Ilyesmi??

(forrás: Léteznek-e földönkívüliek? – 1. rész )

star_trek_kirk_gorn_rubber_suit

Amikor Sháni fájdalma elviselhetetlenné vált, kérte Hanumanát, hogy engedje el, és megígérte neki, soha többé nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy küzdelemre hívja! S azt is megígérte neki, hogy soha többé nem fogja Ráma követöinek a sorsát befolyásolni. Amikor kiszabadult, megkérte Hanumanát, nem tudna-e neki olajat adni, amivel enyhítené a testi fájdalmait. Hanumana adott neki, Sháni bekente magát, s megenyhültek a fájdalmai. Ezóta szokás Sháninak olajat áldozni. Fájdalmainak csökkentését szimbolizálja. Elégedett lesz töle és jóindulattal lesz az áldozó iránt.

Megmosolyogtató kis mitológiai történet az egész?

Nézzük csak, hogyan is szokott Jákob áldozni Istennek:

Genezis 28

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/28

16 Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam.

17 Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

18 És felkele Jákób reggel, és vevé azt a követ, melyet feje alá tett vala, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére;

22 És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/14

12 És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt.

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/21

10 Aki pedig főpap az ő attyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,

——————————————————————-

Isten szolgái felkentek voltak, olaj által felkentek, ami – most már tudjuk – szimbolikusan csökkentette a fájdalmaikat.

Jahve küzdelme Hanumanával minden jel szerint valós volt.

Indiai mitológia:

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Shani Deva expressed his frustration at people perceiving him to be cruel when he was just doing his duty of meting out justice

In fact, according to Hindu mythology, even Gods fear this period and must undergo it as Shani metes out justice to one and all.

Shánit nyomasztotta, hogy az emberek kegyetlennek tartották, holott ö csak a bírói kötelességeit végezte. A hindu mitológia szerint Sháninak a többi “isten” és “angyal” felett is ítélkezési hatalma volt.

Énok könyvében is utóbbira sok példa található.

 

Jelenések 16:7

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/16/7#v7

7 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.

 

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Már a fösodratú médiumokban is kezdik a dolgokat a nyilvánosság elé tárni:

2017.3.30:
“Istent” földönkívüliek találták ki – sokkoló állítások arról, hogyan kezdödtek a világvallások
(Aliens created god – shock claim of how religion began)

https://www.express.co.uk/news/weird/785536/Aliens-CREATED-GOD-conspiracy-theory-religion

RELIGIONS on Earth were created by aliens who visited Earth thousands of years ago, it has shockingly been claimed. A new conspiracy theory says, before religious texts like the Bible were written, alien lifeforms visited Earth and were seen as “gods” by the more primitive humans.

It went onto say much more advanced extraterrestrial species were angry that humans had used religions as a reason for waging countless wars

“The aliens quite knew that man is so destructive in nature, that’s the more reason why Religion was bestowed to us, to serve with faith and fear of the unknown, but man has completely failed the experiment.”

they want to protect our beautiful Universe from harm. It went on to say that aliens would want their religions returned, and will quarantine us here on Earth to prevent any cosmic disasters.

Az összes világvallást földönkívüliek hozták létre, kik már sok-sok ezer évvel ezelött látogatták a Földet, s a primitív földi emberek mint “istenekre” tekintettek rájuk.

A földönkívüliek látták, hogy az ember természete destruktív, ez volt a fö oka a vallások bevezetésének … de a kísérlet nem sikerült. A földönkívüliek dühösek voltak, amiért az emberek a vallásokat háborús ideológiaként használták.
Hogy védjék az univerzumot a földi ember okozta destrukcióktól, a Földet karanténba zárták.

————————–

Lehetne ettöl velösebben elmondani az igazat?

/nem_progr

vote up

Írta: nem_programozhato, november 29, 2017

A leghitelesebb képet a teremtöinkröl továbbra is a háttérhatalom csúcsaihoz kötödö raelista mozgalom adja a mostani világban.

Bukott angyali-sátánista vagy sem, de a teremtöinket úgy kell elképzelni, ahogy Rael is kinéz és viselkedik a videón. Az embereknek pedig oly felhötlenül vidám, gyerekekhez hasonló módon kellene viselkedniük, mint amilyennek látszanak a raelisták a videón.

Nem így, fekete búsmagyar, komormagyar, elvont, érthetetlen istenhez imádkozó merev szertartásokon:

busmagyar

Hanem így!

Így viselkednek az “angyalok”

Így volt eredetileg gondolva velünk is, de sajnos nem ilyenek lettünk, hanem destruktívak, merevek, gonoszak, bukottak

Az a paradicsomi világ, amit a fenti videó is sugall, be fog köszönteni a Földre is az “ezer éves királyság” idején.

Leszámítva a szexualitásról alkotott különbözö nézeteiket, igazából nincsenek olyan nagy különbségek az élet dolgai felöl a teremtöinknek.

Az igazán nagy különbségek a mi bukott természetünk és a teremtöink értékrendje között vannak!

Az indiai mitológia szerint Jahve is gyakran meditált és imádkozottéppúgy ahogy jelen világban a raelista mozgalomban teszik. Ez a legautentikusabb kép, ami jelen világban létezik a teremtöinkröl.

A gyakori meditációk oka, hogy a gondolatoknak teremtö erejük van, amellyel be tudják folyásolni a saját és a civilizációjuk sorsát is. Ami gyakran van vizualizálva, és gyakran rágondol valaki, és “kéri”, az késöbb könnyen manifesztálódhat az anyagi világban.

Misztifikált formában még a Biblia is utalgat erre:

“Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” /Lukács 11:9/

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

Dzsainizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus

A dzsainizmus volt az indus-völgyi civilizáció (i.e. 3000-1500) egyik ösvallása, s az aszketikus, szexualitás ellenes irányvonalat képviseli. Hasonlít a kereszténységre.

Ellentétben viszont a kereszténységgel, még nem misztifikálja el az “Isten” fogalmat.

Isten == a teljes megvilágosodottság (“felszabadultság”) állapotát elért (humanoid) élölény

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsainizmus#Megv.C3.A1lt.C3.A1s

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz.

Egy ilyen élölény Jahve is.

Szellemiségében a dzsainizmus viszont hasonlít a kereszténységre.

A dzsaina aszkéták által tett fogadalmak:¨
1.tartózkodás minden élőlény bántalmazásától
2.mindig igazat mondani
3.a tulajdon tisztelete; nem vehető el semmi, amit nem adnak
4.szexuális önmegtartóztatás
5.a tulajdonról és vágyakról való lemondás

Mikor valaki leveti magáról az összes – jó és rossz – karmát és kiolt minden kötődést, akkor ő felvilágosulttá – azaz az újraszületések ciklusaitól felszabadulttá- válik és határtalan értelemmel, ismerettel, hatalommal és boldogsággal rendelkező isten lesz. Ennek érdekében neki követnie kell a helyes hitből, ismeretből és életvitelből alkotott ún. „Három Ékkövet”. Ebbe tartozik az összes életforma iránti erőszakmentesség (még a zöldségekre is vonatkozik: csak olyat szabad enni, ami nem öli meg a növényt (például répát nem lehet fogyasztani). A felszabadulás meggyorsítható gyakori és rendszeres bűnvallással és megtéréssel, és – különösen az élet negyedik szakaszában – aszketikus életvitellel.

vote up

Írta: nem_programozhato, november 30, 2017

A dzsain filozófia szerint minden rossz a vonzódás és idegenkedés kettősének tulajdonítható. Minden viselkedési szabály a könyörületességen alapszik, melynek 4 formája van:

1.szeretetteljes tettet végrehajtani és cserébe nem várni semmit
2.örvendeni mások jólétének
3.együtt érezni a nyomorúságban lévő emberekkel és enyhíteni fájdalmukon
4.szánalmat táplálni a bűnösök iránt

A jelenkori bukott emberi civilizáció ezeknek pontosan a száz százalékos ellenkezöjét képviseli:

1. a norma az önzés, s ha valaki valakin mégis segít, azért elvár valamit
2. mások jólétét irigyeljük
3. kizsákmányoljuk a nyomorúságban élö embereket (a globális kapitalizmus fö alapelve), a fájdalmuk pedig hidegen hagy, néha még zaklatjuk is öket és hatalmaskodunk felettük (mint például a rendörök sokszor a hajléktalanok felett)
4. a bünösök iránt nem szánalmat táplálunk, hanem a lehetö legirgalmatlanabb, legkeményebb megbüntetésüket követeljük.

De semmi se tart örökké. Egyszer minden (gonoszság) véget ér.

Az effajta bünös gonoszság zsoldja a halál.

 

Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak

Pár hónap szünet után itt az ideje ismét “feléleszteni” a weboldalt. Hogy s mint vagytok?

A helyzet – rövidtávon – bár riasztónak tünhet, de valójában nem annyira rossz. A gonosz erök még gonoszabbak, a jók viszont még jobbak lettek, s ezen két “tábor” ádáz küzdelme egyelöre egyensúlyban maradt, s úgy néz ki, a közeljövöben is abban fog maradni, elkerülendö a nagy világégést és civilizációs összeomlást. De a végsö idei próféciák mégis lassan de biztosan, és egyre jobban, beteljesülöben vannak. Korábban már itt is említettem, a katasztrofális végsö idei események kijátszódása csak valamikor a 2020/30-as években lesz várható. Még mindig van valamennyi idö. Örüljetek minden, még nyugalmas évnek, melyet békességben és (némelyek) még mindig viszonylagos jólétben élhettek le.


Ezékiel 38-ban homályos, misztifikált képet kapunk arról, hogyan fog kinézni a nagy antikrisztusi ütközet a “Góg és Magóg erök” (oroszok, törökök, irániak stb.) és a teremtöink között, miután elöbbiek megszállják Izraelt. A Dániel próféciákban és Máté 24-ben az utolsó 3.5 évre civilizációs összeomlás van jövendölve , olyan nagy nyomor, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön, s a teremtöink beavatkozása fogja megakadályoni, hogy teljesen kipusztítsuk egymást, s hogy a választottak ne vesszenek oda. Az antikrisztus (a “veszedelelmnek fia”) és hadserege fel fogja perzselni a világot, nemcsak Izraelt és a Közel-Keletet, de az amerikai földrészt és Európát is. Utóbbi például a Billy Meier féle “Énok próféciákban” van részletezve, de Alois Irlmeier 20. századi német látnok és több más modernkori látnok is ugyanezt látta az “éterben”.

Billy Meier személye körül bár vannak kérdöjelek, én viszont egyáltalán nem írnám le öt mint “szélhámost”. Billy Meieren keresztül (például az ún. “Énok próféciákban”) maga a háttérhatalom szivárogtatta ki a nem túl kecsegtetö 21. századi jövöt még a múlt század 70-es és 80-as éveiben. Az “Énok próféciák” az 1990-es évek vége óta fent keringnek az interneten , és sorra beteljesülöben voltak az elmúlt 20 évben is.

Mivel a Föld körül karantén van, így valódi UFO-kat közelröl szigorúan tilos mutogatni az embereknek (legfeljebb csak mint az égben ragyogó, mozgó “tüzgolyókat” szabad), s mondani se kell, Meier közelröl mutogatott “UFOi” is hamisak, az összes UFOs fényképe hamis, így sajnos emiatt sokan nem veszik komolyan a próféciát is, pedig ha alaposan megvizsgáljuk, azok teljesen összhangban vannak a bibliai végsö idei próféciákkal, a a régi szent szövegekben meg nem található részletekkel írják le a végsö idei eseményeket. Hogy maga Meier is tényleg kapcsolatban állt-e plejádi (bukott) angyalokkal, vagy csak mint a háttérhatalomnak dolgozó ügynök volt-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy egy háttérhatalmi pszi-op volt az egész “Billy Meier müvelet”, de nem teljesen rosszindulatú célzattal. Billy Meier “plejádiai” (Semjase, Kecál stb). azonosak az Énok könyvében szereplö (bukott) angyalokkal. Vajon – höhö – ezért lettek a próféciái is Énokról elnevezve?

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá. ¨

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, stb. stb.

Billy Meier és a plejádiak

http://rejtelyekszigete.com/billy-meier-es-plejadiak/

“Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak.”

De nézzük meg most részletesen az “Énok próféciáikat” (teljes magyar szöveget sajnos nem találtam)

The Henoch Prophecies from the Billy Meier Contacts

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

“The destruction of the WTC, i.e., the World Trade Center, by terrorists will only be the beginning.”

“A new yorki ikertornyok terroristák általi lerombolása”

2001-ben bekövetkezett. Ez volt az elsö bravúros jövendölés a Meier-töl, mely betü szerint bevált. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezeket a “terroristákat” a háttérhatalom fogja létrehozni, és az ikertornyok katonai és titkosszolgálati segédlettel lesznek lerombolva?

“And it will be that the fanatics of Islam will rise up against the countries of Europe and all will shake and quiver.”

“Az iszlám fanatikusai felkelnek Európa országai ellen, s az egész földrész rázkódni fog.”

2015 óta folyamatban van. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy az “iszlám fanatikusait” a háttérhatalom fogja importálni Európába?

“Also, an epidemic known as Ebola will cause many deaths, as well as other unknown epidemics and diseases which will sporadically arise in epidemic proportions and will be new to the human being, causing great concern.” ¨

“Az ebola és több más, idáig nem ismert járvány is meg fog jelenni, ami nagy aggodalmat kelt majd, és haláleseteket is fog okozni.”

2009-2015 között megvalósult. De vajon Meier “angyalkái” miért nem árulták el azt is, hogy ezek a járványok nem spontánul törnek majd ki, hanem úgy lesznek mesterségesen elöidézve?

The irresponsible politicians will unscrupulously exercise their power, assisted by scientists and obedient military forces serving them, who together hold a deadly sceptre and will create clone-like beings which will be bred in a total lack of conscience and will be scientifically manipulated to become killer machines. Division by division and devoid of any feelings, they will destroy, murder and annihilate everything.

“A felelötlen politikusok minden skrupulus nélkül gyakorolják majd hatalmukat, engedelmes tudósok és katonai vezetök segítségével … akik minden felelösségtudat nélkül klónszerü, lekiismerettel nem rendelkezö mesterséges lényeket hoznak majd létre “szuperkatonáknak”, s ezek a klónszerü gyilkológépek mérhetetlen pusztítást okoznak majd a harmadik (góg és magógi) világháborúban – Európában is.”

Ezt a jóslatot sokáig nem tudtam mire vélni, mígnem nemrég rátaláltam a következöre:

2017. 10.23:

Rosszabb a nukleáris fegyverektöl is. Putyin borzalmas sci-fi fegyverröl beszélt világháborús aggodalmak közepette

(‘Worse than nuclear bombs!’ Putin reveals terrifying sci-fi weapon amid World War fears)

https://www.express.co.uk/news/world/869678/Vladimir-Putin-Russia-super-soldiers-nuclear-bombs

VLADIMIR PUTIN has said that the development of genetically-modified soldiers is the next phase of military combat – and one worse than nuclear bombs.

Speaking to a youth festival in Sochi, Mr Putin said:

“All kinds of practical consequences may follow. One may imagine that a man can create a man not only theoretically but also practically. “He can be a genius mathematician, a brilliant musician or a soldier, a man who can fight without fear, compassion, regret or pain.

A háborúskodás következö fázisa Putyin szerint genetikailg modifikált szuperkatonák létrehozása lesz – melyek pusztítóbbak lesznek a nukleáris fegyvereknél is. Fiatalokhoz szólva Putyin a következöket mondta Szocsiban: A genetikai manipulációnak mindenféle következményei lesznek majd. Ember embert teremthet majd, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A teremtmény lehet például matematikai géniusz, briliáns zenész, de egy szuperkatona is, mely mindenfajta félelem, együttérzés és lelkiismeret nélkül fog harcolni, s fájdalmat se fog érezni.

——————————————

Teljesen “megnyugtató” az antikrisztus-jelölt Putyin szájából ilyeket hallani, nem?

További jóslatok az Énok próféciákból, melyek még nem következtek be:

The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. … And at this time, the possibility could become reality that extraterrestrial forces intervene”

Az egész bolygó idáig nem látott szenvedés helyszínévé fog válni, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön. A kegyetlen történések kb. 888 napig fognak majd tartani, s az emberi civilizáció összeomlását eredményezik majd. Ez lesz az a pont, amikor a földönkívüliek be fognak avatkozni.”

A Biblia ezt Jézus második eljöveteleként emlegeti.

Dániel 12:11

És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

Máté 24:15

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Az óriási nyomorúságot a góg és magógi világháború, az oroszok fogják majd okozni.

A még az 1970-es évek végén íródott Meier próféciák szerint a kommunizmus meg fog bukni, ez be is bekövetkezett, de az oroszok nem fognak nyugodni, a 21. században is le fogják rohanni Európát (és a világot)  még egyszer:

“Destruction of war will descend on the northern countries as strong military forces will invade them from the East and will pillage and murder as well as use bombs and missiles, like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary and after that will follow Austria and northern Italy

Soha nem látott háborús pusztítás sújtja majd az észak-európai országokat is, hatalmas katonai erök fogják megszállni ezeket kelet felöl … mint a szalmaszálak fognak hullani a rakéták az égböl, és idáig nem látott lézerfegyverek, számítógépek által irányított fegyverek és klónszerü szuperkatonák lesznek bevetve, amik mident tönkretesznek és elpusztítanak majd, de az elsö európai célpont Magyarország lesz, ezután következik Ausztria és Olaszország is.

A pápa és a Vatikán szintén el lesznek pusztítva. Az akkori pápa lesz az utolsó pápa.

Észak-Amerika – különösen az USA, a modernkori Szodoma és Gomora – teljesen el lesz pusztítva.

A nagy pusztítás kezdete a Meier próféciák szerint egybe fog esni a katolikus egyház nagy krízisével.

Az ezredforduló után a katolikus egyház már csak rövid ideig fog létezni, II. János Pál pápa után már csak két pápa lesz.

Nos, ezek szerint Ferenc az utolsó?

Az utolsó pápa ideje alatt az egyház össze fog omlani, s ez lesz az az idö, amikor eljö a “nagy nyomorúságok” kezdete.

S most szemlézgessünk kicsit Alois Irlmaier próféciáiból:


Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

“… a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással”

Ez lesz az Ezékiel 38-ban megjósolt góg és magógi ütközet kezdete.

Európában:

A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik.

Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé – minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra.

“Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

“Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva.”

“A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé.” “A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze…” ¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal.

72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”

Máté 24:29

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

A második visszatérés utáni helyzet Alois Irlmaier szerint ilyen lesz Bajorországban:

Az éghajlat közben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.

Ez lesz az 1000 éves földi királyság kezdete.

Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat.

Dániel 12:12

Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.


“De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték.”

Ellentétben Billy Meierrel, Alois Irlmaier nem volt háttérhatalmi ügynökféreg, egy egyszerü vallásos német ember volt, akit azzal áldott meg a sors, hogy veleszületett látnoki képességei voltak, s az az érzésem, hogy még az elmondottakon túl is több mindent látott, csak nyilvánosan nem merte elmondani a háttérhatalmi zaklatás miatt. Már amit elmondott, amiatt is zaklatták a hatóságok.

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikos volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Híressé azzal vált, hogy már fiatal kora óta tisztánlátó képességekkel rendelkezett … Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és boszorkánysággal is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték

———————————————————

Gyakori tévhitek a végsö idökröl:

Elsö nagy tévhit: Teljes világvége lesz, a Föld teljesen elpusztul.

Nem!

Bár a pusztítás óriási lesz, de a bolygó mégis túléli. És az emberek egy kisebb része is túléli.

Irlmaier: “Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. “¨

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.

Jelenések 16:18

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.

Jelenések 16:20

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.

Három nagyváros viszont elsüllyed.

Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.”

Jelenések 16:19

És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.

Vagyis a “nagy város” (titokzatos Babilon) három fö pillére, London, New York és Róma elpusztulnak.

Irlmaier: “Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal.”

Nagy valószínüséggel ugyanez a Jelenések könyvében:

8:7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ¨

Irlmaier: “A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”

Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva.

Jelenések 8:11

A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

8:12

A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Ugyanaz mint Irlmaier “72 órás sötétsége“.

S ugyanaz mint Máté 24:29-ben is: “…. a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.”

Második nagy tévhit: mivel a Föld elpusztul, a jézusi ezeréves királyság a mennyben lesz.

Nem!

A jézusi ezeréves királyság itt lesz a Földön.

El lesznek pusztítva viszont a nagy földi birodalmak és új Babilon fö tartópillérei: az USA, az EU, a Vatikán, Kína és Oroszország egyaránt, s ezek fö nagyvárosai is (London, New York, Róma stb.)

Nem lesz többé semmiféle birodalom vagy nagyhatalom a földön!

Fel lesz számolva a sátánista háttérhatalom.

Helyreáll az isteni természetes rend, visszatér az Isten adta szabadság és jólét, mint ahogy Irlmaier is jövendöli:

“Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.”

A világ új “fövárosa” Jeruzsálem lesz, a legjelentösebb hely pedig a Templomhegy.

Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék. Csak a teremtöink tudják, hogy pontosan kik ezek az emberek, az “eltünt” 12 ös-zsidó törzs (leszámítva a dán törzsöt) jelenkori leszármazottai. Bárki bárhol a mai világban lehet ez közülünk. Bárki Európában, bárki a Közel-Keleten, bárki Iránban, Afganisztánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában …

Aki túlél, de nem tartozik a választottak közé, az tovább fogja élni hétköznapi életét. Csak a választottak kapják meg azt a privilégiumot, hogy együtt élhessenek a földönkívüliekkel (a teremtöinkkel). S úgy mint Énok idejében, nekik lesz alkalmuk arra is, hogy elhagyhassák a Földet, s együtt legyenek a földönkívüliekkel “a mennyben” is (vagyis a galaxis más csillagrendszereiben).

Ne tessék elkeseredni, aki tisztában van mindezen információkkal, melyek ezen a weboldalon is találhatóak, és büneinek mértéke megbocsátható, annak jó az esélye, hogy a választottak között lesz!

Örülj annak és vedd megtiszteltetésnek, hogy most élsz!


Dániel 12:9

És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,


Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább?

hex_iconKetten az apostolai közül, Tamás és Bertalan, késöbb Indiában térítették az embereket a kereszténységre. Ez közismert. De vajon több is lehet emögött? S miért van az, hogy Bertalan jóformán csak egy mondat erejéig, Tamás pedig egy rövidke történet erejéig van említve a majd 1000 oldalas Bibliában? Miért inkább Pálról, az ún. 13.-ik apostolról (már ez a szám is…), és annak követöiröl szól jórészt az Újszövetség, amikor ezen emberek közül senki sem ismerte személyesen Esut? És vajon tényleg lehetett Pálnak pálfordulása?

Bertalan apostol

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle#Mission_to_India

Két ösi tanúságtétel létezik Szent Bertalan indiai küldetéséröl. Az egyik Szent Euzébiusé míg a másik Szent Jeromosé. Mindkettö az i. sz. 4. századból származik.”

Tamás apostol

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tam%C3%A1s_apostol

“III. századi apokrif irat a Tamás cselekedetei, ami az apostol későbbi életét meséli el. Ebben Pünkösd után megjelent neki az Úr, és Indiába küldte őt.

(tovább…)

Azok a fránya templomtornyok

Melyekröl említés sincs a Bibliában...

Kezdjük a témát sima szövegkereséssel. A biblia.hit.hu keresöje szerint a „templom“ szó 201-szer fordul elö a Károli Gáspár Bibliában:

http://biblia.hit.hu/bible/search/kw/templom/21/0/1/1/0

kereses_templom

Az „Úr háza“ kifejezés még ettöl is jóval többször.

A „torony“ szó viszont csak 12-szer, a ragozott alak – „tornya“ – pedig csak 8-szor. Ez eléggé kevés egy olyan nagy terjedelmü írásban mint a Biblia.

S egyetlen olyan elöfordulása sincs a „torony“ szónak a Bibliában, mely templomra vonatkozna! Legtöbbször erödítmények vagy városok falának tornyairól van szó a bibliai versekben.

Azon bibliai versek száma, melyekben megtalálható a „torony“(v. „tornya“, “tornyát”) illetve a “templom“ szó egyaránt, egyenlö a nullával!

(tovább…)

Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés

Hogy pontosan mikor lesz a második visszatérés, és jön el „Isten földi királysága“ – vagyis a teremtöink közvetlen átveszik az irányítást a Földön, újraintegrálják a maradék emberiséget a Galaktikus Konföderációba, és nem engedik meg, hogy a földi ember által létrehozott további „szörnybirodalmak“ jöjjenek létre – azt pontosan nem tudni. De vannak bizonyos jelek, és már bekövetkezöfélben levö események, melyek arra utalnak, hogy a második visszatérés már valamikor az elkövetkezö évtizedekben várható lesz.

Az elsö nagy „szörnybirodalom“ a Földön Babilon volt, és a hírhedt babiloni lázadás (Bábel tornyának története) volt az, amikor a Földet végleg kizárták a Galaktikus Konföderációból, és karanténba tették – s ez az állapot lényegében mind a mai napig tart.

(tovább…)

Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai  – 2. rész c. írásban azt fejtegettem, hogy az ókor egyes civilizációiban milyen különbözö nevek alatt volt ismert a Sátán nevezetü, „örök életü“ elohim ET humanoid, lévén ezek az ET humanoidok elélnek sok-sok ezer évig, és túlélték az ókor számos civilizációját. Most ugyanezt fogom fejtegetni „Isten“ (Jahve) esetében. Az írás nem kis részt spekulatív, de az utóbbi idöben többen mások is, köztük David Icke az Oroszlán már nem alszik c. könyvének 241-245. oldalán hasonló következtetésekre jutott, amikor a monoteista vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) közös gyökereit vizsgálta.

(tovább…)