Az oldalra elöször látogatók figyelmébe

Tisztelt Olvasó!

A világ nem az, aminek látszik. Egy intézményesített “hazugság mátrixban” élünk, mely megértésének kulcsa abban rejlik, ha tisztában vagyunk azzal, honnan származik az emberiség valójában, s hogy a valós származásunkról szóló információk – ha misztifikált formában is – de a Bibliában találhatóak.

Sok ember hallott már az illuminátusokról, s azt is sejti, ez a “rejtélyes sötét hatalom” (a háttérhatalom)  irányítja a jelenlegi világot valójában. De amíg nem jut el arra a szintre, hogy rájön, az alábbi bibliai idézetben a mai illuminátusok korai elödeiröl van szó, akik annak idején “elfordultak az Úrtól és más istenekkel paráználkodtak” (a bukott angyalokkal paráználkodtak), addig esélyes sincs arra, hogy teljesen megértse, mi folyik körülötte valójában.

Bírák 8:33

“Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izráel fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodának, és a Baál-Beritet tevék istenökké.

A helyzet ugyanis is az, hogy nemcsak anno a babiloniak és Izrael fiai, de a világ vezetöi – az illuminátusok – az elmúlt kétezer évben is ezekkel a “bukott angyalokkal paráználkodtak”. Utóbbiak két fö képviselöjét Ishtár-Szemiramiszként és a Sátánként (Baál-Zeusz-Jupiterként) ismeri a mitológia.

Nem, ez nem valami degenerált vicc, vagy fekete humor akart lenni!

Egyfajta bevezetö “sokkolóként” tessék ide kattintani, és belolvasni ebbe az írásba! A római császároktól kezdve, a római pápákon, Napóleonon, a Habsburgokon és az orosz cárokon át, Leninnel, Hitlerrel, a Bush családdal, Ronald Reagannal és Barack Obamával bezárólag idáig mindenki ezekkel a “bukott angyalokkal paráználkodott”. Ök álltak az elmúlt 2000 év feudalizmusa, kapitalizmusa, nácizmusa és kommunizmusa mögött egyaránt.

A Jézus megkísértéséröl szóló történetben, Máté evangéliumában, található két érdekes sor:

4:8 Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

4:9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

A föld minden országa és felettük a hatalom már Jézus korában, 2000 évvel ezelött az “ördögé” volt (a bukott angyaloké, a “sátáné”).S az igazság az, hogy ez azóta mit sem változott. S Jézussal ellentétben az elmúlt 2000 év illuminátus-hatalmasságai, megsértve az isteni egyenlöség elvét is – a nékik adott világi hatalomért cserébe – az “ördög” elött leborultak, s imádták/imádják  azóta is!

Jelen korunkban a Bohemian Grove-ban!

Ki végigolvassa ezen írásokat, az “újjá születik”. Már soha nem lesz az, aki idáig volt. Mint ahogy a világ se volt valójában sohasem az, mint aminek eredetileg gondolta.

Aki elöször jár itt, és még nem olvasott ezen írások közül egyet se, annak ajánlott az alábbi sorrend betartása. Óriási témáról van szó, melyet nem lehet csak úgy egyik napról a másikra teljességgel megérteni.

1. A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból – 1. rész

Alapinformációk az emberiség származásáról – kérdés-válaszok formájában.

2. Az emberiség származása 1. rész

Részletesebb infomációk az emberiség származásáról , tudományosabb fejtegetésekkel.

3. Az emberiség származása 2. rész

Bevezetés a (bukott) angyalok titkaiba, kissé “vallásosabb” formában, s információk arról, hogyan kapcsolódnak ezekhez az “angyalokhoz” az illuminátus-sátánista európai uralkodóházak.

4. Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám

A nagyjából 2000 éves “történelmi ciklusokról”, egy kis (sátánista) numerológia viccesebb formában, információk a bibliai (sátánista) dán törzsröl, az európai uralkodóházakról, kik ennek a fehérbörü ös-zsidó törzsnek a leszármazottai, s hogyan jönnek be a képbe a modernkori titkos társaságok.

5. Az emberiség származása 3. rész

Kulcsfontosságú információk annak megértéséhez, hogy a teremtöink nemcsak az európai civilizációt hozták létre (ös-zsidó törzsek), hanem ök álltak többek közt az ösi amerikai indián, kínai, indiai stb. civilizációk létrehozása mögött is. Az összes világvallás eredöi ök voltak, s a világvallások összes prófétája az övék volt! Igen, még az ösi amerikai indiánok is öket imádták “istenekként”!

6. A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból – 2. rész

A teremtöink civilizációjának élén álló uralkodó tanácsnak,  az “örökéletüek tanácsának” a tagjai az ókor egyes civilizációiban különbözö nevek alatt voltak ismertek. Ez a cikk a “Sátán” nevü humanoid neveit sorolja fel az ókor civilizációiban.

7. Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz

Ugyanez “Isten” esetében. Plussz kulcsfontosságú információk a “nagy kép” összerakásához. Pusztán ezen cikk megértése után fogja úgy érezni a Tisztelt Olvasó, hogy kezd “összállni a kép”. Az érzés csodálatos.

8. Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“)

A jelenkori babiloni egyházakról és az utolsó idökröl, “vallásos stílusban”. Sokkoló információkkal!

Megjegyzés: a cikk alatti komment-sorozat elolvasását ajánlatos ezen ponton kihagyni, s  a 10. és 11. sorszámú cikkek elolvasása utánra halasztani.

9. Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia

A Habsburg kastélyok illuminátus szimbólumai “dekódolva”. Bár évszázadok óta ott vannak a tömegek orra elött, jelentésüket mégis extrémül kevesek értik – mind a mai napig!

10. Végjáték a földönkívüliek és az amerikai titkos ürprogram létének beismerése körül (is)

A téma “modernizálva”. Akiket a Biblia angyalokként emleget, azt a mostani UFO irodalom földönkívülieknek nevezi. Amit a bibliai Ószövetség gyakran “Isten dicsöségénak, vagy ilyen-olyan “tüzgolyóknak” hív, azt a mai világban UFO-knak nevezzük.

11. A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája

A téma “modernizálva”. Összefüggés az illuminátusok és a nácik közt, náci UFO-k, a második világháború titkaiból, a roswelli UFO incidensröl és a végsö idökröl. Eléggé dühítö információkkal.

(ezen ponton ajánlatos végigolvasni a 8. sorszámú cikk alatti kommenteket is)

12. Rael: Inteligens dizájn

Egy hitelesnek nem egészen tekinthetö “modernizációs kísérlet” a Biblia tartalmára. Nem kell, nem szabad mindent az “Intelligens dizájn” c. könyvben teljesen komolyan venni. Mint a cikkben is írtam, a raelista mozgalom háttérhatalmi, vagyis szabadkömüves, vagyis a bukott angyalok támogatója, vagyis az “ördögtöl van”. Ráel hamis próféta. Ennek ellenére mégis a könyv garantáltan mindenkiben nyomot fog hagyni. Bár valódi információk és félreértelmezések keveréke, mégis a lehetö legjobb “aggregációja” a jelenkorban létrejött bibliai modern értelmezéseknek (melyek egy része helytálló, másik része viszont nem)

13. Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés

A Bibliában található, végsö idökre vonatkozó próféciákról részletesen, kifejezetten “vallásos stílusban”.

14. Hol tart jelenleg az emberiség s mi várható a távolabbi jövöben?

További információk a végsö idökröl, “hétköznapibb stílusban”.

Kérdések felmerülése esetén, amennyiben valami a cikkek elolvasása után sem világos,  továbbra sem akar “összeállni a kép”, kérem szóljon hozzá. Mindenre igyekszek válaszolni.

———————————————–

Addendumok

egy vendég, február 26, 2015

Luk 4 : 5-7
http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/4/6#v6

5
Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,
6
És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;
7
Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

————————————————-

nem_programozhato, február 27, 2015

Ja, ezt pedig ajánlanám a 15. cikknek… De elötte tessék megismerkedni az illuminátus szimbólumokkal a cikkekben smilies/cheesy.gif

Rejtett értelmü képek
http://www.pokolraveluk.com/co…&Itemid=22

Az illuminátusok és a (globális) médiumok/hírügynökségek munkatársai néha azon szórakoznak ill. “tájékoztatják” eképpen a beavatottakat, hogy amennyiben hamis, megtévesztö, az illuminátusok áltak kreált esemény következik be, úgy illuminátus szimbólumokat rejtenek el a képanyagokban, sokszor eléggé mulattató formában, s amiket sokszor nehéz nem észrevenni.

Így nézett ki a CNN hírtelevízió weboldala 2014. augusztus 5-én, utalva arra, hogy az “eboljárvány” az illuminátusok turpissága.

Lásd. vörös illumi háromszög és az “egyszemü” (mindent látó szem) hölgy…

cnn_com_ebola_2

Ez a 2014. augusztusi koreai pápalátogatásról készült hivatalos fotó a news.va weboldalról pedig egyszerre nevettetett meg és hökkentett meg alaposan, s hittem el végre azt az infot, amit már amúgy is sejtettem, márminthogy nagyon magasrangú illumik is figyelik a pokolraveluk.com-ot, de azt nem gondoltam volna, hogy maga a “szentatya” gyakran látogatott weboldalai közé is tartozik!!!???

Tessék megnézni, hogy a képen a “Viva il Papa” szöveg betüinek stílusa ugyanaz mint a pokolraveluk.com logójában!!??

A kép rejtett értelme pedig:

öltözött az asszony bíborba és skarlátba” (lilába és vörösbe) mint ahogy a Jelenések könyvének 17. fejezetében is szerepel.

“asszony” = “Ishtar-Szemiramisz”

Lásd. Az elpogányosított kereszténység (melytöl még az iszlám is istenibb”) c. írást:

https://pokolraveluk.info/2014/05/28/az-elpoganyositott-keresztenyseg-melytol-tulajdonkeppen-meg-az-iszlam-is-istenibb/

Tessék megfigyelni, a vörös ruhás asszonynak az elötérben milyen feltünöen le van sütve a szeme.

A pápa egyik szeme pedig el van takarva.

papalatogatas_korea

Az alábbi képek az angol királyi család hivatalos weboldaláról vannak

http://www.royal.gov.uk/

Lásd lila kabát (“öltözött az asszony bíborba”), ördögszarvra hasonlító vörös kalapdísz, fekete kesztyü

venszipirtyo_1

venszipirtyo_2

 

S aki még mindig kétlené, a feketére bemázolt arcú katona(“ördög”), a királynö furcsa arckifejezése és elöre dölt “ördögszarvai”, el kell hogy oszlassák az utolsó kételyeket is

venszipirtyo_3

Obama ördögszarvval (Bafomet szarvval)

Forrás:
bbc.com

Islamic State crisis: Obama threatens action in Syria
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29152129

obama_ordogszarv

Forrás:

Meet Baphobama
http://www.godlikeproductions….638896/pg1

obama_bafo

35
Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket.
36
És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok.
37
És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek,
38
És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, akiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel.
39
És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben.

 

7
És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, akikkel ők paráználkodnak. Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre.

 

16
Idegen istenekkel ingerelték, útálatosságokkal bosszantották.
17
Ördögöknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, akiket nem ismertek; újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok.