Hónap: 2019. január

Hogyan müködik a propaganda – jelenkori iskolapélda Bayer Zsolttól

Sokan a csunya szájáról ismerik, én viszont Magyarország legsablonosabb propagandistájának tartom, aki mint pénzszeretö ember a forgatókönyvet a lehetö legpontosabban, a legnagyobb odaadással és odafigyeléssel követi. A tegnap elhangzott propagandisztikus elöadását fogom elemezni, és a propaganda legmélyebb, csak kevesek által sejtett szintjeit fogom leleplezni.


Bayer Zsolt: A nyugati civilizációt megfosztották vallásától

https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/01/24/bayer-zsolt-az-

Elöször is, ha meg akarod téveszteni az embereket, az elején mondj el egy adag igazságot is, hogy megszerezd a hallgatóságod bizalmát:

Az európai embert az elmúlt száz évben először megfosztották vallási identitásától, és most készülnek elvenni nemzeti és nemi identitását is – mondta Bayer Zsolt publicista

Aztán kezdd el bemérgezni a mondanivalódat a szabadkömüvesség évszázados célkitüzésével: uszítani egymás ellen a keresztény és a muzulmán világot:

Az újságíró kitért arra: eközben az identitását vesztett Európára „rázúdul egy másik, megingathatatlan vallási, nemzeti és nemi identitású tömeg”, és nem nehéz kitalálni, hogy a két tömeg küzdelméből ki kerül majd ki győztesen

A közönségéböl ezzel Bayer azt a kívánt reakciót óhajtja elöhívni, hogy “jaj jaj,  hatalmas a muzulmán veszély”.

Csakhogy, nézzünk csak meg, melyik erönek is volt évszázados célja a muzulmánok elleni kereszteshadjárat már a középkorban is:

A templomos lovagrend feloszlatása

https://ng.hu/kultura/2006/03/22/a_templomos_lovagrend_feloszlatasa/

“A lovagrend elsődleges célja volt a keresztények hitének és a Szentföldre zarándoklóknak a megvédése a muzulmánokkal szemben”.

http://www.delmagyar.hu/szeged…r/2258861/

Péntek 13-án aztán Európa szerte feltörték a pecséteket, és elolvasták a levelek tartalmát. A levelek döbbenetes „tényeket” állítottak! Kelemen pápa azt állította, hogy isteni látomása volt, amely arra figyelmeztette, hogy a templomos lovagok a sátánimádás, a homoszexualitás, a kereszt megszentségtelenítése, a bálványimádás és más eretnek cselekedetek bűnében vétkesek.

A szabadkőművesség története
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadkőművesség..A9nete

A társaság eredetét illetően számos mitikus …
… bölcsességét a templomos lovagrend, a katedrális-építő céhmesterek, majd a rózsakeresztesek közvetítik a szabadkőműveseknek.

————————————–

Teljesen mindegy, hogy most minek hívják, szabadkömüveseknek v. másnak, a lényeg az, ez ugyanaz a sátánszeretö buzibanda, amelyik a 12. században az allahi(isteni) elvekhez akkor még nagyon közel álló iszlám ellen szervezte a kereszteshadjáratokat a Szentföldön(persze sajnos azóta, föleg a wahábista-szaudi-ISISes irányzatnak köszönhetöen, maga az iszlám is elfajzott).

Nem csoda, hogy a “náci-homoszexuális” szabadkömüvesség (sötét hatalom) jelenlegi fö célja is az iszlám és az ateista-keresztény világ egymásnak hangolása a rengeteg hamis-zászlós merényleten keresztül

Egy kis epével hozzátehetném, hogy a sablon tulajdonképpen száz százalékos, mivel tudomásom szerint Bayer még rejtett homoszexuális is. De legföképp: ö is szabadkömüves.

Arra viszont senki nem tudja a választ, mi lesz, ha majd nem naponta öt-hatszáz ember próbál meg „átevickélni lélekvesztőkön a Földközi-tengeren”, hanem több millió ember indul el.

Itt “elfelejti” hozzátenni, hogy a muzulmán migrációt Európába a szabadkömüves hálózatok szervezik, ugyanaz az erö, melynek ö maga is tagja.

Bayer Zsolt arról is beszélt: 500 éve, 1517-ben Luther Márton és a reformáció gyökeresen változtatta meg Európa szellemiségét és arculatát. A reformációval magára találó ember kikövetelte magának, hogy megkapja a saját nemzeti nyelvén a szentírást, és hogy templomaiban a tiszteletesek a saját nyelvén szóljanak hozzá.

Ez önmagában ismét igaz, de a továbbiakban következni fog egy kapitális átverés, mely a hallgatósága történelmi tudatlanságára épít:

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a reformáció máig ható pozitív folyamat… A publicista szerint a Luther óta eltelt ötszáz év folyamatait két évszámban lehet összesűríteni: 1717-ben London külvárosában megalakult az első szabadkőműves nagypáholy, a liberalizmus első kézzelfogható szervezete, 1917-ben pedig kitört a bolsevik forradalom és Európa eljutott a kommunizmusig.

Lassan a testtel Zsolti bátyám, hogyan is van ez valójában a szabadkömüvességgel és a rózsakeresztesekkel?

A szabadkömüvesség a rózsakeresztes tanokra épült (lásd fentebb) . S milyen is az összefüggés a rózsakeresztesek és a protestánsok között?

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsakeresztesek#_politikai_tev%C3

“A protestantizmussal szorosan összefonódott rózsakeresztes mozgalom politikai céljának tekintette “az egész világ megreformálását”, és ennek részeként a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház császári hatalmának megdöntését.”

protestanizmus == rózsakeresztesek == szabadkömüvesség == kapitalizmus == kommunizmus == a régi királyi családok hatalmát megdönteni kívánó mozgalom, melynek valódi rejtett célja a sátán globális világkormányának (Babilonjának) a kiépítése.

Ugyanaz a szar mind.

Bayer tehát úgy riogat az állítólag Londonban 1717-ben megalakult “liberális szabadkömüvességgel”, hogy az általa a problémák megoldására felkínált reformáció szintúgy szabadkömüves!

Eredetileg a Kabbalista-sátánista Petöfi? c. írás alá írtam:

Az elmúlt 600 év történelmén keresztül például ott büzölög a valójában kabbalista-sátánista-okkult vonalat követö titkos társaság, a rózsakeresztesek hatása, mely a manicheista és templomos lovagredi okkult tanokból is merített. Ezek álltak valójában a reformáció és a protestanizmus mögött is, már Luther is az “övék” volt a Luther-rózsával együtt. Sok generáción keresztül a rózsakeresztesek ott legyeskedtek a Rákóczi család körül is. Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi Ferenc dédnagyanyja hívta meg elöször Sárospatakra a rózsakeresztes guru Comeniust (vagy Ján Ámos Komenskyt, ahogy itt Szlovákiában nevezik)

Comenius Patakon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lorántffy_Zsuzsanna#Comenius_Patakon

Rózsakeresztesek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rózsakeresztesek

Comenius, Christian Rosenkreutz, Nostradamus , Francis Bacon John Dee

A rózsakeresztes testvériség például október 31.-re, Halloween-ra állította be a “reformáció” napját, ami a katolikus Mindenszentek is, s amely valójában kelta-druida eredetü, és a legnagyobb véráldozós sátánista ünnep, eredetileg a druidák embereket tüzön feláldozó ünnepe.

Bayer elöadása teljes terjedelmében is sablonosnak tekinthetö, ez a “sablon” pedig nem máshol mint “Cion bölcseinek jegyzökönyveiben” található. Eredetileg a Megkezdödött a katolikus egyház szétbomlasztása c. írás alá írtam:

Hogy küszöbön áll az antikrisztusi világkormány ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az illuminátus sötét hatalom kezdi lapátra tenni saját gyermekét, a liberalizmust.

Egészen az elmúlt évekig ez volt a helyzet:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r07
Magunkra fogjuk ölteni az összes párt, az összes irányzat liberális arculatát, s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni, hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét és meg fogják utáltatni velük a szónoklást.
Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

Most viszont már kezdik lapátra tenni a liberalizmust:

2018.7.29.
Századvég: Orbán Viktor támadásba ment át a liberális nem-demokrácia ellen

http://www.origo.hu/itthon/201…racia.html

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r15
Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban – oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.
Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar …

——————————–

“oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.”

Igen, igen, ezek az illiberális, “jobboldali konzervatív” (fasiszta) pártok is mind velük tartanak!

Kevesen sejtik, hogy az elmúlt két-három évszázadban a liberalizmus térnyerésének tolerálása arra szolgáló háttérhatalmi trükk volt, hogy a liberalizmussal mint mumussal megriasszák az emberiséget: lássátok, itt van ez a gonosz erö, mely el akarja venni nemcsak a vallási és nemzeti identitástokat, de még a nemi identitástokat is, szét akarja verni a családokat is, hogy aztán teljesen kiszolgáltatott, nemtelen-biorobot-konzumidióta rabszolgákká züllesszen titeket. Szavazzatok inkább a “megmentöitekre”, akik családbarátok, nemzetben gondolkodnak, “krisztusiak” és ellenszerei a liberális arculatú globalizációnak. Holott… és itt az átverés … igazából épp ök lesznek a jövöbeni valódi,  orosz-centrikus globális világkormány képviselöi!! A gonosz megmentöként lép fel, mert úgy többen elfogadják, erröl van szó. A “liberális világkormány” csak ijesztgetésnek szánt kamu volt, a valódi világkormány “nemzetpárti”(valójában álnemzeti), “krisztusi” (magát ennek álcázó antikrisztusi) és “családbarát” lesz!

Az aljas terv végrehajtásával viszont gond van: akárcsak Ceaucescu 1989-ben, úgy a liberálisok se hajlandóak jelenleg eltünni több országban a történelem süllyesztöjébe. Fellázadtak a “gazdájuk” ellen, ami nem vetít elöre semmi jót, a háttérhatalom ugyanis ilyenkor az eröszakos elmozdításukra kényszerül, ami forradalmak, polgárháborúk kirobbanásához vezethet több országban.  Ennek kezdetét látjuk most Franciaországban, ahol trumpista-fasiszta szabadkömüves elemensek próbálják megpuccsolni a liberális Macront, ezt látjuk az USA-ban is, ahol nemrég Trump le akarta tartóztatni, majd Guantanamóra szállíttatni és kivégeztetni a kompromittálódott liberális vakolókanalosak, ami polgárháborús helyzetet vetít elöre, de ezt látjuk “fordított elöjellel” Magyarországon is, ahol a liberális vakolókanalasok aktív ellentámadásba merültek az Orbán-rezsim ellen. A nem beavatottak szemében ez úgy látszódhat mint a világelit kommunista-liberális és fasiszta-konzervatív szárnya közti harc …

Mely egyébként a Bayer elöadásra is begyürüzött:

Az este elején hat Soros György-maszkot viselő fiatal vonult a színpad elé, többükről egy ember leszedte a maszkot. Később, az előadást megszakítva a hallgatóságból egy csuklyás, majd egy másik férfi kiabálni kezdett, Bayer Zsoltot szidalmazta. A biztonsági őrök mindannyiukat kikísérték a teremből.

A Brazil Nemzeti Múzeumnak két tonna kokain miatt kellett szénné égnie

Bizarr hír jelent meg tavaly augusztusban egyes médiumokban: két tonna Brazíliából származó kokaint foglaltak le a belga hatóságok Ghent kikötöjében. A kábítószeres müanyagzacskócskákra az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország pártcímeréhez hasonló logócskák voltak nyomtatva.

2018.8.25: Cocaine in packages with ‘United Russia’ logo found in Belgium

https://www.kyivpost.com/russia/112-ua-cocaine-in-packages-with-

Pár nappal késöbbi hír:

2018.9.3: Porig égett a Brazil Nemzeti Múzeum

https://alfahir.hu/2018/09/03/katasztrofa_tuzeset_brazilia_

A két hír közt sajnos összefüggés van: az elfogott szállítmány az orosz politikai köröknek volt szánva, aholis dúl a kokainfüggöség. A kokain bár erös függöséget okoz, erösen serkenti az intellektuális képességeket is.


Az orosz kormánypárt, az orosz titkosszolgálatok és az “orosz maffia” az egy és ugyanaz az entitás.

Az elfogott kokain, mely az orosz kormánypárt logóját viselte:

brasil_cocaine_russia1

A brazilok valahogy elpackázták a szállítmány biztonságos célbajuttatását, így az oroszokat hatalmas kár érte. Több mint 100 millió euró.

Pár nappal késöbb Putyin parancsára – valószínüleg ürbe telepített fegyverekröl – bosszúból lángra lett lobbantva, és porig lett égetve a Brazil Nemzeti Múzeum.

Igazi krisztusi cselekedet, nem?

(még több info itt: Addicts Rule Russia And Ukraine

https://www.veteranstoday.com/2019/01/14/addicts-rule-russia-and-ukraine/ )

A jelenlegi rossz brazil-orosz háttérviszony miatt álltak ki nemrég az oroszok olyan látványosan az inkább “ideológiai ellenségnek” tekinthetö szocialista venezuelai kormányzat mellett: nukleáris stratégiai nehézbombázókat telepítettek a dél-amerikai országba, nehogy amerikai hátszéllel az újfasiszta Brazília meg merje támadni azt.

Mindezt annak ellenére, hogy Putyin, Trump, Netanjahu, Orbán Viktor és Bolsonaro látszólag ugyanabba a politikai táborba tartozik.

Michael Hemmingson (1966-2014)

Ma van Michael Hemmingson halálának az ötödik évfordulója. Egy “irányítatlan lövedékké” vált dezinfo-ügynöké és agyprogramozó gyilkosé az USA katonai titkosszolgálatainak alkalmazásában, mert ez is volt, nemcsak író, forgatókönyvíró, irodalomkritikus és kultúrantropológus mint ahogy a wikipédiában szerepel. Személyesen nem ismertem, mégis ö volt az én nagy “tanítómesterem” is az okkult és ezoterikus dolgokban. Nem természetes halált halt, mint ahogy a wikipédiában szerepel, hanem öt is úgy gyilkoltatták meg, Tijuanában,Mexikóban, amint az ott élö lányát ment meglátogatni.


Ugyanis szószerint irányíthatatlan lövedékké vált, kifecsegett olyan dolgokat is, melyeket nem lett volna szabad, és indiszkréten, gyakorlatilag az egész világ szeme láttára gyilkoltatta meg az egyik agyprogramozott “szuperkatonáját”, aki szintén túl sokat kezdett el kifecsegni öróla a blogjában. A gyilkosságot követö hónapokban Hemmingson még jobban dekonspirálódott, még több leleplezö információ jelent meg róla, ami az okkult alvilág berkeiben elfogadhatatlan.

Hemmingson volt a “Former White Hat blog” hírhedt szerkesztöje, írói tehetséggel készített, a végletekig szarkasztikus okkult-ezoterikus szösszeneteké, melyeknek célja a lejáratás, de a dezinformációk közé igazság is vegyült, talán túl sok is, amivel sok ellenséget szerzett magának.

A blog másik írója James Casbolt volt, ö jelenleg börtönben ül. Hogy esetleg találhattam volna különb online író ismerösöket is, s dicsekvés helyett most inkább pironkodnom kéne? Jó, jó, elfogadom a kritikát 🙂 De hát ez van, illetve volt, mi tagadás, jól beletrafáltam ott a dolgok közepébe, mint mikor egy légy húsevö növényre száll, többen gondolhatnák. De a hasonlat csak részben helytálló.

Mielött létrehozta volna a saját (partizán)blogját, Hemmingson a Benjamin Fulford blogra irkodott, ö volt a Travelman/Tman nicknév alatt irkodó szarkasztikus hozzászóló. Például itt:

hemm_sas2

Kraxx pedig én vagyok, én linkeltem ott valamilyen képet egy magyar weboldalról …

kraxx

Ezt pedig már Hemmingson halála után írtam, mivel senki egy jó szót nem tudott rá találni, én próbáltam ott valamelyest mentegetni, olyan “halottakról jót vagy semmit” alapon …

hemm_dead1

A Hemminson által meggyilkoltatott agyprogramozott “szuperkatona”, Krishtan Jade Neal blogja:

https://clandestineragerevealed.wordpress.com/

Milyen érdekes, annak ellenére, hogy az írója már évek óta halott, a wordpress.com a blogot megörizte, s az még mindig olvasható. A címoldalán a mai napig ott díszeleg Hemmingson nagybetüs leleplezése. Akárcsak a Taylorwille nevü oregoni városka temetkezési vállalatának weboldala is a mai napig archiválja a meggyilkolt Khris Neal halálhírét:

Khristan Jade Neal March 25, 1976 ~ February 12, 2013 (age 36)

 

Ez itt pedig a Krish Neal gyilkosság leleplezése a David Icke fórumon egy ismeretlentöl. Vélhetöleg ez vált Hemmingson számára fatálissá, ez dekonspirálta oly mértékig, hogy a katonai titkosszolga társai arra kényszerültek, hogy végleg elhallgattassák. A leleplezés 2013. dec. 14-én jelent meg, Hemmingsont 2014. jan. 9-én ölték meg. Nem azért ölették meg, mert ö is gyilkoltatott (ez ebben az okkult világban egészen hétköznapi), hanem mert indiszkrétté vált, aminek köszönhetöen teljesen leleplezödött (ez viszont az okkult világban teljesen elfogadhatatlan).

Hemmingson a karanténon belüli világban mint író és irodalomkritikus volt ismert. A könyvei mindmáig kaphatóak az amazon.com-on.

Ugyanakkor része volt egy titkos világnak is, és kapcsolatai révén a karanténon kívülre is látott. Hogy lehet ez? Hemmingson több könyvének társszerzöje Don Webb, a Széth Temploma nevezetü okkult-sátánista szervezet föpapja. A Széth Temploma szervesen össze van fonódva az USA katonai titkosszolgálataival is, például a nagyhatalmú Haditengerészeti Titkosszolgálattal, az ONI-val, utóbbi több karanténon kívüli ún. fekete projekt üzemeltetöje is. Maga Hemmingson is ONI ügynök volt, nem is nagyon titkolta. A Széth Templomát a nagy hírhedtségre szert tett, szintén ONI ügynök Michael Aquino alapította. Egy sima google keresés róla sok lehangoló információt fog felhozni a felszínre…

don_webb1

A fenti képen Don Webb társaságában a Schreck házaspár látható. Zeena Schreck Anton Lavey-nek, a Sátán Temploma nevü félnyilvános okkult szervezet megalapítójának a lánya. Jelenleg Berlinben él, de gyakran megfordul Bécsben is. A Sátán Temploma és a Széth Temploma egyfajta félnyilvános arcát képezik egy jóval kevésbé nyilvános összeesküvésnek, mely a világot irányítja … Mindkét szervezet szervesen össze van fonódva a globalista titkosszolgálatok okkult belsö köreivel.

Brutális, rejtélyes és bizarr világ ez. Hemmingson az áldozatát lényegében nyilvánosan végeztette ki, “gyilkosság élö adásban”, így is nevezhetnénk az esetet. Hemmingson eképp fenyegette Krish-t annak blogjában:

hemm_threat2

“Figyelünk téged Krishtine. Még a gondolataid is le vannak hallgatva. Azt is tudjuk, hányszor jársz hetente szarni, meg hányszor rázod ki a faszodat netes pornóra. Nemsokára T-idö. Az össze-vissza spagetti várhatóan Oregonban lesz”

Az utolsó két mondat kódolt utalás: a T-idö a terminálást, a kivégzési idöt jelenti. Amikor pedig valakinek szétlövik a fejét, a vérrel keveredett, kilöttyenö agytekervények úgy néznek ki mind az “össze-vissza spagetti”.

Hemmingson blogjában évekig törzsvendég voltam. Mára le lett zárva, csak az internetes archívumokból lehet körülményesen visszakeresni. Sok titkos info viszont kiszivárgott, és tovább lett adva. Volt, amilyen volt, szerintem hálával tartozunk neki, amiért “elszabadult” és áldozott az igazság oltárán is. Kik törzsvendégei vagytok a pokolraveluk.com-nak, már ti is rég ismeröi vagytok ezeknek a titkoknak.

Egy lelke mélyén megkeseredett íróember emlékére, ki már nem tudta elviselni, amibe keveredett, ki már nem törödött semmivel.

A képen a lányával látható

hemm_daughter

 

Írta: egy vendég, január 17, 2019

Semmi más nincs olyan komolyan véve ezen a bolygón mint a karantén betartatása. A háttérhatalom nem ismer gátlásokat, ha erröl van szó. Úgy van itt az emberiség tartva, ebben a pár kilométer széles bioszférában mint egy túlszaporodott kórokozótenyészet, melytöl rettegnek, nehogy megfertözze a galaxis felét. Jobb, ha ezt tudod, és megpróbálsz vele szembe nézni. Az elmúlt két-három évszázadban ráadásul kialakult itt egy gigantikus hazugság-mátrix, melynek célja, hogy az ideinkarnálódott lelkek egy primitív és hazug “álomvilágban” éljék le teljes életüket, s valójában éppoly tudatlanul haljanak meg mint amilyennek születtek, miközben egyre “kimüveltebbnek” higgyék magukat. Egy nagy átbaszás az egész, melyet viszont a “játék” szabályai szerint a lelkeknek teljesen szabad akarattal kell végigélniük. A szabad akarat sose sérülhet, ezt be kell tartani még a sátánnak is, ez általános galaktikus szabálynak tünik ebben a szabad akarattal rendelkezö lények számára kreált univerzumban.

Az itteni inkarnációd nem rendelkezhet bizonyítható ismeretekkel a karanténon kívüli valós világról. Képzelni képzelhetsz róla, amit akarsz, de bizonyíték nem állhat a kezedben. Az ideális persze az lenne, ha még azzal se lennél tisztában, hogy karanténban élsz. S a többség nincs is vele tisztában. A marsra- és holdraszállásos humbukok erröl gondoskodnak. A NASA totális vakolókanalas irányítás alatt áll, és a kínai “holdraszállásos” felvételeket is ugyanaz az erö hamisítja mint az amerikaiakat … A bibliai végsö idei próféciákban is ott áll, hogy a “fenevad szarvai” (a birodalmak/nagyhatalmak) mind ugyanannak az erönek a kreációi, ami titok – vagy inkább: “titokzatos Babilon”, ahogy a Biblia nevezi.

Edgar Mitchell is harmichármas szintü vakolókanalas volt. Némelyek a NASA-ból éppenséggel magasabb vakolókanalas szinteken állnak mint a miniszterelnökök. Totál nincsenek gátlásaik, ha megtévesztésröl van szó. A “nagy hazugságok elmélete” az ö tökélyre fejlesztett tudományuk, nem az ürkutatás …

A fekete projekteken dolgozó emberek többsége hasított agyú és elmeirányítás alatt áll. Olyan mintha két tudat/lélek tanyázna a fejében. Az egyik a karanténon belüli világban aktív, a másik a karanténon kívüliben. A mélységi földalatti bázisok is a karanténon kívülre esnek. Az itt dolgozó személyzet agyát többnyire “átkattintják” a karanténon kívüli alteregójára, mielött lemenne oda dolgozni, majd amikor feljön, a karanténon belüli alteregóját aktiválják újra (kódszavakkal, frekvenciákkal, kémiai nano robotokkal, implantátumokkal – ez egy külön tudományág). Odahaza már csak azzal lesz tisztában, hogy az elmúlt nyolc órája “kiesett”. A speciális egységek (mint az angol SAS vagy az amerikai Delta) azok, melyek akkor vannak bevetve, ha egy UFO megsérti a karantént, bekerül a Föld légkörébe, itt materializálódik és müholdakra telepített szkaláris fegyverekkel viszonylag könnyen lelöhetövé válik, és gyakran le is lövik. A zuhanás helyszínén ilyenkor megjelennek a speciális alakulatok, a “szuperkatonák”, átkattintva a karanténon kívüli alteregójukba. Negatív (de néha még pozitív) földönkívülivel való találkozás is nem egy leányálom, a legtöbb ember simán összeszarja magát (bocsánat!) töle. Mint ahogy a kakas is rémült és pánikreakciós lesz, amikor Mari néni megfogja. Ha túl sokszor fogsz meg egy kakast, idegbajos lesz töle. A szuperkatonák karanténon kívüli alteregóját is néha memóriatörölni kell, nehogy késöbb bedilizzenek.

A karantén betartatását a naprendszeren belül ill. már a környezö csillagrendszerekben is a titkos ürprogramok biztosítják. Az egyik ilyen a “Solar Warden”(naprendszeri gondnok v. inkább börtönör) A központja állítólag egy hatalmas földalatti bázisban van a Marson. Nemcsak ET-k (bukott angyalok), de földi személyzet is szolgál itt, mely szintén hasított agyú.
Miután egy földi ember leszolgált itt, visszahozzák egy földi mélységi bázisra, ahol memóriatörlik és visszakattintják a földi, karanténon belüli alteregójába. Így engedik vissza a “civil életbe”, néha teljesen más identitás alatt, mint aki eredetileg volt. Néha hamis emlékeket is ültetnek a fejébe. Mint modtam: a karantén betartatása nem vicc.

Bizarr de hihetö állítás, hogy néha ezeket az embereket meg is “fiatalítják”. Az öregedés nem a test elhasználódásának a következménye, hanem a DNS által meghatározott (“elöre beprogramozott”) biokémiai folyamatok összessége. A jég néha szétlöttyed vízzé, melyet viszont újból össze lehet állítani jéggé. Ha sugarakkal át tudják programozni egy test összes sejtjének DNS molekuláját úgy, hogy a test további “szétlöttyenés” (öregedés) helyett inkább regenerálódjon, azzal visszaállíthatják a biológiai óráját. Állítólag egy hetes állandó besugárzással x évvel vissza lehet állítani egy test biológiai óráját. Azért csinálják, hogy ne érje sérelem a karanténon belüli lelki inkarnációt, amikor a testet “kikölcsönzik” feladatok elvégzésére a Marsra egy másik alteregóban. A földi ember sajnos szolgafajnak lett teremtve, és mint (rab)szolgafaj is van használva az ET-k által a karanténon kívüli bázisokon. Ez a helyzet… Mondjuk öt évig szolgál egy ilyen földiember “szuperkatona” (rabszolgakatona) a Marson egy titkos ürprogramban, majd visszaküldik a Földre, ahol visszaforgatják a biológiai óráját is öt évvel, hogy aztán sérelem nélkül folytathassa a karanténon belüli inkarnációját. S nem fog emlékezni a Marsról semmire.

Baj akkor van, ha az idö elteltével egy ilyen személynek netán mégis kezd “újraintegrálódni” az agya, kezd összeolvadni a karanténon belüli alteregója a karanténon kívülivel. Ilyenkor viszont aktiválódni fog a fejében az ún. “omega programozás”: alfa és omega, kezdet és vég: omega == vég(zet) == önmegsemmisítö program. Hacsak nem kap ilyenkor szakmai segítséget, az “omega program” teljesen felül fogja írni a szabad akaratát, ellenállhatatlan öngyilkossági kényszert fog érezni, és megöli magát. A karanténon kívüli tudása tehát nem jut be a karanténon belülre, hanem elviszi azt magával a sírba. Mondani se kell, az összes ilyen hasított agyú személy a karanténon belül állandó totális megfigyelés alatt van a titkosszolgálatok által.

 • -1


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

A napokban a web.archive.org-ról visszakerestem Hemmingson blogjának egyes archivált részeit. Érdekes volt 5 év után újraolvasni, sok minden újból eszembe jutott. De a blog szarkasztikus-humoros szösszenetekkel teli info-dezinfo keverék, nem szabad belöle mindent készpénznek venni. Alább kiemelek belöle pár dolgot, amit én is igaznak hiszek.

Hemmingson többször említette a híres-hírhedt roswelli UFO incidenst, ami az antarktiszi náci és aldebrani bukott angyali erök akciója volt az USA ellen. A második világháború, legrejtélyesebb csatája c. írásból:

(Byrd admirális) Elmagyarázta, hogy bár nem célja senkit se megrémíteni, de a kegyetlen valóság az, hogy az Egyesült Államok bármikor meg lehet támadva „repülökkel“ a déli és/vagy az északi sark felöl.”
Nos, erre sor is került 1947 júliusában, roswelli incidensnek hívták. Az új-mexikói légibázis elleni UFO támadás bosszú lett volna az antarktiszi „expedícióért“, az amerikaiknak viszont sikerült lelöni az egyik, humanoid biorobotok által irányított csészealjt

(valamilyen elektromágneses v. skaláris “sugárral”, már nekik is volt)

Hemmingson hitelesnek tartotta az alábbi felvételt, melyen az egyik fatálisan megsérült humanoid biorobot boncolása látható:

https://web.archive.org/web/20120727170122/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/07/24/roswell-incident/

A képen egy ún. szintetikus test látható. Nincs se apja, se anyja, se lelke, se neve, se neme. Kémcsöben elöállított avatar, melybe viszont képes egy bukott angyal vagy szuperkatona a tudatát “belehelyezni”. Hasonlóan mint az Avatar c. tudományos-fantasztikus filmben, mely valóságelemeket is tartalmazott. Lefekszik egy speciális búra alá, elalszik, majd a szintetikus testben ébred tudatra, a saját fizikai teste viszont ott marad a búra alatt, a téridö A pontján. A szintetikus testben ezután ö irányítja az UFO-t, mely teleportálhatja magát a téridö A pontjáról a B-re.

Az aldebraniak ezt a fajta módszert használják veszélyes bevetések esetén. Miért? Mert ha valami történik, például lelövik az UFO-t, vagy az UFO destruktív, az élet fenntartására nem alkalmas környezetben száll le egy vadidegen bolygón, akkor bár a szintetikus test elpusztulhat, a bukott angyal tudata (lelke) viszont visszakerül a búra alatt maradt valódi, eredeti testébe, mely a téridö A pontján maradt a búra alatt biztonságban.

A tudati energiák nem részei a fizikai világnak (a téridönek), hanem mindvégig az asztrálisban maradnak.

A technológiának viszont van egy árnyas oldala is: bizonyos szerencsétlen esetekben a bukott angyal tudata(lelke) kénytelen átélni a szintetikus test pusztulásának teljes gyötrelmeit, mielött visszakerülne a búra alatt maradt eredeti testébe.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

Ez az írása is érdekes állításokat tartalmaz:

https://web.archive.org/web/20120630052814/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/06/27/of-thule-vril-and-aryan-people-from-the-past/

1. A teremtöink Aldebranból származnak.
2. A nácik a második világháború vége felé – bukott angyali segédlettel – megpróbálták újralétrehozni az Antarktiszon az eredeti emberi fajt mely még makkegészséges volt, gyönyörü testtel, 600-800 évig is elélt, és soha nem nézett ki 40 évnél idösebbnél:

The women and children are as humanity once was and always meant to be: perfect healthy, beautiful, with bodies meant to last 600-800 years and never looking older than 40.

Tízezer makkegészséges árja ukrán asszony lett 1944-ben az Antarktiszra telepítve, hogy árja férfiaktól gyerekeik szülessenek, “vril technológiák” által genetikailag feljavított gyerekek, kik jellegzetességeikben nagyon hasonlítottak az Ádám és Éva idejében élt elsö emberekhez, kiknek genealógiája a bibliai Ószövetségben is megtalálható, Mózes I könyvének 5. fejezetében:

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/5

5 És lőn Ádám egész életének ideje kilencszáz harminc esztendő; és meghala.
6 Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
7 És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
8 És lőn Séth egész életének ideje kilencszáz tizenkét esztendő; és meghala.
9 Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt.
10 És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
11 És lőn Énós egész életének ideje kilencszáz öt esztendő; és meghala.
12 Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
13 És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.¨
14 És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáz tíz esztendő; és meghala.

stb. stb.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 14, 2019

Maria Orsic története is valódi. Hiába szeretnék a Vatikán és a kampósorrúak még a nevét is kitörölni a “hivatalos történelemböl”.

Ajánlanám ezt:

http://www.whatdoesitmean.com/index2795.htm

Rudolf Hesst 93 évesen öngyilkolták meg a nyugat-berlini Spandau börtönben 1987-ben, nehogy elmondja a második világháború kirobbantásának valódi történetét még 48 évvel annak kirobbanása után se.

Karl Haushofert 1946-ban “öngyilkolták meg” hasonló okokból.

De az ö neveiket legalább meghagyták a történelemkönyvekben.

Maria Orsic története viszont “totál veszélyes” az antarktiszi és aldebrani szál miatt. Orsic volt az okkult Vril Társaság megalapítója (Haushoferrel együtt) A második világháború után eltünt, viszont saját kezüleg írt búcsúleveleket juttatott el az ismeröseihez, melyekben az állt, hogy az Antarktiszon keresztül “megy Aldebranba.”

A mai napig nincs róla oldal még a wikipédiában se.

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 15, 2019

Az alábbi kép a Casbolt és Hemmingson által írt blog több éves olvasása után alakult ki a fejemben (s egybecseng számos ókori nép mitológiai történeteivel is):

Az “árja” szónak meglehetösen negatív kicsengése van a nácik miatt, holott az árja faj nem más mint a teremtöi kozmikus emberi faj, a szökehajú-kékszemü kozmikus emberek a Lant(Líra) csillagrendszerböl, akik év(tíz)milliókkal ezelött elkezdték kolonizálni a galaxis ezen részének több csillagrendszerét.

Jahvénak is annak idején gyerekeket szoktak “szentelni” (gyilkolni)… c. írásból:

Az emberek eredetileg sok-sok millió évvel ezelött érkeztek a Tejútrendszerbe, valahová a Líra csillag-szektorba, innen kiindulva kolonizáltak az évmilliók alatt számtalan csillagrendszert, s keveredtek harcba a másik nagy kolonizációs csoporttal, a hüllökkel. Az évmilliók alatt aztán ki-ki alkalmazkodott (adaptálódott) a saját bolygó és csillagrenszerének környezetéhez: az egyikben magasabbakká, a másikban alacsonyabbakká váltak az emberek, a harmadikban sötétebb börüekké változtak az évmilliók alatt. Van akiknek öt helyett hat ujjuk van, stb. Ezért van az, hogy a minket látogató ET-k jó része is ember, amelyek viszont jellegzetességeikben különböznek egymástól. Mint ahogy az amerikai indiánok is különböznek valamennyire a földi fehér fajtól.Aztán idövel – némely csillagrendszerekben, az egyik ilyen hely Aldebaran – az emberek békét kötöttek a hüllökkel, s genetikailag is összekeveredtek velük, s átálltak az Orion-szövetséghez.

A lantbeli árja faj több csillagrendszerben megörizte a szökehajú/világosszemü kinézetét. Azázel például szíriuszi árja volt. Ö volt nagyon rég a Jahve elleni bukott angyali lázadás vezetöje. Ilyen szökehajú-világosszemü szíriuszi árjákkal került kapcsolatba Izsáky László is, lásd a A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”? c. írás alatt a Hozzászólásokat. A Szíriuszból lett behozva több földi állatfaj DNS-e is mint a delfineké, bálnáké vagy akár a macskáké!

Nem minden kozmikus emberi árja faj negatív és gyülölködö. Különösen a plejádokban élnek pozitív árja fajok. Hemmingson szerint a Pentagon fekete projekteken is dolgozó tábornokai “fatörzsölelö hippi-alieneknek” csúfolják öket.

A létezés legföbb értelme a lelki fejlödés.

Két fajta nézöpont létezik erre az árja fajok közt:

1. A spirituális fejlödést a kényelmes, élvezetekkel teli, szeretetteljes élet segíti elö. Különösen a szexuális élvezetek fontosak. Ez a pozitívabb árjafajok filozófiája. Itt a földön ez – sajnos korumpálódott, degenerálódott, elgonoszosodott formában – a Jahve által annyira gyülölt istárista ókori szex-kultuszok formájában jelent meg.

“Szex és halál” – az élet két legnagyobb misztériuma a luciferiánus felfogás szerint. Dugnak egy jó nagyot, majd feláldoznak valakit!

Nagyjából így kell elképzelni a rituális szertartásaikat:

2. A lelki fejlödést legföképp a szenvedés, a lelki megpróbáltatások segítik elö. Egy civilizáció életében fontos a gyötrelmes és nyugodt idöszakok váltakozása. Ez a negatívabb “náci” árja fajok filozófiája, az aldebaraniaké is! Jahve ecélból szándékosan “teremtette a gonoszt”, engedte azt teret nyerni az ókori civilizációkban.

http://biblia.hit.hu/bible/21/ISA/45/7#v7

7 Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!

Mi most egy nyugodt idöszak, a jézusi 1000 éves királyság felé tartunk, de még elöttünk áll az elmúlt 2000 éves gyötrelmes idöszak leggyötrelmesebb része – a vége.

A Tisztelt Olvasó vajon melyik hozzáállást tartja az értelmesebbnek? A szív azt diktálja, hogy az elsö a jó. A kérdés viszont az, hogy egy olyan mocskos, szívtelen, lesüllyedt faj esetében, mint a földi emberiség, vajon egyáltalán alkalmazható-e?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Mi a helyzet a yeti el, másnéven a nagylábbal? Egyes vélekedések szerint kapcsolat van a földönkívüliek és a nagylpáb közt. És az 1967-es Patterson Gimlin film hiteles felvétel róla?

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

Ezt nem tudom. Hemmingson föleg a középkorban megjelent farkasember/vérfarkas (werewolf) jelenséget emlegette.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkasember

Ezt egy alien patogén csinálta, intelligens mikrorészecskék, melyek miután belekerültek az emberi vérbe, elkezdték átírni az emberi test sejtjeinek DNS-láncolatait farkas DNS-re, ki/be kapcsolgatni DNS láncolatokat stb.

Még szerencse, hogy nem tudtak terjedni cseppfertözéssel. mint sok vírus, hanem legföképp harapással.

A jeti jelenségnek is lehet karanténon kívüli szála, annak is valami v. valakik cseszekedhettek a DNS-ével. Akár fekete projekteken dolgozó földi emberek is.

A Chupacabra jelenség mögött például fekete projektek álltak, de hogy szándékosan engedték-e ki, vagy megszökött-e nekik valamelyik földalatti bázisról, azt nem tudom.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Chupacabra

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Szóval mindegyik mögött valós jelenség van, ha jól értem
Na és a Loch Nessi szörny?
Ki volt Hasfelmetsző Jack?
És a rejtélyes helyek a Földön, mint pl:
Bermuda háromszög
Bridgewater-háromszög
Bennington-háromszög
Ördög-tenger
….stb
Ami ezen kívűl érdekel nagyon az a három rejtélyes esemény, mégpedig a
Roanoke rejtély,
Anjikuni-tó rejtély, és a
Dyatlov rejtély.
Ezen kívűl mit tudsz Aleister Crowley-ról?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
https://hir.ma/18-2/tiz-misztikus-hely-amit-kevesen-ismernek/721830

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Flatwoods szörny
https://avilagtitkai.com/articles/view/a-flatwoods-szorny-legendaja
Enfieldi horror
http://bizzarium.com/az-enfieldi-horror/
Ezek is érdekes sztorik lehetnek, ugye?

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Montauk szörny – ez is olyan titkos fekete projekt lehet, mina a Chupacabra?
Gevaudani bestia – ha már a farkasember szóbakerült
Ezeknél mi a helyzet?

 • +0


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

A legtöbb mögött valós jelenség van, igen.

Hasfelmetszö Jack nagyon magasszintu szadista-perverz vakolokanalas volt, azert nem merték elfogni

Montauk szörny is valós volt, igen, egy másik dimenzióból “sikerült” nekik ide behozni, amint játszadoztak valamilyen realitás-manifesztációs technológiával, amit a szíriuszi árjáktól kaptak

Sok más “mitikus lény” mögött karanténon kívüli (ET) kötödés van

A Bermuda háromszögben néha aktiválódó természetes csillagkapuk vannak, meg valószinuleg több más fentebb felsorolt helyen is, ahol valami hirtelen, nyomtalanul eltünik

Aleister Crowley az okkult szexmágia (realitás-manipulációs titkos tanok atyja), az Ordo Templis Orienti titkos társaság (náci “szex és halál” szekta) megalapítója, nagyon magas szintu vakolokanalas, Hitlerrel és Churchillel karöltve a második világháború kirobbantója

Crowley, a tantrikus tanok és a szexmágia – a szörny elszabadítása
(UNLEASHING THE BEAST – Aleister Crowley, Tantra and Sex Magic in Late Victorian England)

http://www.esoteric.msu.edu/Vo…_Beast.htm

/nem_progr

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019

Ezekről nem tennél fel külön cikket részletesebben?

Egyelöre ide a hozzászólásokba fognak jönni rövidebb infok

/nem_progr

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Állítólag ez a Crowley megidézett egy Aiwass nevű démont és az 1904-ben megjelent előtte, s az emberiségnek szóló üzenetet diktált le neki. Ez alkotta a The Book of the Law (A törvény könyve) című művének három fejezetét.
Le is rajzolta, pont úgy néz ki, mint egy tipikus grey alien. Gondolom ez sem véletlen, ugye?
Itt van róla a kép (+ a cikk)
http://www.technoccult.net/2013/05/12/did-aleister-crowley-communicate-with-grey-aliens/

 • +0


Írta: egy vendég, május 16, 2019
Na ez vajon igaz lehet?

1972 júniusában egy nő jelent meg a Los Angeles-i Cedars Sinai kórházban fehér, véres ruhában és egyáltalán nem tűnt embernek vagy élettel teli lénynek. Inkább egy merev, manökenszerű humanoid látványát nyújtotta, egy próbababa hibátlan, fehér plasztikarcával, szemöldök nélkül és elmosódott festékkel.
Itt a cikk képpel együtt:
https://femina.hu/terasz/cedars-sinai-1972/

 • +2


Írta: nem_programozhato, május 16, 2019

Crowley nyilvánosságnak szánt munkáit nem olvastam. De igen, démonológiával is foglalkozott, és az asztrálison keresztül nagyon szeretett velük “csevegni”.

Az ott a femina.hu cikkében pedig egy félresikerült földiember-szürke ET hibrid, nem tudom, hogy kerülhetett ki a mélységi bázisról a karanténon belülre. Abban az idöben több hibridizációs programot futtatott a háttérhatalom. Megengedték, hogy az ET-k cseszekedjenek a DNS-ünkkel, hibridizálják a miénket az övékkel, cserébe pedig technológiákat kaptunk az ET-ktöl (például azok a fránya teflon edények a konyháinkban, vagy a LED égök a lámpáinkban).

Érdekes, mintha egy ici-picit kristályszerü lenne a hibridnek a teste, nem teljesen szénhidrogén alapú. Vannak olyan dimenziók is, melyekben az élet kristályszerübb testekre alapul.

A szürke ET-kben hüllö, humanoid és rovar gének dominálnak.

Ha a kávéhoz hozzáadsz egy ici-pici tejszínt, teljesen megváltozik az állaga.

Ha az árja genetikához hozzáadsz egy ici-pici rovargént, abból kapod a tölünk oly másabb kínaiakat és japánokat (nem viccelek)

Annak a hibridnek a képen is egy picit olyan “kínaias” kinézete van, na meg szürke ET-s rovarszeme.

A szürke ET-k a “sátán angyalai”, alatta vannak a hüllöknek, azok pedig szövetségben az aldebrani teremtöinknek (nézd meg a “Jupiter ascending” c. filmet, tele van valóságelemekkel – Jupiter == a sátán)

/nem_progr

PS: remélem, még jól vagy, de te akartad tudni ezeket smilies/tongue.gif

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

Hemmingson nagyon negatív figuráknak tartotta mind Vlagyimír Putint, mind az akkori pápát Benedeket, mind Donald Trumpot.

Ne feledjük, hogy akkor még csak 2012-t írtunk, a világ ekkor még csak nem is sejtette, a háttérhatalomnak micsoda tervei vannak például Donald Trump-al, leszámítva persze Hemmingsont.

Az alábbi szösszenete kitaláció, viszont mintapéldája a hemmingsoni (piszkos) stílusnak, és nagyon érzékeltetni akar valamit:

A luciferiánus betegagy Vlagyimír Putyin perverz tervei
https://web.archive.org/web/20120511190250/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/31/perverse-plans-of-the-luciferian-sicko-vladimir-putin

“Putyin ösztönzésére a sötét hatalom több millió szintetikus, Jézus-alakú seggdugasz legyártását rendelte meg Ukrajnában, hogy még a buddhista, hindu és iszlám vallású országokba is jusson belöle, s a hívek mindenhol elmondhassák, most már midenkinek lesz egy személyre szabott kis Jézuskája a lehetö legszemélyesebb helyen.”

A nem épp szent szövetség Róma és Oroszország közt
https://web.archive.org/web/20120516062646/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/28/putin-on-the-ritz-an-unholy-alliance-between-russia-and-rome/

Itt Benedek pápa és Putyin 2012-es kubai (titkos) találkozójáról ír, arról hogy a Katolikus Egyház a kabbalista-cionista lobbi totális befolyása alatt áll (ez igaz!), s hogy Putyin a találkozón kijelentette: “Megláttam a fiát valuták fényét, Hail Sátán!”

A Vatikán bankjában ezután egy szimpla egérkattintással 666 millió dollárnyi fiát valutát hoztak létre (a semmiböl) egy Putyin nevében nyitott számlán.

(ennek sajnos szintén valóságalapja van, világvezetö csak az lehet, aki hagyja magát eképp megvesztegetni, aki hajlandó belemenni abba, hogy a Vatikán Bankjában egy gigantikus összegü kenöpénzszámlát nyissanak a nevében)

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

Ennek a szösszenetnek viszont félö, hogy teljes valóságalapja van:

Los Angeles: véráldozat Baálnak
https://web.archive.org/web/20121212003758/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/10/los-angeles-blood-sacrifice-to-baal/

“Arról informáltak, hogy tegnap éjjel, holdtöltekor, öt nagy sátánista véráldozós rituálé lett lebonyolítva: egy Washingtonban a Kapitólium kupolája alatt, egy Chicagóban a Trump-toronyban, egy New Yorkban az ENSZ székházban, egy Camp Davidben, egy pedig Beverly Hillsben a Playboy kúriában.”

—————————————–

Igen, igen, ugyanaz folyik a legnagyobb titokban jelen korunkban is, mely már a bibliai idökben is folyt:

Zsoltárok könyve 106 :37
És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek,

Mózes III. 17:7
És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, akikkel ők paráználkodnak. Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre.

paráználkodnak az ördögökkel és gyerekeket áldoznak nekik == “szex és halál” (lásd fentebb)

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 07, 2019

The Putin/Soros Cabal Deception
https://web.archive.org/web/20120516064357/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/03/29/the-putinsoros-cabal-deception/

Itt arról ír, hogy a “Putyin versus Soros György” ellentét megjátszott, mert valójában az összes világvezetö – kivétel nélkül mind – az illuminátus sötét hatalom ügynöke.

………….

krax (March 29, 2012 at 2:57 pm) nevü hozzászóló, aki Putyint a “jövö Hitlerének” tartja, pedig én vagyok.

A 10 perccel késöbb írt hozzászólás, egy magyar nick (“megtudom”), mintha rajtam gúnyolódna, hogy “tudjuk, ki vagy, le vagy hallgatva”.

Mert azt oda nem én írtam.

Ezt csinálják, ha valaki túl kellemetleneket ír …

 • +0


Írta: egy vendég, június 17, 2019

Mondanál pár szót a Vril lányokról?
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/01/a-vril-lanyok-es-harmadik-birodalom.html?m=1

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 17, 2019

Nagyszerü cikk, ajánlanám mindenkinek!

Amit én másként tudok:

A Vril-lányok földi emberek voltak, nem aldebraniak, akik viszont kapcsolatba kerültek a bukott angyalokkal, rengeteg tudást kaptak tölük, és idövel egy autentikus, nem elgonoszosodott Istár kultuszt hoztak létre a 20. század elején, ez keltette fel az okkult-elitek figyelmét is (Haushofer, Hess és a többiek). Az Istár-kultusz totális szexuális szabadságot is jelentett, a szexualitást gyakran érdekérvényesítésre is használták az okkult körökben smilies/smiley.gif . A régi sumer nyelvet csak telepatikus transzban tudták beszélni, amikor kapcsolatban voltak az aldebraniakkal. Utóbbiak ezt annak bizonyítására is használták, hogy ök voltak az ös-sumer civilizáció “istenei”.

—————–

A Vril-lányok, Hess és Haushofer 1941 májusában egy kétségbeesett kísérletet tettek arra, hogy megakadályozzák a második világháború további elmérgesedését. Hess-t viszont az angolok letartóztatták (Churchill és Crowley parancsára), és mindörökre el lett hallgattatva. A hivatalos (hazug) történelemben ez mint Hess sikertelen skóciai “kalandja” ismert.

A nácik szocialisták voltak, gyülölték a (vad)kapitalizmust. Ha a nemzeti szocializmusból “levonod” a náci fajelméletet, egyfajta szocializmust, enyhébb kommunizmust kapsz.

 • +0


Írta: egy vendég, június 22, 2019

Mit tudsz a Thule társaságról? És mi a különbség a Vril társaságtól?

Azt amit A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája c. írásban írtam:

“A Thule hozta létre késöbb a náci pártot.”

A Thule karanténon belüli “klasszikus” titkos társaság, hétköznapi politikai irányító volt.

A Vril volt az okkult “belsö kör”, az ezoterikusabb, titkosabb, erös karanténon kívüli, bukott angyali kötödéssel.

 • +0


Írta: egy vendég, június 22, 2019

Ki az az Asthar Sharon?
https://m.youtube.com/watch?v=dS8xSOf4DRw
Gondolom ez az 1977-es adás félbeszakítás is háttérhatalmi művelet volt, vagy nem?

Egy bukott angyal. És igen, a félbeszakított adás is háttérhatalmi müvelet volt. Ashtar Sheran, St. Germain és a hamis Jézus “Sananda” – egyik se Jahvétól van, hanem a bukott angyaloktól.

A Putint, Trumpot és Hitlert annyira éltetö cionáci info-dezinfo oldal, a http://abundanthope.net a fö terjesztöje ezeknek az infoknak a mai napig. Lásd “Sananda” képét a föoldalán és a lila fejlécet (a babiloni szajha színe). A weboldal arra szolgál, hogy letérítse a jó útról azokat az igazakat, akik már teljesen átlátnak a jelenkori babiloni egyházak szitáján, igaz Jézus-keresökké válnak – na ö ellenük van “bevetve” Ashtar, Sananda (a hamis Jézus) és a “Phoenix Journals” – több ezer oldalnyi info-dezinfo anyag.

http://phoenixsourcedistributo…rnals.html

A Phoenix Journals amúgy impresszív olvasmány, némelyik iratnak – valószínüleg – magas az igazságtartalma, nézd meg például a hármas és ötös számú iratokat:

The Veil Removed
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_03.pdf

From here to Armageddon
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_05.pdf

De tudd, hogy NEM Jahvétól, és nem a valódi Jézustól származnak ezek az infok, hanem a bukott angyaloktól + földi háttérhatalmi emberek által kreált információkból (olyan emberektöl akik picit látnak a karanténon kívülre is).

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 24, 2019

Hemmingson egyik szösszenete Ashtarról és Sanandáról:

https://web.archive.org/web/20120614035608/http://formerwhitehat.wordpress.com/2012/05/26/andromeda-council-arrests-fallen-angel-samel-aka-st-germain-and-senanda-for-crimes-across-the-wounded-galaxies/

(vigyázat, ebben is lehetnek/vannak kitalációk is)

 • +0


Írta: egy vendég, június 24, 2019
Mit tudsz a Dyatlov rejtélyről és a Anjikuni rejtélyről?
Ott is háttérhatalmi (valóban megtörtént) dolgokról van szó?

 • +0


Írta: egy vendég, június 24, 2019
Dyatlov rejtély igazából tudtommal semmi extra. Szovjet hadsereg kisebb hatósugarú atombombákat tesztelt és az áldozatok rosszkor voltak rossz helyen. Csak az tette rejtélyessé a dolgot, hogy a tesztek nem tudódhattak ki, ezért az áldozatokat átcipelték egy másik helyre és otthagyták őket, illetve a szintén átcipelt táborukat úgy, ahogyan később megtalálták őket.

Az utinaplójukból egyértelműen kiderül, hogy nem ott voltak igazából, ahol megtalálták őket (hanem kb. “1 heggyel arrébb”) + azóta az ott és akkor folytatott katonai tesztekről is tudni, hogy léteztek.

Ez persze csupán 1 vélemény egy másik blogolvasó részéről.

 • +1


Írta: egy vendég, június 24, 2019
George Adamski földönkívűliekkel való találkozása hasonló Billy Meieréhez?
https://rejtelyekszigete.com/george-adamski-tortenete/
Val Thor a Vénusz küldötte járt a Fehér Házban
https://atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/val_thor_a_venusz_kuldotte
Ezek is valamilyen háttérhatalmi akciók voltak?

 • +0


Írta: nem_programozhato, június 24, 2019

Hemmingson nem foglalkozott ezekkel.

————————————–

Más: érdekes háttérinfok a náci-sátánista okkult belsö körröl, mely egyébként máig létezik, titkos tanait máig ismerik a hatalom legcsúcsán levök.

https://www.henrymakow.com/insiderexposesfamous.html

Howard Stanton Levey (left) was originally associated with the American branch O.T.O. …

Howard Stanton Levey (alias Anton Lavey) eredetileg az Ordo Temple Orientis amerikai ágának tagja volt, tölük szerzett komoly ismereteket a “mágiáról” (realitás-manipulációs tanokból). Carl Kellner, Dr. Gérard Encausse, Theodor Reuss, John Yarker, Karl Ernest Haushofer tábornok és Dietrich Eckart voltak a nehézsúlyúak annak megalapításában, amik jelen korunkban mint “Alfa páholyok” léteznek (sátánista okkult-ezoterikus belsö kör). Munkásságuk föleg Európában folyt, de Amerikában is táptalajra lelt, köszönhetöen Edward Alexander Crowley-nak (alias Aleister Crowley-nak) és kapcsolatainak a brit titkosszolgálatokon belül. Ezek a tanok – Crowley és Marvel Parsons közvetítésével – képezték az alapját a késöbbi fejleményeknek Anton Lavey körül (a Sátán Templomának megalapítása stb.)

 • +0


Írta: egy vendég, december 09, 2019
Walt Disneyről is mondanál pár szót. Ő róla is rengeteg érdekes infót lehet találni. Tényleg lefagyasztották a testét a temetése elött?
http://www.urbanlegends.hu/2011/12/walt-disney-t-lefagyasztottak/

 • +0


Írta: egy vendég, május 20, 2020
Ez vajon igaz lehet vagy hoax (esetleg infó-dezinfó keverék)?

Szibériai tudósok lefúrtak a pokolba?
https://www.urbanlegends.hu/2010/10/sziberiai-tudosok-lefurtak-a-pokolba/

Steven Greer munkássága

greerEredeti szakmáját tekintve orvos, ki késöbb a háttérhatalom (a Rockefellerek) szolgálatába állt mint az UFO-leleplezéses iparág fö nyilvános arca. A lila rövidujjú és a bordópiros függöny kombinációja a képen szimbolizálni hivatott valamit Greer lojalitása felöl (Jelenések 17:4). Ö is “titokzatos babilon”, a sátán szolgálója, az irányított hamis ellenzék fö szószólója az UFO leleplezések terén. Mivel a háttérhatalom az elmúlt évtizedek során több minden beismerése mellett döntött (ill. kényszerült) félnyilvános szinten, Greer-nek is meg van engedve, hogy egyre több mindenröl beszéljen. Úgy prezentálja magát, mint aki a háttérhatalom békésebb szárnyához tartozik, azok közé, akik szeretnék elkerülni a végsö idei totális civilizációs katasztrófát.


Greer-el a “Camelot project” katonai titkosszolga létrehozói készítettek egy nagy feltünést keltö interjút még 2009-ben Barcelonában egy UFO-konferencián.

34:32-töl a következö hallható a videón:

“There´s a quarantine on this planet until we become peaceful”

A bolygónk karanténba van zárva, és lesz is addig, míg az emberiség nem válik békéssé”

Sajnos úgy tünik, további kilenc évet kellett várni ahhoz, hogy elkészüljön egy újabb, igazán jelentös információkat tartalmazó Greer elöadás, ez itt.

58:02-nél Greer arról beszél benne, hogy az elit fasiszta szárnya egy globális-ökumenikus vallási vezetö bemutatására készül, aki a hamis vallási ideológiát fogja adni az NWO rendszeréhez, és hamis paranormális jelenségek ill. hamis (földi eredetü) UFOk segítségével fogja majd elhitetni a föld lakosait, s akit a Jelenések könyve “hamis prófétaként” emleget ( Jelenések 19:20 )

greer_false_prophet

55:43-tól elismeri, hogy az elit egy hamis Jézus “visszatérésére” is készül, s hogy ezt nagy személyes biztonsági kockázat felvállalásával merte csak elmondani

greer_return_of_christ

26:32-töl arról beszél, hogy valós földönkívüli beavatkozás (a karantén felnyitása) csak akkor várható ha:

1. teljesen békéssé, civilizálttá és eröszakmentessé válik az emberiség – ami szerintem soha nem fog bekövetkezni

2. a totális kipusztulás határára sodródunk, például atomháború következtében – ez viszont szerintem 5-10 éven belül bekövetkezhet, s összhangban áll a bibliai próféciákkal is, lásd például Máté 24:22-t: “És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.”

GREEER SZERINT: minden egyéb esetben, amennyiben az elkövetkezendö években netán “földönkívüliek jelennének meg”, vagy “földönkívüliek támadnának meg minket”, azok garantáltan hamisak lesznek, garantáltan a földi háttérhataloméi lesznek, és a hamis próféta szemfényvesztéseinek a részét fogják képezni.
Sajnos ez részben ellentétben áll a Biblia tartalmával, utóbbi szerint – karantén ide vagy oda – a 3.5 éves idöszakban a “sátán az angyalaival levettetik a földre”, ide fogják számüzni, miután csatát vesztett “az égben”  a jahvei erök ellen.
 

Greer pár éve készült  Szíriusz c. dokumentumfilmje szintén tartalmaz némi érdekes információkat.

55:34-töl egy egyetemi kutató van megszólaltatva a Yale-röl, aki szerint sikerült bebizonyítani, hogy egy nullákat és egyeseket generáló véletlenszám-generátor müködését az emberi elme is be tudja folyásolni:

“Dr. Jahn a Princenton Egyetemröl bebizonyította, hogy ha a tudatosságodat egy eszközre helyezed, az egy véletlen szám generátor hatását váltaná ki. Igy ha te rendelkezel ezzel a véletlen szám generátorral, és az fele/fele arányban produkál egyet és nullát, és azután bevezetsz egy személyt ebbe a képbe, és azt mondod neki, hogy próbálja meg azt az elméjével befolyásolni úgy, hogy gondoljon több egyesre és nullára, te leméred azt, és elég biztos hogy azt találod, egyre több és több egyes és nulla keletkezett, ami összefügg a személy szándékával. Te láthatsz hatásokat létrejönni, elöre és hátra az idöben, ami tényleg különös.

Ugyanarról beszél, amit korábban én is írtam a Hold sötét oldala c. írás alá:

A “léleknek” meg van az a képessége is, hogy képes létrehozni magának egy “külön világot”. Ezt tapasztaljuk például, amikor álmodunk. Az álomvilágban nincs lineáris idö, és minden, amire nagyon vágyunk vagy amitöl nagyon félünk, azonnal manifesztálódik(“megvalósul”) benne (vágyálom/rémálom).

Kevesen tudják, hogy ez hasonlóan müködik a fizikai, lineáris idövel rendelkezö világokban is, vagyis az anyagi világban is! Amire nagyon vágyunk, az elöbb utóbb manifesztálódik(megvalósul), de ez sokszor eltarthat évekig is, amíg bekövetkezik (a lineáris idö miatt).

És vigyázat: amitöl nagyon félünk, az is egy idö után manifesztálódhat (bekövetkezhet). Ezért ha valamit nagyon nem szeretnénk, hogy bekövetkezzen az életünkben, attól nem szabad félni, nem szabad állandóan, rettegve rágondolni, hanem el kell feledni az egészet olyan gyorsan ahogy csak lehet, mégcsak gondolni se szabad rá többé. A gondolatoknak ugyanis manifesztációs (teremtö) ereje van.

Röviden: az elme nemcsak érzékelni, hanem befolyásolni is képes a valóságot. Azt a részét, amire gyakran “odafigyelünk”, gyakran ráfókuszáljuk a tudatunkat. De vigyázat: nem képes 100 százalékig befolyásolni azt. Hogy a valóság végülis hogyan alakul, azt a benne élö élölények “összakarata”(kollektív tudata) fogja meghatározni.

Már a “fösodor” egyetemi tudósok is észrevették, hogy “te láthatsz hatásokat létrejönni, elöre és hátra az idöben, ami tényleg különös. Erre éppenséggel a háttérhatalom fekete projektjein dolgozó kabbalista zsidó tudósok már több mint 70 évvel ezelött rájöttek. Albert Einstein is dolgozott ilyen fekete projekteken, s jóval többröl tudott, mint amit (a karanténon belül) megengedtek elmondani neki. Ö is ezekre a fura jelenségekre utalt, amikor a következöt találta egyszer mondani:

http://boldognapot.hu/blog/a-mult-a-jelen-es-a-jovo-egyidejuleg-letezik

„A múlt, jelen, jövő közötti különbségtétel csupán egy makacsul ismétlődő illúzió.”

A véletlenszám-generátor müködését a gondolat már “azelött” befolyásolta, mielött maga a gondolat a lineáris idöben megjelent volna. A gondolatenergia nem része a téridönek, hanem az idövel nem rendelkezö asztrális világban (“szellemvilágban”) létezik. Kell ettöl egyértelmübb utalás arra, hogy a lineáris téridö az asztrális világ kreációja, s a múlt, jelen és jövö létezése csak “makacs illúzió”, mint ahogy Einstein is mondta? Az élölények “jövöben” létrejövö gondolatai befolyásolják a “múlt” alakulását is, és fordítva is érvényes.

Ha valaki átlép egy csillagkapun a téridö A pontjáról a B-re, a hatás azonnali, mivel olyan, mintha a múlt, a jelen és a jövö “egyszerre” létezne, olyan mintha az egész illúziót a háttérfrekvenciák tartanák fent – igen, az elektromágneses háttérfrekvenciákról (rezgésekröl) beszélek. Aki most hall ezekröl a dolgokról elöször, annak ajánlanám a Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi és a Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás c. írásokat.

De térjünk vissza a dokumentumfilmhez. 21:00-tól olyasvalamit müvel Greer és csapata, amit mind a magyar mitológia, mind az ösi indián kultúrák, mind az afrikai sámán-kultúrák csak “szellemidézésként” ismertek a Föld távolabbi múltjában, s ami valójában “földönkívüli idézés” az asztrális-tudati síkon keresztül, s aminek bár a puszta létét is a sátánista háttérhatalom a 20.században elkezdte tagadni, a világ hatalmasai a Bohemian Grove-ban mind a mai napig nagyon intenzíven gyakororlják! Én is említem a Vajon azonos lehet-e a magyar mesevilág Tündér Ilonája a Nagy Babiloni Szajhával? c. írásban. Egy a Földön élö biológiai lény tudata az asztrális világon keresztül képes kapcsolatba kerülni a kozmosz más bolygóin élö földönkívüli biológiai lények tudatával (“lelkével”). A földönkívüli ezután úgy is dönthet, hogy fizikai testben is megjelenik a megidézö elött: vagy szimpla csillagkapun keresztül vagy UFO-ban teleportálja magát a megidézö téridejébe, s megjelenik nála. Ezt hívták a régi primitiv kultúrák úgy, hogy “megjelent elöttük a szellem miután megidézték”. S ezt csinálják Greer-ék is a dokumentumfilmben: “UFO-kat idéznek meg”.

Greer egyik bizalmasa nemrég megjelent David Wilcock showmüsorában, és úgy tünik hogy – végre valahára – valósághübb infok is megjelentek arról, hogyan lehet átmenni egy csillagkapun (féregjáraton), milyen veszélyekkel jár stb. Akit éredekel megnézheti itt 1:03-tól.

Wilcock_Emery

A közhiedelemmel ellentétben a csillagkapuban nem látható semmilyen “térgörbület”, nem úgy néz ki mintha “víz csobogna benne”, hanem teljesen transzparens és láthatatlan az egész, lévén sima elektromágneses tér (frekvenciák) van létrehozva benne. Amint közelítesz hozzá, elsönek a hajad fogja észrevenni! Aztán mész tovább, egyszercsak valamiféle statikus magasfeszültségü “áramütés” ér, és már teleportálódtál is.

A tested atomokból áll, melyek lényegében “üresek”. Csak az atommag és a körülötte keringö elektronok, protonok és más részecskék képeznek egyfajta “energiafelhalmozódásokat”.  A téridö minden pontjának az univerzumban egyedi “háttérfrekvencialenyomata” van. Mihelyt a csillagkapu megváltoztatja a tested atomjainak a “háttérfrekvencialenyomatát” (olyanra ami mondjuk egy másik csillagrendszer/bolygó téridejének a “frekvencialenyomatának” felel meg, a tested atomjait képezö szubatomikus energiacsomócskák teleportálódnak a téridönek erre a másik pontjára, például egy másik csillagrendszerbe.

Csillagkapun átmenni nem veszélytelen, mivel ha nem müködik teljesen stabilan, megeshet, hogy a tested csak egy része fog teleportálódni a téridö másik pontjára, ergo a tested szétszakadhat. A bal kezed mondjuk ottmaradhat a téridö A pontján, míg a tested többi részei teleportálódnak a téridö B pontjára … ergo leszakított bal kézzel fogsz megérkezni mondjuk egy másik csillagrendszerbe. Nem egy fönyeremény!  Az ún. philadelphiai kísérlet túlélöi is hasonló horrorisztikus dolgokat éltek át.

nem_programozhato, január 02, 2019

A
Látnoki képességek, halálközeli élmények, féregjáratok és a tobozmirigy
 c. írásból:

(hogy telik az idö, már 8 éve írtam!)

Ugyanarról a fizikai jelenségröl van szó , amit késöbb a „Philadelphia experiment“ során a tudósok egy hajó teleportálásánál is „életre hívtak“, persze nagyságrendekkel felerösítettebb formában, és amire eredetileg – teljesen véletlenül – hajógyári munkások figyeltek fel még a második világháború elején valahol az USA-ban akkor (lásd: „Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás“ c. írást) , amikor hatalmas hajótesteket próbáltak összehegeszteni gigantikus elektromos töltés alkalmazásával, aminek hatására viszont a hajótest közelében található kisebb alkatrészek is néha nyomtalanul eltüntek. A gigantikus elektromos töltés ugyanis néha tökéletesen elizolálta az alkatrészeket a környezö háromdimenziós tér „referenciális elektromágnesességétöl“, minek hatására azok körül hipertér alakult ki, és emiatt valahova véletlenszerüen teleportálódtak.

vote up

Írta: nem_programozhato, január 02, 2019

A Sziriusz dokumentumfilm magyar fordítása sajna nem túl jó, de úgy döntöttem, átírom autentikusan úgy, ahogy ott le lett fordítva, mert valamennyire azért érthetö.

Einstein pedig a múlt-jelen-jövös dologról egészem pontosan ezt írta egy elhunyt barátjának, Michele Bessonak a családjának, pár nappal a barátja halála után:

https://www.forbes.com/sites/quora/2016/12/28/einstein-believed-in-a-theory-of-spacetime-that-can-help-people-cope-with-loss/#53e48bac55d2

Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion

“Az hogy ö elöttem távozott el ebböl a fura világból, nem jelent semmit. Az olyan emberek mint mi, kik hisznek a (kvantum) fizikában, már tudják, hogy a különbség múlt, jelen és jövö közt nem más, mint magát makacsul tartó illúzió.”

Írta: nem_programozhato, január 08, 2019

Rockefeller-csicska beismeri a hamis ET-k létezését
(Rockefeller Minion Admits Fake ETs Exist)
http://redefininggod.com/the-et-con/