Sionizmus a nacizmus – dve stránky tej istej satanistickej mince

Motto: Je v poriadku byť “antisemitom”. Boh Biblie bol prvým antisemitom.

Židia, sionisti, nacisti, árijci, Chazari, semiti, satanisti, “synagóga satana”, slobodomurári, templári… kto je kto? Večný zmätok okolo týchto pojmov je udržiavaný účelovo. Ideme to objasniť vo forme “Otázok a odpovedí”.


Sú súčasní Židia naozaj Semitmi?

Nie sú, aspoň nie viac ako hociktorý iný segment populácie. Súčasní Židia sú síce kulturálne a nábožensky Židmi, ale Semitmi nie sú. Sú to potomkovia Chazarov a sefardských Židov (vyhnaných zo Španielska v stredoveku), no drvivá vačšina z nich nie sú potomkami biblických kmeňov Izraela, teda potomkami Abraháma a Séma – v tom je ten vtip! Pojem “antisemita” je teda v súčasnosti nonsensom, súčasní antisemiti sú v skutočnosti antichazari. Biblický Boh ešte bol skutočným antisemitom, keď vypovedal s potomkami kmeňov Izraela “Starú zmluvu” (starý zákon) a založil si kresťanstvo (“novú zmluvu”) so všetkými, židmi aj nežidmi, čo sa nechali pokrstiť a uznali Ježiša za svojho Mesiáša.


Je teda súčasný judaizmus – založený na Tóre a Talmude – herézou?!

Je! Talmud má babylónsky pôvod a nemá nič spoločné s biblickým Bohom. Je to vysoko rasistický dokument, písaný indivíduami, ktorých Boh Biblie označil za “synagógu satana”.

Zjavenia 2:9 “… čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana.”

Ján 8:44  Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži.

Aj chazarské kmene, žijúce na sever od Babylonu, už preberiavali túto heretickú formu judaizmu. Na rozdiel od kmeňov Izraela, Chazari nepochádzajú z Kánaánu ale z Kaukazu, nie od brehov rieky Jordan ale od brehov rieky Volga, kde určitú dobu žili spolu s Hunmi, ako aj predkami Maďarov a súčasných Turkov.

Princíp povyšovania sa nad ostatných, čo charakterizuje aj Chazarov aj náckov, je od satana.

Talmudizmus považuje nežidov za “gójov” (za dobytok), náckovia považovali neárijcov za dobytok. V čom je rozdiel?

Citáty z Talmudu:

Nežidia boli stvorení aby slúžili Židom ako otroci (Midrasch Talpioth 225)
“Nežidom sa treba vyhýbať, ešte viac ako chorým prasatám.” (Orach Chaiim 57, 6ª)
Pohlavný styk s nežidmi je ako pohlavný styk so zvieratami (Kethuboth 3b)
Žid má dovolené klamať a krivo prísahať za účelom zruinovania nežidov (Babha Kama 113ª).

Tvorcovia odporného dokumentu zvaného “Protokoly siónskych mudrlcov” sa inšpirovali Talmudom.

Mať takéto “náboženstvo”, to je proste sila!

Čudujeme sa, že talmudistickí Židia s takýmto “náboženstvom” v roku 1290 boli vyhnaní z Anglicka, v roku 1306 z Francúzska, v 1360 z Maďarska, v 1370 z Belgicka, neskôr aj z Rakúska, Španielska, Holandska atď, a katolícka cirkev sa stala ich úhlavným nepriateľom?


Je/bolo slobodomurárstvo výlučne “židovské”?

Nie je, na vyšších úrovniach má aj židovskú aj nacistickú komponentu, ktoré v minulosti neboli jeden voči druhému vôbec nepriateľské. Spájal ich satanizmus! “Predkami” nacistickej komponenty boli templári a nemecké kráľovské rodiny, “predkami” židovskej komponenty zas talmudistickí a kabalistckí Židia, ktorí v minulosti často slúžili kráľovským rodinám ako ich dvorní židia a bankári spravujúci ich majetky. Najznámejšou a najvplyvnejšou takouto židovskou rodinou sa stali Rothschildovci. “Radikálnejšou” formou herézy od talmudizmu je napr. sabateánsko-frankistický kabalizmus založený Sabbatai Zevim v 16. storočí, rozširovaný neskôr Jakobom Frankom v 18. storočí, čo mal významný vplyv aj na slobodomurárstvo. Z týchto smerov vznikol aj sionizmus v 19. storočí.
Frankova dcérinka Eva Franková napr. bola milenkou rakúsko-uhorského cisára Jozefa II, ktorý bol slobodomurárom. Habsburgovci vždy mali blízko k sionistom.


Čím bol potom Holokaust?

Pomstou… nacistickej komponenty slobodomurárstva za to, čo spravila židovská komponenta Rusom a Ukrajincom počas a po boľševickej revolúcie. Drvivá vačšina boľševických funkcionárov boli kabalistickými Židmi.
Viď. napr Holodomor na Ukrajine v rokoch 1932-33 https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
3.5 až 5 miliónov Ukrajincov vtedy prišlo o život.
Nevraživosť medzi Chazarmi a Rusmi siaha do dávnejšej minulosti, takže už aj vyčínanie červených komisárov bolo pomstou za spory minulé.


Kto sú árijci? A čo majú spoločné s Nemcami?

Poznámka.: ak ste tu prvýkrát, odporúča sa prečítať najpr články “Zavŕši sa Božie tajomstvo” – 1.časť a Tajomstvá fúzatého a nacistického okultizmu, lebo je predpokladom, aby ste už mali nejaké znalosti o kozmickom pôvode ľudstva, a aby ste už poznali aj príbeh Marie Orsicovej.

Nacisti definovali slovo Árijec podvodne. Snažili sa to čo najviac stotožniť s Germánmi, čo nebolo úplne správne.

Árijská rasa == biela rasa, čo má pôvod kozmický. Plavovlasí ľudia – pozemskí aj kozmickí – s modrými či svetlými očami, vyznačujúci sa bojovnosťou. Táto ich vlastnosť pochádza z kozmu (z Plejád a Aldebaranu). Pôvodom súčasnej bielej pozemskej rasy nie je Kaukazus ale Severná India, kde žili zhruba pred 7000 rokmi. Neskôr migrovali na územie súčasného Iránu (slovo Irán pochádza zo slova “Arian”), súčasného Izraela (Kánaánu) a súčasnej Ukrajiny, kde boli známi ako Skýti, čo migrovali ešte ďalej do Skandinávie, a stali sa z nich Vikingovia. Odtiaľ bojovnosť Vikingov, ako aj súčasných Ukrajincov či súčasných Iráncov. A odtiaľ aj popularita nacizmu na Ukrajine …

Huni boli, ako aj súčasní Japonci stále sú, bledší a oveľa bojovnejší od Mongolov čí Číňanov, lebo sa v časoch dávnych pomiešali s árijskými Skýtmi. Japonci sa pomiešali so skýtskym kmeňom Aškuza, potomkami biblického Aškenázu. Japonci sú mixom árijcov a mongoloidov – preto bolo ich spojenectvo s nacistami počas druhej svetovej vojny. Slovo “naci/nazi” pochádza zo slova aškenazi, potomkovia biblického Aškenázu, čo žili severne od Babylonu. Preto sa Chazari radi volajú ako “aškenazskí Židia”. Aškuzi ale neboli Židmi ale árijskými Skýtmi. Zneje vám slovo Aškuza trochu “po japonsky”. Správne, japonský jazyk ako aj kultúra sa dodnes podobá na kultúru starých Aškuzov.


Prečo nacisti nemali radi neárisjké rasy, dokonca ich chceli vykynožiť a boli posadnutí genetickou purifikáciou?

Lebo sa chceli čo najviac podobať na aldebranských “anjelov” či “nadľudí”, teda na plavovlasú-modrookú kozmickú árijskú rasu schopnú kolonizovať galaxiu. Typy na genetickú purifikáciu dostávali od nich… Detaily sa nachádzajú v materiáloch od Marie Orsicovej a Karla Haushofera, popredných členov tajného spolku Vril.

V dlhšom horizonte chceli transformovať aj nemeckú spoločnosť na “nadľudí”, čo žijú stovky rokov, a akými boli ešte aj priami potomkovia biblického Adama, čo tiež žili ešte stovky rokov, viď Genézu 5 alebo Genézu 11. Miešanie sa árijcov s inými ľudskými rasami teda považovali za škodlivú.

Aj biblický Adam bol plavovlasý-svetlooký árijec-obor viac ako 3 metre vysoký.

Málo známy príbeh Aldebaranu od Marie Orsicovej: vysvetlenie, prečo je potrebné, aby sa ľudia čo najviac podobali na árijskú plavovlasú rasu nadľudí či “bohov”

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century06.htm#CHAPTER%2033

Aldebaran je slnečná sústava s dvomi obývanými planétami v súčasnosti . Populácia sa skladá z bielej rasy svetlovlasých árijských “bohov” a z niekoľkých iných, geneticky zmutovaných ľudských rás, ktorí sa od “bohov” v dôsledku klimatických a environmentálnych zmien na svojich planétach zmutovali “negatívnym spôsobom”.

Tieto geneticky zmutované ľudské rasy časom nadobudli rozne farby, a sú na nižšej úrovni spirituálneho vývoja než árijská biela rasa “bohov”. A čím viacej sa tieto zmutované rasy pomiešali aj medzi sebou, tým viac klesol ich duchovný vývoj, čo viedlo k situácii, že už nedokázali udržiavať vyspelé technológie svojich predkov, a prestali byť schopní cestovať mimo ich planét, a stali sa úplne závislými od bielej árijskej rasy. Ked slnko tejto hviezdnej sústavy sa začalo rozširovať, boli to árijskí “bohovia”, čo museli zabezpečovať ich evakuáciu na iné planéty zo svojich domovských planét, ktoré sa časom stali neobývateľnými, a hrozilo, že by tieto zmutované rasy inak vyhynuli.

Preto anjeli poradili aj Nemcom na Zemi, aby sa vôbec nemiešali s černochmi či inými “neáriskými” ľuďmi, inak by nikdy nedosiahli svoj cieľ dostať sa na úroveň “nadľudí” z Aldebaranu.

Je tiež známe, že “bohovia” nemali radi teplé, tropické počasie tu na Zemi. Pravdepodobne nechceli, aby im klíma a prostredie menili ich árijskú genetiku. Ich vybledlá, biela pokožka moc ani neznášala slnečné žiarenie na trópoch.
Padlí anjeli podľa knihy Henócha pristávali v severnom Izraeli na zasneženom vrchu Hermon. Grécki bohovia tiež neznášali mediteránske počasie, svoje sídlo si založili na zasneženom vrchu Olymp. “Indickí” bohovia mali svoje sídla v Himalájach, viď. napr. príbehy o posvätnej hore Kailaš.


Prečo nacisti nemali radi homosexuálov?

Homosexualita pochádza tiež z VESMÍRU… Prišla na zem s anjelmi z Aldebaranu. Je spôsobená genetickými zmenami v DNA kozmickej árijskej rasy “šľachtickými”, dominantnými kastami drakonidov, ktoré sú androgynné (bezpohlavné) a rozmnožujú sa výlučne klónovaním. Rozmnožovanie sa klónovaním u ľudských rás zvyčajne spôsobuje ich duchovnú degeneráciu, a je neželaným. Ľudia proste potrebujú “muža a ženu” na rozmnožovanie, aby sa udržiaval duchovný vývoj ich rasy.

Existujú všelijaké hybridné tvory tam vonku v galaxii medzi drakonidmi a árijcami, z ktorých mnohé sú “perverzné”, lebo skríženie árijskej duálnej – “muž a žena” – sexuality s androgynitou reptiliánov často spôsobuje, že hybridný tvor začne znásilňovať “mužov” árijskej či svojej rasy.

Padlý anjel Azazel to často robieval aj tu na Zemi…

Keďže Aldebranci sú tiež hybridi, homosexualita ako “neduh” je medzi nimi viac než častá.

Aj “boh” Zeus (biblický diabol) mal rád nielen mužov, ale dokonca aj mladých chlapcov … “pani Diablová” to ale príliš nemala rada 🙂
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A9des

Ganymédes bol synom dardanského kráľa Tróa… Na vrchu Olymp sa z Ganymeda stal čašník bohov, ktorým nalieval do čaší nektár zabezpečujúci nesmrteľnosť a večnú mladosť. Ganymedes slúžil sexuálnym potrebám vládcu bohov Dia, bol jeho milencom. Všetci bohovia Ganymeda milovali okrem Diovej manželky Héry, ktorá sa za to z pomsty v trójskej vojne postavila na stranu Grékov.

Homosexuáli sa tiež vyznačujú dominanciou a extremizovanosťou. V špičkovej politike, medzi miliardármi, špičkovými športovcami či inými vedúcimi osobnosťami skôr treba hľadať takých, čo NIE sú (skrytými) homosexuálmi… to môže tiež súvisieť s dominantnou povahou androgynných rás, čo homo gény zamiešali do genómu árijcov tam vonku v kozme.

Aj súčasný pápež je skrytý homosexuál. Jan Pavol II bol tiež…

ĎAĽŠIE ČLÁNKY TU slovensky

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s