UFá a jasnovidectvo

A ešte som vám dlžný vysvetlením, ako funguje “mozog” jasnovidca, ako som vám to slúbil v 1. časti.

Otázka: kedy sa nejaká rasa v galaxii príde na princípy cestovania do iných súhvezdí?
Odpoveď: Keď zvyčajne veľmi dlho potom, čo dokáže zapáliť oheň, príde aj na princípy zvárania. Ha!

Čo myslíte, žartoval som alebo nie? Žartoval som, ako aj nie 🙂

Poznámka: článok je venovaný in-memoriam mojmu geniálnemu “učiteľovi”, Michaelovi Hemmingsonovi, ktorý ako mladík, v službách amerického vojnového námorníctva, tiež slúžil v 90-tych rokoch na jednom z vesmírnych lodí U.S.S.S.


Kĺúčom k pochopeniu prečo sú schopní jasnovidci teoreticky “upriamiť svoju pozornosť” na hociktorý bod časopriestoru, a prečo je schopné UFO prekonať obrovské vzdialenosti za veľmi krátky čas, je toto:

Červia diera
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervia_diera

Červia diera je hypotetický fyzikálny objekt umožnený schopnosťou časopriestoru vytvoriť skratku cez priestor a čas.

Podľa teórie možno prepojiť dva veľmi vzdialené body vo vesmíre s využitím zakrivenia časopriestoru.

UFO ako aj aktivovaná hypofíza jasnovidca to robí zakrivením časopriestoru. Červie diery sú skutočné, nie teoretické, len sa to pred nami luciferiánskou mocou zatajilo, nakoľko táto planéta je v karanténe, a je vysoko nežiadúce, aby sa pozemské ľudstvo dostalo do iných hviezdnych sústav v galaxii.

V aktivovanej hypofíze jasnovidca, v tekutine, vznikne miniatúrna červia diera, cez ktorú dostáva elektromagnetické signály(vnímané ako svetlo) z hociktorého bodu časopriestoru, na ktorý upriami “druhý koniec” červej diery. Toto svetlo (EM signály) sa mu cez hypofízu dostanú do mozgu tou istou cestou, ako aj svetlo z očí, a v mozgu mu vznikne obraz (“vízia”), podobne ako je schopný vnímať realitu aj cez svoje oči. Preto sa volá hypofíza aj ako “tretie oko”. “Bodka” na čele hinduistov tiež symbolizuje hypofízu.

UFO zas vytvára červiu dieru OKOLO SEBA, a zakrivením časopriestoru je schopný dostať sa teoreticky na hociktorý bod časopriestoru za veľmi krátky čas.

UFO sa takto može dostať nielen do “súčasnosti” ale aj do “minulosti” či do “budúcnosti”. Cestovanie v čase je skutočné.

Ak sa dostane “do budúcnosti”, posádka UFO začne vnímať tú “formujúcu sa hlinu” (o čom som hovoril v 1.časti ) ako normálny časopriestor, keď vystúpi z UFO.

Materiálny svet je iluzorický. Časopriestor vzniká z “kolektívneho podvedomia” živočíchov v ňom žijúcich. Ako nejaká hlina, neustále sa formuje v kolektívnom podvedomí, no definitívnu podobu niečo nenabudne pokiaľ nenastane. Preto platí, že síce mnohé proroctvá majú vysokú presnosť, no ani jeden nemá stopercentnú presnosť. Jasnovidec totiž vidí tú “formujúcu sa hlinu”. Teoreticky si síce vie upriamiť svoju pozornosť – svoju aktivovanú hypofízu či “tretie oko” – na hociktorý bod časopriestoru v “minulosti”, “súčasnosti” alebo “budúcnosti”, každý jeden bod časopriestoru “do budúcna” zostáva formujúcou sa hlinou pokiaľ nenastane.

A najzarážajúcejšie na tom je, že tá “budúcnosť”, do ktorého sa posádka UFO dostane, nemusí byť zhodná s tou, ktorá na danom mieste neskor aj naozaj nastane. Dostávame sa do komplexnej problematiky “časových osí” (timelines), ktorým v podstate nikto dokonale nerozumie.

Ak sa UFO dostane “do minulosti”, ktorá už nastala, posádka začne vnímať realitu najprv tak, ako tá v tom bode časopriestoru už predtým nastala, no vačšinou si potom vytvorí “vlastný timeline”.

Príklad: Na tomto časovom osi, na ktorom tu žijeme, prebehla Druhá svetová vojna. Ak posádka UFO odtiaľ, z roku 2022, znovu sa dostane do roku 1920, a zabije Hitlera, vytvorí sa tým nová časová os, na ktorej Druhá svetová vojna pravdepodobne nikdy neprebehne, no my tuná, na tejto časovej osi, v roku 2022, to už žiadným sposobom nepocítime.

Celé je to o získavaní skúseností pre duše v materiálnom svete, ktorý je totálne ale totálne iluzorický. “Objektívne” akoby existovali iba duše, všetko ostatné akoby bolo iba akýmsi “premietaným filmom”, do ktorého sa ale aj vy sami možete “premietnuť”, na hociktorý úsek, a začať tam ovplyvňovať udalosti, za účelom získavania skúseností, či uz prirodzene cez inkarnácie, alebo umelo cez UFO, cestovaním v čase.

Prirodzené inkarnačné mechanizmy duší sú podobne bláznivé.

Duše sa tiež inkarnujú do “časových osí”, a zo “súčasnosti” sa po umretí možete dostať aj do “minulosti”, nielen do “budúcnosti”, a “tú istú časť filmu” (napr. ten istý časový úsek histórie na nejakej planéte) najprv možete prežiť ako “osoba A”, a potom, po umretí a znovunarodení ešte raz, aj ako “osoba B”!

Ako vytvoriť červiu dieru na cestovanie do iných hviezdnych sústav? Volajme ju radšej ako hviezdná brána (stargate), je to to isté.

Aj americká vojenská spravodajská služba DIA pomenovala svoj projekt na výskum jasnovidectva ako “Project Stargate”:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project

Prečo asi? Lebo aj do iných hviezdnych sústav sa cestuje cez červie diery ako aj jasnovidci dostávajú svoje “vízie” cez miniatúrne červie diery.

A áno, prišlo sa na to cez zváranie 🙂 Ako je to opísané v tomto článku:

https://divinecosmos.com/articles/337-new-philadelphia-experiment-revelations-part-i/

Prišlo sa na to cez zváranie ľodných trupov ešte v 1940-tych rokoch, no empirické znalosti sa neskor potlačili, a celé sa presunulo do “čiernych projektov.” Princíp je takýto: vtedy sa ešte zváralo prostredníctvom obrovských oblúkov, čím vznikol veľmi podivný jav. Ak nejaké menšie predmety, napr. kladivá, sa nachádzali v blízkosti ľodného trupu, po dokončení oblúkového zvárania niekedy bez stopy zmizli. Zvárací oblúk totiž vytvoril dokonalý “elektromagnetický štít” okolo tých predmetov, a tým ich dokonale odizoloval od elektromagnetizmu prostredia, čím “vo vnútri” elektromagnetického štítu vznikla červia diera a tie predmety sa teleportovali na náhodný bod časopriestoru.

Elektromagnetizmus drži “pokope” časopriestor, a každý jeden bod časopriestoru má unikátny elektromagnetický či vibračný odtlačok. Ak chcete vytvoriť červiu dieru z bodu A časopriestoru do bodu B, tak musíte:

1. Vytvoriť okolo bodu A dokonalý elektromagnetický štít
2. Nasimulovať “vo vnútri” štítu elektromagnetický odtlačok bodu B, t.j. “presynchronizovať” EM odtlačok hmoty vo vnútri bubliny na EM odtlačok bodu B, čím vznikne teleportačný efekt: hmota zmizne z časopriestoru A, a znovuobjaví sa v bode B. Efekt je okamžitý.

To isté robí aj UFO: vytvorí si okolo seba EM štít, a tým sa odizoluje od elektromagnetizmu priestoru, kde sa nachádza, a zároveň vo vnútri “bubliny” nasimuluje elektromagnetizmus prostredia bodu B, teda kam sa chce dostať. A to je všetko, čo musí urobiť! Akonáhle sa hmota “presynchronizuje” vo vnútri bubliny, vznikne teleportačný efekt.

Posádka UFO ale musí vedieť, aký je elektromagnetický odtlačok priestoru napr. na povrchu planéty Mars, aby sa tam dostala, inak si riskuje životy, ak sa teleportuje niekam náhodným sposobom. Ďaľším nebezpečenstvom može byť, ak hviezdna brána okolo UFO “nefunguje stabilne”, napr. predná časť hmoty UFO sa presynchronizuje na bod B, ale zadná časť na bod C, čím sa UFO roztrhne, vrátane tieľ ľudí v ňom sediacich.

Niečo podobne hororické sa stalo aj vo Philadelphskom experimente v USA v 1940-tych rokoch. Nie, nerobil sa vtedy ešte výskum nejakých hviezdnych brán, ale vojenskí vedci počas II. svetovej vojny začali teoretizovať, či dokonalé elektromagnetické štíty okolo vojnových ľudí vytvorené cez indukčné cievky komplet nezahltia radarové vlny, čím sa ľode stávajú neviditeľnými pre radary. A áno, zahltili, no zároveň aj začali odizolovať ľod ako celok od elektromagnetizmu prostredia… Keď vypli indukciu, uvideli horor hororov: viac ako polovica posádky zahynula, lebo sa im začali dematerializovať telá alebo hmota ľoďného trupu sa začala splynúť s nohami námorníkov na molekulárnej úrovni, čo im potom museli odrezávať, pravda, ak ešte žili.

Výskum sa ale nezastavil, ale pokračoval už v rámci “čiernych projektov”. Zúčastnili sa na tom okrem iného traja najgeniálnejší vedci ľudstva Albert Einstein, János Neumann (John von Neumann) a Jack Parsons.

Do 1980-tych rokov už USA mali vybudované svoje vesmírne ľode, v podstate UFá ovládané pozemskými ľuďmi, ktoré sa od toho času podieľajú na zabezpečení karantény okolo planéty Zem, v podstate sa cez červie diery teleportujú “hore-dole” slnečnou sústavou, ako aj do susedných hviezdnych sústav, a odstrašujú potenciálnych vesmírnych turistov a iných návštevníkov od návštevy planéty Zem. Jeden z tých UFO je pomenovaný po Neumannovi: USSS John von Neumann (USSS ako United States Space Ship), ďaľšie sú USSS Paul Revere, USSS Hillenkotter a pod. Niektoré sú pomenované po vtedajších členov MJ-12, napr. po Roscoe Hillenkoetterovi, ktorí sa na ich tvorbe tiež podielali, všetko samozrejme pod drobnohľadom satanových anjelov.

Toto bol neúspešný pokus na odhalenie celého, už v 21. storočí:

Brit čo hackol počítače NASA, našiel dokazy o existencii vesmírnych ľodí
Brit Who Hacked NASA ‘Found Evidence Of Warships In Space’
https://uk.news.yahoo.com/brit-who-hacked-nasa-found-evidence-of-warships-084449676.html

“said that he discovered a secret space programme run by the American Navy”
“I found an Excel spreadsheet which said, ‘Non-terrestrial officers’.”
“I took that to be, they must have a ships based in space – the names started with U.S.S.”

Povedal, že objavil dokazy o existencii “tajného vesmírneho programu” pod dohľadom amerického námorníctva.
Našiel som zoznam s menami “mimozemských dostojníkov”
Majú vesmírne ľode, ktorých mená sa začínajú na U.S.S.

McKinnon bol iba nastrčenou figúrkou, stáli za ním nejaké frakcie z čiernych projektov Pentagonu.

Bohužiaľ Lucifer je nekompromisný, celé to bolo zastavené. A obávam sa, že Ježišove sily budú ešte nekompromisnejšie 😦  Podľa mňa tie Ufá budú zničené po porážke satanových síl.

ĎAĽŠIE ČLÁNKY TU slovensky

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s