“Zavŕši sa Božie tajomstvo” – 1.časť

Motto: Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď začne trúbiť poľnica, zavŕši sa Božie tajomstvo /Zjavenia Jána 10:7/

“Boh” je kozmický humanoid, ktorý ešte stále žije.

Stvorili nás títo kozmickí humanoidi zvaní “bohovia” a “anjeli” na ich vlastný obraz. Sme kozmického povodu. Čaká nás podobné prekvapenie ako Krištofa Kolumba v roku 1492, ked zistil, že aj za oceánom žijú ľudia. Síce nie celkom takí ako on, no predsa ľudia. Áno, aj na nespočetne mnohých planétach tam vonku v galaxii žijú ľudia. Ešte inakší akým sú americkí Indiáni, no predsa ľudia. Sú to naši “anjeli” a “bohovia” z našich mytologických príbehov, ktorí tu boli už aj pred tisíckami rokov, kým sa naša planéta nedostala do totálnej karantény. Druhú velkú skupinu mimozemských tvorov tvoria reptiliáni (kozmické plazy), známe ako “draky” z našich mytologických príbehov. Tretiu velkú skupinu tvoria všelijaké hybridné bytosti medzi kozmickými ľudmi a kozmickými plazmi (reptiliánmi). Mnohé z našich “bohov” sú tiež takéto hybridné bytosti, medzi inými aj “boh” Biblie. Preto som ho vyššie nazval “humanoidom”, a nie kozmickým človekom.

Rýchlost starnutia a maximálna dlžka života je umelo nastavitelná cez DNA. U nás to “bohovia” a “anjeli” nastavili na mizerných 120 rokov, pretože nás považujú za padlú, degeneratívnu rasu.

Genéza 6:3 A Pán povedal: “Môj Duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.

Nebolo tomu tak vždy. Prvé generácie pozemských ľudi ešte žili oveľa dlhšie:

Genéza 5

3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set. 4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos. 7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel. 9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan. 10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.

“Bohovia” a “anjeli” žijú ešte dlhšie, niektorí aj tisícky rokov v tom istom tele, ktoré ked sa opotrebováva, vytvoria si geneticky identické klónované telo a zabezpečia doň prenos svojho vedomia (“duše”), a tým pádom sa stanú nesmrtelnými.

Pozn: vedomie človeka (a nijakého iného živočícha)  nie je súčastou materiálneho sveta, preto ho naši lekári nedokážu lokalizovať v tele. A áno, vedomie je prenositelné medzi telami.  U “bohov” je toto normálnou vedou, (desiatky) tisícky rokov vyspelejšou od tej našej pozemskej. Tiež majú vedecké znalosti o tom, čo sa stane s “dušou” človeka po smrti tela.

“Duša” nezaniká po smrti tela.

Zjavenia Jána 1

17   … On položil na mňa svoju pravicu a povedal: “Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.

Kozmický človek (“anjel”) može normálne súložit s pozemským človekom, napr. kozmický muž može bez problémov oplodniť pozemskú ženu, a može z toho vzniknúť hybridný tvor:

Genéza 6:2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.

Je tu však jeden háčik. Napr. biela pozemská rasa je ešte dostatočne geneticky blízka americkým Indiánom na to, aby indiánske ženy mohli mať s bielimi mužmi normálnych potomkov.  Kedže kozmickí ludia sú geneticky predsalen ovela vzdialenejší od pozemských, pozemské ženy často rodili “anjelom” všelijakých podivných hybridných potomkov s genetickými defektami. Jedným z takýchto hybridných tvorov boli obri:

Genéza 6:4 V tom čase boli na zemi obri – ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia

Niektorí z potomkov týchto obrov napr. mali šesť prstov miesto piatich:

2 Samuel

21:20 Znovu vypukla vojna pri Géte. Tam bol ohromný muž, ktorý mal na rukách i na nohách po šesť, spolu dvadsaťštyri prstov. Aj on bol z Rafovho potomstva.

Ten reptiliánsko-humánny mimozemský tvor zvaný ako “boh” v kresťanskej Biblii je známy pod mnohými menami v mytologických príbehoch roznych pravekých civilizácií: Kronus v starovekom Grécku, Saturn v rímskej mitológii, Šáni (Saturn) v indickej, Enlil v sumerskej, Kumarbi v chetitskej a pod. Tiež ako Aláh v islamskom svete, Jahve u Hebrejcov, či “El” v roznych kánaánskych náboženstvách. “Bohovia” amerických Indiánov sú tiež tie isté (ale samozrejme pod inými menami) než grécki, staroegyptskí, rímski bohovia a pod.

Neveríte?

Pozrime sa napr. na “indického Saturna”.

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

Podkapitola “Manželka preklína Šániho” (Wife Curses Shani)

Šániho manželka sa volala Šangja. Hoci bola talentovanou a spirituálnou dámou, bola smutná z toho, že jej manžel bol vždy pohltený myšlienkami Krišnu. Jedného dňa, po svojom  menštruačnom cykle, si dala kúpeľ, a chcela si upútať pozornosť svojho manžela, chcela s ním súložiť, no Šáni ako obvykle, bol pohltený meditáciou. To strašne rozzúrilo Šangju, a prekiala svojho manžela: kedže si natolko pohltený meditácou, že sa na mňa ani nepozrieš, buď prekliaty, a to tak, že od tejto chvíle budeš musiet vždy pozerať dole, lebo ak si upriamiš pohlad na niekoho, tá osoba bude okamžite mrtva! Śangja síce neskor Šánimu odpustila, no kliatbu už nebola schopná zvrátit.

Śáni neskor išiel navštíviť novorodeného syna bohyne Parváti, ktorá si velmi želala, aby sa Šáni pozeral na jej syna Ganešu. Śáni sa tomu bránil, no Parváti na tom velmi trvala, tak Šáni si len trochu upriamil svoj pohlad na malého Ganešu, ktorého hlava v tom svätom momente odletela a zmizla. Bohyňa Parvati omdlela.

Smiešny mytologický príbeh? Ći nie celkom?

Pozrime sa, ako prebehlo prvé stretnutie Mojžiša s “Bohom”:

Exodus 33

18 On povedal: “Daj mi vidieť svoju slávu!” 19 On mu odvetil: “Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj Pánovo meno. Milostivý budem, ku komu chcem byť milostivý, a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať!” 20 A ešte mu povedal: “Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!” 21 A Pán hovoril ďalej: “Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu! 22 Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem. 23 Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť!”

Všímajte si, že podla Exodus 33:23  “Boh” mal ruku aj tvár, a podľa indickej mitológie aj manželku, s ktorou súložil:) Ako nejaký humanoidný tvor 🙂

Prečo sa považuje za vhodné ponúkať Šánimu horčicový olej v sobotu ?

https://u4uvoice.com/find-how-shani-dev-gives-you-more-than-he-takes/

V hinduistických spoločenstvách je dodnes zvykom okúpať Šániho v horčicovom oleji a darovať mu v sobotu olej.

Podľa eposu Ramajana bol fyzicky zdatný Hanumana poverený strážením rozostavaného mosta. Práve sa pod jedným stromom modlil k Rámovi, keď sa k nemu priblížil Śáni a vyzval ho: Som mocný boh Śáni, počul som, že si tiež veľmi silný. Otvor si oči, a poď radšej bojovať so mnou! Hanumana ale odvetil: Neobťažuj ma pri meditácii, nechaj ma na pokoji! Šáni mu však nedával pokoj, za čo nahnevaný Hanumana omotal svoj chvost okolo neho, a začal ho škrtiť. Šáni sa nemohol ani pohnúť. Hanumana zdvihol svojim chvostom Šániho a hodil ho o most. Šáni začal krvácať.

Keď sa Šániho bolesť stala neznesiteľnou, prosil Hanumanu, aby ho pustil, a sľúbil mu, že už ho nikdy nebude obťažovať. Tiež mu prisľúbil, že už nikdy nebude ovplyvňovať osudy  Ramových nasledovníkov. Keď ho Hanumana pustil, Šáni ho požiadal, či by mu nemohol dať olej na zmiernenie svojich fyzických bolestí. Hanumana mu ho dal, Šáni sa pomazal, a jeho bolesti sa uľavili. Odvtedy je zvykom v hinduistických spoločenstvách obetovať Šánimu olej. Symbolizuje zmierňovanie jeho bolestí. Bude s tým spokojný a bude dobročinný k obetujúcim.

Genesis 28

18 Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom.

Levitikus 21

10 Ale kňaz, ktorý je najvyšší medzi svojimi bratmi, na ktorého hlavu bol vyliaty olej pomazania a ktorého posvätili a obliekli do posvätného rúcha, nenechá si rozpustené vlasy, ani si neroztrhne rúcho

Boží sluhovia sa v krestanstve volajú “Boží pomazaní” – olejom pomazaní!

Význam a účinok pomazania olejom

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=V%FDznam%20a%20%FA%E8inok%20pomazania

Tiež si všímajte, že Hanumana bol podla všetkého mimoriane silný kozmický reptiliánsky tvor, pravdepodobne niečo takéto, ale s chvostom, ako nejaký “saurid”:

star_trek_kirk_gorn_rubber_suit

Nie, toto nie je sci-fi ale skutočnosť. I keď vám to hollywoodskí satanisti predali v Star Trek seriáloch ako “sci-fi”. Pekne vás oklamali, nestačím sa smiat 🙂

Niektoré druhy kozmických plazov sú sauridi.

Oboznamujte sa so svetom tam vonku v galaxii.  Odporúčal by som tiež literatúru od Davida Icka.

https://www.dollsofindia.com/library/shani/

“Shani Deva expressed his frustration at people perceiving him to be cruel when he was just doing his duty of meting out justice”

Šániho hlboko frustroval, že ho ľudia považovali za krutého, hoci on splňal iba svoje sudcovské povinnosti. Mal sudcovské právomoci aj nad ostatnýmí “bohmi” a “anjelmi”.

Zjavenia Jána 16

7 A od oltára som počul volať: “Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!”

Latinský výraz “Saturni dies” znamená “Saturnov deň”, po anglicky Satur(n)day alebo jednoducho sobota!

Exodus 20

1 Potom Boh hovoril všetky tieto slová: … 8  Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!

Saturna v starovekom Ríme zobrazovali často s kosákom v ruke, čo je v skutočnosti referenciou na “žatvu” na konci sveta.

oreg_kazsas

Matúš 13:39

Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Zjavenia Jána 14

14 Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: “Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.”…  19 A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií.

Horor!

 

Zavŕši sa Božie tajomstvo 2. časť, 3. časť, 4.časť, 5. časť

ĎAĽŠIE ČLÁNKY TU slovensky

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s