Rael: Inteligens dizájn

Megjegyzés: a Rael könyv PDF formátumban letölthetö innen. Elolvasása elött ajánlott „megemészteni” az Emberiség származása c. cikksorozat legalább 3. részét.

Figyelmeztetés: A raelista mozgalom bukott angyali sátánista!

A könyv az egyik legkiválóbb olvasmány annak szemléltetésésre, hogy az aldebarani „teremtö isteneinkböl“ , az elohimokból, valójában több volt, s hogy szökehajú és világos(kék) szemü humanoidok voltak. Az erre utaló jelek a 15-18. századok folyamán fokozatosan eltüntek a Biblia-fordításokból, az „értelmetlen“ többes szám át lett írva egyes számra, Jahveból is sok helyen „Isten“ vagy „Úr“ lett, annak ellenére, hogy valójában hús-vér humanoid lény volt.

Ha alaposabban szemrevételezzük, itt-ott azért megmaradtak árulkodó jelek, méghozzá magában a legösibb szövegben, Mózes I. könyvében (Genezis).

Például:

3:22

“És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen”

Kérdés: Vajon miért beszél „Isten“ saját magáról többes számban?

1:26

“És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”

Detto: miért beszél „Isten” magáról többes számban? Nos, azért mert valójában több „Isten“ volt.

A szöveg pedig eredetileg eképpen hangzott:

„És mondták az elohimok: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra“

Késöbb az i. sz. 1. században János apostol is meglepö módon ír „Istennel“ való találkozásáról a Jelenések könyvében:

1:14

“Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng”

Hogyan? Istennek szemei voltak és gyapjú szöke haja?  “Isten“ humanoid volt?

Aki beleolvas a Rael könyvbe, az egészen hihetönek tünö magyarázatokat kap arra, hogyan és miért kezdödött el jó 13 000 évvel ezelött az emberiségnek nevezett nagyszabású genetikai kísérlet. Bár az összes állítással nem értek egyet, tudni kell viszont, hogy a könyv még az 1970-es évek elején íródott. A háttérhatalom mindig is az adott történelmi korszak tudás és értelmi szintjéhez igyekezett „hozzáigazítani“ a mondanivalóját, esetünkben az 1970-es évek elejének materialista világához (Rael mozgalma rendkívül magasszintü háttérhatalmi kapcsolatokkal rendelkezik). Spirituális UFOlógia ekkor még nem nagyon létezett, s a többi ET faj jelenléte is titkolva volt az emberek elöl.

Az „inteligens dizájn“ (értelmes tervezés) fogalmat a 19. században hozta be a köztudatba Madam Blavatsky, a hírhedt okkultista, aki Titkos tanítás c. müvében számos, az emberiség származását firtató, ösi tibeti tanítást elevenített fel. Blavatsky szintén „hozzáigazította“ könyvei mondanivalóját a 19. század fejlettségi szintjéhez, még nem fedte fel, hogy a „teremtök“ valójában ET humanoidok voltak. Blavatsky hajszálpontosan tudta, hol kell felkutatni az emberiség valós származására utaló megfelelö jeleket, ez azért volt, mert „súgtak“ neki: Raelhoz hasonlóan Blavatsky okkultista mozgalma is nagyon magasszintü háttérhatalmi kapcsolatokkal rendelkezett, söt, állítólag magukkal a „teremtökkel “ is kapcsolatban állt. Többek között Indiába és Tibetbe ment az indusvölgyi civilizáció eredetének (lásd. Az emberiség származása 2. rész ) felkutatása céljából.

A Teozófia nagy tanítói: HELENA PETROVNA BLAVATSKY

http://www.teozofia.hu/index.php?fent=HPB

„Járt Egyiptomban, ahol mágiát tanult egy idős kopttól, bejárta Európát, Kanadában a vörös indiánok kultúrájával, Illionisban a mormonok tanaival ismerkedett, New Orleans-ban a voodoo szertartásokat tanulmányozta, míg Peruban az ősi civilizációkat, majd Indiában töltött éveket. Tibetbe – többszöri próbálkozása ellenére – csak a későbbi években sikerült bejutnia. Bakancsban és gyakran férfiruhába öltözve utazott.

1868-ban már újra Indiában, majd Tibetben van, hogy ott okkult képességeit tökéletesítse. A következő állomás Görögország, majd Egyiptom, ahol hajótörést szenvedett.”

De térjünk vissza a Rael könyvhöz, s nézzünk pár érdekes idézetet:

7. oldal:

„Nagyon régen, a mi távoli bolygónkon az emberek elértek egy olyan tudományos és technikai szintre, melyet maguk is elérnek nemsokára. Primitív és embrionális létformákat, élö sejteket kezdtek elöállítani lombikban. Ez mindenkit fellelkesített. Tökéletesítették technikájukat és furcsa kis állatokat kezdtek el teremteni. Ekkor bolygónk közvéleménye és a kormány betiltotta e kísérletek folytatását, szörnyek teremtését, melyek veszélyessé válhattak a közösségre. Mivel ezzel párhuzamosan a bolygóközi és intergalaktikus kutatások is haladtak, úgy döntöttek, hogy egy olyan távoli bolygón fogják folytatni kutatásaikat, mely nagyjából megfelel minden feltételnek. A Földet választották, ahol Önök élnek.“

Azzal az állítással, miszerint a Föld teljes élövilágát ök teremtették, nem egészen értek egyet. A Földön több millió állat és növényfaj él, majdhogynem kizártnak tartom, hogy az elohim tudóscsapatok képesek lettek volna mindezt létrehozni. A nagyon távoli múltban több más ET faj is jelen volt a bolygón. A Föld, más ET fajok állításai szerint, egy nagyon gazdag „genetikai könyvtára“ a galaxisnak, és senki sem tudja pontosan, melyik fajt mi hozta létre: ET genetikusok vagy nagyon lassú evolúciós adaptáció. Tagadhatatlan viszont, hogy a növény és állatfajok egy részét tényleg az elohim tudósok (és müvészek) hozták létre.

10. oldal:

„A halak után megalkották a madarakat, meg kell vallani, a müvészek nyomására, akik egyébként nagy lelkesedéssel adták az állatoknak a legmeglepöbb színeket és formákat“

Ez egy rendkívül figyelemreméltó állítás, mivel nagyon sok vadon élö állat és növényfajnak valóban túl díszes, túl „müvészien tervezett“ a megjelenése ahhoz, hogy azt valamilyen véletlenszerü evolúciós-adaptációs folyamat hozta volna létre.

80. oldal:

„Mely természetes szükséglet alakíthatta volna ki egyes antilopfajták spirális szarvát, vagy a madarak tollának piros és kék színét vagy az egzotikus halakat. Mindez müvészeink müve.“

De nemcsak a sok díszes hal és madár eredete ismeretlen, hanem több háziállatunké is. Az egyik ilyen állat a tehén, melynek evolúciós háttere ismeretlen, ezt még a „fösodratú tudomány“ is elismeri, lásd pl.:

A szarvasmarha eredete

(The Origins of Domesticated Cattle)

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11598-006-9013-x

“A szarvasmarhák eredete már vagy egy évszázada hozza zavarba a régészeket”

“The origin of domestic cattle has perplexed archaeologists for more than a century”

A tehén DNS-e feltünöen hasonlít az emberéhez, ami valószínüsíti, hogy ugyanaz az erö hozta létre, ami magát a földi embert is, hogy utóbbi könnyebben elláthassa magát élelemmel. Az is figyelemreméltó, hogy amikor a 20. század második felében beindultak az UFO-s „eltérítések“ (föleg az USA-ban), az UFO-k az emberek mellett rengeteg tehenet is elraboltak.

S most ismét vissza a Rael könyvre. A 11. oldalon egy nagyon lényeges állítás található a földi ember teremtése felöl:

„De a mi (elohim) bolygónk lakói felháborodtak azon, hogy (a Földön) „lombik bébiket“ csináltunk, és félö volt, hogy ez pánikot kelthet köreikben. Attól féltek, hogy ezek az emberek veszélyt jelenthetnek számukra, ha tudásuk és képességeik jobbnak bizonyulnak a teremtöknél. El kellett köteleznünk magunkat, hogy primitív állapotban hagyjuk öket élni, és semmit nem tárunk fel nekik a tudományokból, s hogy cselekedeteinket titokzatossá tesszük.“

Ez az állapot jó 13 000 ezer évvel ezelött kezdödött, s mind a mai napig tart. Ezen a weboldalon is található több azt dokumentáló írás, hogy az emberiség mesterségesen van visszatartva mindennemü, de föleg tudományos fejlödésében (lásd pl. Kanada egykori védelmi minisztere kipakolt mindent ). Ez most a 20. és 21. században vált teljesen nyilvánvalóvá, amikor eljött a tudomány kora. Olyannyira féltékennyé vált az „isteneknek“ ezen az emberiséget nem túl kedvelö csoportja, hogy hajlandó volt szövetkezni más ET fajokkal is, föleg reptiloidokkal, az emberiség elpusztítássa céljából. Ez az erö áll a mai sátánista világelit mögött. 2006 óta legalább 10 kísérlet volt atomháború kirobbantására, ez szintén gondosan dokumentálva van itt az odalon (lásd itt, itt, itt, itt, itt, itt és nemkülönben itt). A tervezett harmadik világháborújuk célja a mostani emberi civilizáció elpusztítása. Hogy ez a féltékenységük indokolt vagy sem, az egy másik téma. Részben mintha indokolt lenne, a földi ember agresszív, hazug, ignoráns, népirtás elkövetésére is kapható, és kellö lelkiismerettel nem rendelkezö „robotoid“ lény (lásd. például Milgram kísérlet, Az emberiség származása 1. rész-ben). Ez a nem túl szerencsés, inkább sátáni természetünk az oka annak is, hogy egyelöre nem lettünk kiengedve a világürbe se (hogyhogy már vannak nukleáris meghajtású tengeralattjáróink, anyahajóink, de a háttérhatalom még mindig nem engedte meg, hogy legyenek nukleáris meghajtású ürhajóink is)

Rael könyv, 81. oldal:

„Ha pedig az emberek agresszivitása nem csillapul s a béke nem válik az egyetlen céllá, ha munkálkodni hagyják azokat akik fegyverek gyártásával és háborús atomkísérletekkel támogatják a harci szellemet, s elnézik, hogy a hadseregek létezzenek, hatalmon maradjanak vagy azt átvegyék, akkor meg fogjuk akadályozni, hogy a mi számunkra veszélyessé válhassanak, s egy új Szodomára és Gomorrára kerül majd sor“.

 

Más szóval Armagedonra. Jánosnak a Jelenések könyvében ez lett az elohimok által „lediktálva“. De a szöveg egyáltalán nem lett közérthetö abból kifolyólag, hogy számos olyan földönkívüli eredetü dolog, amit az akkori primitív ember látott, számára teljesen felfoghatatlan volt. Ez részletesen szemléltetve van a Rael könyvben is.

Például: Szodoma Gomorát valójában egy elohimok okozta atomrobbanás pusztította el. Terjengö „gonosz szél“ = terjengö rádioaktív felhö, lásd Rael könyv, 18. oldal

Az akkori embernek sajnos esélye se volt megérteni, hogy mi az a rádioaktív sugárzás.

Bábel tornya valójában egy üreszközöket indító állomás volt, mely segítségével a lázadó elohim tudósok el akarták juttatni a földi embert az elohim bolygóra, lásd Rael könyv 18. oldal

Jónás „nagy hala“ pedig valójában egy tengeralattjáró volt , lásd 47. oldal

„Jahve odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. Jónás három nap és három éjjel a hal gyomrában volt“

(Jónás könyve, 2:1)

A mai UFO irodalomban is közismert, hogy sok földalatti ET bázis a tenger alatt található.

Ezékielnek pedig nagyon sok „UFO élménye“ volt, lásd 37. oldal

Például:

“És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához, amely északra néz, ahol vala helye a bosszúság bálványának, amely bosszúságra ingerel vala”

(Ezékiel 8:3)

Lélek = UFO antigravitációs „sugara”

ufo_antigrav_sugarral

Felemelte és vitte a prófétát az UFO antigravitációs sugara „föld és ég között“ (a levegöben), majd bevitte Jeruzsálembe. Mivel az akkori primitív embernek esélye se volt felfogni, mi az az erötér, így valószínüleg maguk az elohimok tanították meg a prófétákat arra, hogy nevezzék egyszerüen „léleknek”.

Sajnos a Jelenések könyvében a végletekig eltorzult fordítások miatt bizonyos magyarázatok nem  tünhetnek túl hihetönek, de azért álljunk neki, mert a Jelenések könyve a legfontosabb!

Itt jegyezném meg, hogy számomra egyáltalán nem okozott gondot ezen magyarázatok elfogadása, mivel már korábban, a Rael könyv elolvasása elött, magamtól is rájöttem bizonyos dolgokra, s ezt jó két évvel ezelött meg is osztottam a nagyérdemüvel:

Az Univerzum titkai a Kabbalában, idöjóslatok a Bibliában

https://pokolraveluk.info/2011/02/04/az-univerzum-titkai-a-kabbalaban-idojoslatok-a-bibliaban/

„A bibliai prófétáinknak alighanem valakik szintúgy „súgtak“. Legnagyobb valószínüséggel idöutazók a jövöböl: ET-k vagy emberek. A néhai János apostol egy hajléktalan, római kényszermunkára fogott jelentéktelen emberke volt – honnan tudhatta volna megjósolni máskülönben, hogy mi lesz 2000 év múlva? Márpedig meg tudta.“

Nos, az elohim ET-k voltak azok, s a Rael köny részletezi is, pontosan hogyan történt az angol nyelvü kiadás 293-307. oldalán (a magyar fordításban sajnos nincs benne). Az egész úgy kezdödött hogy:

„És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyszékben.“

(Jelenések, 4:2)

Jánost „megragadta“ az UFO antigravitációs sugara, felemelte a „mennyekbe“, majd az UFO-ban valakit ülni látott egy ülésen. Az elohimok ezután egy atomháború lefolyását kezdik el levetíteni Jánosnak, pontosan mondva azt, hogyan fog kinézni az „armagedonos” idövonal a Földön, amennyiben az bekövetkezik. Alighanem valamilyen „looking glass” technológiát használtak (lásd. Az Univerzum titkai a Kabbalában, idöjóslatok a Bibliában c. írást ). Én úgy tudom, János mellett Ezékiel is átlátott a “looking glass”-on.

A legmegdöbbentöbb atomháborús leírások a Jelenések könyvének 9. fejezetében találhatók:

9:1

Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.

 

9:2

Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.

Ez egy atomrakéta, amint az „lehull”, majd János az atomrobbanást látja.

9:3

„A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.”

„Sáskák” = a bombázók. Mivel a rádióaktivitástól szenvedök haláltusája hasonlít a skorpiók által megcsípett emberek haláltusájához, János úgy látta, mintha a bombázóknak is olyan hatalmuk lett volna mint a „föld skorpióinak”

9:5

„És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.”

Öt hónapig szenvednek és haldokolnak a sugárfertözéstöl szenvedök.

9:6

„Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.”

Sokan annyira szenvednek a sugárfertözéstöl, hogy inkább meghalnának.

János aztán közelebbröl is leírja a „lovakat” (a harcigépeket). Ne feledjük, hogy a sugárhajtásos repülö 20. századi találmány, egy i. sz. 1. században élt emberkének esélye se volt felfogni, hogy mit látott:

9:19

„Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.”

„Farkaik… amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak” – a vadászbombázók szárnyai alatt látta a rakétákat.

A Jelenések 10. fejezetében pedig arról van szó, hogy a végsö idökben kiderül az igazság.

10:7

„Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.”

„elvégeztetik az Istennek titka“ = a végsö idökben kiderül, hogy olyan formában, ahogy az egyházak még mindig hirdetik, Isten nem létezik

S hogy az emberi civilizáció soha nem látott válaszút elött fog állni ezekben az idökben: vagy képes lesz megvilágosodni és átalakulni egy új, békésebb civilizációba (aranykor), vagy totális pusztulás (Armagedon) vár rá.

Angol nyelvü Rael könyv, 303. oldal:

„Ez az emberiség utolsó nagy próbatétele, a válaszút az aranykor és a teljes önmegsemmisülés közt, s az utolsó alkalma a Sátánnak, hogy bebizonyítsa, igaza volt, az emberiség valóban gonosz.”

Kezdi már érteni a Tisztelt Olvasó, miért áll a jelenlegi politikai világelit, a pápát is beleértve, szinte kizárólag sátánistákból? Ez az egész weboldal annak lett szentelve, hogy mindezt a nagyérdemü elé tárja.

Magyar nyelvü Rael könyv,  69. oldal:

„Eljött a világ végének ideje. Nem annak a világvégének, mely egy katasztrófával elpusztítja a Földet, hanem az egyház világának vége, mely elvégezte feladatát. Többé kevésbé jól, de elvégezte. Azt a népszerüsítési munkát, mely által a teremtök el lesznek ismerve érkezésükkor. Mint Ön is észrevette, a keresztény vallás haldoklik. Eljött a vége ennek a világnak, mivel befejezte munkáját, elég sok hibával ugyan, mert túl sokáig akarta isteníteni a teremtöket. Ez hasznos volt a tudományos kor kezdetéig, ahol azonban meg kellett volna húzni a határvonalat, ha a való igazságot hirdette volna, és ha tudtak volna olvasni a sorok között.” De túl sok hibát ejtettek. Ez elöre látható volt, s az egyház összeomlik, mivel már semmire se jó. A tudományosan fejlett népeket a közömbösség gyötri, mivel nem hisznek már semmiben. Nem hisznek már a fehér szakállú „Jóistenben”, aki a felhön csücsül és mindenhol jelen van, ahogy nem hisznek a kedves kis örangyalokban sem és a patás-szarvas ördögben sem… Tehát nem tudnak már miben hinni. Csak néhány fiatal értette meg, hogy a szeretet a legfontosabb. Elérkeztek az „aranykorba.”

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s