Az emberiség származása – 2. rész

Mindkét negatív ET-faj, a reptiloidok és az elohimok felemlegetése egyaránt jelen van az emberiség mondáiban és történelmi írásaiban. A reptiloidokat mint sárkányokat emlegeti nemcsak a magyar (európai) mondavilág, de a kínaiak és a dél-amerikai indiánok kultúrája is. A mai ember sajnos ezt képes elignorálni mint “mitológiát”. Az elohimok szintén jelen vannak a történelmi írásokban, mégpedig mint emberalakú istenek, melyekröl az emberalakú istenszobrokat is formázták az ókori civilizációk.

Lényegében kétféle vallás fejlödött ki a történelem folyamán. Az egyik egyfajta “absztrakt istent” vagy “teremtöt” imád, mint a kereszténység és az  iszlám, míg a másik emberalakú istenszobrokat, mint a buddhizmus, de az ókori görögök istenei is ebbe a kategóriába tartoznak. Nagyon sok pogány vallásban is ugyanez volt a helyzet a “történelem elötti” idökben.  A világ azon részein, ahol ez elohimok megjelentek ezekben az idökben, általában kifejlödött egy olyan mitológia, mely késöbb, ilyen-olyan torzulásokkal ugyan, de emberalakú istenimádathoz vezetett. A primitív földi ember egyszerüen így reagált a fejlett humanoid lények jelenlétére. Ezt a 20. század harmincas éveiben ausztrál kutatóknak is volt módjuk megtapasztalni olyan pápua új-guineai bennszülött, a fejlett világtól addig teljes izolációban élö törzseknél, melyek akkor láttak elöször repülöt és fejlett technikai eszközöket, s emiatt a kutatókat hirtelen “istenként” kezdték el imádni.

A következö sorok valószínüleg megbotránkoztatóan fognak hatni a témában járatlanok számára, épp ezért a félreértések elkerülése végett hadd tegyek egy rövidke nyilatkozatot:

———————————————————————————

“E sorok írója határozottan elítéli a nácizmust mint önkényuralmi rendszert, mely semmivel sem magyarázható, emberiség elleni büntetteket követett el. A téma kutatása közben viszont elkerülhetetlenné vált, hogy foglalkozzak a világ egyik legösibb szimbólumával, a horogkereszttel, melyet késöbb a 20. században a nácik is magukévá tettek, s melynek valós eredete az ókori Görögországon, Indián és a bronzkori, “történelem elötti” idökön túl szó szerint a csillagokba, a plejádokba és az aldebarani csillagrendszerbe vezet.”

———————————————————————————–

 

Tessék megnézni a wikipédiát, aki nem hiszi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika

Az ET-ken kívül az összes többi jelenlét felsorolása jelen van. A wikipédia szerint is a horogkeresztnek észak-indiai eredete van, és eredetileg a mai Kasmír és Tibet területén volt használva mint hinduista és föleg mint buddhista szimbólum.  A “történelem elötti” bronzkorban már szintén jelen volt. A horogkereszt jelenléte a kultúrákban tulajdonképpen hüen tükrözte az “istenekhez” genetikailag közelebb álló fajok vándorútját. A nácik ezeket a törzseket “árjáknak” nevezték, s valójában ez az elnevezés se földi eredetü, hanem a plejádokból ered. A kutatók máig nem nem nagyon értik, hogyan élhetnek ilyen “árja” törzsek olyan eldugott helyeken mint Kasmír vagy Észak-Irán:

Indo-Aryan migration

http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migration

Pedig egyszerü: a Himalája mindig is az “istenek” egy kedvenc tartózkodási helye volt, s itt is valószínüleg hibridizáltak sok-sok ezer évvel ezelött.  S valószínüleg ezért imád emberalakú isteneket a buddhizmus is. Több észak-iráni és Kasmírban élö hegyvidéki törzs tagjai közt máig sok a szökés hajú és kék-szemü.

A nácikat is különösen érdekelte Tibet, ennek oka szintén mint “misztérium” van beállítva, pedig inkább teljesen egyértelmü.

Tessék csak beírni a google-ba, hogy “nazis Tibet”.. s mennyi érdekes info jön elö. Például a híres 1938-as náci expedíció Tibetbe:

http://en.wikipedia.org/wiki/1938%E2%80%931939_German_expedition_to_Tibet

Az ókori görög kultúrában szintén ott volt a horogkereszt.. föleg a spártaiban. A mai görögök nagyobb része meditterán eredetü török-arab keverék. De vajon miért nem hasonlítanak ezekre a meditterán típusokra az ókori görög istenszobrok? Azért mert ezek még “árják” voltak… s az utódaik mind a mai napig megtalálhatóak a mai Görögország lakosai közt, a görögök közt máig vannak szökehajú-kékszemüek, amit a plebsz szintén mint “misztériumot” kezel. Pedig ök a spártaiak és makedóniai Nagy Sándor szintén “isteni” eredetü törzsének utódai, melyek eredetileg az ókori Izrael területéröl kerültek oda, s részét képezik az “elveszett” ös-zsidó törzseknek.

A mostani raeliánus mozgalom megbotránkoztató címere egy dávid csillagban levö horogkereszt ( http://hu.rael.org/home ). Kezded már érteni, hogy miért?

S most, mindezen információk birtokában jött el az idö az európai uralkodócsaládok és az illuminátusok mélységi titkainak boncolgatására is. Egy kis beavatás az “angyalok” (a bukott elohimok..) titkaiba, ami egyben – bármilyen képtelenül is hangzik, magyarázatot ad még arra is, ami jelen világunkban zajlik.

Az egyik olyan hely a Közel-Keleten, ahol ezek a bukott “szent örök” megjelentek, miután az aldebarani kormányzó tanács felszámolta Lucifer genetikai projektjét az “édenben”, az a mai Izrael területén található Hermon hegy volt, melynek lábánál folyik a Dán folyó. Lucifer ugye nem engedelmeskedett a parancsoknak, s a genetikai projekt “szent örei” közösültek is a létrehozott földi hibrid-emberrel, aminek nagy bonyodalmak, genetikai defektek lett az eredménye. Az egyik ilyen nem kívánt, létrehozott faj az óriások voltak, melyeket a Biblia mint nefilimeket emleget.

A Hermon-hegy Izraelben. Forrás: http://www.prophecyinthenews.com/mount-hermon-gate-of-the-fallen-angels/

hermon_hegy

Izraelben hozták aztán létre ezek a “bukottak” a fehérbörü, ös-zsidó törzseket, melyeket a Biblia mint “elveszett törzseket” emleget. Különösen nagy jelentöséggel bír a már említett Hermon hegynél létrehozott “Dán törzs”, melyek mint “fekete bárányok” vannak emlegetve. És igen, ezek a mai sátánista illuminátusok korai elödei! Ez a törzs valójában nem elveszett hanem eltitkolt törzs, mind a mai napig. Elöször Izraelböl az ókori Görögország területére vándoroltak, majd a vérvonal a mai Olaszország területén folytatódott, belölük alakult ki az itáliai fekete nemesség és a mai európai uralkodócsaládok zöme a franciaországi Meroving vérvonalon keresztül, beleértve a Habsburgokat is. Az európai uralkodócsaládok kizárólag egymást közt házasodtak, és megszállottjai voltak a vérvonalaknak. Kizárólag a nemesebb, az “istenihez” (elohimokhoz) közelebb álló “kék vért” keresték, ami – ha abban az idöben tudták volna, hogy mi az – valószínüleg az “rh-negatív” vércsoportnak felelt volna meg. Hogy az illuminátusok és az uralkodócsaládok annyira titkolják ezen rejtélyes vérvonal létezését,  annak egy korabeli prófécia az oka (más szóval látnoki jóslat, ez valós jelenség), miszerint az Antikrisztus ezek közül a “fekete bárányok” közül kerüll majd ki:

Dántól az Antikrisztusig

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200405/dantol_az_antikrisztusig

“Mióta 1800 évvel ezelőtt az egyik legismertebb egyházatya, Irenaeus azt írta egy művében, hogy a történelem végén fellépő Antikrisztus Dán nemzetségéből fog származni, ezt a törzset számos néppel próbálták már azonosítani. Az elveszett törzs nyomait újabban a hajdani spártaiak és a kelták leszármazottai között vélik felfedezni.

A 6-7. században legbefolyásosabb uralkodói család tagjai, a Merovingok azt állították magukról, hogy zsidó származásúak. Ma is vannak, akik azt gondolják, hogy ebből az ősi európai uralkodóházból – amelynek a tagjai a feltételezések szerint többek között a Habsburg és a Stewart-ház ősei közé is bekerültek – származhat majd egy nagy befolyásra szert tevő politikai vezető.”

S ez így is van. Az európai uralkodócsaládok zöme valójában ös-zsidó, sátánista, “fekete bárány”, s a Meroving vérvonalból származik, beleértve a Habsburgokat, a Windsorokat, a holland uralkodóházat, söt, még a Rothschild család egy részét is, akik szintén beházasodtak az uralkodócsaládokba az elmúlt kb. 300 évben (végülis mind zsidók voltak…). Habsburg Ottót pár éve még a Facebook-on is megtaláltam mind Evelyn Rothschild mind David Rockefeller kapcsolatai közt… kezded már érteni, hogy miért?

http://albar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=72159

A Meroving családfa gyökerei

Egyes kutatók szerint a kialakuló világállam legfőbb vezetői a “tizenharmadik vérvonalból” származók lesznek. Ez a “tizenharmadik vérvonal” az ókorba nyúlik vissza, egészen Dan törzséhez. A próféciák szerint ez a törzs az ókori Izrael úgynevezett “fekete báránya”. Ennek a törzsnek a királysága az egyik leghatalmasabb vérvonalnak bizonyult a történelemben. …. A Meroving ház 448-ban került hatalomra, amikor Mérovée a frankok királya lett. A korai frank történelem kutatói szerint Mérovée és utódai ápolták az okkult hagyományokat, és beavatottként ismerték a mágiát.”

Diana hercegnö felmenöi szintén ebböl az ösi Meroving vérvonalból származtak, ez volt a fö oka annak, hogy öt választották ki a Windsorok Károly herceg feleségének.

Ó igen, s ezek az uralkodócsaládok képezik a globalista elit ún. “messianisztikus” vonalát, az ún. anglo-cionista összeesküvést, mely az elmúlt kb. 300 évben elöre szervezte és tervezte a nagy világháborúkat, jelen pillanatban pedig a Bilderberg konferenciák mögött áll. S ez az összeesküvés áll a 2008-as pénzügyi válság mesterséges kirobbantása mögött is . Három világháborúnak kell lenni a mostani emberiség leáldozása (!!!!!!) céljából, a harmadik után lép trónra az Antikrisztus, hogy végsö rabigába taszítsa a túlélöket.  Ezt a három-háborús-összeesküvést nevezik Armagedon-összeesküvésnek, ez az, amit ezek a kedves jóemberek olyan odaadóan szervezgetnek már lassan 300 éve.

2008 óta már több kísérlet volt újabb nagy világháború kirobbantására, s jelen napjainkban valószínüleg már a trónján kellene ülnie az Antikrisztusnak a jeruzsálemi Templomhegyen. Ha nincs Barack Obama, a pentagon tábornokai és az illuminátusi gnosztikus vonal, ez már lehet megtörtént volna…

S hogy vajon ki lett volna az Antikrisztus? Szerintem Vilmos herceg.

Habként a tortára még egy érdekesség:

Mit gondolsz, miért pont 33 fokozata van a körülbelül a 16-17. században létrejött szabadkömüvességnek? Azért mert a Hermon hegy a 33.-ik földrajzi szélességi fokon fekszik 🙂

 

További ajánlott:

Napóleontól Jelcinig

Az emberiség származása 3. rész – kiegészítö anyagok

———————————-

Addendumok

egy vendég, június 27, 2012

Hitler’s wedding anniversary – and more events in history that happened on April 29th
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-william-and-kate-middleton-royal-264521

“The wedding of Prince William and Kate Middleton will be a joyous occasion but it also marks the 66th anniversary of the bizarre and macabre union of Adolf Hitler and Eva Braun as the Third Reich collapsed”

Vilmos herceg 2011-ben ugyanazon a napon, április 29-én nösült, amikor Adolf Hitler is feleségül vette Eva Braunt. Vilmos esküvöje pontosan 66 évvel történt Hitler esküvöje után.

Nos, tudjuk, hogy Sátánka (666) nagyon otthon van a Windsor házban.

Meg azt is, hogy a Windsorok valójában KEDVELTÉK Hitlert. Végülis éppúgy része volt annak az összeesküvésnek, melyet ök is szöttek.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s