Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia

Megjegyzés: az írás bizonyos rejtett-okkult ismeretek hiányában “nem fog mondani semmit”. Megértéséhez mindenképpen ajánlott elolvasni A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást (és megérteni ki volt Ishtar-Astarót), továbbá tisztában kell lenni az emberiség valós származásával, a vallások valós eredetével, tudni kell ki volt valójában Zeusz, és érteni a kapcsolatot a nácik és az illuminátusok közt. Segítségként a cikk alatti kommentekbe “összeollózgattam” ezeket az információkat több más, korábban megjelent írásból.

Mi a szphinx?

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szphinx

“A Szphinx (görögül „fojtogató”) a görög mitológia oroszlántestű, emberfejű, szárnyas lénye. Eredete az ókori Egyiptomra nyúlik vissza, ahol oroszlántestű, madár-, kos- vagy emberfejű lény.”

Óegyiptomi szfinx a piramisok lábánál

egyiptomi_szphinx

Valójában az eredete jóval korábbra, Babilonba (vagy még ettöl is korábbra) nyúlik vissza.

Az oroszlánok Ishtar-Ashtarót-“Lilike” lábánál ugyanazok mint az egyiptomi szfinxek oroszlánfigurái:

ishtar_oroszlanokkal

Sokan nem akarják nagyon tudomásul venni, hogy a Habsburgok is sátánista-illuminátusok voltak, pedig például a Mária Teréziát ábrázoló szfinx szobor a kelet-ausztriai Schlosshof kastélyban (lásd lentebb) ugyanazt az oroszlán-szimbolikát tartalmazza, mint amit az egyiptomi szfinx szobrok is, és ahogy oroszlánok láthatóak Ishtar-Astarót lábánál is!!

schlosshof_szfinx

 

Mária Terézia szfinx-szobor = Ishtar-Astarót szobor oroszlánokkal (rejtett-okkult értelemben)

Egy másik Habsburg szfinx szobor a bécsi Belvedere palota bejáratánál

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szphinx

belvedere_szfinx

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból – 2. rész-ben írtam:

 

“A Vatikánban a Szent-Péter téren máig ott található a hatalmas óegyiptomi obeliszk, mely az ámonista termékenységi kultusz idején a férfi nemi szervet szimbolizálta Óegyiptomban.”

Az igazság az, hogy az óegyiptomi termékenységi kultuszok eredete is – akárcsak a szfinx-oroszláné – Babilonig megy vissza.

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dumuzi

“Dumuzi – mezopotámiai, sumer termékenységisten, a héber-arámi Tammúz néven is ismert. Innin istennő rokona, természetének kiegészítője.”

Oh, és vajon ki is lehet ez a bizonyos „Innin istennö“?

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r

“Az akkád-babiloni Istar a sumer Innin, Inanna vagy Ninanna megfelelője. “

Minden út a „hölgyikéhez“, Istár-Szemiramiszhoz vezet! Ö volt ezeknek a szexmániás termékenységi kultuszoknak a megteremtöje Babilonban (s még elötte Sumerben), melyek aztán késöbb átterjedtek Óegyiptomra is, s követöik elkezdték építeni a férfi nemi szervet szimbolizáló obeliszkeket.

De térjünk csak vissza a Habsburgokhoz, nézzük csak meg mi minden található például Bécs mellett, a schönbrunni kastély bejáratánál? (Schönbrunn volt a Habsburg császárok nyári rezindenciája egészen 1917-18-ig, itt írta alá IV. Károly az Osztrák-Magyar Monarchia kapitulációját az elsö világháború végén):

schonbrunn_bejarat

Két obeliszk, a tetejükön a Habsburg sassal, ami valójában nem más mint a Zeusz (Sátán) sas. (akinek az a benyomása támadt, hogy hasonlít a Harmadik Birodalom fö szimbólumának számító „Hitler sasra“, az nem téved http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_symbolism )

Egy harmadik nagy egyiptomi obeliszk – melynek tetején úgyszintén ott található a Zeusz-Habsburg sas, a lábánál pedig különbözö növények és állatok – a schönbrunni kastélyparkban található:

schonbrunn_szphinx

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r-kapu

“Az Istár-kapu Babilon egyik városkapuja volt … Az Istár-kapu 1930 óta a berlini Előázsiai-Múzeumban található, amely a Pergamon Múzeumban kapott helyet.”

(Uh-oh, a Sátán (Zeusz) oltárával egy helyen, és hol is máshol mint Berlinben – szerzö megj.)
“Az erődített városfalon nyíló északi kaputól, az Istár-kaputól vezetett az felvonulási útvonal a szent kerület felé, melynek belső falait bikákkal és a babilóniai mitológia fő istenségének egyik alakjával, a mushussu oroszlánhoz hasonló domborműveivel diszített színes kerámiatégla borítja.”

Ebböl a babiloni oroszlánból lett késöbb az egyiptomi szfinx (ami ugye szintén egy oroszlán), és a többi szfinx is mint a Habsburg.  Bár… az is lehet, hogy fordítva: az egyiptomi oroszlánból lett a babiloni, mivel nem tudni, az egyiptomi szfinx valójában milyen régi.

Mik láthatók Ishtar lábánál a képen a wikipédiában? (http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r )

ishtar_labai

Állatok (pl. oroszlán), lévén Ishtar a wikipedia szerint is a termékenység mellett „a mezopotámiai mitológiában a növényi és állati vegetáció“ istene is volt.

Mik láthatók az Ishtar-kapu falain?

ishtar_kapu_reszlet

Növények és állatok (pl. a fö babiloni szimbólumnak számító oroszlán)

Mik láthatók a schönbrunni kastélyparkban a Habsburg-obeliszk lábánál?

schonbrunn_obeliszk_allatok

Növények és állatok

S egyébként a „babiloni oroszlán“ – melyröl a sátánista-szabadkömüves David Icke is elnevezte az „Oroszlán már nem alszik“ c. könyvét – jelen korunkban a sátánista-babiloni szabadkömüvesség „alakját vette fel“, s legszívesebben „széttépné“, elpusztítaná az emberiséget.

Mindebböl jól látszik, hogy korszakok és birodalmak jöttek s mentek, de a háttér(hatalom) a maga titkos társaságaival és szimbólumaival mindig is ugyanaz maradt.

————————————————-

Addendumok

nem_programozhato, augusztus 10, 2014

Az írás megértéséhez elöször is ajánlott elolvasni:

A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig
Az emberiség származása – 2. rész
Az emberiség származása 3. rész
Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám

—————————————–

nem_programozhato, augusztus 10, 2014

Idézet
Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“)
c. írásból:

Ishtar-Szemiramisz az az „istennö-hölgyike“, akit a sátánisták (a jelenlegi világ vezetöi) titokban mind a mai napig egy köbagoly-bálvány formájában imádnak a Bohemian Grove-ban (lásd. A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást)

Ishtar a világ különbözö kultúráiban legalább 20 más néven ismert. Ez amiatt van, hogy miután az aldebraniak leverték a babiloni lázadást (Bábel-tornyának története), a lázadókat szétszórták a világ sok más népe közé. Ishtar-Astarót volt a babiloni lázadók egyik fö vezetöje.

Ishtar, Astarót, Szemiramisz, Lilith, Disa, Isis, Shingmoo, Herta, stb. – ez mind ugyanaz a „hölgyike“.

Róla nevezték el a világ sok nyelvében a liliom (mint Lilith) nevü virágot is, ami találó, lévén gyönyörü de eléggé büdös növényröl van szó.

És igen, Ishtar az a bizonyos „asszony“, az allegorikus „nagy babiloni szajha“ is (http://en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon), akiröl a Jelenések könyvének 17. fejezetében is szólnak a végsö idökre vonatkozó próféciák!

Ishtar-Szemiramisz jelenkori fö „megtestesítöje“ pedig a pápa.

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/17

Jelenések, 17. fejezet:
4 “Öltözött vala pedig az asszony bíborba (vagyis sötétlilába – szerzö megj.) és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával”

A bíborról lettek elnevezve a bíborosok is smilies/smiley.gif

Jelenések, 17:5
5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. (vagyis Ishtar! – szerzö megj.)

“Babilon” pedig ez a jelenlegi globalista világrend, melynek tényleges központja a Vatikánban van.

A város, aminek hét dombja van, és az „asszony“ ül rajta, pedig Róma, a hét domb városa.

Jelenések könyve, 17. fejezet:

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

15 És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

————————————————————

Írta: nem_programozhato, augusztus 10, 2014

Idézet a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból – 2. rész c. írásból:

… a Sátán nevezetü elohim humanoidra is. Az ókori Görögországban például ez az „entitás“ Zeuszként volt ismert . Nem, ez nem valami vicc akart lenni.

Jelenések könyve 2, 12-13:
12
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
13
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt. Melyik görög „istennek” is volt Pergánumban az oltára és a tempoma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum
“…including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin’s Pergamon Museum.”

A pergámomi Zeusz oltár egyik másolata a berlini Pergamon múzeumban található. A rideg katonai stílusa elsö látásra szembetünö

Tudjuk, hogy a nácik is sátánisták voltak. Mit gondol a Tisztel Olvasó, Nürnbergben, a Zeppelin mezöt és a Grandstandot, ahol Hitler a nagy náci dísszemléket tartotta, minek a mintájára is építették ki?

Természetesen Zeusz (vagyis a Sátán) oltárának mintájára.

http://germanhistorydocs.ghi-d…ge_id=2106

———————————————————–

nem_programozhato, augusztus 10, 2014

Idézet az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
„Zeuszt az ókori Rómában Jupiter föistennel azonosították“

Jupiter = Zeusz = Baál = Sátán

A sátánista bibliai dán zsidó törzs egyik fö szimbóluma a sas volt. A sas valójában Zeusz kedvenc ragadozó madara volt.

Heinrich Friedrich Füger „Jupiter a trónon“ c. festménye a budapesti Szépmüvészeti Múzeumban,lásd Jupiter lábánál a sast.
http://www.szepmuveszeti.hu/ad…_fuger_269

A Zeusz sas ugyanaz mint a római császárok fö szimbólumának számító Jupiter-sas, ami ugyanaz mint a Habsburg sas, ami ugyanaz mint az USA fö szimbólumának számító sas.
..

Mindez mintegy szimbolizálva, hogy a világ trónján az elmúlt 2000 évben valójában a Sátán ült.


Time Out római útikönyv, 52. oldal:
http://www.amazon.com/Time-Out…586&sr=8-3

„Az Il Campidoglio (a Capitolium) volt a legjelentösebb az ókori Róma dombjai közül, melyen jelenleg is két ösi templom romjai találhatóak: az egyik Jupiter Capitolinusé,a város szimbolikus atyjáé, a másik pedig Jupiter feleségéé, Juno Monetáé. A „moneta“ szóból származik a világ sok nyelvében a „monetáris“ („pénzügyi“) és az angol „money“ (pénz) szó is.

A „capital“ (töke) és a „kapitalizmus“ szavak természetesen szintén az ókori latin „capitol“ szóból származnak. Minek is hívják az USA Kongresszusának (parlamentjének) épületét Washingtonban? Capitoliumnak, az ókori római Capitolium domb alapján elnevezve.

Mindez végeredményképp a Sátán és feleségének tiszteletére.

Oly kevesen tudják, hogy a nyugati kapitalizmus valójában a Sátán rendszere, és vajmi kevés köze van a tiszta kereszténységhez… Megjelenése nem véletlenül lett idözítve a végsö idökre… A nemzetközi pénzügyi rendszert mind a mai napig ez a sátánista-zeuszista sötét erö tartja az ellenörzése alatt, a 13 vezetö sátánista-illuminátusi család (Rothschild, Rockefeller, Windsor, stb.) vezetésével.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s