Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai  – 2. rész c. írásban azt fejtegettem, hogy az ókor egyes civilizációiban milyen különbözö nevek alatt volt ismert a Sátán nevezetü, „örök életü“ elohim ET humanoid, lévén ezek az ET humanoidok elélnek sok-sok ezer évig, és túlélték az ókor számos civilizációját. Most ugyanezt fogom fejtegetni „Isten“ (Jahve) esetében. Az írás nem kis részt spekulatív, de az utóbbi idöben többen mások is, köztük David Icke az Oroszlán már nem alszik c. könyvének 241-245. oldalán hasonló következtetésekre jutott, amikor a monoteista vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) közös gyökereit vizsgálta.

De mindenekelött elevenítsünk fel pár fontos információt a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai – 1.rész c. írából azok számára, akik újak a témában:

(aki már olvasta, nyugodtan átugorhatja)

Kérdés: Meddig él el egy humanoid ET?

“Ebben a három dimenziós világban sok-sok ezer évig (a magasabb dimenziók történetét most inkább hagyjuk). A földi ember sajnos NEM a teremtés koronája, hanem nagyonis alacsonyan áll a hierarchiában, valahol a földi állatvilág és a humanoid ET-fajok birodalmának határán. Például egy kutya túlél 5-15 rovargenerációt, egy földi ember túlél 10-12 kutyagenerációt, egy humanoid ET pedig túlél „X“ földi emberöltöt. Az „X“ szám valahol 10 és 1000 között van, humanoid ET fajtól függöen. Amikor egy faj eléri azt a fejlettségi szintet, hogy rájön a mélységi ürutazás rejtelmeire, általában rájön arra is, hogy az öregedés üteme genetikailag manipulálható, s hogy az öregedés valójában nem a test elhasználódásának a következménye, hanem genetikailag van kódolva, s ez a genetikai kódolás megváltoztatható. Az emberi DNS-be van belekódolva a test biokémiai reakcióinak “alakulási mikéntje“ és üteme. Már ha azt képesek lennénk „beprogramozni“ az emberi DNS-be, hogy az emberi testben ne keletkezzen olyan sok erösen reaktív ún. „szabad gyök“, valószínüleg pár száz évvel meghosszabbítanánk az élethosszunkat. A teremtöink a mi élettartamunkat sajnos 120 évre „kódolták be“. Ez benne van még a bibliai Ószövetségben is.

“És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.” (Mózes 1, 6:3)”

Tudjuk, hogy a Károli Bibliában Baál néven emlegetett „istenség“ azonos Zeusszal. A Britannica Encyclopedia szerint is:

„….Baál az ókori Görögországban Bél néven volt ismert és Zeusszal azonosították“

“….the god ultimately became known as the Greek Belos, identified with Zeus

A magyar wikipédiában pedig a Baál címszó alatt a következö található:

“Baál – akárcsak apja, Él – állata a bika, attribútumai a bikaszarvas sisak és a kezében tartott villám. A hellenizmus idején Zeusz és Jupiter istenekkel azonosították.”

Na most, itt kezd csak igazán „érdekes“ lenni a dolog, mert a korábbi írásból azt is tudjuk, hogy Zeusz (és Jupiter) valójában nem más mint a Sátán.

Jelenések könyve 2, 12-13:

12

A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

13

Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt.

Melyik görög „istennek” is volt Pergámumban az oltára és temploma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum

…including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin’s Pergamon Museum.

Él (mint elohim), a kánaániták föistene, pedig minden jel szerint azonos Jahvéval, a „teremtö istennel”:

http://en.wikipedia.org/wiki/El_%28deity%29

“A kánaánita és lévita vallásokban Él föisten mint az emberiség és a Földön élö összes élölény atyja volt ismert.”

„In the Canaanite religion, or Levantine religion as a whole, El or Il was a god also known as the Father of humanity and all creatures“

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

“A Jahve név eredetileg mint a kánaánita föisten, Él , “díszítö jelzöje” volt ismert.”

“The name probably originated as an epithet of the god El”

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton#Dead_Sea_Scrolls

„A Holt-tengeri tekercsek szövegeiben (és több más arameus és héber szövegben) „Istennek“ a Jahve név mellett több más neve is volt, mint például Él vagy Elohim.“

Jahve tehát minden jel szerint az apja a Sátánnak!

Csakis így – örökösödési alapon – fordulhatott elö, hogy egy olyan rosszindulatú, szexuálisan perverz ET humanoid mint a Sátán, bekerülhetett az aldebarani vének („örök életüek“) tanácsába.

Nem tudni pontosan azt sem, hogyan tudják elérni, hogy a vének tanácsának tagjai „örökké éljenek“, mivel az eredeti testük – bár sok ezer évig is eltart – de végül mégis elhasználódik. Valószínüleg valamilyen nagyon fejlett klónozási technikának köszönhetöen tudják magukat „mindörökké“ életben tartani, erre utaló jelek találhatók a Bibliában is, lásd páldául amikor „Isten“ megjelenik János apostol elött, és a következöket mondja:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/1

18 “És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.”

A görög mitológiából is ismert „titánok harca“ valójában úgyszintén a pozitívabb (Jahve) és negatív (Zeusz) istenek közti harcról szól. Ez engem is meglepett, de valóban így van.

A történet szerint Zeusz megdöntötte a korábban uralkodó „12 idösebb isten“, a titánok hatalmát a Földön, akik közül Kronosz nem más volt mint Zeusz apja, és a titánok föistene!

A Sátán apja és az istenek vezetöje … vagyis Jahve, a „pozitív föisten“!

A titánok (Kronosz) uralkodása aranykorként volt ismert a görög mitológiában, amikoris az embereknek meg volt mindenük, nem volt se éhség, se szenvedés a Földön. Majd jött Zeusz és az olümposzi istenek, és hirtelen minden rosszra fordult.

S ez az állapot lényegében mind a mai napig tart! A Föld nevezetü bolygó ura az elmúlt 2000-2500 évben Zeusz volt, a Sátán ült a világ trónján, hogy bizonyíthassa, az emberiség gonosz és elpusztítandó. Ezen történet a „végjátékát“ épp most, jelen évtizedekben, az ún. bibliai végsö idökben éli.

A Jahve (YHWH) szó azt jelenti, hogy „lenni“, „mindörökké lenni“, mint ahogy a Bibliában is „Isten“ több helyen kijelenti, hogy (a Földön) „én vagyok az alfa és az omega“, a “kezdet és a vég“, vagyis az idö a Földön …utóbbit a görög mitológiában is Kronosz föistenröl nevezték el!

Késöbb pedig Jahve fiáról, Jézusról nevezték el a jelenlegi földi idöszámítás „referenciapontját“ is – „Krisztus születése elött/után“ vagyis „idöszámításunk elött/után“.

Él föisten = Jahve = Kronosz (a görög mitológiában)

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt.”

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ … „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day”

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

Szent Biblia, Mózes II.

20:1:

És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

20:8:

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

“Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották” (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát – szerzö megj.)

“The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age

A Naprendszer bolygói szintén ezekröl az elohim Istenekröl lettek elnevezve. A házassági gyürük (jegygyürük) hagyománya közismerten az ókori Rómából származik, és valójában a „Jahve bolygó“ – a Szaturnusz – gyürüit szimbolizálják. Ez utóbbi idáig szintén titkos társasági tudás volt.

Pár további érdekesség a Sátánról:

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus

„Zeuszt az ókori Rómában Jupiter föistennel azonosították“

Jupiter = Zeusz = Baál = Sátán

A sátánista bibliai dán zsidó törzs egyik fö szimbóluma a sas volt. A sas valójában Zeusz kedvenc ragadozó madara volt.

 

Heinrich Friedrich Füger „Jupiter a trónon“ c. festménye a budapesti Szépmüvészeti Múzeumban, lásd Jupiter lábánál a sast.

http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap/jupiter_heinrich_friedrich_fuger_269

fueger_jupiter

A Zeusz sas ugyanaz mint a római császárok fö szimbólumának számító Jupiter-sas, ami ugyanaz mint a Habsburg sas, ami ugyanaz mint az USA fö szimbólumának számító sas:

obama_jupiter

Mindez mintegy szimbolizálva, hogy a világ trónján az elmúlt 2000 évben valójában a Sátán ült.

Zeusz közismerten balkezes és szexuálisan perverz (biszexuális) volt, mint ahogy Jupitert is ennek tartották az ókori Rómában, és „micsoda véletlen“,hogy most az USA végnapjaiban is, annak elnöki székébe, egy balkezes-biszexuális elnök, Barack Obama került …..

Jupiter szobor az ókori Rómából, lásd bal oldalán a sast, és amint a vezér-pálcát is a bal kezében tartja. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

jupiter

Time Out római útikönyv, 52. oldal:

http://www.amazon.com/Time-Out-Rome-Guides/dp/1846701813/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1399531586&sr=8-3

„Az Il Campidoglio (a Capitolium) volt a legjelentösebb az ókori Róma dombjai közül, melyen jelenleg is két ösi templom romjai találhatóak: az egyik Jupiter Capitolinusé,a város szimbolikus atyjáé, a másik pedig Jupiter feleségéé, Juno Monetáé. A „moneta“ szóból származik a világ sok nyelvében a „monetáris“ („pénzügyi“) és az angol „money“ (pénz) szó is

A „capital“ (töke) és a „kapitalizmus“ szavak természetesen szintén az ókori latin „capitol“ szóból származnak. Minek is hívják az USA Kongresszusának (parlamentjének) épületét Washingtonban? Capitoliumnak, az ókori római Capitolium domb alapján elnevezve.

Mindez végeredményképp a Sátán és feleségének tiszteletére.

Oly kevesen tudják, hogy a nyugati kapitalizmus valójában a Sátán rendszere, és vajmi kevés köze van a tiszta kereszténységhez… Megjelenése nem véletlenül lett idözítve a végsö idökre…

A nemzetközi pénzügyi rendszert mind a mai napig ez a sátánista-zeuszista sötét erö tartja az ellenörzése alatt, a 13 vezetö sátánista-illuminátusi család (Rothschild, Rockefeller, Windsor, stb.) vezetésével.

Jahve az ókori Sumerben Enlil néven vol ismert. Ezt az állítást sokan hajlandóak leírni mint Zecharia Sitchin „kétes munkásságát“, pedig nagyonis beleillik a képbe. A sumer legendák közül sok egy „föistenröl“ Anuról (mint annunaki) és annak két vetélkedö fiáról, Enkiröl és Enlilröl szól.

A hettiták a mai Anatólia (Törökország) területén éltek a sumérokkal egyidöben, s írásaikban gyakran emlegetnek egy „Kumarbi“ nevü istenséget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kumarbi

“Kumarbi Anu föisten („az ég“) fia, és a sumer Enlil-lel és az ugarit-kánaánita Él-lel van azonosítva”

(vagyis Jahve-val! – szerzö megj.)

“He is the son of Anu (the sky) … He was identified by the Hurrians with Sumerian Enlil, and by the Ugaritians with El.”

S térjünk csak vissza a titánok történetéhez a görög mitológiában:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cronus

Kronosz (Jahve) apját Uránusznak hívják, ami görögül „eget“ jelent… mint ahogy a sumer „Anu“ is eget jelent, mint ahogy a sumer „annunaki“ szó is „égböl jötteket“ jelent. A két ösi föisten, Uránusz és Anu, egy és ugyanaz.

A Iapetus ( http://en.wikipedia.org/wiki/Iapetus_%28mythology%29) nevü titán egyik fiát pedig Prométeusznak hívták – aki – s ez a titkos társaságokban mindig is ismert volt – azonos Luciferrel, a lázadó elohim tudóssal, akinek oroszlánrésze volt a jelenlegi emberi faj létrehozásában.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus

„Prométheusz egy trükkös figura volt, ki mint a földi embernek az „agyagból való létrehozója“ ismert, s aki ellenszegült a többi istennek, „tüzet adott a földi ember kezébe“, amivel lehetövé tette annak fejlödését, és hogy az civilizációt hozzon létre. Prométeusz mindig is az inteligenciájáról volt híres, s valójában a földi ember legnagyobb pártolója volt.“

Döreség lenne tehát Lucifert összekeverni a Sátánnal. Az igaz, hogy mind Zeusz mind Prometheusz Jahve („isten“) ellenes volt, de míg Zeusz (a Sátán) mindigis az emberiség legnagyobb ellensége volt, addig Prometheusz (Lucifer) a földi ember pártolója volt.

Ezért van az, hogy a szabadkömüves gnosztikus titkos társaságok egy része jelen napjainkban is bár luciferiánus és lázadó „isten-ellenes“, de NEM emberiség ellenes. Ha másképp lenne, nyilván már túl lennénk az Armageddonon. Az emberiség jelenlegi legnagyobb ellensége a sátánista-illuminátus „régi rend“, a sátánista dán törzsböl leszármazott uralkodócsaládok (mint a Windsorok, a holland és spanyol uralkodóház), más dánita-zsidó vérvonalbeliek (mint a Rothschild és a Bush klán), na és a Vatikán. Utóbbinak Jahvehoz az elmúlt 2000 évben vajmi kevés köze volt. A gnosztikusok a középkorban rendkívül gyülölték az egyházat (és „istent“), mivel utóbbit tették felelössé az akkori katasztrofális állapotokért, holott valójában egy másik „entitás“ állt mindigis a római-katolikus egyház élén, ill. ült a Föld nevezetü bolygó trónján az elmúlt 2000 évben – a Sátán. Igaz, azért, mert „isten“ lehetövé tette neki!

S végül, de nem utolsósorban egy pikáns dolog,, amivel lehet, hogy vallási érzelmeket fogok sérteni, de azért kitárgyalom.

A titánok története szerint is Kronosz (Jahve) egy nézeteltérés után kiheréltette az apját, Uránuszt (Anut), s aki más lehetöség híján ezután csak „szüznemzéssel“ (valószínüleg valamilyen klónozás útján) tudott létrehozatni egy további utódot: Ishtar-Astarótot. Egy szépség és szexmániás „föistennöt“, akit az ókori görögök Afrodité néven is emlegettek, s akit emiatt sokan összekevernek Zeusz lányával, a „másik Afroditéval“. Két Afrodité volt, az egyik Zeusz lánya, a másik pedig Zeusz „nagynénje“.

Az ösi „nagynéni“ Afrodité volt azonos a sumer Ishtar-ral, akit a Károli Biblia Astarót néven emleget, Babilonban pedig Szemiramiszként volt ismert, míg a „leány Afrodité“-t emlegették az ókori görögök Artemiszként, az ókori rómaiak pedig Dianaként.

(többek közt David Icke is tökéletesen összekeverte a két „hölgyet“ a könyvében)

http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis

„Artemisz a római Diana istennö görög megfelelöjeként volt ismert, apjaként pedig gyakran Zeusz föistent emlegették.“

De a lényeg a következö: mivel Jahve a saját apjával (Uránusz-Anuval, aki Ishtar apja is) valamit kimüvelt, ebböl adódóan Ishtar „föistennö“ az ellensége lett Jahvenak, és felette áll Zeusznak (a Sátánnak). Ezért van az, hogy a sátánista titkos társaságok tagjai – mind a mai napig – nem a Sátánnak (Zeusznak) tüzáldoznak itt a Földön (lásd például a Bohemian Grove-ot), hanem Ishtar föistennönek, aki felette áll Zeusznak, és egy hatalmas „köbagoly“ bálvány jelképezi a Bohemian Grove-ban.

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

Igen, sok más környezö csillagrendszerben intelligens HÜLLÖ fajok élnek, ezt a háttérhatalom mindig is tudta, és mind a mai napig titkolja a hétköznapi ember elöl, részben humanitárius okokból is. Sok ember egyszerüen idegösszeroppanást kapna egy számára rendkívül undorító kinézetü, viszont töle SOKKAL INTELIGENSEBB hüllölény puszta látványától is…

Mivel az annunakik szövetségben vannak a hüllökkel, így nem kell tartani „hüllöinváziótól“. A Földnek nevezett beszélö majmok paradicsoma körül jelenleg amúgyis teljes karantén van, „se ki se be“, s ez egészen addig úgy is fog maradni, míg a „végjáték“ – pozitív v. negatív módon – ki nem játszódik.

A több mint 2000 éve tartó luciferiánus-sátánista lázadás fel lesz számolva a Földön, s Jahve visszaadja Jézusnak azt, ami már 2000 évvel ezelött is járt volna neki. Ha hinni lehet a Jelenések könyvének, a második visszatérés teljesen váratlanul, óriási meglepetésként fogja érni az emberiséget. S ez már most, valamikor az elkövetkezendö évtizedekben várható lesz, s nem biztos, hogy a többség számára túl örömteli esemény lesz, mivel „döntve lesz vala“, hogy végülis mi légyen ezzel a mocskos, leépült, idöközben teljesen “sátán-konformmá“ vált emberi fajjal, hogy vajon megkegyelmeznek-e néki, s újabb aranykor vár reá, avagy a felszámolása.

——————————————————

Addendumok

nem_programozhato, szeptember 16, 2014

A cikk megírása után késöbb figyeltem fel a következöre:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

Az ókori Rómában a Szaturnáliát december 17-én ünnepelték, s a vetés és az aratás ünnepe volt.

A Britannica enciklopédia szerint is:

http://www.britannica.com/EBch…167/Saturn

“Szaturnuszt a (mag)vetés istenének tartották, aki föleg mezögazdaságra és más békés tudományokra tanította az embereket. A Szaturnáliát eredetileg dec. 17-én ünnepelték … a rabszolgák ekkor egyenlök voltak az uraikkal, és szólásszabadság volt köztük.”

… vagyis az egyenlöség elve egy közösségben, amit mindig Jahve is hirdetett (innen például az izraeli kibucok eredete is)

Saturnalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturnalia

“A római mitológia szerint Szaturnusz egy néhai aranykor felett uralkodó “mezögazdasági isten” volt, amikor az emberek munka nélkül is képesek voltak élvezni a Föld kínálta gazdagságot, s egalitariánus (egyenlöség elvü) társadalomban éltek.

Késöbb ennek a sátánista-zeuszista, egyenlötlenségre, jobbágy- és kényszermunkára építö feudalizmus pontosan az ellentettje lett.

Továbbá tessék csak beírni egy online Biblia keresöbe az “arat” v. “vetés” szavakat, hogy milyen sok találat jön elö.

Például:

Mózes I. könyve:8:22

Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

Ámos könyve:9:13

Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.

Zakariás 8:12

Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

Lukács Evangéliuma:10:2

Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Ez mind afele mutat, hogy a “zsidó isten” Jahve azonos a római Szaturnusszal.

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/3

Mózes I, 3:17

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

“mezögazdasági isten” – itt is

—————————————————————-
nem_programozhato, szeptember 16, 2014
Saturn’s hexagon: An amazing phenomenon
http://www.sciencedaily.com/re…074827.htm
“Teljesen szokatlan és egyedülálló, hexagon (hatszög!) alakú északi pólusról küldött felvételeket a Voyager szonda a Szaturnusz bolygóról.
Mi már itt tudjuk, hogy a Szauturnusz az a “Jahve bolygó”, s az a hexagram az északi pólusán mesterségesen, az “istenek” által lett nagyon régen kialakítva.S az ott ugyanaz a hexagram mint a Dávid csillag hexagramja Izrael zászlajában smilies/tongue.gif
hexagram = a tér végtelenségének elohim jelképe
horogkereszt = az idö végtelenségének elohim jelképe
saturn_hexagram_1
saturn_hexagram_2
————————————————————–

Az Esu (“Jézus”) a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább? c. írásból:

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani

https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják. 

“He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge.”

Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

————————————————————————-

nem_programozhato, május 10, 2015

S végül, erre az “aratásra” vajon készen állsz-e

Jézus a végsö idökröl:

Máté Evangéliuma 13:39

Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.

Szaturnusz istent az ókori Rómában gyakran vágószerszámmal a kezében ábrázolták:

oreg_kazsas

Innen a népnyelvben az “öreg kaszás” kifejezés (ami a halál szinonimájává vált) de az “öreg isten” kifejezés is.

Az “öreg kaszás” v. “öreg sarlós” valójában a világvégén bekövetkezö “aratásra” utal (lásd Máté evangéliuma 13:39 fentebb), vagy a Jelenések könyvének 14. fejezetét:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/14/14#v14

14
És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
15
És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala:Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.
16
Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.
17
És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala.
18
Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei.
19
Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába.
20
És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.

Horror!

 ———————————————————-

nem_programozhato, szeptember 12, 2014 

Zeusz közismerten balkezes és szexuálisan perverz (biszexuális) volt
Ganümédész
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gan%C3%BCm%C3%A9d%C3%A9sz_(Tr%C3%B3sz_fia)

Ganümédész a Trója nevét adó Trósz király gyermeke a görög mitológiában, aki szépséges ifjúvá serdült.

Egyszer Ganümédész az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor Zeusz megpillantotta a szépséges ifjút, és egyből beleszeretett. Sas képében leszállt hozzá, és felvitte magával az Olümposzra. A fiú az istenek pohárnoka lett, és így megkapta a főistentől a halhatatlanságot is.

————————————————–

nem_programozhato, május 04, 2014

A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írásból:

Hallott már a Tisztelt Olvasó arról, hogy évente egyszer az USA-ban egy Bohemian Grove nevü erdöben összejönnek a világ leghatalmasabbjai – elnökök, ex-elnökök, szenátorok, kongresszusi képviselök, legfelsöbb bírák, multinacionális cégek vezetöi – s egy tizenvalahány méter magas köbagoly elött tellegve félmeztelenül tüzáldoznak, s különbözö szexuális perverzióknak hódolnak? Eme gyönyörü hagyományt, mely túlélt a végsö idökig, még az emberi civilizáció kezdetekor, az ókori Sumerben alapozta meg egy Ishtar nevü „istennö-hölgyike“, ki valószínüleg bolygónk elsö nagy extraterresztriális kurtizánja volt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar

„Kultusza magába foglalta a „szakrális prostitúciót“. Uruk nevezetü városa mint a „szent kurvák“ (csak fordítom a wikipédiát – szerzö megj.) városa volt ismert, maga Ishtar pedig mint az „istenek kurtizánja“.

Balról: Ishtar ábrázolása az ókori Sumerben (lásd a lábánál a baglyokat)
Jobbról: a Bohemian Grove sátánista szertartásain most a 21. században imádott több méteres köbagoly

ishtar

A Bohemian Grove sátánista szertartásairól készült kevés videók egyike:

————————————————————————

nem_programozhato, május 04, 2014

bibliotecapleyades.net:
http://www.bibliotecapleyades….real20.htm

“As we have repeatedly stated, the Satanist believes that numbers contain inherent power. Thus, they literally order their lives by occult numerology – such numerology also is a key component in astrology, another system of divining that Satanists observe very closely. The occult calendar is divided into four segments of 13 weeks each. The number, “13” is considered divine by the occultist for a couple of reasons:

1. The Bible assigns ’13’ the meaning of “rebellion against constituted authority”, plus the depravity that caused Satan to rebel against God.

2. The occultist assigns ‘6’ to represent the number of man, and the number ‘7’ to represent the number of divine perfection. Thus, as a person climbs that “Jacob’s Ladder” toward self-perfection in the realm of the occult, the number ’13’ represents the state of divine perfection, self-achieved perfection, and Illumination (6+7 = 13).”

Fordítás:

A sátánisták különösen hisznek a számok erejében. … A 13-as szám különösen nagy okkult jelentöséggel bír két okból is:

1.A Biblia a 13-as számot a legfelsöbb hatalom elleni lázadás szimbólumának tartja, illetve a romlottságénak, melyet a Sátán okozott azzal, hogy fellázadt Isten ellen.

2.Az okkultisták a 6-os számot az „ember számának“, a 7-es számot pedig az isteni tökéletesség számának tartják. Amint tehát az okkultista feljebb kerül „Jákob lajtorjáján“ az okkult képességeinek tökéletesítése terén, a 13-as szám jelképezi az „isteni tökéletesség“ állapotát, melyet saját erejéböl ért el, valamint azillumináltság állapotát (6+7=13)

Mint ahogy a Vatikán weboldalán is szerepel:

http://www.news.va/en/news/habemus-papam-cardinal-bergolio-elected-pope

„Billowing white smoke appeared from the chimney over the Sistine chapel at 7:06 p.m “

“Gomolygó fehér füst jelent meg a Sixtus-kápolna kéményéböl 7:06-kor” (2013. március 13-án)

Vagyis 13.3.13-án 7:06-kor (7+6=13).

Ez a bibliotecapleyades.net–en található írás kétségkívül hiteles, mivel a jelenlegi pápa megválasztásánál is szemlátomást ugyanezt az okkult szám-misztikát használták.

Nézzük csak, mi minden található még az írásban:

„The Babylonian goddess, Ishtar, is the one for whom Easter is named; [“Pagan Traditions of Holidays”, p. 9] in reality, she was Semiramis, wife of Nimrod, and the real founder of the Satanic Babylonian Mysteries. After Nimrod died, Semiramis created the legend that he was really her Divine Son born to her in a Virgin Birth. She is considered to be the co-founder of all occult religions, along with Nimrod.“

Nimródot hozza be a képbe, akit a föistennö Ishtar férjének tart! Hmmm.

Ishtart pedig az okkult vallások (mint a katolicizmus) tényleges megalapítójának tartja. Efelöl semmi kétségem.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s