Az emberiség származása – 1. rész

Figyelmeztetés: a cikksorozat gyengébb idegzetüeknél pszichés labilitást válthat ki.

 

A cikk a Léteznek-e földönkívüliek c. cikksorozat folytatása, melynek negyedik része azzal zárult, hogy az embert valójában egy humanoid földönkívüli faj, az elohim ET-k hozták létre pár százezer évvel ezelött hasonlóan ahhoz, ahogy már mi is képesek vagyunk bizonyos fokig genetikailag manipulálni, vagy klónozni az állatokat.

Mi tehát a baj az evolúció elméletével? Az evolúció messze nem olyan gyors, mint ami történt az emberrel az elmúlt pár százezer évben. Az evolúció elmélete szerint egy felegyenesedési és intelligenciaváltozási átmenetnek tízmillió évekig kellene eltartania. És ez így is van az összes többi faj esetében. Ha megnézzük például a kutyákat, azok most is ugyanazon az értelmi szinten vannak mint 4-5000 évvel ezelött, ami nagyon jól szemlélteti ezt a nagyon lassú evolúciós dinamikát. A Homo erectus is annak idején egy nagyon lassú folyamat terméke volt.

Utóbbi idöben viszont az ember ezer évenként változik annyit mint korábban egymillió alatt. Miért nincs ez így a többi faj, pl. a közeli fajrokon majmok esetében is, ezek miért nem követték ezt a „hiperbolikusan gyorsuló“ evolúciós dinamikát, és gyakorlatilag azon a szinten vannak most is, mint ahol évmilliókkal ezelött voltak, pedig ugyanazon érákon mentek keresztül mint az ember, beleértve a földi klímaváltozásokat is. A nagy kérdés tehát: mitöl gyorsult fel az ember – és csakis és kizárólag az ember – evolúciója ilyen hihetetlenül?

Nos, azért, mert egy külsö erö, a “teremtö atyáink”, felgyorsították.

S most jöjjön egy kis száraz, unalmas, de a dolgok megértéséhez nélkülözhetetlen tudomány:

Az rH-negatív és az rH-pozitív vér közti meghökkentö összeférhetetlenség is éppenséggel arra utaló jel, hogy az ember nem a természetes evolúció terméke. Bár vércsoportok az állatoknál is léteznek, és ott is néha okoznak problémákat, de messze nem annyira  összeférhetetlenek, hogy már az állatok természetes szaporodásánál is problémákat okoznának. Az emlösfajok egyedei szabadon pározhatnak anélkül, hogy az utódlás emiatt megbonyolódna. Nagyságra, szörszínezetre való tekintet nélkül. A macskák 99 százalékának például kompatibilis a vércsoportja, az az 1 százalék már problémás, de nem annyira, hogy megölné a magzatot. Kutyákban többszöri mesterséges vérátömlesztés után (nem természetes körülmény) már termelödnek problémát okozó antitestek, ha összeférhetetlen a vércsoportjuk, viszont természetes körülmények közt soha nem termelödik a kiskutyát veszélyeztetö antitest a nöstény kutya vérében.

Általában elmondható, hogy genetikailag minél jobban különböznek egy adott faj egyedei egymástól, annál nagyobbak a problémák a vércsoportok közti összeférhetetlenség miatt. Az embernél a helyzet bonyolult. Közismert, hogy az rH-negatív vérü nök terhessége veszélyeztetettnek számít abban az esetben, ha a magzat vére rh-pozitív. Az emberi vért egy speciális protein jelenléte ill. annak hiánya teszi rh-pozitívvá ill. rh-negatívvá. Ezt a proteint kimutatták a rhesus makákó majom vérében, innen kapta a nevét is, és utal a származásunkra. Ha egy rh-pozitív magzat vére netán belekerül az rH-negatív nö szervezetébe a terhesség során, azt a nö szervezete a jelenlévö majom protein miatt idegen vérként értékeli ki, és elpusztítja a saját magzatát, ha az orvosok nem avatkoznak gyorsan közbe. Ilyen jelenség természetes körülmények közt kifejlödött fajoknál aligha fordul elö, annál jobban viszont hibrid fajoknál. Közismerten felléphet például szamár és ló mesterséges közösítésekor, amiböl ugye lesz az öszvér. Mintha az embert is hibridizálták volna a nagyon távoli múltban, ennek az egyik máig fennmaradó jele a probléma az rh-negativitás körül.


Az igazság alighanem az, hogy az ember is hibrid faj, az elohimok hozták létre, többszöri, egymás utáni hibridizációval. Egymástól távolabb álló fajok esetében a hibridizáció csak lépésekben lehetséges. Az elsö hibridizáció több százezer évvel ezelött történt, amikor a majmot felegyenesítették és inteligenssé tették azáltal, hogy kombinálták a DNS-ét a sajátjukkal. Ezt a világ különbözö pontjain több más genetikai beavatkozás is követte a távoli múltban. Az utolsó nagy genetikai projektjük a Közel-Keleten volt kb. 10 000 évvel ezelött, a Biblia mint az édenkertet, vagyis mint Ádám és Éva történetét emlegeti. Ebböl lettek a fehérbörü ös-zsidó törzsek, vagyis az ún. “kiválasztott faj”. Az ezt megelözö nagy kísérletük az atlantiszi civilizáció volt, melyet kb. tízezer évvel ezelött megsemmisítettek. Ez szintén fehérbörü, fejlett civilizáció volt. A négerek valamivel közelebb állnak a majomhoz (ezt nem sértö szándékkal mondom), mivel a világ azon részén az “istenek” nem hoztak létre újabb civilizációkat a távoli múltban. A négerek közt alig találni rh-negatívakat. A legtöbb rh-negatív vérü ember (kb. 10 százalék) a fehérek közt van, belölük már hiányzik az rh-negativitást indikáló majom-protein is.

Minden egyes genetikai beavatkozása az elohimoknak lényegében újabb hibrid fajokat hozott létre a Föld különbözö részein, s ezek a hibridek egyre jobban hasonlítottak genetikailag magukra az elohimokra. A fehér emberek elödei mentek át a legtöbb hibridizáción az idök folyamán, s ezen belül azok, akiknek a családfájában elöfordul rH-negatív vércsoport. Mi hasonlítunk kinézetre is legjobban az elohimokra, lényegében már teljesen úgy nézünk ki, mint ök, föleg a kelta és skandináv népcsoportok. Az rh-negatív emberek vére hasonlít legjobban az “istenek” vérére. Állítólag a különleges látnoki (“isteni”) képességekkel rendelkezö emberek is többnyire mind rh-negatívak.

A nem túl kellemes igazság valószínüleg az, hogy az elohimok (vagy annunakik v. aldebarani ET-k v. északi ET-k v. nevezd, ahogy alkarod öket) pár százezer évvel ezelött különbözö fémek bányászásába kezdtek a Földön, s ehhez primitív humanoid “robotokra” volt szükségük. Ez a korai projekt olyan jól sikerült, annyira engedelmes volt a “majomrobot”, hogy egy további, intelligensebb változata mellett döntöttek abban a reményben, hogy ilyenekböl már harcoló hadsereget lesznek képesek létrehozni. Az ember mind a mai napig nagyon engedelmes mindenféle autoritással szemben, és nagyon brutális, harcias a vélt ellenségeivel szemben. Ez nem véletlen… hanem genetikailag programozott. Késöbb ezek az ET mester-genetikusok sokkal bonyolultabb feladatokba kezdtek. A fejlett ET fajok gyakran foglalkoznak a saját genetikájuk feljavításával. Egy még tölük is tökéletesebb fajt próbálnak létrehozni, ami egy hihetetlen bonyolult feladat. Úgy igyekeznek megtervezni egy adott élölény genetikai állományát, hogy annak egyedei olyan társadalmat alkossanak majd, mely megfelel az általuk megálmodott „paramétereknek“. Ez nem egyszerü, mivel az emberi DNS (öröklödö anyag) generációról generációról változik, rengeteg környezeti tényezö s maga az emberi tudat is befolyásolja. Olyan mint egy olvasható-felülírható DVD lemez. Ök megtervezik az elsö generáció DNS-ét, majd figyelik/befolyásolják az adott faj evolúcióját, generációról generációra, civilizációról civilizációra….

A jelenlegi emberiség tulajdonképpen egy ilyen genetikai kísérlet.

Két negatív ET faj uralja a Földet, egymással többé-kevésbé szövetségben: a reptiloidok, melyek a bolygót és a Naprendszert tekintik a magukénak, és az elohimok, melyek az emberiséget tekintik magukénak. Hasonlóan müködik ez, mint az erdö és a vadállatok esetében: a vadállatoknak fogalmuk sincs, hogy az erdész a tulajdonának tekinti az erdöt, s olyan zavartsággal és értetlenséggel tekintenek az erdöben néha felbukkanó erdészre, mint mi a reptiloidok szivar alakú v. az elohimok csészealjszerü UFO-ira…

Ez a két ET faj a fö mozgatója a földi háttérhatalomnak. David Icke szerintem kicsit túlhangsúlyozza a reptiloid szerepet, valószínüleg az uralkodói elitek közt tapasztalható “alakváltoztató jelenség” miatt, ami mögött valóban a drakók állnak, viszont a másik ET-faj, az elohimok hatása éppoly jelentös, hacsaknem jelentösebb az emberi civilizációra.

A jelenlegi emberi civilizáció már állítólag a hetedik a sorban. A hatodik az elpusztított Atlantisz volt, az azt megelözö pedig az egyiptomi piramisokat hagyta ránk, melyek közül több valójában már vagy 50 000 éves, s már az ókori egyiptomiak is úgy találtak rájuk a homokban. A még korábbi civilizációknak nem maradtak nyomai.

Még a görög filozófus Plató is megírta, hogy az atlantiszi társadalom azért lett felszámolva, mert elhatalmasodtak benne a belháborúk, s elkezdte saját magát pusztítani, amit az „Istenek“ megelégeltek, s végül ök maguk pusztították el az egészet mint életképtelennek ítélt társadalmat. Valószínüleg nem akarták kivárni, míg a defektes atlantiszi társadalom lassan felszámolja saját magát, hanem gyorsan megtették ök maguk, hogy ezután elkezdhessék az újabb kísérletet anélkül, hogy várniuk kellett volna mondjuk még 1500 évet. S attól is félhettek, hogyha idöközben tovább fejleszti ez a negatív társadalom a technológiáit, az veszélyes lehet örájuk is, hisz itt élnek tölünk nem messze, a “szomszédos” aldebarani csillagrendszerben.

A jelenlegi emberi civilizáció szintén egy katasztrófa, erre azt hiszem, nem is olyan nehéz rájönni… A végsö idöket éljük, s hacsak az elkövetkezö évtizedekben sem következik be változás az emberek tudatosságában és morális szintjében, mi is könnyen Atlantisz sorsára juthatunk. Az elkövetkezö évtizedek lesznek az utolsó esélyünk arra, hogy valamennyire megváltozzunk. 2008 óta már több kísérlet volt a háttérhatalom részéröl atomháború kirobbantására az emberiség nagy részének elpusztítására (személy szerint hatról tudok, több cikknek is ez a témája). Ez egy intö jel.. A szerencsénk az, hogy egyelöre maga a háttérhatalom se egységes abban, hogy mi is legyen velünk.

Az emberrel a legnagyobb baj az, hogy lényegében továbbra is “robot” maradt, mely engedelmeskedik mindenfajta negatív autoritásnak. Ez egy súlyos probléma, mely fajfenntartó szempontból fatális lehet. Nemrég már az emberi tudomány is bizonyította ennek a problémának a létezését. Milgram kísérletnek hívják:

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Milgram-k%C3%ADs%C3%A9rlet

„A kísérlet célja a résztvevők hatalommal szembeni engedelmességének vizsgálata volt, amikor olyasmit kérnek tőlük, ami lelkiismeretükkel ellenkezik.

 

A kísérlet elvégzése előtt Milgram megkérdezett más pszichológusokat, mit gondolnak, mi lesz a kísérlet eredménye. Egyöntetűen azt felelték, hogy szerintük csupán néhány szadista személy lesz hajlandó elmenni a legnagyobb feszültségig. Milgram első kísérletsorozatában a kísérleti személyek 65%-a volt hajlandó kiadni a legnagyobb, 450 voltos áramütést, bár sokuk meglehetősen rossz érzéssel tette ezt meg. Egyetlen résztvevő sem állt meg 300 volt alatt.”

S egy kulcsfontosságú idézet Milgram könyvéböl ( http://www.amazon.com/Obedience-Authority-Experimental-Perennial-Classics/dp/006176521X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1338638679&sr=8-1 )

„It is a mortal fault which seems to be natural in most people, and which, in the long run, leaves our species with only a mediocre chance of survival.”

 

„Ez egy végzetesnek tünö hiba, mely természetesnek tünik a legtöbb emberben (benne van a genetikájukban), s amely viszont hosszabb távon azt jelentheti, hogy az emberi fajnak csak közepes nagyságú esélye van a túlélésre.

Így van…  de a baj az, hogy ezt tudják az “istenek” is.

A Milgram kísérlet eredménye mellesleg magyarázatot ad arra, miért irtottunk ki parancsszóra a saját fajtánkból kb. 100 milliót a második világháború során, miért vették a náci haláltáborok üzemeltetöi a módszeres gyilkolást “sima munkának”, miért voltak hajlandók az amerikai pilóták probléma nélkül ledobni az atombombákat Japánra, miért lötték le “mindent túlteljesítve” a kiskatonák a vasfüggönyön a menekülteket, miért lakoltatnak ki jelen napjainkban a végrehajtók minden probléma nélkül 70-80 éves idös embereket és nagycsaládosokat, miért verték a rendörök 2006-ban a tömeget mint a szart, miért hajlandóak a médiumok munkatársai a nap 24 órájában betegesen az emberek szemébe hazudni mint intellektuális “csúcsprostituáltak”, s még folytathatnám. Autoritás hatására, negatív autoritás elött való beteges engedelmességröl van szó az összes felsorolt esetben.

Ez egy súlyos genetikai defekt, melyet csak tudatosítás után vagyunk/leszünk (ha leszünk) képesek megváltoztatni. Személy szerint nem vagyok túl optimista.  Gyerekkorom óta az emberek úgy 70-80 százalékát mindenre kapható csürhének tartottam, s ezt késöbb a Milgram kísérlet is igazolta. De legyen ez az “Istenek” problémája.

 

További ajánlott:

 

Az emberiség származása – 2. rész

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s