Látnoki képességek, halálközeli élmények, féregjáratok és a tobozmirigy – 1. rész

tobozElözmény: Jóslat Magyarország jövöjéröl 1992-böl .Az illuminátusi piramis tetején található „mindent látó szem“ valójában nem a szemgolyónkat, hanem az ún. „harmadik szemünket“, a koponyánkban található, a szemünkhöz hasonló felépítésü tobozmirigyet jelképezi. A valós látnoki képességekkel rendelkezö emberek tobozmirigye ugyanis hasonlóan müködik, mint egy miniatür féregátmenet , ergo elméletben „mindent látó“. A látnok a téridöben (múltban, jelenben és jövöben egyaránt) oda tudja „fókuszálni“ a tobozmirigyét, ahová csak akarja, mivel abban hasonló kvantumjelenségek játszódnak le , mint azokban a csillagkapukban (féregátmenetekben) , amiket az ET-k, azok UFO-i , s most már a legnagyobb titokban a földi háttérhatalom is – a szigorúan titkos „black projektek“ keretében – mélységi ürutazáshoz használ!! Ilyen valós látnoki képességekkel rendelkezö emberekböl bár nagyon kevés van, viszont léteznek. Aki nem érti, miröl beszélek, az olvassa el a „Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás“ és  „Az Univerzum titkai a Kabbalában, idöjóslatok a Biblában“ címü írásokat, mielött ebbe belekezd (különben félö, hogy elmeháborodottnak fog tartani).

Ez egyáltalán nem sci-fi.

Az amerikai hadsereg és CIA látnoki képességekkel („remote viewing“) foglalkozó közös projektjének kódneve a hetvenes évek elejétöl egészen 1995-ig „Project Stargate“, „Csillagkapu projekt“ volt – ami nem volt véletlen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project

A wikipédia szerint a projekt több mint húsz évig létezett, sikertelen volt, majd 1995-ben megszünt. Valójában egyik állítás sem igaz. A CIA mind a mai napig alkalmaz professzionális látnokokat (ún. „psychic“-eket), meglehetösen nagy efektivitással.

A legnagyobb értékük viszont az ilyen speciális képességgel bíró embereknek a háttérhatalmi „fekete projektek“-ben van: tobozmirigyük elektromágneses müködése ugyanis letapogatható, „felerösíthetö“, s végsöképpen mélységi ürutazásra használható féregátmenet (csillagkapu) nyitására is alkalmazható! A valóság ezen esetben jóval túlmutat a legvadabb sci-fi filmeken is. Aki már utánakeresett korábban a Montauk projektröl szóló információknak, az érti, miröl beszélek.

Létezik ugyanis egy „valami“, egyesek hiper-térnek, mások asztrális dimenzióknak nevezik, aminek létezése messze túlmutat azon a háromdimenziós téren és lineáris idön, amit az ember mint „realitást“ érzékel.

Ez az a „valami“, amit a látnoki képességekkel bíró emberek tobozmirigye, mint egyfajta „rádióantenna“, is fogni tud. S ez az a „valami“, amibe az ember tudata halálközeli élmények lejátszódásakor is bekerül. A két jelenség egy és ugyanaz. Mint tudjuk, a távozó elött is lejátszódhat tértöl és idötöl függetlenül bármi, többnyire a saját élete, valamint a látnok („remote viewer“) is rá tud hangolódni a tér és idö (múlt és jövö egyaránt) bármely pontjára. Elméletileg bárhol a Földön (vagy az univerzumban), annak „múltjában“ és „jövöjében“ egyaránt.

A két jelenség lényegét a jelenlegi orvostudomány még nem érti. De azért már kezdenek sejteni ezt-azt. Mint ahogy ez a halálközeli élményekkel foglalkozó weboldal is írja:

http://www.near-death.com/experiences/experts06.html

“His latest work, Where God Lives, by Melvin Morse with Paul Perry, builds on the author’s previous research into NDEs to reveal a startling truth: that all of us have the biological potential to interact with the universe not just when we are dying, but at any time during our lives – by learning to stimulate an under-utilized area of the brain the authors call “the God Spot…. “

 

“Dr. Mervin Morse, a washingtoni egyetem professzorának és Paul Perry-nek „Ahol az Isten él“ c. könyve rámutat egy elképesztö igazságra: mindnyájunknak megvan az a biológiai adottsága, hogy nemcsak haldokláskor, hanem bármikor még életünk során „interaktív kapcsolatba kerüljünk az univerzummal“ („Istennel“) – amennyiben rájövünk, hogyan lehet stimulálni az agyunknak egy bizonyos – ma még kihasználatlan – „isteni pontját“.

Az orvosok már felfigyeltek arra is, hogy:

http://www.near-death.com/evidence.html#a46

„Some of the most credible remote reviewers, such as Joseph McMoneagle, received their remote viewing powers from a near-death experience“

 

„Néhányan a leghíresebb látnokok közül, mint például Joseph McMoneagle ezen képességeiket azután szerezték, hogy halál közeli élményeken estek át.“

Mind a haldokló mind a látnok (remote viewer) ugyanis valóban „Istennel kommunikál“. Elöbbi ráadásul visszatéröben van ahhoz.

Az emberi tudat mint elektromágnesesség („fény“) nyilvánul meg a háromdimenziós világban. Mint „tudattal rendelkezö elektromágnesesség“. Azoknak az UFO-knak az esetében is, melyek mint „egyszerü fénygolyók“ jelennek meg az égbolton, sokszor nem sima technikai fényröl van szó, hanem úgyszintén „tudattal rendelkezö elektromágnesességröl“, „fénylényekröl“. A tölünk jóval fejlettebb ET fajok ugyanis képesek teljesen dematerializálódni, és úgyszintén mint „tudattal rendelkezö elektromágnesesség“ megjelenni a 3D világban.

A tudat nem szünik meg a halál után sem. Aki nem hiszi, tegye fel magának a félig-meddig vicces kérdést: hogyan múlhat el a tudat a halál után, amikor egy de-facto (lineáris) idö nélküli dimenzióba kerül át? Elmúlni csak idöben lehet…

Épp ezért találta mondani (ill. elszólni magát) egyszer Albert Einstein is egy barátja temetésén:

http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html

“Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion”

 

 “Az hogy ö (a barátja) elöttem távozott el ebböl a fura világból, nem jelent semmit. Az olyan emberek mint mi, kik hisznek a (kvantum) fizikában, már tudják, hogy a különbség múlt, jelen és jövö közt nem más, mint magát makacsul tartó illúzió.”

Az illuminátusi elit már régóta tud ezekröl a dolgokról, csak hallgat felölük. Nem más mint HATALMI MEGFONTOLÁSBÓL. Ha ugyanis az emberek ezeknek az információknak a birtokába jutnak, és hihetönek is találják azokat, már nem fognak annyira félni a haláltól, ami miatt viszont kevésbé lesznek megfélemlíthetöek, irányíthatóak. Csak a haldoklás (az átmenet) borzalmas, maga a halál már nem az.

S most térjünk rá az „antennára“, a tobozmirigyre, melynek már az ókori civilizációkban is nagy jelentöséget tulajdonítottak. Annak ellenére sejtették, hogy fontos szerepe lehet, hogy már az ókori ember tobozmirigye is olyannyira vissza volt fejlödve, hogy nem volt alkalmas semmilyen látnoki képességre.

http://www.alvasportal.hu/index.jsp?target=harmadikszem

“A homlok közepén kifejlõdõ harmadik szem a mitológiában és jónéhány kultúrában gyakran visszaköszönõ téma A hinduizmusban a harmadik szem motívuma megszokottnak számít, leggyakrabban egy a szemük fölé tett pötty alakjában hordják magukon az emberek, és Pottu-nak nevezik. Elõfordulnak más elnevezések is, például Bindi, Tilakam vagy Tika. Ez a jelkép mára annyira elterjedt lett, hogy sokan divatból hordják. Kevésbé ismert azonban az, hogy ez a jógával és meditációval kialakuló harmadik szemet jelképezi”

A hinduk mindig is tudták, hogy a tobozmirigynek köze van az intuícióhoz. A látnoki képességek „alapfokozata“ ugyanis nem más mint az intuíció. Az intuíció és a tökéletes látnoki képességek közt persze található egy átmeneti skála is. Akit bövebben érdekel a téma, annak ajánlom figyelmébe ezt: http://rvhungary.blogspot.com/search/label/pszi-k%C3%A9pess%C3%A9g

A tökéletes látnoki képességgel megáldott ember ezen tulajdonsága többnyire a DNS-be van belekódoolva. Akinél ez a kód hiányzik (az emberek 99,999 százalékánál), annak az agya SOHA nem tud olyan állapotba kerülni, hogy teljesen tisztán „fogni tudja“ az „isteni dimenziót“. Kivéve esetleg azután, ha halál közeli élményeken esik át. Kitartó meditáció alkalmazásával az ember legfeljebb az intuíció magasabb szintjére képes eljutni.

S hogy mi különbözteti meg a látnok („remote viewer“) tobozmirigyét a többi emberétöl? A látnok agya képes arra, hogy tökéletes elektromágneses „pajzsot“ vonjon a nagyjából borsónagyságú tobozmirigy köré úgy, hogy az teljesen elizolálódjon a környezö háromdimenziós tér „referenciális elektromágnesességétöl“. Ennyi. Mihelyt ez megtörténik, a tobozmirigy belsejében – valahol a folyadékban – máris kialakul a hipertér, az „isteni dimenzió“, amit aztán a látnok agya „látni képes“.

Ugyanarról a fizikai jelenségröl van szó , amit késöbb a „Philadelphia experiment“ során a tudósok egy hajó teleportálásánál is „életre hívtak“, persze nagyságrendekkel felerösítettebb formában, és amire eredetileg – teljesen véletlenül – hajógyári munkások figyeltek fel még a második világháború elején valahol az USA-ban akkor (lásd: „Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás“ c. írást) , amikor hatalmas hajótesteket próbáltak összehegeszteni gigantikus elektromos töltés alkalmazásával, aminek hatására viszont a hajótest közelében található kisebb alkatrészek is néha nyomtalanul eltüntek. A gigantikus elektromos töltés ugyanis néha tökéletesen elizolálta az alkatrészeket a környezö háromdimenziós tér „referenciális elektromágnesességétöl“, minek hatására azok körül hipertér alakult ki, és emiatt valahova véletlenszerüen teleportálódtak. A látnok tobozmirigyében létrejövö hipertér (féregjárat) természetresen túlzottan miniatür ahhoz, hogy bármit is „felszippantson“, viszont ahhoz épp elegendö, hogy a látnok agya érzékelni tudja a miniatür féregjárat másik végén létrejövö „téridöt“ (múltat, jelent és jövöt egyaránt). Ez a látnoki képességek titka.

Egyébként a látható fény, ami a szemünkbe bekerül, is a tobozmirigy folyadékjába van továbbítva mint elektromágneses inger, és eléggé hasonló úton-módon kerül be az agyunkba a tobozmirigyen keresztül mint látott információ.

Általánosságban mondva tehát: mihelyt a háromdimenziós téridö egy „kockája“ tökéletesen el van izolálva a környezö tér „referenciális elektromágnesességétöl“ (ez csak EM pajzzsal lehetséges, ami nem engedi át a környezö EM energiákat), a „kocka belsejében“ létrejön a hipertér (féregátmenet). A téridö, amiben élünk, „összetartó ragasztója“ ugyanis nem más mint az elektromágnesesség. Ne kérdezd, hogy miért.

Pár nap múlva folytatás következik.

További információkért addig is ajánlanám ezt az angol nyelvü blogot:

http://psychedelicadventure.blogspot.com/2009/06/pineal-gland-stargate-time-travel.html

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s