Ami még 2029-ig hátra van belöle

Még több információ a végidei próféciák megvalósulása felöl. Ajánlatos elolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást, mielött valaki ebbe belekezd. Vajon hihetnek-e a jelenlegi babiloni egyházak papjai Istenben? Tisztában lehetnek-e azzal, ami vár rájuk, hacsak nem térnek jó útra, s nem hagyják végre abba az államrendszer kiszolgálását, vagy attól is rosszabb: háttérböl való futtatását a szabadkömüves hálózatokon keresztül?

Jelenések 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba

egyhazak

(részletesebb információkért lásd Az elpogányosított kereszténység, melytöl még az iszlám is istenibb c. írást)

Jelenések

17:9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

17:18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

Róma, a hét domb városa, mely a Máltai Lovagrenden és a többi szabadkömüves titkos társasági hálózaton keresztül a világot irányítja, a többi babiloni egyházat is beleértve, lásd az “…ama nagy város, melynek királysága van a földnek a királyain” c. írást.

Egy szervezett katyvasz, mely a világ szervezett bünözését is irányítja, s egyháznak (!) meri nevezni magát.

Mindenkinek megfizet az Úr, senkinek se marad adósa!

Alois Irlmaier prófécia: “A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier Hénoch próféciái:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams. But also the reformed version of Christianity will become just as infinitely small, as does Catholicism.

“Rengeteg katolikus pap, püspök és bíboros meg lesz ölve, vérük patakokban fog folyni. A református egyházak éppúgy tönkre lesznek téve, fel lesznek számolva mint a katolikus.”

Jelenések könyve: 17:16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

17:17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek …

Parázna, asszony == Róma, a katolikus és a többi babiloni egyház.

Nélkülük, a szado-pszicho egyházak aktív titkos társasági közremüködése nélkül ez a förtelem és gyalázat, amiben a világ már most is leledzik, nem jöhetett volna létre! Nem lesz kegyelem, egy pap felett se! Ezt üzeni az Úr!

A papok lemészárlása a fenevad rendszerében fog megtörténni, 3.5 évvel a vég elött, amiután színre lép a hamis próféta. Billy Meiernek szándékosan csak egy dátumot adtak meg az “angyalok”: 2029 tavasza, amikor az egésznek vége lesz. Feltételezhetö tehát, hogy a hamis próféta valamikor 2025-ben fog megjelenni. A Meier próféciák közül sok már idáig is beteljesült, így semmi ok kételkedni abban, hogy a többi is be fog teljesülni, s hogy az egésznek 2029-ben lesz vége. Teljesen összhangban vannak az ószövetségi és újszövetségi végidei próféciákkal is, azoknak részletes, konkretizált változatai.

Az utolsó 3.5 év nem lesz békés. A Meier próféciákban is meg van jegyezve:

That will be the beginning of the worst catastrophe that will ever have befallen the human beings and the Earth

“A katolikus egyház összeomlasztása utáni idöszak lesz az emberiséget addig ért legborzalmasabb katasztrófáknak kezdete.”

Az ezen idöszak vége felé fellépö “pusztító utálatosság” (Máté 24:15) a kipusztulás szélére sodorja majd az emberi civilizációt, ami isteni beavatkozást tesz majd szükségessé – Jézus második eljövetelét. Hatalmas hullámok fognak majd összecsapni a fejünk felett!

like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary

“Az Európa ellen meginduló orosz hadsereg elsö célpontja Magyarország lesz, mint a szalmaszálak fognak hullani az égböl a rakéták stb. stb.”

Jahve, a realitás nagy manipulátora megfizet sárkányországnak is, semmi se fog véletlenül történni! Megfizet azoknak, akik koncentrációs táborokat építenek, vagy akik a szentek életére törnek! (Jelenések 13:7,13:15 )

Jelenések 13:15 És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Csupán az elmúlt pár napban is egy újabb Meier prófécia jövöbeni bekövetkeztének jelei mutatkoztak:

The USA will set out against the Eastern countries ahead of all other financial states and simultaneously she will have to defend herself against the Eastern intruders.

“Az USA elsöként indul el a keleti országok ellen, de ezzel egyidejüleg meg is kell majd védenie magát a keleti betolakodókkal szemben.”

2020.10.8.

Kínai csapatok Kanadában, Alaszkába telepített F-22-es és F-35-ös vadászbombázók

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/arm-yourselves-and-prepare-

A 2021. májusi skóciai parlamenti választások után megindulhat Nagy-Britannia széthullása. Az USA-t polgárháború és széthullás fenyegeti. Mind-mind prognosztizálva van a Meier próféciákban.

A fenevad rendszerének újfajta pénzügyi rendszere lesz. Mivel kvantumszámítógépek fogják futtatni, így “kvantum pénzügyi rendszernek” is nevezik. Természetesen lesznek elönyei is, amivel rá fogják kapatni az embereket a használatára. Fejlesztése még kezdeti stádiumban van, becslések szerint 4-5 év múlva lesz bevezetve (megin´ az az átkozott 2025-ös év…). Aki többet szeretne tudni a felépítéséröl, annak ajánlanám ezt:

https://projectcamelotportal.com/2020/09/08/white-house-presentation-

1. A fö elönye az lesz, hogy minden pénzügyi átutalás “azonnali” lesz, még a nemzetköziek is, nem fog tartani 2-3 napig, míg az összeg megjelenik a fogadó fél számláján, hanem az elküldés után pár másodperccel ott lesz.

2. Digitális és globális lesz, a készpénz világszerte meg lesz szüntetve.

Matolcsy: Fel kell készülnünk a pénz forradalmára

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200504-matolcsy-fel-kell-keszulnunk-a-penz-forradalmara

Matolcsy György azt prognosztizálja, hogy a négy nagy régió – Amerika, Európa, Ázsia és India – saját digitális világpénzeket hoz létre. Az olajdollár helyére több, párhuzamos világpénz lép

Olyan teveik vannak, hogy a rendszerellenes embereket és a valódi istenhívöket egyszerüen kizárják ebböl a rendszerböl, csak az tud majd adni és venni, akit hünek találnak az NWO rendszeréhez. A kommunizmus korai szakaszaiban már volt hasonló …

Jelenések 13:17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

3. Akárcsak a Bitcoin és a többi kriptovaluta, ez is (virtuális) érme alapú lesz, minden érmét GPS fog követni, tehát érme átutalásokat nem lehet anélkül véghezvinni, hogy az átutaló eszköz (pl.okostelefon) GPS koordinátáit ne jegyezné meg a rendszer.

George Orwell 1984 c. regénye jut erröl eszembe …

4. Minden tranzakciót mesterséges inteligencia fog ellenörizni és jóváhagyni. Nem tudni, hogy utóbbinak kik a fejlesztöi, minden jel a “fekete projektek” felé mutat. A kvantumszámítógépes technológiákat szintén a “fekete projektek” szivárogtatták be a karanténon belülre, vagyis ide a Földre,  ezek is a “sátán angyalaitól” származnak.

Hát gyermekeim, ez a helyzet. Készüljetek rá testben és lélekben. Habár az NWO elsö 3.5 éve békés, “mézesmadzag alapú” lesz, csak a második 3.5 évben fogja kimutatni a foga fehérjét:

Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

“egy hét == 7 év” “a hét fele == 3.5 év”

A harmadik zsidó templom Jeruzsálemben sincs egyenlöre felépítve (ami a 7 éves idöszak kezdetét jelzi) Ha 2029-böl levonunk 7 évet, 2022-t kapunk… valami valószínüleg ekkor is fog történni, valószínüleg a világpolitikai egyensúly át fog billenni a “kelet” (kínaiak, oroszok) felé, az USA-t pedig addig polgárháborúban fogják szétbomlasztani.

Én is kíváncsian és aggódva figyelem.

———————
nem_programozhato, október 10, 2020

Ad “sárkányország”

Az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

https://elkepzelteletek.hu/szent-istvan-pecsetjenek-rejtett-kodjai/

István egy olyan építészeti folyamatot indított el, amit leszármazottai is folytattak, és amiben nyolcszögletű templomtornyok, nyolcszögletű szentélyek hirdették a Mária-kultuszt, az Anyaistennő minőségét, lelkületünknek a Nőhöz, az Anyához való kapcsolatát. Egy olyan társadalmi berendezkedést, ami hasonlóan a méhek életviteléhez, az anyakirálynőért él, és ha kell, érte hal meg. Ezeknek a méheknek a sokasága védi a nőben fogant szerelem-vallást, ezek a méhek pedig nem mások, mint a méhek garja, a mah gar, vagyis magyar nép. Nem Szent István óta, hanem már jóval előbb, Atilla is ezt az Utat járta. Nem véletlen, hogy idegen nyelven országunk Hungary – a hunok garjának jogutódja.

http://www.szellemvilag.hu/sze…gok-4-resz
A hun időkben a méhek szervezeti felépítésének jelképes tisztelete gyanánt, a nő tisztelete gyanánt, Istenanyánk iránt érzett hódolatuk kifejezéseként, Mária Magdala méhének gyümölcse megőrzése gyanánt felveszik a méhek sokasága, a méhek garja, a méh gar, a mahgar, a magyar nevet.

———————
Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A helyzet az, hogy még Szent István sem volt egyáltalán szent… Gizella is csak egy okkultista boszorkány volt. István még a hivatalos aláírásába is belecsempészte az Ister (Istár) nevet, lévén ugyanannak az anyaistennönek v. kígyóistennönek v. “hibrid istennönek” szolgált mint a katolikus egyház vagy már a hunok is.

Ajánlanám a Minden út a szajhához vezet c. írást…

ISTER
ister
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/I._István_magyar_király

Augusztus 20-án az államalapítás mellett Magyarország “fövédöszentjét”, a Nagyboldogasszonyt (nagy babiloni szajhát) is ünneplitek, és egyben megcsúfoljátok Jézus egyszerü földi anyját Mariamot (“Máriát”)

Az angol templomos-szabadkömüvesek még a húsvétot is “easter”-nek “íszternek”(istárnak) nevezték el, hogy angol nyelvterületen minden évben megcsúfolható, blaszfémizálható legyen Jézus keresztrefeszítése…

Úgyhogy nem vagytok egyedül…

Minden út a “szajhához” vezet.

De már nem olyan soká …

Térjetek meg, még mindig nem késö.

———————
Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Ez a fenevad pénzügyi rendszerét elökészítö “Matolcsy elvtárs” is érdekes figura. Mit nem olvasni róla a wikipédiában smilies/cheesy.gif

https://hu.wikipedia.org/wiki/Matolcsy_György_(közgazdász)
2018-ban az keltett feltűnést vele kapcsolatban, hogy az MNB épületeinek közeléből eltűntek a 8-as és a 13-as számok, amit kritikusai Matolcsy számmisztikai vonzalmával és ezen számoktól való rettegésével magyarázták, miután sokáig hiányoztak az ilyen sorszámú parkolóhelyek az MNB épülete mellől,

(sátánista 13-as és a fenevad rendszerét szimbolizáló 8-as)

———————

Írta: egy vendég, október 10, 2020

Akkor ezen logika szerint Matolcsy a “jó” oldalon áll?
———————
Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

A wikipédia szószerinti logikája szerint úgy tünhet, valójában nem. A legmagasabb pozíciókba csak a legrosszabbak kerülhetnek a sátán és a szajha rendszerében!
———————
egy vendég, október 10, 2020

Nekem olyan kérdésem van, hogy van olyan ország, amely háttérhatalom mentes? Kína például?
———————
Írta: nem_programozhato, október 10, 2020

Nincs. Kína is része a világrendszernek, “titokzatos babilonnak”

Jelenések 17:2
Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.

———————
Írta: nem_programozhato, október 11, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

“The deplorable dealings of the European Union will finally be the decisive reason that the warring powers from the east will invade Europe and destroy everything and subjugate everyone”

“Az EU megvetendö tárgyalási politikája lesz a fö oka annak, hogy a háborús hatalmak keletröl megszállják Európát és mindent tönkretesznek, mindenkit leigáznak.”

Ez már a végsö 3.5 éves periódusban fog bekövetkezni, amikor az USA mint nagyhatalom már nem fog létezni, a keleti hatalmak pedig vérszemet kapnak és megindulnak az egész világ ellen.

Közvetlen az orosz megszállás elött polgárháborús állapotok lesznek Németországban, Franciaországban és Svédországban és több más EU országban, illetve Angliában és Walesben is, ami szintúgy bátorítólag fog hatni az oroszokra. Franciaország fegyveres konfliktusba keveredik Spanyolországgal, Wales pedig Angliával, még az orosz megszállás elött.

Az USA két szörnyü polgárháborún esik át, majd 5 területi egységre esik szét, és anarchiába süllyed.

Az oroszok nyáron fogják megtámadni Európát.

Az elsö célpont Magyarország lesz, majd Auszria és Olaszország. Egy másik hadoszlop Németország és Franciaország irányába fog vonulni.

Az orosz agresszió központjává a megszállott Franciaország fog válni, ahol bizonyos kollaboráns elemensek az oroszok oldalára állnak, a francia hadsereg nukleáris arzenálja is orosz kézre kerül, s a francia hadsereget arra kényszerítik, hogy az ö oldalukra álljon, ezután közösen megindulnak dél (Spanyolország) és észak (Svédország és Norvégia) felé is.

Dél-keleti irányban az oroszok megszállják a Balkánt, illetve megtámadják Törökországot és Iránt is. A távol-keleten megtámadják Alaszkát és Kanadát, ami hatalmas nukleáris, vegyi és biológiai konfliktusba torkoll az amerikai földrészen. Az egykori USA nagyvárosai elpusztulnak.

Kína megtámadja Indiát, Pakisztánt illetve az amerikai földrészt.

Mindezen szörnyüség az utolsó 3.5 évben fog bekövetkezni s mint “pusztító utálatosság” van emlegetve a bibliai végidei próféciákban.

———————

nem_programozhato, december 08, 2020

Billy Meier könyv, 322. oldal

Jelenések 6:4
És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Máté 24
21
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

 

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s