Még több részlet a jövőt illetően – a Werdenberg prófécia 1994-ből (2. rész)

Az 1994-ben nyilvánosságra hozott Werdenberg prófécia jó része már idáig bejött. Ennek elemzése plussz információk a világ és a lelkek (emberek) további sorsáról a Harmadik világháború után.

Werdenberg: “a Harmadik világháború előtti időszakban Oroszországot autoritárius rezsim fogja irányitani, mely a Nyugatot békés céljairól fogja biztositani. Sok nyugat-európai ezt el is fogja hinni, el lesz tőle vakitva”
“Oroszország politikailag stabil, materialista és istentelen marad (a kommunizmus után is)”

Hajszál pontosan bejött!

“Közvetlen a Harmadik világháború előtt katonai vezetők kezében lesz Oroszországban a tényleges hatalom “

(érdekes lesz figyelni)

Werdenberg: “A nyolcvanas-kilencvenes évek német gazdasági csodája nem fog ismétlődni. A lakosság életszinvonalának csökkenése, hatalmas adóztatás és gyenge gazdaság fogja jellemezni Németországot az újraegyesités után”

Bejött!

Werdenberg: “Kina lesz az egyedüli gazdasági nagyhatalom. Tartós gazdasági növekedés fogja jellemezni. Az okos vezetés ügyesen fogja kihasználni a több mint egymilliárd lakos potenciálját, olcsó munkaerejét”

Bejött! Manapság már “mindent” Kinában gyártanak.

Werdenberg: “Közvetlenül a harmadik világháború előtt New Yorkot egy atomtöltet fogja a levegőbe repiteni”

Na ezt éredekes lesz figyelni. Már idáig is több, de szerencsére sikertelen nukleáris hamis zászlós merényletkisérlet volt az USA keleti partvidéke ellen, hogy a cionista-sátánista háttérhatalom igy tegye tönkre az USA-t mint nagyhatalmat. A lakosság erről nem tud semmit, mert a fősodor médiumok elhallgatták.

Werdenberg: ”Röviddel a Harmadik világháború előtt égi jel is lesz. Tiz percre teljesen el fog sötétedni minden, majd hirtelen tüzes kőzápor fog hullani Ausztriában az épületekre mint egyfajta ragyogó tűz esője. A nap már nem fog azon a napon teljes fénnyel világitani”

Érdekes, hogy a garabandali jelenés is valamilyen égi figyelmeztetésekről beszél, de a résztleteit nem ismerem.

Werdenberg: “a háború előtti időszakban a Nyugatot az erkölcstelenség, az emberek közti felebaráti szeretet teljes hiánya, illetve az oroszok elleni harc elutasitása fogja jellemezni”

Pontosan bejött!

Werdenberg: “a háború előtt Európát bolsevik-kommunista (liberális) erők fogják irányitani “

Bejött! Sajnos épp ezen erőknek a felszámolásáról szólnak igazából a jelenlegi történések, mint ahogy Cion bölcseinek jegyzőkönyveiben is szerepel:
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r13
Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. … Mint minden megtévesztő gondolat, a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál,

S mivel a dolog nem fog menni szép szerével, ez az iszonyatosan sötét cionista-kabbalista-sátánista hatalom, mely a 20. században se habozott a világháborúk “eszközéhez” nyúlni a világ átalakitása céljából, eszement tébolyában most se fog habozni egy percig se, hogy megadja az engedélyt az oroszoknak , hogy támadják meg, s igázzák le nevében az egész liberális nyugati világot, s ez fogja okozni nemcsak az ő vesztüket, de a jelenlegi emberi civilizációét is.

Efele tartunk … A bibliai végidei próféciákban illetve az Énok könyvében emlegetett “nagy nyomorúságok” időszaka fele, melyben akik nem lesznek tudatában az ilyen információknak, kétségbeesetten, teljesen istentelenül, túlélő állat módjára fognak viselkedni, s csak a bölcsek, tanultak lesznek tudatában annak, hogy a legnagyobb sötétség épp hajnal előtt van, hogy amikor a helyzet az elviselhetetlenségig fajul majd, akkor fog eljőni a látványos fordulat egy békés világ, az 1000 éves krisztusi királyság felé.

Egy olyan jelentőségű időszak előtt állunk, melyre már évezredek óta figyelmeztetnek minket a végidei próféciák, és sajnos úgy tűnik, az események folyását már nem lehet megállitani, a lavina már megindult, bár még nem duzzadt mindent elsöprő, óriási zuhataggá.

Igazából a karmikus törvények kijátszódásáról, iszonyatos mennyiségű, évszázadok óta halmozódó rossz karma visszaütéséről van szó az emberiségre. Azon kevesek, akik tudják, igazából hogyan “működik a realitás”, azok tisztában vanna vele. Pedig csak ezt az egyetlen, szinten minden világvallásban jelenlevő parancsolatot kellett volna betartani, hogy ez elkerülhető lett volna:

Lukács 6:31 Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.

Semmi többet! Mert mihelyt ezt megsérted, máris termelődik tovább a rossz karmád…

Az elmúlt évtized például olyan – már-már groteszkül – gonosz volt, hogy el se hinném, hogyha nem látnám, nem tapasztalnám, hogy ilyen egyáltalán létezhet. Ennek pedig karmikus következményei lesznek.

A jézusi királyságban a technikai fejlődés “visszafele lesz” – szerencsére! A hadászatban egész biztosan nem lesz megengedve. Személy szerint azt se bánnám, ha visszajönne egy a 18. századihoz hasonló világ, mindenfajta elektronizáció és csipek, számitógépek nélkül, amelyben viszont senki se éhezik, mindenkinek van fedél a feje felett, ki vannak elégitve az alapvető szükségletei, és senki se fölözi le aránytalanul mások munkájának a gyümölcsét. Valami ilyesmi fog jönni azok számára, akik túlélnek és nem fognak tartozni a választottak közé. Erre utal az Irlmaier és Werdenberg prófécia is.

Három fajta lélek fog létezni a Harmadik világháború időszakában:

1. A választottak, akik Krisztus eljövetele után azonnal fel lesznek emelve az ET-k szintjére és  világába, mint ahogy nagyon rég Énok és néhány próféta is fel lett. Egy tőlünk több tizezer évvel fejlettebb civilizáció világába, mely már rájött a halhatatlanság titkaira is. A legtöbb választott ki lesz mentve, nem kell végigélnie majd a Harmadik világháború legutolsó szakaszát ill. az isteni csapásokat annak végefelé. Viszont nem a kezdeti szakaszait, a “nagy megpróbáltatások idejét”, azt a bizonyos 3.5 évet. Mindnyájan meg leszünk próbáltatva, alaposan próbára lesz téve a hitünk! Ne próbálj meg bármiáron, vérengző állat módjára túlélni. Ha elpusztulsz vagy megölnek, de a lelked jól lesz megitélve, újból létre leszel majd hozva. Ha még választott is leszel, már most mindjárt, Krisztus eljövetele után újból élni fogsz, máskülönben 1000 év múlva. Akkor szintúgy fel leszel emelve az ET-k világába, és az “Új Jeruzsálemben” fogsz élni (még erre visszatérek)

Csak annyit kértek tőlünk mindigis, hogy tartsuk be a tizparancsolatot. Csak ez kell ahhoz, hogy a lelkek jól itéltessenek meg, újra létre legyenek hozva testben, s fel legyenek emelve az ET-k civilizációjának világába. Csak ez, semmi más! Az emberek nagy többsége mégse volt képes rá.

2. A többi túlélők. Ők a Harmadik világháború után folytatni fogják a hétköznapi életüket itt a földi világban, itt lent a “disznóólban”, bár igaz, ezekután jóllakatott disznóólban, ahol kellemes lesz az élet és el lesz nyomva a gonoszság és igazságtalanság. Na de hadd ne vétkezzek tovább 🙂 Komolyabban: semmiképpen se keseredj el, ha nem kerülsz a választottak közé. Csak extrémül kevesek fognak: 144 000 férfi, kik a Jézus papjai is lesznek. A jézusi királyság idején meghaltak lelke is meg lesz itélve, s mostantól ezer 1000 év múlva közülük is újból létre lesznek hozva a jól megitéltek, s fel lesznek emelve az ET-k világába az “Új Jeruzsálemben”. Tartsátok be továbbra is a tizparancsolatot, a jézusi királyságban ez amúgyis könnyebb lesz, mivel megszünik majd az állandó sátánista megkisértés az élet hétköznapjaiban. A mostani években élők pedig remélem, hogy a 3.5 éves időszakban nem fogjátok majd felvenni a fenevad pecsétjét.

3. A halottak. Sajnos belőlük lesz a legtöbb a Harmadik világháborúban. A jól megitélt lelkek 1000 év múlva közülük is újra létre lesznek hozva, s fel lesznek emelve az ET-k világába az “Új Jeruzsálemben”. A rosszul megitélt lelkek testet öltése viszont meg lesz akadályozva, s az asztrális világban ártva lesz nekik! Azoknak is, akik most felveszik a fenevad pecsétjét!

Egy különálló, negyedik kis alcsoport lesznek még a sátánnak szolgáló, túlélő hatalmasok, akik amiért a totális pusztulás szélére sodorták az eszement fegyverkezésükkel a világot, ki lesznek irtva. Ez lesz az itéletük. Lásd Énok könyvét.

Mi lesz az “Új Jeruzsálem”, melyben a jól megitéltek fel lesznek emelve az ET-k világába?

Egy hatalmas űrobjektum, mely le lesz ide hozva a Földre a mai Közel-Kelet területére. A következő “sztori” sajnos el lett titkolva a nyilvánosság elől, s extrémül kevesek tudnak csak róla.

Amikor a huszadik század vége felé fel lettek bocsátva föld körüli pályára a nagy űrteleszkópok, a tudósok megfigyelték, hogy az Orion csillagkép felöl iszonyatos sebességgel tart a naprendszer irányába egy ismeretlen, nagy “űrobjektum”, mely – legnagyobb meglepetésükre – amennyiben tartani fogja a sebességét, kiszámolták, hogy kb. 1000 év múlva fogja elérni a a Naprendszert. Sokan úgy gondolják ( én is ), hogy nagy valószinűséggel ez lesz az a bizonyos “Új Jeruzsálem”, melyről a Jelenések könyvében a következő található:

Jel 21:2 És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, ….
16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.

Ez, mint ahogy a wikipédiában is szerepel, 2225 kilométernek felel meg, egy ekkora méretű kockának:

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Jerusalem#Interpretation_2
New Jerusalem of Revelation 21 is 2225 km in length, width, and height

Ilyen hatalmas méretű objektumokat, mint ahogy kisbolygókat vagy holdakat is, nem lehet csillagkapukon keresztül átküldeni az univerzum egyik részéről a másikba, mert túl nagyok hozzá, hanem csak “klasszikus módon” lehet őket pályára állitani. Nagyon régen a Hold is hasonló módon lett “ideküldve”.

Talány, hogy egy ekkora méretű objektum nem destabilizálná-e magának a Földnek is a keringési pályáját, viszont több helyen a Bibliában “új föld és új ég” van emlegetve, úgyhogy valószinűleg magával a bolygóval is csinálni fognak valamit.

Jel 21:23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
21:24 És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
21:25 És annak kapui be nem záratnak nappal ( éjszaka ugyanis ott nem lesz);
21: 27 És nem megy abba be semmi tisztátalan ….
22 :5 És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.

Az akkori népek és nemzetek természetesen továbbra is létezni fognak és szaporodni, de ebbe a mennyből alászállt, önmagát megvilágitó űrobjektumba, bár annak fényében fognak élni, nem tehetik majd be a lábukat. Abban csak a jól megitéltek élhetnek majd mindörökké.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s