Megkezdödött a katolikus egyház szétbomlasztása

Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.

“Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka”

(Billy Meier Hénok próféciái)

———————————————

Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak és az “Isten” egy kozmikus humanoid c. írásokat.

———————————————-

Az elmúlt hetekben mindennél erösebb támadások érték a világsajtóban a katolikus egyházat, ami egyáltalán nem volt véletlen, hanem az illuminátus sötét hatalom azon stratégiáját tükrözi, mely szerint az egyházakkal a közvetlen az Antikrisztus megjelenése elötti idöszakig “kesztyüs kézzel” kell bánni, mert a nyílt felbomlasztásuk a “szakadás” (a hittöl való elszakadás) tömeges bekövetkeztéig nem lehetséges.

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r19

Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?

… Abban a közbeeső időben azonban, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő

1 Timoteus 4:1

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

II. Thessalonika levél:2:3

Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

(vagyis az Antikrisztus)

Nos… a hitszakadás már bekövetkezett, úgyhogy a kesztyü is rövidesen lekerül …

Pedofilbotrány: Felszólították Ferenc pápát, hogy mondjon le

Háromszáz katolikus pap követett el szexuális zaklatásokat Pennsylvániában

Hét évtized szexuális visszaéléseit és a legsötétebb ragadozókat mutatja be a pennsylvaniai ügyészség katolikus egyházról készült jelentése

Ferenc pápa szóra sem méltatja az ellene felhozott vádakat

Papok által molesztált fiatalokkal találkozik a pápa a katolikus családok világtalálkozója elott

S mindez még csak a kezdet…

Ez a folyamat várhatóan a katolikus egyház szétbomlását fogja eredményezni, és egyelöre semmi jele annak, hogy nem Ferenc pápa az a bizonyos – a Szent Malakiás próféciában emlegetett – “Péter a római”, vagyis Petrus Romanus, a 112.-ik pápa, az utolsó pápa!

Szent Malakiás prófécia

https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége”

Jelenések könyve 17

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

(vagyis Róma, a hét domb városa)

16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.

(vagyis a 2000 éves római hatalom, amit jelen korban a katolikus egyház testesít meg, tönkre lesz téve)

17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.

(bár az egyház elpusztítását a “fenevad”,  a sátáni sötét hatalom fogja elvégezni, mindez viszont isteni akaratot tükröz)

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

(Róma)

Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik.” “Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül.”

Billy Meier próféciák:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams.

“…vérük patakokban fog folyni”

A papok le lesznek mészárolva, amiért a sátán szolgálatába álltak, s a végsö megítéléskor a lelkeik is dupla szigorral lesznek megítélve a “rettenetes bíró” ítélötáblái által (az asztrális világban).

Bevallom, nem értem a papokat…A “rettenetes bíró” anno elveszejtette Szodomát és Gomorát, s most ezt az egész globalista újbabiloni világot fogja – úgy néz ki,  nem is oly soká.  Nem látják, hogy mi vár rájuk? Ami most is történni fog, annak se lesz a fele se tréfa.

Ezek szerint a papok se nem igaz hívö emberek, se nem igaz emberek … ilyenekböl bizony már Szodomában és Gomorában se volt sok… Tényleg olyan nehéz rádöbbenni, hogy a “rettenetes bíró” még mindig él, s továbbra is az, aki már Szodoma és Gomora idejében is volt, s most se fog kegyelmezni?

egy vendég, szeptember 08, 2018

@nem_progr: Alois Irlmaier jóslatai elég érdekesek. Mintha nem a mi jelenlegi idővonalunkról beszélne, nem igazán tudom hova kapcsolni.
Amiről érdekelne a véleményed, mi alapján feltételezed, hogy ezek a próféciák (akár bibliai, vagy Billy Meyer) relevánsak? Egyre nagyobb eltolódást látok ezen írások és jelen valóságunk közt. Prófécia részleteket rá lehet húzni a jelen történésekre, összességében viszont kérdéses.
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Irlaier próféciái szerintem összhangban vannak a Jelenések könyvének tartalmával, a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írásban már analizáltam. Az idövonal jelentösen már nem fog változni. Sajnos nem vagyunk elegen a világban, akik tudatilag-gondolatilag meg tudnánk változtatni.

/nem_progr

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 08, 2018

Már ahhoz hasonló, nukleáris töltetü cunami-fegyver-technológiák is mintha fejlesztés alatt állnának Oroszországban, amivel Irlmaier szerint elárasztják majd Anglia területeit:

https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a “semlegesítő”-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent.

Az ott valószínüleg egy gigantikus nukleáris töltet, ami a vízbe kerül …

2016.12.14
Az oroszok nukleáris víz alatti drónok fejlesztésén dolgoznak
(Russia Tests Nuclear-Capable Underwater Drone)

https://thediplomat.com/2016/12/russia-tests-nuclear-capable-underwater-drone/

“the “Oceanic Multipurpose Status-6 System” is designed to “destroy important economic installations of the enemy in coastal areas and cause guaranteed devastating damage to the country’s territory by creating wide areas of radioactive contamination, rendering them unusable for military, economic, or other activity for a long time.”

Az OMS-6-os rendszer lehetövé teszi egész partvidékek víz általi elöntését, az ellenséges ország területének garantált tönkretevését …

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 08, 2018

Ferenc Pápa a vádakkal, bizonyított állításokkal szemben nem tud védekezni egyáltalán és titokban kétségbeesetten a média segítségét kérte a Pápai PEDOGATE botrány elmaszatolására.

http://stateofthenation2012.com/?p=103242
http://themillenniumreport.com…day-after/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Hogy küszöbön áll az antikrisztusi világkormány ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az illuminátus sötét hatalom kezdi lapátra tenni saját gyermekét, a liberalizmust.

Egészen az elmúlt évekig ez volt a helyzet:

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r07
Magunkra fogjuk ölteni az összes párt, az összes irányzat liberális arculatát, s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni, hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét és meg fogják utáltatni velük a szónoklást.
Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben

Most viszont már kezdik lapátra tenni a liberalizmust:

2018.7.29.
Századvég: Orbán Viktor támadásba ment át a liberális nem-demokrácia ellen

http://www.origo.hu/itthon/201…racia.html

http://www.freepress-freespeec…s1.htm#r15
Amint a nép egyre inkább elszokik attól, hogy gondolkozzék és önálló véleményt alkosson, ugyanazt a hangot kezdi majd megütni, mint mi, mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban – oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.
Mihelyt elismerték majd uralmunkat, a liberálisok, az utópisták, az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal, amíg nincs közöttük egy sem, aki képes felfogni, hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar …

——————————–

“oly személyeken keresztül természetesen, akikről nem sejtik, hogy velünk tartanak.”

Igen, igen, ezek az illiberális, “jobboldali konzervatív” (fasiszta) pártok is mind velük tartanak!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Ferenc pápa és a jezsuiták terve, hogy az NWO ne fasiszta hanem kommunista legyen, sajnos megbukott. Öt magát is “be fogják darálni”. Kár. Bár nem volt ö sem angyali, de a legrosszabbak közé se tartozott. Bizonyos dolgokban én is osztottam a nézeteit. A próféciákban egyébként az áll, hogy az életét Jahve meg fogja kímélni (“a pápa elmenekül”, lásd. Irlmaier próféciák). Jorge Bergoglio végülis nem olyan borzasztóan rossz ember, töle vannak sokkal rosszabbak is. Kegyelmezzen néki az Isten!

A kommunizmus “gazdasági aspektusai” nagyon közel állnak a kereszténységhez.

A legrosszabbak sajnos ezek a trumpista-fasiszta-putyinista ocsmányságok, akik most felülkerekedöben vannak. Nincs minek örülni, igazán nincsen!

A jelenlegi helyzet még felvet egy érdekes kérdést is: vajon azonos lehet-e “Petrus Romanus” (az utolsó pápa) a Jelenések könyvében emlegetett “hamis prófétával”, aki a hamis vallási ideológiát fogja adni az antikrisztus rendszeréhez.

Jelenések 20:10
És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Nem lesz azonos! Ferenc pápa gyülöli mind Trumpot mind Putyint, úgyhogy ö nem lehet az.

A “hamis próféta” a végsö gyötrelmek 3.5 éves idöszakában színre lépö “ökumenikus” vallási vezetö lesz, miután a katolikus egyházat már szétbomlasztották. Minden bizonnyal a putyinista pravoszláv egyház és a református-evangélikus egyházi vezetök is támogatni fogják.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 14, 2018

Még egy érdekesség: a hamis próféta lesz az az ökumenikus egyházi személyiség, aki a Jelenések könyve szerint a “csodákat fogja tenni”

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:

A hamis próféta fogja elhitetni majd a népekkel, hogy megtörtént a hamis “második visszatérés”. Köze lesz a paranormálishoz, a hamis UFO-khoz, melyek a földi háttérhataloméi és/vagy a “sátán angyalaié” lesznek. A Jelenések könyve szerint a sátán a 3.5 éves idöszak közeledtével “levettetik a földre”(Jelenések 12:12-14, “ideig, időkig, és az időnek feléig” == 3.5 év, lásd. Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés c. írást.

Az angyalai (a “horogkeresztes” szökehajú humanoid ET-k) is nyíltan meg fogják magukat mutatni a nemzeteknek, felszakítva a jelenlegi karantént bolygónk körül, és a “jó” szerepében fognak tetszelegni. Ezek lesznek ám a csudaidök! 🙂 Sokaknak le fog esni az álla az ámulattól. És egy világfelfogás fog összeomlani bennük 🙂 De ti ne hagyjátok magatokat beugratni!

II. Thessalonika levél:2:3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia

szakadás – “pipa”, megtörtént

“bün embere” (antikriszitus) rendszerének színre lépése – küszöbön áll, a hamis ufókkal, hamis második visszatéréssel együtt

valódi Jézus visszatérése – csak ezek után!

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 14, 2018

Érdekelne, mi a véleményed Irlmaier által említett háromnapos sötétségről. Szerinted miféle eseményre utalhatott itt?
Ennek a dolognak egyébként máshol is vannak nyomai, sőt még a ezoterikus körök is felkapták egy időben, mint “dimenzióváltás” (lásd: Drunvalo Melchizedek).

A hamis ufó inváziós téma végülis elég jól elő lett készítve a mozifilmek által. A technika is megvan hozzá. Ha csak TR3B nevű félig antigravitáviós repülőgépet nézzük, ami már kb 30 éves, nem tudni mi lehet még a titkos projektek tarsolyában. A TR3B sem ismert széles körben, pedig azt már kiszivárogtatták. Kell dobni rágógumit azon keveseknek akik a fősodratot már nem fogyaszják lelkesen.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Üdvözöllek a weboldalon, “indigógyerköc” smilies/smiley.gif Te is egy lehetsz “közülünk”. Ki eljut a tudás ezen szintjére, nagy valószínüséggel csak az lehet. Kívánom, hogy neved be légyen írva az “életnek könyvébe” (Jelenések 13:8 ), s az elohimok hagyjanak inkarnálódni ebböl a karanténba zárt földi nyomorult világból szabadon tovább.

A három napos sötétség bolygószintü esemény lesz. A Jahve/Jézus erök fogják elsötétíteni a napot, amikor a nyugat beveti a szuperpusztító vegyi fegyvereit (amik megfeketítenek és elpusztítanak mindent), majd pedig válaszként az oroszok a szuperpusztító cunamit okozó atomtölteteiket. Célja az, hogy megakasszák vele ezt az örületet, mert ha folytatódna, rövid idön belül nem maradna ember életben a bolygón. A három napos sötétség bekövetkezte lesz az abszolút egyértelmü jele a valódi Jézus/Jahve erök megjelenésének a Földön.

Olvasd Máté 24-et:

22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Irlmaier prófécia:

“A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart.”
“Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva. Az üvegben lévő ételek is, mivel az üveg nem védi meg az ételeket. Kint a halál a por miatt körbejár, rengeteg ember fog meghalni. 72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen.”
“Ne nyissák ki az ablakokat 72 órán keresztül. A folyókban olyan kevés viz lesz, hogy könnyedén át lehet kelni rajtuk. A szarvasmarhák elhullanak, a fű sárgává és szárazzá válik és a hullák sárgává és feketévé válnak. A halál felhőit a szél hajtja kelet felé.”

Olvass tovább: https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

És igen, mind a sátáni erök hamis UFO invázióját, mind pedig a Jahve/Jézus erök késöbbi megjelenését a Földön nagyjából úgy kell elképzelni mint ahogy már több hollywood-i filmben is mutogattak ilyen “ET inváziót”.

Szegény Irlmaier meg volt félemlítve a hatóságok által (bírósági eljárások folytak ellene), így valószínüleg nem merte elmondani a teljes igazat. Például mélyen hallgatott arról, mi fog történni ekkor Izraelben. Valószínüleg attól is félhetett, hogy “komolytalanná” válhat.

Pedig Izraelben fognak lejátszódni a kulcsfontosságú események. Egyrészt itt fog lezajlani az armagedoni csata, és itt fognak megjelenni a Jézus/Jahve erök, Énok könyve szerint a Sinai hegyen, ide fognak elöször csillagkaput nyitni a Föld téridejébe.

Olvasd, alighanem nekünk szól!

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

1.1 Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni, amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

“1.4 És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.”

A Sinai hegy volt az, ahol Jahve elöször találkozott Mózessel.

Júdás apostol közönséges levele 1
http://biblia.hit.hu/bible/21/JUD/1/14#v14

14
Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
15
Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: egy vendég, szeptember 15, 2018

Hadd kérdezzem meg, mi a véleményed a Cobra féle “Esemény”-ről?
 • report abuse
 • +0
 • vote down
 • vote up

Írta: nem_programozhato, szeptember 15, 2018

Cobra egy “a fekete valójában fehér és a fehér valójában fekete” típusú dezinfo müvelet. Ez ugye sátáni …

Amit állít, hogy a Föld körül egy a jahvista erök (melyeket “arkhónoknak” nevez) által létrehozott karantén van, és amit nagyon rossz dologként állít be, az igaz. Csakhogy a karantén mint szükségszerüség lett felállítva a földi emberiség birodalmakat építö militarizmusa és gonoszsága miatt, nehogy a más ET fajoktól kezünkbe jutó túl fejlett technológiákkal kipusztítsuk egymást. Erre kishíján sor is fog kerülni a küszöbön álló harmadik világháborúban. Az atomtechnológiákat valójában a “sátán angyalai” (a “gizeh intelligence” az UFO irodalomban, lásd. A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája c. írást) csempészték be a karanténon belülre, s adták eredetileg a nácik kezébe, amivel kvázi megbontották a bolygó élövilágának a stabilitását.

Az “esemény” a karantén felszakítása lesz, amikor a “sátán angyalai” nyíltan megmutatják magukat, és a “felszabadítók” szerepében fognak tetszelegni, holott a valódi céljuk az emberiség totális leuralása lesz a világkormányon keresztül. Bolygószintü “rezgésszintemelkedés” az “eseménykor” nem lesz, ámítás az egész, ezt ök maguk is tudják. Ez a jelenlegi emberiség nincs azon a tudati szinten, hogy ez bekövetkezhessen. Marad a 3D, még legalább 1000 évig.

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s