A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”?

bucegiA Bucsecs-hegység Erdély délkeleti peremén, Brassótól délre helyezkedik el. A keleti vonulat magasabb részén található a Bucsecs-fennsík, melynek látványos alakzatai Bucsecs-szfinxként és Babeleként ismeretesek. Ezen alakzatokhoz közel, a hegy gyomrában bukkantak rá 2003-ban az emberi történelem valószínüleg egyik legfontosabb felfedezésére egy ún. “mélységi fekete müvelet” keretében, s titkolták el az ott találtakat, mivel bizonyítékként szolgáltak volna arra, hogy az emberiség nem a “majomtól származik”, hanem az igazság, ha misztifikálva is, de a bibliai Ószövetségben található.

A Bucsecs-fennsíkon található Babele nevü alakzat:

babele

A wikipédia szerint a Bucsecs-fennsíkon  “a szél és az eső olyan látványos alakzatokat hozott létre mint a Szfinx és a Babele“. Nem kell ahhoz zseninek lenni, hogy elsö ránézésre az ember rájöjjön, a Babele nem lehet véletlenszerü eróziós folyamatok eredménye. Egyetlen gomba alakú kötömböt még létrehozhat véletlenszerü erózió is, de hogy közvetlen egymás mellett ugyanaz a gombaalakzat formálódjon ki kétszer is, az teljességgel kizárható. Ez már ugyanis nem káosz hanem rendezettség, melyet csakis valamilyen “intelligencia” hozhat létre. Például humanoid lények …

A Bucsecs-szfinx:

bucegi_sphinx

Távlatból nézve szintén úgy tünik, mintha egy nagyon régi, minimum 5000 éves, erösen elerodálódott szobor maradványa lenne.

Az interneten tallózva, nagyon érdekes írásokra, és ezekben különbözö legendákra bukkan az ember a helyet illetöen. Az írások sokszor a még az i.e. 1. században élt híres ókori utazó és földrajztudós, Sztrabón “Geogfráfika” c. müvéböl merítenek.

Dr. Szöllösy Zoltán “Az Erdély-i dákok története” c. könyvében például a következö szerepel:

http://www.magtudin.org/Erdely-i%20dakok.htm

“Ez közelebbről meg nem nevezett folyó mellett, KOGAIONON hegy szent barlangjában, nehezen megközelíthető helyen – mint remete – lakott, ahol az általános hit szerint ZALMOXIS – “a halhatatlan Lélek-isten” is tanyázott. A külvilágtól teljesen elzárt, misztikus helyre csupán a király vagy küldönce léphetett. Itt élt az “Isten követe”, aki rendelkezéseit, mint “isteni parancsolatot” közölte népével (Strabo VII. 298, 304, XVI. 762).”

Egy a “Snakegodess” (kígyóistennö) c.  blogban 2011-ben megjelent tanulmány szerint:

A bucsecsi Szinx, Boldogasszony, Babba Máriák

http://snakegodess.gportal.hu/gindex.php?pg=34594107&nid=6063323

Strabón Geógraphika („Földrajz”) című művében ( VII, 3, 5) írja: ,,Ez a hegy is szentnek számított, és a géták Kogaion-nak nevezték, mint a mellette levő folyót.” A dákok szent hegye a Ko-gajon (Kő-Gaja) vagy Aba-köve a Ba-kauka. ,,A román kutatók szerint, albán nyelven, (trák nyelv) a „koka” fejet jelent, a román dialektusban is .

A román cikk etimológiai fejtegetésekbe bocsátkozik a továbbiakban is, miszerint azt, hogy a hegy szentnek számított, a Fej (Koga), amely egy ősrégi istenség ábrázolása lehet, egy géta-dák törzs neve is bizonyítja, Kauko-enses, a Kárpátok görbületénél található, majd a Kauka-land, amely Amianus Marcellus szerint ugyanabban a zónában volt található, mint a dák Ba-kauka helyiség, amely a Bucsecs nevet idézi.

A Sztrabón által “Kogaionnak” nevezett hegység nagy valószínüséggel azonos a Bucsecs-hegységgel. Az írás ezután így folytatja:

A perui Daniel Ruzo professzor (1900-1993) orvos, építész, filozófus és történész, egy olyan okkult társaságnak volt tagja, melynek célja a világ őstörténetének kutatása, miután egy képeslapon meglátta a bucsecsi szfinxet, és informálódott róla 1968-ban Romániába érkezett. ,,Öt kontinens hegységeit kutattam – írta –, de a Kárpátokban teljesen egyedi műemlékekre leltem, amelyek azt bizonyítják, hogy ezeken a helyeken egy hatalmas civilizáció létezett, amely a ma ismert legősibb civilizációknak a központját jelenti.

Azt javasolta, hogy térképezzenek fel mindent, a földalatti alagutakat is ( …), a sziklákon levő szobrokból és az elnevezésekből kiindulva a kollegáinak azt mondta, hogy a Bucsecs hegy gyomrában az emberiség számára felmérhetetlen kincs rejtőzik.

De még mennyire, hogy rejtözött!!

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

2002-ben egy, a Pentagon által földfelszini kémkedésre használt, bionikus elven és alakhullámokon működő felfedezett egy különálló egységet a Bucsecs-hegységben. A hegy belsejében lévő üres tér nem volt összhangban a külvilággal, és úgy nézett ki, mintha intelligens lények belülről faragták volna kifelé. Egészen biztosan nem egy barlang volt.

Az alagút és a kupola különös módon azokhoz a kő-formációkhoz volt igazitva, melyek “Bábel” és “ Bucegi szfinx” néven ismertek:

bucegi_alien_giants_base

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

Az első energiakorláttól 60-70 méter mélységre tudtak behatolni és elérték az első járatot, mely olyan volt, mint egy metróalagút. A falai teljesen fényesek voltak. Az alagút végén egy masszív kőkapu állt, melyet egy láthatatlan energiakorlát védett. Az első csapat három embere megpróbálta megérinteni az ajtót és azonnal meghaltak szívleállásban.

Bármely tárgy, melyet amelyet az energiakorláton átdobtak, finom porrá oszlott szét. Két ember a Pentagontól és az USA elnöki tanácsadó érkezett a helyszinre. VI. A Nagy Járat A félelmetes energiakorlát mögött, mely három ember halálát okozta, egy szilárd kőkapu állt. Az alagút falán, épp szemben a kapuval, egy 20 cm2-es terület volt, melyen egy felfelé mutató szabályos háromszög állt. Cézár érezte, hogy valamiféle hasonlóság van az energiakorlát és ő maga között, mint valamiféle kölcsönös szimpátia. Lágyan megérintette az energiafal felszinét, és bizsergést érzett a bőrén. Az energiapajzs teljesen ártalmatlan volt a számára, igy előrelépett és átment rajta. Az amerikaiak le voltak döbbenve. Cezar az energiapajzs vastagságát 2,5 cm-re saccolta. Megérintette a tér közepén álló háromszögrajzot, és a gigantikus kőajtó csendben balra a falba csúszott. Ez a parancs egyúttal megszüntette az energiapajzsot, lehetőséget adván a nagy terembe való belépésre, melyet később a Nagy Járatnak neveztek el. Noha nem volt látható fényforrás, a Nagy Járat mégis tökéletesen világos volt. Az első energiapajzs kikapcsolása után a hatalmas félgömb alakú pajzs a terem másik végében egy magasabb vibrációra váltott és erősebb sugárzást bocsátott ki. Közelebbről megvizsgálva a Nagy Járatban lévő fal nem természetes eredetűnek tűnt, legalábbi nem teljesen. Olajszínű volt, de zölden és kéken verte vissza afényt. Később tesztek kimutatták, hogy a fal anyaga érintésre durva volt, de nem lehetett megkarcolni. Ellenállt minden törési, vágási kisérletnek. Később a tudósok megpróbálták az anyagot elégetni, de titokzatos módon a lángok nem érintették azt. Amerikai tudósok egyetértettek abban, hogy az anyag szerves és szervetlen anyag titokzatos keveréke. 280 láb magasan a járat egy éles jobbra irányt vett fel. Később egyenesen egy kék, szikrázó fény látszott. A kék fény a járat végén a védő energiaköpeny visszatükröződése volt.

Vezető tudósok és kutatók lettek meghívva a világ minden tájáról tanulmányok végzésére. De ami a legfontosabb, hogy az emberiség távoli múltjáról és valódi történelméről lebbentették volna fel a fátylat, mely tudvalevőleg hamisitvány, amint Cézár azt tanúsította a Nagy Járatban, Az USA reakciója azért volt oly brutális, mert a felfedés azonnal meghiúsította volna a világ feletti globális befolyásukat és hatalmukat. Az USA hivatalos válasza szerint ők nem akartak pánikot kelteni a világban, de azt elfelejtették beismerni, hogy a világ jelenlegi gyötrődése egyenes következménye a szándékos megtévesztésnek és manipulációnak, melyet a szabadkőművesek és más titkos társaságok vezetésével évezredek óta elkövetnek. Volt a Vatikán részéről is egy beavatkozás (ha azon csodálkoznának, hogyan kapott hírt a Vatikán e felfedezésről, akkor tudniuk kell, hogy ők a világ irányító piramisának tetején állnak, és a vallásos áhítatuk csupán egy felszín – ld. — ld: A Vatikán legsötétebb titkai).

A vetítőterem

A Nagy Járat váratlanul egy gigantikus auditóriumban végződött, mely 30 m magas volt, és 100 m hosszú. A vetítőterem ennél kisebb volt, és energiapajzzsal volt védve. A pajzs felé haladva egy része eltűnt egy ajtó formájában, lehetővé téve az áthaladást. A pajzs minden külső behatástól megvédte a szobát. A pajzs a szoba belsejéből nézve tömör volt és fehér-arany színű. Alapjában véve a pajzs formálta ezt a kupola alakú termet, legörbített falakkal és plafonnal. A szoba hátsó részében, 10-12 m-es magasságban végződött a pajzs, ahol is megérintette a szoba kőfalát. Ezen a falon három hatalmas alagútlyuk volt látható, egy egyenesen előre, a másik kettő kétoldalon szimmetrikusan.
XI. Óriások Asztala

Egy sor óriás kőasztal volt a fal mentél balra és jobbra, 5-5 mindkét oldalon. Az azstalon kb. 2 m magasak voltak. Az asztalok tetején precíz vésés, különböző jelek és ismeretlen ősi irás és karakterek voltak. Az írás több, általános szimbólumot is tartalmazott (pl. kör, háromszög). Több színben fluoreszkálva világitott az irás, minden asztalon más szinnel. Pár asztalon különböző tárgyak voltak, melyek műszaki tárgyaknak bizonyultak. Több tárgyból átlátszó fehér drótok lógtak a földre helyezett fényes, ezüst-szerű háromszög alakú dobozokba. Közelebbről megvizsgálva a kábelek végtelenül rugalmasakés könnyűek voltak, és egész hosszukban fényesen pulzáltak. Valahányszor valaki megérintette az asztalt, egy holografikus kivetitődés aktiválódott, egy specifikus tudományterületet bemutatva. A képek háromdimenziósak voltak, kb. 2,5 m magasak. A kivetülések automatikusan követték egymást, de egyidejűleg interaktívan az asztalon lévő jelek megérintésének megfelelően.

XII. A Nagy Felfedezés:

Holografikus DNS Kombináció Földönkívüli Fajokkal Az asztalok nagy mérete miatt a tudósok speciális háromlábú állványokat használtak a kényelmes magasság elérésére. Közelebbről megvizsgálva megfigyeltek egy sötét üvegszerű anyagot, mely az asztalok tetejét borította. Az anyag különböző nagy négyzetekre volt osztva, mely egyfajta rácsbeosztást alkotott. Az egyik asztal a biológia területéről adott információt, növényekről és állatokról vetitett ki képeket, melyek közül pár ismeretlen volt a tudósok számára. Az egyik négyzet megérintésével földönkívüli lények holografkus kivetülése jelent meg, complex tudományos vizsgálat jelent meg, bemuattván a két faj DNS-jét és azok közötti hasonlóságot. A diákon függőlegesen idegen nyelven abc volt irva. A diák végén a két faj keresztezése volt bemutatva,

XIII. Valódi Óriások

A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas lények lehettek.

Óriásokra található utalások mind a bibliai Ószövetségben mind a nem kánonikus Énok-könyvében találhatóak:

Mózes I. 6:4

Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

Mózes V. 3:11

Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.

Énok könyve:

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

15.3. Miért hagytátok el a magas, szent és örök mennyet, és háltatok asszonyokkal, és fertőztétek meg magatokat az emberek leányaival, és vettétek őket feleségül, és tettetek úgy, mint a föld gyermekei, és nemzettetek óriás fiakat?

15.8. És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek nevezve a földön, és a föld lesz lakhelyük.

 

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

XIV. Az Univerzum Könyvtára

A Vetítőteremben részletes információk voltak a külölböző területekről, úgymint: fizika, kozmológia, asztronómia, épitészet, műszaki tudományok, biológia, genetika, vallás. Emiatt könyvtárhoz hasonlitották. A terem közepén egy podium-szerű terület volt, mely egy érdekes eszközt tartalmazott. A tudósok úgy vélték, hogy ez bizonyos agyi területeket aktivált.

XV. Románia Irányítópult

Mellette volt egy parancspult, különböző geometriai szimbólumokkal, több színben. Egy holografikus szimuláció magyarázta el a gombok működését. A Kárpátokat mutatta 25 km magasról és utána hatalmas vízmennysig zúdult az alföldekre. Majd Románia, Magyarország és Ukrajna területéről az erdélyi területre érkező vizekből folyók lettek. Majd Románia területét tenger öntötte el, és a magas hegyek szigetekként álltak ki a vízből. Utána a víz visszahúzódott.

XVII. Bolygónk igazi történelme

Az amfóra mögött, a piedesztál közepén volt egy nagy kupola, mely hologramokat vetitett ki az emberiség történelméről. Cézár elmagyarázta, hogy az emberiség történelmének 90%-a hamisitvány és Darwin evolúcióelmélete is téves. A történelemben leirt dolgok meg sem történtek, de az úgynevezett mítoszok és legendák szinte mindegyike igaz. A legtöbb régészeti elmélet hamis. Pl. a dinoszauruszok nem haltak ki 65 millió évvel ezelőtt, és a régi kontinensek, Lemúria és Atlantisz pedig léteztek. Egy kivetitett csillagtérkép mutatta meg a bemutatott események pontos dátumát. A Föld processziós ciklusa 25.920 év. A Bucegi Hegyek 50-55 ezer évesek.

XVIII. Sokkoló Felfedezések

Cézár látta, mi történt az ún. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne. Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogant megközelités. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál job. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk. Jézus keresztrefeszitését is bemutatták. A kivetités felfedte, hogy a keresztrefeszitésnél jelen voltak olyanok is, akik más történelmi periódusból érkeztek. A hologram bemutatott részleteket pár kivételes karakter spirituális életéből az emberiség távoli történelménől, akikről semmit sem tudunk. Azokban az időkben a társadalmi és szociális eloszlás teljesen különbözött a maitól.

A fenti információk egy korábban Romániában megjelent könyv tartalmának az összefoglalóját képezik. A könyv címe Viitor cu cap de mort, és a román hírszerzöszolgálat egy magas rangú munkatársa jelentette meg Radu Cinamar álnéven. Ugyanez a könyv késöbb (2009-ben) angolul is megjelent “Transylvanian sunrise” (Erdélyi napfelkelte) címmel:

trans_sunrise

A Snakegodess blog írása említi még a következöt:

http://snakegodess.gportal.hu/gindex.php?pg=34594107&nid=6063323

3. Az ékírás

A legújabb feltárások szerint, a hegy gyomrában felfedezett Óriások galériájában, pontosabban a Projekciók termének asztalain ismeretlen ékírásos ( kuneiform, a román kutatók szerint sumérhoz hasonló) szövegeket is találtak. (Gyakorlatilag Barabási könyve a székely-magyar rovásírást, mint az emberiség legrégebbi írását tárgyalja.)

A legújabb román kutatások az un. Projekciók termében kuneiform írást véltek azonosítani.Lassan napvilágra kerülnek az elhallgatott, elfeledettnek vélt bizonyítékok, mely ennek az ősi kultúrának a kiterjedését és ősiségét bizonyítják

A “projekciók terme” ugyanaz mint a Radu Cinamar könyv összefoglalójában említett “vetítöterem”.

Ezek szerint miután minden földönkívüli technológiát eltüntettek a hegy gyomrából, a “maradékot”- mint az asztalokon és falakon található ékírást – meghagyták, és megnyitották a “barlangot” a be nem avatott személyek, régészek elött is?

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.

Hírdetés

7 hozzászólás

  1. ide is beteszem mert Zamolksis az ALmos+ Chussal nevet adja es a dak kiraly Decebaluis neve hasonlit a turk kiralyera Disabulosra

    Hunok Arianok

    A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”?

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s