Az okkult hatalom az NWO mögött: a Chábád Lubavics szekta

zsido_com_logoMegvizsgáljuk, mi a “kötöanyag” Vlagyimír Putyin, a Trump család és Orbán Viktor között, hogy miért lett Orbán és a FIDESZ a Putyin-Trump féle cionáci-fasiszta NWO prominens egyénisége Európában, és hogy a magyarországi “Shlomo Goldmanstein” nem más, mint Köves Slomó, a Lubavics féle “messianisztikus”, titokban kabbalista-sátánista-okkult vonalat követö Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetöje, amely a zsido.com weboldalat is müködteti.

A képen a mai Ukrajna területén 1902-ben született hetedik (utolsó) Lubavics rabbi, Menachem Mendel Schneerson.

lubavics_rabbi

Nagy az isten állatkertje, mondhatnánk ránézve a képre, s nagy és kiterjedt az a hálózat is, melynek mozgatórugója a Chábád-Lubavics szekta, utóbbi mögött viszont a valódi erö nem más, mint a mindent pénzelö illuminátus (bankár) kazár-zsidók. A valódi hatalom tehát az illuminátusok kezében van, a Chábád-Lubavics csak eszköz a kezükben. Igaz, az egyik legefektívebb eszköz…

A Chábád polip csápjai a legfelsöbb körökig érnek az USA-ban, Oroszországban és Magyarországon egyaránt, s kiválóan leleplezi öket ez a redefininggod.com-on nemrég megjelent írás:

Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch

http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/

A hálózat Jared Kushneren keresztül benösült a Trump családba is.

Ivanka Trump a férjével, Jared Kushnerrel meglátogatja az utolsó Lubavics rabbi, Menachem Schneerson sírját Brooklynban 2016. nov. 5-én:

Ivanka Trump, Jared Kushner Visit Lubavitcher Rebbe’s Grave

http://www.breitbart.com/big-government/2016/11/05/rebbe-ivanka-trump-jared-kushner-visit-lubavitcher-rebbes-grave-ohel/

trump_lubavics_visit

Ez itt pedig Berel Lazar, Vlagyimír Putyin kvázi “tartótisztje” (a háttérhatalmi bankárok részéröl), továbbá Oroszország förabbija és a volt Szovjetunió területén müködö rabbik szövetségének, az FJC-nek elnöke ( https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Jewish_Communities_of_the_CIS ):

putin_lazar

A Times of Israel 2015-ös cikke szerint:

http://www.timesofisrael.com/putins-rabbi-says-challenging-governments-is-not-jewish/

“Lazar’s work, his Russia boosterism and his ties to the Kremlin — he is sometimes called “Putin’s rabbi” — has helped Chabad’s Russian branch eclipse all the Jewish groups vying to reshape the country’s community of 250,000 Jews.

Lazar was Chabad’s chief envoy to Russia before staking claim to the title of chief rabbi in 2000. That’s when he quit the Russian Jewish Congress, an umbrella group,

“Lazar munkája, Oroszországot elöléptetö politikája és a Kremlhez füzödö szoros kapcsolata – néha mint “Putyin rabbija” van emlegetve – volt a fö elösegítöje annak, hogy a Chábád (Lubavics szekta) beárnyákolja az összes többi, a 250 000-es orosz zsidóságot képviselö szervezetet.

(Az olasz születésü) Lazar mint a Chábád-Lubavics mozgalom követe érkezett Oroszországba (1990-ben), még mielött igényt tartott volna 2000-ben Oroszország förabbijának a posztjára. Ekkor lépett ki az Orosz Zsidókongresszus nevü gyüjtöszervezetböl is.”

Lényegében mindenhol, ahol eröre kapnak ezek a cionáci-fasiszta-kabbalista, magukat “jobboldali oligarchikusnak” nevezö körök, ott eröre kap a Chábád-Lubavics szekta is. A Chábád Oroszországban egyaránt virágzott az oligarchikus jelcini, és a szintén oligarchikus Putyin-érában is. Oroszországban – az összes propagandisztikus duma ellenére – továbbra is kemény államfasizmus van, Jelcin oligarchái egyszerüen lecserélödtek Putyin oligarcháira, s az állam továbbra is teljesen össze van fonódva velük – ami ugye nem más, mint a fasizmus eredeti, Mussolini általi definíciója: amikor az állam nem a nép, hanem a milliárdos újfeudális magántöke érdekeit képviseli.

A magyarországi helyzet éppenséggel hasonlónak tünik az oroszországihoz: a Chábád itt is újabban harcban áll a föleg a politikai baloldalhoz köthetö másik kazár-zsidó szervezettel, a MAZSIHISZ-el:

https://zsidotarsadalom.wordpress.com/2016/04/21/bartus-laszlo-zsido-szekta-kezen-a-liberalis-media/

“Magyarországon, mivel a zsidóság egységes képviseletére alakult Mazsihisz erősen kötődött a baloldalhoz, a Chábád Lubavics a Fideszhez közeledett, és tőlük szerzett politikai, majd anyagi támogatást a neológok és a Mazsihisz ellen. Ennek nagy lökést adott, amikor Köves Slomó a Chábád Lubavicson belül létrehozta saját zsidó szektáját, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget (EMIH). A neve (“egységes”) emlékeztet a kígyóra az Édenben, és minden hasonló szellemiségű kezdeményezésre, amely ezzel a névvel bomlasztja az egységet. Másik oldalról viszont magát nevezi az egység megteremtőjének, hiszen csak a hozzá tartozók igaziak. … “Köves Slomó szövegében a Fidesz felismerte önmagát. Megérezték annak lehetőségét, hogy a haszidok felkarolásával a jobboldal mindenkori ellenfelének számító zsidósággal szemben alternatív és megosztó zsidó közösség jöhet létre. Sikerülhet a zsidókat megosztani, és egymással szemben is kijátszani, politikai céljaikra felhasználni. Ez történt.”

Orbán Viktor a magyarországi “Shlomo Goldmansteinnel”, vagyis Köves Slomóval, az EMIH förabbijával:

 slomo_orban2

Még egy érdekes részlet a Zsidótársadalom blog cikkéböl:

Önmagában semmi kivetni való nincs abban, ha a zsidóságon belüli vallási, kulturális élet pluralizálódik, sokszínűvé válik, és tükrözi a zsidó közösségen belül is a sokszínűséget. A probléma akkor kezdődik, amikor egy arrogánsan terjeszkedő zsidó vallási irányzat politikai és államhatalmi eszközök igénybevételével terjeszkedik, s ennek érdekében politikai szövetségese lesz olyan politikai hatalomnak, amely az antiszemita Horthy-rendszer szellemi örököse, a holokausztért felelős “keresztény-nemzeti” Magyarország újraélesztője. Gyakorlatilag az játszódik le, amikor a kereszténység ortodox irányzata kiegyezett a keresztényeket gyilkoló római császárral, hogy a konstantinusi fordulat révén eretnekké nyilvánítsa és állami erőszakkal üldözze az igazi keresztényeket. Nem véletlen, hogy a katolicizmus fundamentumán álló Fidesznek tetszik ez. Erdő Péter is elment Slomó zsinagógájának avatására, mint aki tudja, hogy egy családba tartoznak.

Valójában az játszódott le, hogy a lubavicsista-sátánista kazár-zsidók szembe fordultak a Jahve-hívöbb, tisztességesebb kazár-zsidókkal a MAZSIHISZ-böl, és szövetkeztek a sátánista-cionáci partnereikkel a FIDESZ-böl, akik a fasisztoid-félfeudális Horthy rendszer szellemi örökösei is! A “ciók” szövetkeztek természetes partnereikkel, a “nácikkal”, ennyi történt. A kapocs a két fél között a sátánizmus.

Újabban mintha Vona Gábor is nagyon udvarolgatna Slomónak!

2016.12.28:

Köves Slomó visszautasította a Jobbik hanukai üdvözletét

http://www.atv.hu/belfold/20161228-koves-slomo-visszautasitotta-a-jobbik-levelet

De Slomó minden jel szerint kikosarazta, mivel a Jobbik a háttérben a baloldalhoz kapcsolódik, nem a FIDESZ-hez.

S végezetül hadd hangsúlyozzam még egyszer: a “show” valódi müködtetöi az illuminátus bankárok és üzletemberek, ök állnak a Chábád mögött is, s a rejtett cél pedig nem vallási, hanem üzleti … A cél befejezni “nagy babilon” felépítését, vagyis a multinacionális cégeket – a wall-streeti bankokon keresztül – tulajdonló szupergazdag pénz- és üzletembereknek leuralni a világot, beültetni az ENSZ élére az oroszokat (az antikrisztusi Putyint), felállítani a világkormányt, amely valójában egyáltalán nem lesz “populista”, hanem a multinacionális cégek érdekeit fogja képviselni a populációk rovására.

Jelenések 18:23:

“… mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.”

Mert az illuminátus bankárok és milliárdos üzletemberek valának a földnek a fejedelmei …

A “Mi várható 2017-ben és ezen túl + a bibliai próféciák felidézése” c. cikkbe írtam:

Az antikrisztus után hét évvel megjelent “Krisztus” a terveik szerint szintén hamis lesz, és a multinacionális-kommersz világkormány (“nagy babilon”) élére fog állni. A világ ugyanis aligha fogadna el egy olyan világvezetöt, akit például “Shlomo Goldmansteinnek” hívnának, annál jobban viszont a reményeik szerint egy hamis “Jézus Krisztust”, aki a multinacionális cégeket is vezeti majd. Na és hogy erre hogyan fog reagálni a valódi Atya és Fiú ott a Mennyben, az már a teológia tárgykörébe tartozik, s csak spekulálni lehet afelöl, mely lépésük váltja ki majd a Menny haragját, amikor azt mondják: elég volt, visszatérünk!

A másik – sokkal sötétebb – rejtett cél pedig az igaz jahvista hívök, és az újbabiloni rendszer ellen bármi módon lázadó személyek kiirtása koncentrációs táborokban.

Igaz jahvista hívök alatt most nem a jelenlegi, babiloni álkeresztény egyházak híveit értem, akik birka-módra járnak templomba és fogalmuk sincs arról, mi zajlik körülöttük. Ök nem lesznek veszélyben. Veszélyben az Izraelben (és máshol) élö igaz jahvista kazár-zsidók lesznek, illetve azok a keresztény hívök, akik már rájöttek, hogy ezek a mostani intézményesített, államhatalommal együttmüködö egyházak valójában nem istentöl vannak, és akik helyesen tudják értelmezni a végsö idei próféciákat is. Ez a nagyon apró “maradék”, akikröl a Jelenések 12:17-ben is szó van , s akik közül többen látogatják az ehhez hasonló weboldalakat is – szintén veszélyben lesz.

…………………………………………………………..

Addendumok:

nem_programozhato, január 12, 2017

Slomóék örülnek, hogy a chábád-lubavicsista veje, Jared Kushner lesz Donald Trump fötanácsadója

2017.1.11:
Jared Kushner lesz az elnök legföbb tanácsadója a Fehér Házban

http://zsido.com/jared-kushner…r-hazban/

………………………………………………………..

nem_programozhato, január 12, 2017

Valójában az játszódott le, hogy a lubavicsista-sátánista kazár-zsidók szembe fordultak a Jahve-hívöbb, tisztességesebb kazár-zsidókkal a MAZSIHISZ-böl, és szövetkeztek a sátánista-cionáci partnereikkel a FIDESZ-böl, akik a fasisztoid-félfeudális Horthy rendszer szellemi örökösei is! A “ciók” szövetkeztek természetes partnereikkel, a “nácikkal”, ennyi történt. A kapocs a két fél között a sátánizmus.

A Katolikus és más vallások sötét babiloni titkaiból c. írásból:

Kezdjük el tehát annak azonosítását, hogy a különbözö törtélelmi korszakokban melyik „isten“ tartozott a Jézus-Jahve illetve melyik a „pogány-sátánista“ ET vonalhoz. Mint már az elsö részben írtam, az elohim „vének tanácsának“ tagjainak élettartama általában több ezer év, így túlélték az ókor számos civilizációját, de az egyes civilizációkban más-más nevek alatt voltak ismertek.

Ez természetesen érvényes a Sátán nevezetü elohim humanoidra is. Az ókori Görögországban például ez az „entitás“ Zeuszként volt ismert . Nem, ez nem valami vicc akart lenni.

Jelenések könyve 2, 12-13:
12
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

13
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt. Melyik görög „istennek” is volt Pergánumban az oltára és a tempoma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum
“…including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin’s Pergamon Museum.

A pergámomi Zeusz oltár egyik másolata a berlini Pergamon múzeumban található. A rideg katonai stílusa elsö látásra szembetünö:

pergamom_zeusz_oltar

Tudjuk, hogy a nácik is sátánisták voltak. Mit gondol a Tisztel Olvasó, Nürnbergben, a Zeppelin mezöt és a Grandstandot, ahol Hitler a nagy náci dísszemléket tartotta, minek a mintájára is építették ki?

Természetesen Zeusz (vagyis a Sátán) oltárának mintájára.

http://germanhistorydocs.ghi-d…ge_id=2106

„This photograph depicts the Zeppelin Grandstand, which occupied part of the Nazi party rally grounds in Nuremberg. Designed by Albert Speer and modeled on the Greek Pergamon Altar

„Albert Speer által tervezve a görög Pergamon oltár mintájára”

A Grandstand 1938-ban a nagy nürnbergi náci dísszemlék idejében így nézett ki:
nurnberg_grandstand

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s