A kabbalista-sátánista Petöfi?

felrobbantott_vilag

Petöfi Sándor: Az örült

http://mek.oszk.hu/…vs184601.htm#02

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.

Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.

Még várok holnapig;

Ha holnap sem lesz a végitélet:

Beások a föld közepéig,

Lőport viszek le

És a világot a Levegőbe röpítem… hahaha!

/Szalkszentmárton, 1846. január/

NEM SŰLYED AZ EMBERISÉG…

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184602.htm#44

Nem sűlyed az emberiség!

Ilyen gonosz vala rég,

Ilyen gonosz már kezdet óta…

Hisz különben nem kellett vóna

Százféle mesét,

Eget, isteneket,

Pokolt és ördögöket

Gondolni ki, hogy zaboláztassék.

/Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt/

A VILÁG ÉS ÉN

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184502.htm#40

Megvetésem és utálatomnak

Hitvány tárgya, ember a neved!

A természet söpredéke vagy te,

S nem király a természet felett.

A teremtés legutósó napján

Alkotott az isten tégedet,

Elfáradt már ekkor a munkában,

S így jelessé nem teremthetett

Szeretélek téged egykor, s szívem

Veled hü szövetséget köte,

Megvetésem és utálatom lett

E szövetség kettös gyermeke;

Jól ismerlek, te nem érdemelsz mást,

Nem, mint megvetést s utálatot…

Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát,

Avvagy talpad mással nyalatod.

Hidd, ha jónak látod; ámde tudd meg:

Én nem függök töled semmiben,

Amily útat választott magának

Lelkem, rajta egyenest megyen.

És ha tetszik engem fölemelned,

Ám emelj föl, mint bálványodat;

Ha fölültetsz fejed tetejére,

Majd kirúgom szolgafogadat

/Pest, 1845. január /

HEGYEN ŰLÖK…

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184506.htm#152

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben,

Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem;

Elégetném ezt az egész világot,

Mely engemet mindörökké csak bántott.

/Pest, 1845. október 16. – november 25. között/

Petöfi a háttérhatalmat szolgálta, ezt tudom róla. Petöfi valójában nem szerette az embereket, ezt pedig érezni a versein.

Petöfi megveszekedett sátánista lett volna? Lehet, de a forradalom, melyet 1848-ban csináltak, lehetett volna franciásan véres-brutális, a lakosságot terrorizáló is. De nem volt az. A forradalom képviselöi kifelé inkább úriemberek módjára viselkedtek.

Ideológiájuk idealizmusa mögött megvezetö célok is voltak, viszont tömegeket tudtak könnyedén mozgósítani. Pedig ök is sötétek voltak: báránybörbe bújtatott farkasok. A Habsburg uralom viszont tölük is rosszabb volt.

Feudalizmus, kapitalizmus, kommunizmus, nácizmus – mind a Sátántól van/volt.

Tény, hogy Kossuthnak is voltak koromsötét kapcsolatai is. Például az a Giusseppe Mazzini, akihez egy levélben írva Albert Pike még a 19. században megálmodta a leendö harmadik világháborút az iszlám és a keresztény-ateista világ között, s melyet a szabadkömüvesség most a 21. században próbál kirobbantani mint végsö, totálisan pusztító összecsapást (lásd. a Magasabb fokozatba kapcsolták az iszlám és júdeo-keresztény világ egymás ellen hangolását c. írást)

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2010/06/ki-az-orszaghaborito-nemzetkozi.html

Mazzini legközelebbi munkatársát Adriano Lemmit (élt 1822-től 1896-ig) és az ekkor emigrációban élő nagy magyar politikust, Kossuth Lajost (élt 1802-től 1894-ig) bízta meg azzal, hogy szervezzék meg az Egyesült Államokban a “Young America” (“Fiatal Amerika”) páholyokat. A pénzoligarchia valódi programját álcázó és céljait elfedő eme színlelő program koordináló központja a Cincinnati Lodge (páholy) No. 133 volt. Lemmi még 1851-ben visszatért Londonba, miközben Kossuth Lajos továbbra is az Egyesült Államokban maradt.

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r01

Hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a “szabadság, egyenlőség, testvériség” szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként működtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. Ahogy később látni fogják, ez hozzásegített minket diadalunkhoz; többi között ez tette lehetővé számunkra, hogy kezünkbe kaparintsuk a legfőbb ütőkártyát – a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal, a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását, azét az osztályét, amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. A gójok természetes, leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi művelt osztályaink arisztokráciáját, élén a pénz arisztokráciájával.

12_pont_alahuz

Ezek bizony kiábrándító dolgok, épp ezért fontos helyre tenni öket.

nem_programozhato, január 12, 2018

1848 Romboló Géniuszai: Petöfi-Marx-Lucifer
http://kitalaltujkor.blogspot….-marx.html

Petöfi, az illuminátus propagandaszócsö
http://kitalaltujkor.blogspot….zocso.html

Petöfi, az elméleti sakter
http://kitalaltujkor.blogspot….akter.html

Ez a blog rengeteg értékes információt tartalmaz. Az írója hatalmas müveltségü ember. De elkövetett benne egy szarvashibát: belekezdett a feudális régi rend újrafényezésébe, ami esetleg többek szemében hiteltelenítheti az egész blog tartalmát. Nagyon kár lenne érte.

A feudális régi rend éppoly hitvány és emberellenes volt – éppúgy a Sátántól származott – mint az azt követö új-babiloni rendszerek – kapitalizmus, kommunizmus és nácizmus.

A Bibliában is benne van:

Efézusi levél 6

11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Például az a Giusseppe Mazzini, akihez egy levélben írva Albert Pike még a 19. században megálmodta a leendö harmadik világháborút az iszlám és a keresztény-ateista világ között, s melyet a szabadkömüvesség most a 21. században próbál kirobbantani mint végsö, totálisan pusztító összecsapást

Az alábbi eredetileg a Virtuális kocsmában jelent meg, és bár a nyelvezete kifogásolható, a tartalma viszont abszolúte helyénvaló!

———————————————-

A templomos lovagrend feloszlatása
http://www.ng.hu/Civilizacio/2…loszlatasa

“A lovagrend elsődleges célja volt a keresztények hitének és a Szentföldre zarándoklóknak a megvédése a muzulmánokkal szemben”.

http://www.delmagyar.hu/szeged…r/2258861/

Péntek 13-án aztán Európa szerte feltörték a pecséteket, és elolvasták a levelek tartalmát. A levelek döbbenetes „tényeket” állítottak! Kelemen pápa azt állította, hogy isteni látomása volt, amely arra figyelmeztette, hogy a templomos lovagoka sátánimádás, a homoszexualitás, a kereszt megszentségtelenítése, a bálványimádás és más eretnek cselekedetek bűnében vétkesek.

A szabadkőművesség története
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadkőművesség#A_szabadk.C5.91m.C5.B1vess.C3.A9g_t.C3.B6rt.C3.A9nete

A társaság eredetét illetően számos mitikus …
… bölcsességét a templomos lovagrend, a katedrális-építő céhmesterek, majd a rózsakeresztesek közvetítik a szabadkőműveseknek.

————————————–

Teljesen mindegy, hogy most minek hívják, szabadkömüveseknek v. másnak, a lényeg az, ez ugyanaz a sátánszeretö buzibanda, amelyik a 12. században az allahi(isteni) elvekhez akkor még nagyon közel álló iszlám ellen szervezte a kereszteshadjáratokat a Szentföldön(persze sajnos azóta, föleg a wahábista-szaudi-ISISes irányzatnak köszönhetöen, maga az iszlám is elfajzott).

Nem csoda, hogy a “náci-homoszexuális” szabadkömüvesség (sötét hatalom) jelenlegi fö célja is az iszlám és az ateista-keresztény világ egymásnak hangolása a rengeteg hamis-zászlós merényleten keresztül, melyet a “Khurám Buttok” (Férfiseggek) hajtanak végre rózsaszín késekkel. Ez egyfajta “újbóli kereszteshadjárat” modernizált változatban. S a dolog pikantériája, hogy ez a buzibanda hozta létre az Iszlám Államot (ISISt) is, melynek annyi köze van a Mohamed idejében hirdetett valódi iszlámhoz, mint Makónak Mekkához.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Az Út Edomba – az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei
http://kitalaltujkor.blogspot….izmus.html

Ennek keretében a modern kor romboló, kiemelten forradalmi mozgalmainak gyökereként már sikerült feltárni a sátánizmust, vagy más szóval nihilizmust, a tudatos, szándékos rombolási, pusztítási programot. Az külön elszomorító, hogy történelmünk és irodalmunk 18-19. és 20. századi nagyjai jókora részét a tények alapján besorolhatjuk a szándékos rombolás tudatos, vagy megtévesztett ügynökei közé, de most nem ez a témám.Hanem, hogy konkrétan honnan ered a modern forradalmi mozgalmak mögött álló illuminátusság romboló ideológiája és gyakorlati programja.
Mindig beleakadtam itt és ott, hogy ennek egyik fontos gyökere a kabbalista zsidó miszticizmus sabbateánus-frankista irányzata, de nem igazán láttam a pontos kapcsolatot.


Ez a koncepció megnyitotta az utat az előtt, hogy egyesítse a sabbateánus messianizmus és miszticizmus általa képviselt utolsó fázisát a korabeli felvilágosodással és antiklerikális tendenciákkal. A szabadkőművesség, liberalizmus, sőt a jakobinizmus egyaránt értékes eszköznek tűnhettek ilyen végcélok eléréséhez. Nem csoda, hogy bárhol, ahol ilyen frankista csoportok léteztek, a zsidó közösségek hevesen harcoltak ellenük, még ha csak felszines hírek is jutottak el hozzájuk Frank titkos tanításairól.”

Jakob Frank
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakob_Frank
“… zsidó kalandor, a zohariták vagy frankisták felekezetének alapítója.
Kezdetben pálinkafőző volt, majd Szalonikiben csatlakozott Sabbatáj Cévi zsidó ál-messiás felekezetéhez.
Frank a Zóhár hirdette az igazi szentírásnak – a Bibliával szemben –, a Talmudot a kabbalával helyettesítette, a kabbalát megpróbálta összeegyeztetni a kereszténységgel”

A lánya, Éva Frank, szintúgy nagy kabbalista kaliber volt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eve_Frank

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 13, 2018

Az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei
http://kitalaltujkor.blogspot….izmus.html
Frank szektája sok követővel rendelkezett a kor Magyarországában és Frankot leányával együtt fejedelemnek kijáró pompával fogadta Mária Terézia és fia, a későbbi II. József, aki a leány, Ewa Frank szeretője is volt.

És itt lóg ki a lóláb, amit a Habsburgokat és a feudalizmust (!) propagáló blogíró nem akar észrevenni: hogy lehet az, hogy a Habsburgok is királynak beillö tisztelettel fogadták ezeket a kétes-kabbalista zsidó alakokat?

Nos úgy, hogy a Habsburgok és a frankisták közt volt egy kapocs: a sátánizmus.

Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám c. írásból:

“A valódi hatalmat Hollandia mögött a vérvonalbeli uralkodóháza jelenti, mely az angliai Windsor házzal közösen a világ legnagyobb köolajfinomító társaságának, a 140 országban jelen levö Shell-nek a tulajdonosa.

Fontos megjegyezeni, hogy a holland uralkodó ház globális dominanciára irányuló törekvései csak úgy válhattak valósággá, hogy az Orániai-Nassau dinasztia lényegében rejtve tudott maradni a történelem folyamán az európai zsidóság egy részének ki- és felhasználásával: a közvélemény mindig csak a “zsidókat” okolta mind a gazdasági válságokért, mind az erkölcsi felforgatásért és a banki válságokért is, holott a háttérböl valójában ezek az európai uralkodóházak voltak a felelösek mindezen negatív jelenségekért.”

Ha késöbb a 19. században – a holland és angol uralkodóházakhoz hasonlóan – a Habsburgok is ki tudtak volna egyezni a Rothschildokkal (frankista-kabbalistákkal), a Habsburg ház még most is Ausztria élén állna!

Mária Terézia idejében még egy nagy boldog sátánbandát képeztek a Habsburgok a frankista-kabbalista udvari zsidókkal karöltve.

Mert a Habsburgok is kökemény, dán-törzsi-meroving vonalú sátánisták voltak, lásd. Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia c. írást.

 • +0


Írta: egy vendég, január 17, 2018
Néha bejövök ide olvasgatok.
Ez a bejegyzés hasonlít arra, ami ma folyik a médiában. Mindenkiről kiderítik, hogy visszaélt a hatalmával,lásd szerepekért magukat adó színészeknél a rendezők stb.
A világ ma így működik, mindenkit húznak le a sárba.
Haladunk az értékek nélküli világ, posványa felé.
Ahol már nincs értelme, tilos lelkesedni, örülni, örömet szerezni, csak az egó szerzési vágyát kielégíteni.
Szerezni, dicsőséget, elismerést, agyagot.

Kedves blog író a blog neve “pokolra velük”.
Kikkel?
Szeretném idézni Jézust: “Tegyétek az emberekkel azt, amit szeretnétek, hogy azok megcselekedjenek veletek.”
Ami annyit is jelent, amit kívánok, adok másnak,az kívánják, adják nekem is.
Akarja Ön, hogy a pokolra kívánják?

Azt is mondta Jézus “aki gyűjt velem, aki szétszór ellenem”.
Vajon ezen írások gyűjtenek, vagy megosztanak?

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

A Szentírás az is mondja hogy:

Efézusi levél 6

11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Az igazság keresése nélkül nincs semmi. Ez mindenek fölött áll.

Enélkül mindenki csak a hazugság sarában toprongó, megtévesztett, könnyen manipulálható, elveszett lélek marad.

Hogy ön az igazság keresését nemhogy nem értékeli, hanem hitvány ember módjára mindenáron fogást próbál keresni rajtam, az önröl is bizonyítványt állít ki.

Ha az elmúlt 300 év összes felfuttatott, szabadkömüves irodalmára sátánféreg volt, akkor ezt ki kell mondani, fel kell göngyölíteni az egészet.

Mert ez az erö tartotta uralma alatt az elmúlt pár évszázad újságírását, színjátszását, könyvkiadását stb.

Meg kell mondani az embereknek, hogy vigyázat, valóban létezik itt egy sötét erö, mely mindezeket az elmúlt pár száz évben a markában tartotta, s hogy amit olvastok, néztek stb. az mind manipulált, hogy egyik “híres szerzö” se teljesen önmagát adta ezekben a müvekben, hanem amit a szabadkömüvesség elvárt töle. Cserébe hírnevet, pénzt és pozíciókat kapott.

A “pokolra velük” szintén igei, a Jelenések könyve szerint az összes romlott lélek a végítéletkor a “pokol tüzére” kerül.

——————————-

PS: A további megnyilvánulásai menni fognak az írások alól a Virtuális szemétdombra. Az elmúlt hetekben már úgy 8-10 hozzászólást jelentetett meg az oldalon, mind homályosítók, ellenségesek és vádaskodók.

Ön is annak a bizonyos “örök vádlónak” az embere? Vakolókanalas dezinfo ügynök? Mégha nem is az, teljesen úgy viselkedik.

/nem_progr (cikkíró)

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Talán egyik nép se tud olyan kifinomultan és meggyözöen hazudozni a történelme felöl mint a zsidó-kazár-magyar. Mert a kettö kishíján ugyanaz, a két nép közeli rokon.

Nemhiába a kazár-askenézi zsidók lettek azok, akik a végsö idökben legnagyobbrészt félrevitték a világot.

Talán a világon egyik népnek se lett a modernkori történelme olyan hihetöen meghamisítva mint a magyaré. Egyik nép se tudott a feketéböl olyan hihetöen fehéret csinálni mint a magyar.

Kezdve a rózsakeresztes-szabadkömüves Rákóczi Ferenc hitvány, a saját népüket fosztogató és terrorban tartó martalócaival.

Folytatva 1848 finomlelkü úriember megtévesztöivel, akik a legsötéttebb frankista-kabbalista elemenseknek szolgáltak.

Folytatva 1956 náci csürhéjével és “legendás pesti srácaival”, akik valójában – többnyire csak afrikai országokban tapasztalt kegyetlenségeket elkövetö – gyerekkatonák voltak. Az embert a borzalom és örület határára kergeti ezen sztorik olvasása. Az oroszok – amikor megszállták Budapestet – ugyanis irgalmatlanul legyilkolták az összes, az utcákon gyanúsnak talált 12-16 éves fiút, söt, még kislányokat is! Vajon mi válthatott ki amúgy normális családapákból ilyen állati reakciót, hogy gyerekeket gyilkoljanak? Mit csinálhattak ezek az ártatlannak sajnos egyáltalán nem mondható gyerekkatonák? Mert erröl ugye hallgat a történetírás …

Havas Zsófia, Horn Gyula testvérének a lánya nemrég elkezdte pedzegetni 1956-ról az igazat:

A CIA áll 1956 mögött az orosz állami tévé szerint
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-cia-all-1956-mogott-az-orosz-allami-teve-szerint-1368281

A jutalma pártból való kizárás, bírósági feljelentés meg hasonlók lettek a náci-sátánista csürhe által jelenleg is uralt Magyarországon.

Pedig én is épp így tudom, 56 fegyveres összetüzéseit náci-CIA-s ügynökhálózatok kezdték. Az ÁVÓ (balos-kommunista frakciók) szándékosan alájátszottak nekik az elején, mert tudták, hogyha fegyveres eröszak tör ki, abból szovjet segédlettel csakis ök kerülhetnek ki nyertesen. Enélkül nem tudták volna legyengíteni a semlegességet vagy a nyugati táborba való átlépést követelöket.

A CIA-s hálózatok nem riadtak vissza gyerekek harcba állításától se, akiket a legkönnyebb volt a céljaik érdekében megtéveszteni.

A gyerekek katonaként való használatának külön pszichológiája van, bár érvelhetnék akár egyszerüen a Bibliában találhatakkal is:

Mózes I
8:21
… mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva

De mint mondam, van ennek professzionális szakirodalma is, amit sajnos a CIA is nagyon jól ismert, és késöbb a 60-70-es években alkalmazott Laoszban és Vietnamban is:

(2. oldal)

Child soldiers are cheap and efficient weapons in asymmetric warfare

A gyerekkatonák olcsó és hatásos fegyverként használhatóak asszimetrikus harcászati tevékenységben, túlerövel szemben (mint pl. 56…)

Készségesen megtanulják nagyon brutális taktikák alkalmazását is, és készségesen teljesítik a parancsokat (mint pl. 56-ban …)

A CIA-nak egészen a müholdas kémkedés megkezdéséig kiterjedt “náci” ügynökhálózata volt Magyarországon, rádióadók, összekötök, ügynökök serege.

De ne feledjük, legfelsöbb szinten csak egy hatalom létezik ezen a bolygón, s ha az úgy döntött, hogy nem engedi a nácikat Magyarországon hatalomra, akkor azok nem is kerülhettek hatalomra.

Nagy Imre és Maléter Pál 1956-ban nem a kottából játszottak, túl sok bajt kevertek, azért lettek kivégezve.

Kádár János 56-ban éppoly nemzetközi lovagrendi irányított figura volt mint jelenleg Orbán Viktor vagy Vona Gábor…

Vonát és a Jobbikot például az irániak is pénzelték, úgyhogy szerintem semmi köze se lehet az okkult Teplomos Lovagrendhez Pfff

————————————–

Aztán folytatva az 1989-es gigantikus megtévesztéssel, ahol aztán teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy valójában csak egy hatalom létezik ezen a bolygón, amikor a kommunista belügyminiszter védöszárnyai alatt beindult a “rendszerváltó keltetö”, Orbán Viktor és társai, és a kommunizmus alatt is létezö és müködö titkos lovagrendekben és szabadkömüves páholyokban már eszkábálták össze a rendszerváltó pártokat, különösen az MDF-et: Antal, Jeszenszky, Lezsák, Csoóry meg a többi kevésbé látható vakolókanalas mind aktivizálódott.

A rendszerváltás egyik elökészítöje Magyarországon a Kádár Jánosi hatalmú és befolyású háttérhatalmi figura Aczél György volt.

Aczél nem volt se kommunista, se nyilas-náci, hanem ezek felett álló háttérhatalmista-okkultista.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Az elmúlt 600 év történelmén keresztül például ott büzölög a valójában kabbalista-sátánista-okkult vonalat követö titkos társaság, a rózsakeresztesek hatása, mely a manicheista és templomos lovagredi okkult tanokból is merített.

Ezek álltak valójában a reformáció és a protestanizmus mögött is, már Luther is az “övék” volt a Luther-rózsával együtt.

Sok generáción keresztül a rózsakeresztesek ott legyeskedtek a Rákóczi család körül is. Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi Ferenc dédnagyanyja hívta meg elöször Sárospatakra a rózsakeresztes guru Comeniust (vagy Ján Ámos Komenskyt, ahogy itt Szlovákiában nevezik)

Comenius Patakon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lorántffy_Zsuzsanna#Comenius_Patakon

Rózsakeresztesek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rózsakeresztesek

Christian Rosenkreutz
Nostradamus
Francis Bacon

John Dee

Comenius

————————-

Nostradamus is “egy volt közülük”, épp ezért nem szabad teljesen komolyan venni a próféciáit, melyeket amúgyis a tobozmirigyre ható “varázsszerek” (már akkor ismert vegyületek) adagolásával szipakolt össze.

A legismertebb rózsakeresztes John Dee volt, I. Erzsébet angol királynö személyes tanácsadója, a Brit Birodalom kvázi megalapítoja. Állítólag bukott angyalokkal is közvetlen kapcsolatban állt.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Rendkívül jelentös rózsakeresztes egyéniség volt még a Saint-Germain grófjaként ismert “entitás”, akinek speciális “isteni” képességei voltak, és senki se tudta, hogy pontosan honnét származik. Állítólag valami bukott angyal-földi ember keverék hibrid, vagy fene tudja ki/mi volt.

Saint-Germain gróf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain_gróf

A korabeli társasági élet egyik leghíresebb és legvitatottabb alakja volt. Származására vonatkozóan több elmélet is közszájon forgott életében, ezeket maga is váltakozva terjesztette. Az egyik szerint – számos előző élete után – II. Rákóczi Ferenc fiaként reinkarnálódott (öltött testet)

Általában véve Saint-Germain grófot (akit egyébként sok más néven is emlegettek kortársai; mint ahogy ő is időnként álneveket használt utazásai során[10]) rendkívül felvilágosult rózsakeresztes, szabadkőműves és talán templárius mesterként ismerheti az utókor

Ezt a rózsakeresztes-bukott angyali kapcsolatot teljesen komolyan kell venni, a mai napig a “testvériség” üzemeltet több hírhedt, már a karanténon kívülre esö ún. mélységi földalatti bázist (mint Dulce, Oak Ridge stb), melyekben szíriuszi, plejádi-aldebrani ill. reptiloid “angyalkák” is megjelenhetnek.

Úgy mint ahogy itt írja:

http://projectavalon.net/forum…49&page=10

Lincoln was transferred from Oak Ridge to Dulce when he recived this clearance. Notice upgrade happened on the 21st March of this year. The 21st of March is the Illuminati/Rosicrucian new years day. Many upgrades and ‘knightings’ take place on this date. This is the spring equinox when the sun enters the zodiacal sign of Aries. As I mentioned everything in MANNEQUIN, OSIRIS and related projects is done using numerology.

Amikor megkapta az engedélyét, Lincolnt áthelyezték Oak Ridgeböl Dulce-ba. Az elöléptetése március 21.-én történt, ami az illuminátus-rózsakeresztes új év napja… s ami a tavaszi napéjegyenlöség napja is … mindent projektet (mannequin, Osiris) ezeken a bázisokon a (sátánista-kalendáriumi) numerológia szerint idözítenek.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 17, 2018

Ó igen, abszolúte. A testvériség sok mindent a pogány-sátánista kalendárium dátumai szerint idözít.

http://www.bibliotecapleyades….real20.htm
c. October 31 – Samhain, also known as Halloween, or All Hallows Eve. This date is the Illuminati’s highest day of human sacrifice
Historically, Halloween is the deadliest holiday ever celebrated in human history. This Satanic night is dedicated to the Celtic Lord of the Dead, also symbolized by the Horned-god and the Stag-god. The Druids celebrated Samhain as a 3-day fire festival,

A rózsakeresztes testvériség például október 31.-re, Halloween-ra állította be a “reformáció” napját, ami a katolikus Mindenszentek is, s amely valójában kelta-druida eredetü, és a legnagyobb véráldozós sátánista ünnep, eredetileg a druidák embereket tüzön feláldozó ünnepe.

Pfff

 • +0


Írta: egy vendég, január 19, 2018
Keedves blogíró, nem vili, hogy mit teccett akarni Petőfi ilyetén megemlítésével (?) de… a megközelités mikéntje nem közelíti meg a dolgok többsikú bonyolultságában leledző sokoldalúságot, amelyet Petőfi rövidre sikerült, ámde szinvonalas életműve tükröz. A Megáll az idő című filmben mond egy jót Pier, hogy; ” nem mindegy, hogy milyen szinvonalon vagánykodik az ember” Ember, ez a szó kifejezetten a kaukázusi Van tó melletti ugynevezett “teremtésre” utal, maga a szó két részből áll, az Em mint nő (emse a disznónál a nőnemű egyed) + bar a férfi (bar visszafele rab, a barkó, barát szavakban köszön vissza) ez az esemény mai szemmel nézve egy klonozás volt szörnyű lefolyásban és egy valóban, vitathatatlanul vitatható folyamat grundolódott ezzel az eseménnyel, amelynek alapvető jellegét a Paradice szó világítja meg, para mint félelem mögöttesség illetve dice mint kocka, kockajáték, esetlegesség. Az ember szó az itt bevezetett párkapcsolati konstrukcióra, a monogám heterosexualis kapcsolatra (is) utal, etc. millio dolgot lehetne elmondani erről az eseményről, ami ismert és ez csak a jéghegy csúcsa és az emberi tudattal legátolt miljőben, intervallumban kommunikálható jelenleg. Ami biztos, hogy jelenleg sem a helyzet, sem a dolgok állása nem tart ott, hogy bárki is megitélesekbe fogjon,na meg minek is. A magukat az erdetileg valóban szakrális, vagy ahhoz közeli titulusokkal illető csoportok között a legtőbb úgy vett magára nevet, hogy ahhoz nincs köze és éppen hogy lejáratás céllal vette magára, mint a zsidók Israel nevét, valamint a Cion (C ion szén ion, a szerves alapu lét kódszava) nevet, vagy most a cigányok Roma nevét, meg a virtuálisan gyilkolo moszados ál-arabusok Isis nevét, így megy ez jelenleg és már egy ideje, aki kapja marja alapon, tehát a terminusok nem elsödleges látszatukban értelmezhetőek, valamint egyéb bonyolultságok is vannak, elhagyások, visszatérések, ujraéledések, stb. Az ténynek látszik, hogy jelenleg nincs nagyon minek örülni.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 19, 2018

Akárcsak a “kerekasztal” szó, a 19. századtól az “ifjú” és “fiatal” szavak is kvázi szabadkömüves “kódszóvá” váltak, lévén az összes szervezet és szervezödés, melyeknek a nevében benne voltak, kivétel nélkül mind szabadkömöves volt.

Mint például a “Márciusi ifjak” Petöfi körül. A szervezet eredeti neve “Ifjú Magyarország” volt.

http://kitalaltujkor.blogspot….hosok.html

Valamennyi ilyen ifjú jelzőt viselő szervezetnek a tagjait Európában és a tengeren túlon a Grand Orient szabadkőművesség alaposan felkészítette a felforgató tevékenység folytatására. ¨

E fiatalok sérelmeit és célkitűzéseit a szabadkőműves sajtó természetesen nagy terjedelemben publikálta, és ez elősegítette a Grand Orient szabadkőművesség politikai céljainak az átültetését a gyakorlatba.

“A “Fiatal Szerbia” elnevezésű szabadkőműves – vagy kvázi szabadkőműves – páholy fontos szerepet játszott a Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös ellen végrehajtott szarajevói merénylet előkészítésében és végrehajtásában.”¨
…¨
Újra meg újra ingerkedik a névhasonlóság a FIATAL Demokraták Szövetségével is…

Az Ifjú Itáliát, mint láttuk, 1831-ben alapították és magához vonzotta Giuseppe Garibaldit, a fiatal tengerészt, meg Louis Napoléont. Nemsokkal később következett az Ifjú lengyelország, vezetői között Lelewel és Worcell forradalmárokkal. Aztán jött az Ifjú Németország, Arnold Ruge által fémjelezve, aki publikált ezt-azt egy zavaros német “vörös republikánustól”, Karl Marxtól. Erről az Ifjú Németországoról írt szatirát Heinrich Heine. 1834-ben Mazzini megalapította az Ifjú Európát olasz, svájci, német, és lengyel tagokkal.

A század végére lesz Ifjú Argentina (Garibaldi által alapítva), Ifjú Bosznia, Ifjú India, Ifjú Oroszország, Ifjú Örményország, Ifjú Egyiptom, Ifjúcsehek, plusz hasonló csoportosulások Romániában, Magyarországon, Bulgáriában és Görögországban.

Később lesznek Ifjútörökök.

Az összes közül talán az Ifjútörökök voltak a legmegveszekedettebbek, lévén az ö számlájukra írható az örmény népirtás:

Örmény népirtás
https://hu.wikipedia.org/wiki/Örmény_népirtás

… örmény források szerint mintegy másfél millió örmény erőszakos kitelepítése és lemészárlása volt 1915 és 1917 között, a muzulmán vallású törökök alkotta Oszmán Birodalomban az ifjútörök kormány uralma alatt.

 • +0


Írta: egy vendég, január 25, 2018
Várható valami komolyabb poszt a magyar történelemről? Szívesen elolvasnám.

 • +0


Írta: nem_programozhato, január 31, 2018

A közeljövöben nem biztos.

A korábbi magyar történelmet (is) érinti még a következö két írás:

(bár a címük mókás, a tartalmuk komoly)

Minden út a “szajhához” vezet
http://www.pokolraveluk.com/co…&Itemid=61

Vajon azonos lehet-e a magyar mesevilág Tündér Ilonája a Nagy Babiloni Szajhával?
http://www.pokolraveluk.com/co…&Itemid=56

Akárcsak a többi nép történelme, a magyaré is sötét és helyenként tragikomikus volt az elmúlt 2000 évben.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s