Fabius 500 napja

2015. szept 1. A The Express cikke szerint szept. 23-28. között hat nagy aszteroida kerül földközelbe, ebböl a három nagyobbik hossza 57, 39 illetve 31 méter, ami elegendö ahhoz, hogy több országnyi területet pusztítson el egy esetleges becsapódáskor. Eközül a hat közül bármelyiket belevezethetik a Földbe – ha akarják – a (titkos) technológia meg van hozzá.

SIX huge asteroids ARE coming our way as doommongers insist … 

http://www.express.co.uk/news/science/592987/End-of-the-world-asteroid-

………………………………………..

Egy szokatlanul precíz, baljósnak tünö és szinte mindenki számára érthetetlen kijelentést tett a francia külügyminiszter, Laurent Fabius, 2014. május 13-án Washingtonban, az amerikai külügyminiszterrel tartott találkozója után: “500 NAPUNK VAN ARRA, HOGY ELKERÜLJÜK A KLÍMA KÁOSZT A FÖLDÖN”. Az 500 nap most 2015. szeptember 23-án telik le. Sokan félnek ettöl a naptól, de nem értik, miröl van szó. Én viszont igen …

Ez az NWO “hivatalos kezdödátuma” a földi illuminátusok felfogása szerint … ezért látogat a pápa is az USA-ba ezekben a napokban, és mond az ENSZ-ben szimbolikusnak számító beszédet  … És igen, akik félnek ezektöl a napoktól, nem biztos, hogy teljesen alaptalanul teszik, mivel valóban fennáll a veszélye, hogy “valami történni fog”, valamit ki fognak müvelni, bár 100 százalék bizonyossággal ezt nem lehet kijelenteni.

A francia külügyminiszter szokatlan kijelentéséröl szóló híradások egyike:

500 napunk van arra, hogy elkerüljük a klimatikus káoszt

(French Foreign Minister: ‘We Have 500 Days to Avoid Climate Chaos’)

http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/we-have-500-days-

Ezt pedig egy blogban találtam:

http://vigyazo.blog.hu/2015/08/16/eltitkolta_a_nasa_az_irani_meteorbecsapodast

“… 2014 május 14-én Laurent Fabius francia külügyminiszter Washingtonban a Brookings Intézetben tartott előadásán drámai hangon bejelentette: 500 NAPUNK VAN ARRA, HOGY ELKERÜLJÜK A KLÍMA KÁOSZT A FÖLDÖN. Fabius ugyanezt a figyelmeztetését megismételte aznap John Kerry-vel való találkozóján is. A szokatlanul precíznek tűnő, ám mégis hossztávú figyelmeztetés nyomán felmerült: a politikus tudatosan figyelmeztetett egy olyan eseményre, amiről a világ vezetői már tudnak, és ami egész bolygónk időjárását felboríthatja. Egy aszteroida becsapódásnak kétségtelenül ilyen hatása lenne. Erre gondolt Fabius? Nem tudjuk, azt viszont igen, hogy AZ 500 NAP 2015. SZEPTEMBER 23-ÁN TELIK LE.”

Ez idáig jó, viszont a blog írója nem érti, miért pont ez a 2015. szept. 23-i dátum!

A magyarázat a következö:

A Newton talány

(“Newton’s Riddle”)

http://www.prophecyforum.com/bramlett/newtons_riddle.html

Kevesen tudják, hogy a híres fizikus-géniusz, Sir Isaac Newton, a fizika mellett a bibliai végsö idökre vonatkozó próféciák, ezen belül Dániel könyvének is a megszállottja volt. Newton ezen munkásságát nagyon jól ismerik a bolygónkat a háttérböl irányító illuminátus titkos társaságok, és szemlátomást komolyan is veszik, még olyan magas rangú személyek is, mint a francia külügyminiszter. Ez persze még mindig nem jelenti azt, hogy ezek a prófécia magyarázatok korrektek is, csupán annyit, hogy léteznek! Az egész továbbra is hit kérdése.

Miröl van szó?

Olvassuk el elöször is nagyon figyelmesen Dániel 9. könyvének alábbi részletét:

24 Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente.

25 Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.

26 A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

A Bibliában több helyen (de nem mindenhol!) “egy nap” valójában egy “egy évnek” felel meg, például Ezékiel 4:6-ban, és nemkülönben Dániel könyvében is:

http://www.azalapitvany.hu/tartalom.php?k_id=27&ff_id=1444

A hetven hét profetikus idő, ahol minden nap egy szó szerinti évnek felel meg (Ez 4:6). Tehát így a hetven hét pontosan 490 évnek felel meg.

Ezt támasztja alá az is, hogy a minden kétséget kizárólag az Antikrisztusról szóló Dániel 9:27-es versben az Antikrisztus “egy héten” át sokakkal megerösiti a szövetséget, de a “hét felén … utálatosságok szárnyán pusztít”

“1 hét” == “7 év”

“a hét felén” == “3.5 év”

S az a bizonyos 3.5 év ugye nem más mint az Antikrisztus rémuralmának ideje, amikor az kimutatja a foga fehérjét, s mérhetetlen szenvedést zúdít a földre.

Mint ahogy  Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés c. írásban is szerepel, a “3.5 év” a következö módokon is emlegetve van a bibliai versekben:

Jelenések 13

1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből …

5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Negyvenkét hónapig vagyis három és fél évig.

Dániel 12

6 És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak?

7 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

1290 nap nagyjából egyenlö 3,5 évvel,  ami egyenlö 42 hónappal

1290 nap osztva 42 hónappal egyenlö 30,71 nap (átlagosan)

 

Ideig (= 1 év), idökig ( = 2 év) és fél idöig (= fél év), vagyis 3,5 év.

S most jöjjön a lényeg! Newtonnak feltünt, hogy:

Dániel 9:25 Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van

Miért van felosztva a Jeruzsálem újjáépítéséröl szóló idö két részre, “hét hétre” (49 évre) és “62 hétre” (434 évre)?

Newton szerint azért, mert a Messiás (Jézus) kétszer tér vissza a Földre! A “62 hét” (434 év) az elsö, még 2000 évvel ezelött megtörtént visszatérésre vonatkozik, a “hét hét” (49 év) pedig a másodikra.

És valóban, a wikipédia szerint is:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem#Classical_antiquity

In about 445 BCE, King Artaxerxes I of Persia issued a decree allowing the city (including its walls) to be rebuilt. Jerusalem resumed its role as capital of Judah and center of Jewish worship.”

Jeruzsálem újjáépítése nagyjából Jézus születése elött 445-ben kezdödött, ami nem más mint az a bizonyos “62 hét” ami a Messiás fejedelem (Jézus) elsö visszatéréséig telik el, mint ahogy a Dániel próféciákban szerepel.

A “hét hét”(49 év) már Jézus második visszatérésére vonatkozik Dániel 9:25-ben, s ezért van szó mindjárt Dániel 9:27-ben az Antikrisztusról.

Dániel 9:26 pedig a következöképp értelmezhetö:

26 A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

Jézust keresztre feszítik, majd Jeruzsálemet “elpusztítja a következö fejedelem”, vagyis i. sz. 70-ben a rómaiak teljesen tönkreteszik, kiüzik a zsidókat a Szentföldröl, és a “mintegy vízözön által” lepusztított város egészen a végsö idökig nem éppen a virágkorát fogja élni.

S ezen a ponton vitték szemlátomást tovább a newton-i magyarázatot a jelenkori földi illuminátusok.

Mikor is került vissza Jeruzsálem, a Templomhegy és az óváros, újból zsidó kézbe?

1967. június 7-én (igen, i. sz. 70-töl kezdve egészen 1967-ig, a hat napos háborúig, Jeruzsálem óvárosa és a Templomhegy nem volt zsidó kézen!)

1967. június 7. plussz “hét hét” (49-szer 360 napos ókori prófétikus zsidó év) mikor is telik le?

2015. szeptember 23-án

Ezen a napon fejezödik be Dániel könyvének a “hatvankilencedik hete”, s veszi kezdetét a “hetvenedik hét” – vagyis az “utolsó hét” (az utolsó 7 év) a Messiás második eljöveteléig – legalábbis ezen matematika szerint!

A 3.5 éves rémséges periódus tehát valamikor 2019 márciusában fog kezdödni az illuminátusok ezen “logikája” szerint.

Miért veszik komolyan mindezeket a nyakatekert számításokat?

1. A végsö idök szinte összes elöre prófétált jele a 21. század elején jelen van.

2. Számos más, látnoki képességü emberek által írt, nem bibliai prófécia is erre a periódusra jelzi a “világ végét”.

Bár soha nem ismernék el nyilvánosan,  a Vatikánban például teljesen komolyan veszik a Szent Malakiás próféciát.

Miről szól Malakiás jóslata?

http://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata

“Szent Malakiás, az írországi Armagh püspökének sokat citált jövendölése szerint XVI. Benedek, azaz a 265. pápa regnálása után már csak egy szentatya fog Szent Péter trónjára ülni. A 12. században élt Malakiásnak tulajdonított lista 112 pápára utaló jelmondatot sorol fel, az utolsó római püspök idején pedig jóslata szerint eljön az apokalipszis.”

A prófécia szerint Ferenc az utolsó …

A maja indiánok kalendáriuma bár 2012-ig méri az idöt… viszont soha egyetlen maja szöveg se említi explicit módon, hogy pontosan 2012-ben jön el az apokalipszis. Mindebböl arra lehet következtetni, hogy a 21. század elsö negyede az, amikor ezek a dolgok le fognak játszódni.

Siíta iszlám végsö idökre vonatkozó próféciák is erre az idöszakra teszik a Mahdi és Jézus visszatérését (lásd lentebb a hozzászólásokban).

S végül de nem utolsósorban a Barasits jóslat is erre az idöszakra prognosztizál világrengetö eseményeket (lásd úgyszintén lentebb a hozzászólásokban).

——————————————-

Addendumok

nem_programozhato, augusztus 20, 2015

2015. január 23: Meghalt Szaúd-Arábia királya
http://www.origo.hu/nagyvilag/…iraly.html

Bár utódot sikerült választani, de azóta is tart a hatalmi harc a háttérben, s a térség egyre nagyobb káoszba kezd süllyedni.

http://dkjozsef.blogspot.hu/20…dorol.html

Néhány síita vallástudós szerint Abdullah esetleges halála a vég kezdetét jelenti.
Néhány síita hádísz szerint akkor veszi kezdődik a vég, amikor a Hijázból – Szaúd-Arábia nyugati részéből – származó Abdullah nevű uralkodó meghal és nem sikerül új királyt kinevezni az ország élére. Emiatt először megbénul az ország, majd a különböző frakciók között harcok törnek ki és összeomlik a „nyugati királyság”. Ez pedig majd káoszt hoz az egész régióban.
A síita vallástudósok által írt „250 jel Mahdi Imám eljöveteléig” című könyvben Abdullah halála lesz a „jel a rejtőzködő imámnak, Mahdinak a visszatérésre”. A síiták szerint ugyanis az imámok a politikai és a vallási örökösei az Ummának, vagyis az Iszlám Nemzetnek. Tizenkét imám volt a történelemben, akik közül az utolsó – a Mahdinak nevezett – eltűnt és az Utolsó Napokban tér vissza Jézus Krisztus oldalán.
Ráadásul a könyv utal arra, hogy a könyvben szereplő uralkodó megegyezik a mostani szaúdi Abdullahhal: édesapja Fahd ibn Abdul-Aziz al-Szaúd, akinek a keresztneve gepárdot jelent. A jóslat szerint az utolsó Hijáz király édesapja egy ragadozó emlős nevét viseli majd.

A jemeni konfliktus kirobbantásának rejtett célja a szaúdi rendszer tönkretétele. Az oroszoknak, a franciáknak és Obamáéknak egyaránt tele van a hócipöje a szaúdi rezsimmel. A szaúdiak bekapták a horgot, hagyták magukat belerángatni a jemeni konfliktusba. Csak most vették észre, hogy az amerikaiak átverték öket, s Izraelen kívül nem támogatja öket senki. Az amerikaiak és Irán most titokban szállítják a fegyvert a jemeni siíta lázadóknak, hogy a fegyveres konfliktus átterjedjen magára Szaúd Arábiára is. S már kezd is átterjedni:

2015. május 27:
Jemeni rakéták találtak el több szaúdi katonai támaszpontot

(Yemeni rockets target Saudi military bases)
http://presstv.ir/Detail/2015/…ases-Jizan

Ez a rejtett cél…

A siíta jemeni lázadók késöbb el akarnak jutni Mekkába…

A szaúdi rendszer megdöntése régi álma Obamának, már 2011-ben, az arab tavasznak is a szaúdi rezsim megdöntésével kellett volna végzödnie, de ez akkor meghiúsult, lásd ezt a korábbi cikket:

Obamahmadinedzsád háborús mesterkedései, álmodozásai

1. „Jemenben forradalom tör ki, és a Mahdi elsö katonái el fogják érni Mekkát“ (Jemenben késöbb ki is tört a forradalom)

2. „Az egyiptomi nép is fel fog kelni a vezetöje ellen.“ (ami azóta meg is történt)

3. A szaúdi király meg fog halni, majd a végsö periódusban konfliktus tör ki Izraellel, ami a Mahdi újbóli visszatéréséhez vezet.

S tudjátok, mi a legmegdöbbentöbb? Hogy ez a cikkben említett, végsö idökre vonatkozó siíta prófécia, amire 2011-ben Ahmadinedzsád is már “hajazott”, most valóban beteljesülöben van!

A prófécia szerint amikor a végsö idökben egy Abdullah nevü király meghal (most 2015 januárjában halt meg), az elöbb-utóbb a királyságának a végét is fogja jelenteni (valóban efele tartanak a dolgok), s miután mindezek bekövetkeznek, kezdenek el felpörögni a végsö idei események: Izrael megtámadása (a Bibliában mint Góg és Magóg van említve), a síta-iszlám Messiás, a Mahdi és Isa ibn Maryam (Esu v. Jézus, Mariam/Mária fia) visszatérése. Az elkövetkezö 10-20 évben ezek is bekövetkezhetnek.

—————————————-

nem_programozhato, augusztus 20, 2015

Jóslat Magyarország jövőjéről 1992-ből

Barasits:

“Egy elfogadható jövö van még úgy 3 évig… ott kezdödik egy nagyon nehéz idöszak (1995), ez egy olyan két év körüli dolog, akkor abból úgy ahogy kievez, és egy szintre eljut ez az ország (1997-98) s utána következik egy borzalmas keserü korszak, egy nagyon nehéz idöszak, olyan mintha meghalna ez az ország, mintha nem lenne.. olyan idöszak mintha semmibe mennénk, s utána következik egy teljes életformaváltás, egy teljes átváltás, gyökeresen más dolog, s akkor úgy nézz ki, hogy lassan de borzalmas kegyetlen lassúsággal… egy új helyre kerül a hazánk, mintha új otthonunk lenne, mintha ez embereknek egy új otthona lenne, teljesen új, egy teljesen más világ … messze van ez az új otthon… a Földön van? Nem, nem hiszem, vagy föld alatt vagy föld felett… nem ezen… nem itt van… szerintem mindent ki lehet kerülni”

————————————————-

1995-ben lett elfogadva a hírhedt Bokros csomag(“egy elfogadható jövö van még úgy 3 évig),http://hu.wikipedia.org/wiki/Bokros-csomag , a maga hírhedt életszínvonalcsökkentö megszorításaival, utána pár éves megnyugvás után jöttek az Orbán és Gyurcsány kormányok a maguk fasiszta, széles néptömegeket még jobban nyomorgató politikájával (“nehéz idöszak, mintha meghalt volna ez az ország“), MO belépett az EU-ba is, és feladta a szuverenitását.

Barasits:

“s utána következik egy teljes életformaváltás, egy teljes átváltás, gyökeresen más dolog”

Ennek most, az elkövetkezö években állhatunk éppenséggel a határán! Ez valószínüleg a globális fenevadrendszer, az NWO lesz, mely valóban, a mostanihoz viszonyítva egy teljesen új rendszer lesz.

Legvégül pedig… pár évtized múlva a második visszatéréskor? Vagy csak ezer év múlva mint a Jelenések könyvében van?

Barasits:

“hogy lassan de borzalmas kegyetlen lassúsággal… egy új helyre kerül a hazánk, mintha új otthonunk lenne, mintha ez embereknek egy új otthona lenne, teljesen új, egy teljesen más világ … “

Péter Apostolnak közönséges második levele, 3. fejezet

http://biblia.hit.hu/bible/21/2PE/3

A végsö idökröl

12 Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

Barasits:

“nem ezen… nem itt van… szerintem mindent ki lehet kerülni

Hmm, ki fogjuk?

———————————————-

nem_programozhato, augusztus 20, 2015

Hogy pontosan milyen világrengetö események következnek majd be 2015 szeptemberében, arról csak spekulálni lehet. Az se biztos, hogy valami egyáltalán be fog következni.

Ha viszont bármi bekövetkezik, legyen az például egy óriási meteor becsapódása az Atlanti-óceánba, vagy valamilyen rendkívüli klimatikus események lejátszódása, az elöre borítékolható, hogy mesterségesen lesz elöidézve!

Igen, ezekhez már mind megvan a technológia, meg tudják például mesterségesen változtatni – az amerikai titkos ürprogram keretében – a Földhöz közelítö meteorok pályáját, s bele tudják azokat vezetni, kilométerre pontosan, bármilyen “célpontba” a bolygó felszínén …

A cseljabinszki meteorbecsapódás 2013 februárjában volt az elsö ilyen sikeres kísérlet, Putyin felbosszantására.

Megdöbbentő videók: meteorit csapódott be Oroszországban
http://hvg.hu/vilag/20130215_M…apodott_be

————————————————

nem_programozhato, augusztus 20, 2015

A második lehetöség pedig szó szerint az, amiröl Fabius beszélt: klimatikus káosz mesterséges elöidézése, ami már mintha folyamatban is lenne …

Példátlan vihar után újra esik az eső a fővárosban
http://www.atv.hu/belfold/2015…pest-utcai

Durva nyár: megdőlt a globális melegrekord
http://ujnemzedek.hu/gyorshire…ekord-2918

Sosem volt még olyan forró június, mint az idei
http://hvg.hu/instant_tudomany…us_mint_az

stb. stb.

Ne vegye készpénznek senki se, hogy mindez természetes, s nem mondjuk HAARP-al van elöidézve…

Vajon honnan volt annyira biztos a dolgában a francia külügyminiszter arról, hogy “500 nap múlva klimatikus káosz lesz”?

—————————————————-

nem_programozhato, augusztus 20, 2015

May 23rd, 2015: USAF redeploys X-37B climate chaos, earthquake and tsunami inducing orbital HAARP weapon
http://presscore.ca/usaf-redep…arp-weapon

“The US Air Force is preparing to execute a “climate chaos” event to facilitate the Vatican UN “Climate Change” New World Order agenda.”

Ne feledje senki, hogy az X-37-es ürfegyver HAARP-al a fedélzetén kering földkörüli pályán, azzal a titkos céllal, hogy globális klímakáoszt idézzen elö mesterségésen – eszerint a még 2015 májusi írás szerint.

The X-37B was developed by the USAF to replace the Alaska land based HAARP and achieve the goal of Prompt Global Strike – a United States military effort to develop a system that can deliver a precision-guided conventional weapon airstrike anywhere in the world within one hour, in a similar manner to a nuclear ICBM. The X-37B can be precision-guided and deliver an airstrike anywhere in the world from orbit.

Az X37-es az idöjárás manipulálás mellett képes ún. “azonnali globális csapások” elöidézésére is, ez azt jelenti, hogy földkörüli pályán mozogva, egy órán belül képes bármilyen célpontot a Földön sugárfegyverrel megtámadni.

x37

Az X-37-essel idézték elö az amerikaiak a tiencsini robbanásokat is, így voltak képesek a második jüan-leértékelés után szinte órákon belül csapást mérni Kínára:

http://zsiday.hu/blog/kína-leértékel-baj-van

“Az elmúlt 4 évben például a jüan a jenhez képest 60%-ot drágult, az euróhoz képest 20%-ot, az ausztrál dollárhoz képest 50%-ot. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon rosszul hatott a kínaiakra, de nem nagyon akartak és mertek tenni ez ellen semmit, félve az amerikaiak haragjától. Az, hogy most mégis megtették a leértékelés első lépését, nagyon jelentős tény.”

2015 aug. 12: Újabb jüanleértékelés Kínában

És aztán az amerikai harag még aznap (aug 12) este jött is …

Gigantikus robbanás volt Tiencsinben

Brutális a táj a tiencsini robbanás után

——————————–

nem_programozhato, augusztus 23, 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem#Classical_antiquity

“In about 445 BCE, King Artaxerxes I of Persia issued a decree allowing the city (including its walls) to be rebuilt. Jerusalem resumed its role as capital of Judah and center of Jewish worship.”

Jeruzsálem újjáépítése nagyjából Jézus születése elött 445-ben kezdödött, ami nem más mint az a bizonyos “62 hét” ami a Messiás fejedelem (Jézus) elsö visszatéréséig telik el, mint ahogy a Dániel próféciákban szerepel.

A Bibliában Jeruzsálem újjáépítésének kezdete Nehémiás könyvében van leírva:

Nehémiás 2
http://biblia.hit.hu/bible/21/NEH/2

1
És lőn a Niszán nevű hóban, Artaxerxes királynak huszadik esztendejében, bor vala ő előtte és én fölvevém a bort, adám a királynak; azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte.
2
És monda nékem a király: Miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága! És felette igen megfélemlém.
3
Akkor mondék a királynak: Örökké éljen a király! Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye, pusztán hever és kapui megemésztettek tűzben?!
4
És monda nékem a király: Mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez.
5
És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt!
6
És monda nékem a király (felesége pedig mellette ül vala): Meddig lészen utazásod és mikorra jösz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt.

——————————————–

Egyébként érdekes, hogy a talmudista zsidó magyarázatok szerint is a “hét hét” és a “hatvankét hét” két teljesen különálló idöperiódusra utal Dániel 9-ben, de mivel tagadják Jézust, szerintük a két különálló periódus két különbözö “felkent” (istennek szolgáló) ókori messiás-fejedelemre vonatkozik.

(a messiás eredetileg “felkent”-et jelent)

Azt viszont már ök se tudják elfogadhatóan megmagyarárni, kik lehetnek a város újjáépítésére engedélyt adó ókori fejedelmek.

Ezekböl ugyanis csak egy van, nem több – Artaxerxes I.

Dániel 9-ben NEM a templom, hanem teljesen egyértelmüen a város újjászületéséröl van szó.

9:25 “A Jeruzsálem újraépíttetése felől … és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.

Magának a városnak az újjáépítésére csak egy fejedelem, Artaxerxes I adott abban az idöben engedélyt “isteni sugallatra” (Jahve kérésére).

A talmudisták tagadják továbbá, hogy Dániel 9:27 az Antikrisztusra vonatkozna, holott pár fejezettel odébb, Dániel 12-ben teljesen egyértelmü, hogy a 3.5 éves peridódus az “idök végén” következik be, s nem pedig i.sz. 70-ben, vagyis a második templom és Jeruzsálem elpusztításakor. Ezen tagadást szintén azért teszik, mert nem fér bele a Jézus-ellenes magyarázatokba.

Talmudista zsidó magyarázata Dániel 9-nek:

http://jewsforjudaism.org/know…rpretation

/nem_progr (cikkíró)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s