Štyri ríše zla

List Efezanom 6:12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Svetu stále vládne to, čo v minulosti bolo známe ako Rímsko-nemecká ríša (“prvá ríša”), ktorá síce v roku 1806 zanikla, no rody a siete (pavúčina) tajných spolkov za ňou vobec nie. Talianska čierna šlachta (bývalé pápežské rody) “plus” nemecké královské rodiny “plus” kabalistické židovské rodiny slúžiace v minulosti ako dvorní Židia královských rodín (Rothschildovci, Rockefellerovci a pod.) stále stoja na čele iluminátskej hierarchie, a potajomky hýbu udalostami vo svete cez ich všadeprítomné slobodomurárske siete, ktoré neovládajú iba politiku ale aj tajné služby, armády, organizované cirkvi, organizovaný zločin (mafie), ekonomiky, bankový systém, vzdelávanie, kultúru a hlavne médiá – všade vo svete. Sú to skutoční “kontrolmaniaci”, nenávidiaci slobodu.

Ich vierou je kabalizmus, slúžia diablovi, a sú úhlavnými nepriatelmi Boha.

Pikantnostou je aj to, že štáty a mafie na tejto planéte (opíc) vytvára tá istá sila: slobodomurárstvo. Ani to nebolo žiadnou náhodou, že z Borisa Kollára sa stal predseda NR SR.

Všetky královské rodiny v Európe majú nemecké korene, napr. “britskú” královskú rodinu tvorí nemecký rod Saxe-Coburg Gotha (ktorý sa v Británii premenoval na “Windsorovcov”), “dánsku” kráľovskú rodinu tvorí nemecký rod Glucksburg atd. Nedávno zosnulý princ Philip, manžel “anglickej” královnej bol z rodu Glucksburg, čo v minulosti okrem Dánska vládla i v Nórsku ako aj v Grécku. Dokonca aj “ruskú” cársku rodinu tvorili nemecké rody, cár Nikolaj II bol v skutočnosti z rodu Holstejn-Gottorp-Oldenburg, jej manželka zas z mimoriadne vplyvného (dodnes!) nemeckého rodu Hesse. Nič iné neexistuje len “rímske, nemecké a židovské”, všetko ostatné je sofistikovanou ilúziou, čo teraz vám v článku idem demonštrovat.

Tieto nemecko-rímske rody neskor v 19. storočí vytvorili aj svoju “druhú ríšu” (zjednotené Nemecko plus Rakúsko-Uhorsko plus Vatikán) ako aj “tretiu ríšu” (nacistické Nemecko plus fašistické Taliansko), a teraz pripravujú svoju “štvrtú ríšu”- na čo sa už stáročia pripravujú – a to globálnu svetovládu NWO ovládanú diablom!

Hlava chobotnice je v Ríme, presne tak, ako je to predpovedané v Zjaveniach Jána. “Babylónska žena sediaca na siedmych vrchoch” (Zjv 17:9) je Rím, ktorý je moderným pokračovaním Babylonu. Ešte presnejšie povedané, hlava chobotnice je u Maltézskeho rádu, ktorého ovláda Vatikán! Takmer všetky královské rodiny ako aj mocenské špičky takmer všetkých krajín sveta sú zhromaždované v Maltézskom ráde, na čele ktorého stoja talianske čiernošlachetné rody. Ďalší mimoriadne vplyvný tajný spolok, jezuitský rád so sídlom v Ríme, je tiež podriadený talianskej čiernej šľachte.

Maltézsky rád z hladiska medzinárodného práva funguje ako “suverénny štát bez územia”, t.j. má diplomatické zastupitelstvá všade vo svete. Čo si myslíte, prečo údajná “charitatívna organizácia” potrebuje diplomatickú imunitu, aby naň orgány činné v trestnom konaní nemali dosah v žiadnom štáte sveta? Nuž lebo tam je “hlava chobotnice”, a charitatívna činnost slúži na kamuflovanie niečoho oveľa tajnejšieho a temnejšieho … napr. aj na riadenie všetkých medzinárodných drogových kartelov sveta.

Na čele Maltézskeho rádu a talianskej čiernej šlachty stoja nasledovné, mimoriadne vplyvné (pápežské) rody:

1. Rod Massimovcov
https://www.orderofmalta.int/2000/12/21/order-malta-italy-sign-health-agreement/

“the President of the Italian Association of the Order of Malta, Prince Carlo Massimo.”

Súčasným najvplyvnejším predstavitelom klanu je princ Carlo Massimo, hlava talianskeho krídla Maltézskeho rádu. V dávnejšej minulosti tento rod dal svetu viacero pápežov, napr. pápež Anastáz I (399 – 401) a pápež sv. Paschal I (817 – 824) boli Massimovcami.
Na snímke Princ Carlo Massimo s predstavitelkou dalšieho čiernošľachtického rodu, Giorgiou Pacelliovou. Pápež Pius XII (1939-1958), známy ako “Hitlerov pápež”, patril do rodu Pacelliovcov.

Pacelli_Massimo

Na snímke princ Fabrizio Massimo-Brancaccio s manžekou. Je “patrónom svatým” takmer všetkých medzinárodných zločineckých skupín vo svete, počnúc Cosa Nostrou v Taliansku a končiac mnohými drogovými kartelmi v Latinskej Amerike.

massimo

2. Rod Odeschalchiovcov– najvplyvnejším súčasným predstavitelom je Daniel Odeschalchi, sídliaci v Spojených štátoch.
V minulosti k nim patril pápež Inocent XI. (1676 – 1689) alias Benedetto Odeschalchi.
Daniel Odeschalchi šéfuje podivnej “poradenskej organizácii” s menom SAIPR, ktorá podla vlastných slov v minulosti robila poradenstvo maďarskému premiérovi, ako aj strane FIDESZ Viktora Orbána, strane Demokratická konvencia v Rumunsku ako aj bývalej strane Spolužitie Miklóša Duraya na Slovensku.

http://saipr.com/about/

They consulted for the Prime Minister of Hungary, the Hungarian Democratic Forum, Fidesz, the Democratic Convention in Romania, the Party of Co-existence in Slovakia

Za demokratickou fasádou sa ale skrývajú aj ovela temnejšie veci:
https://professorzeus.blogspot.com/2020/05/technocratic-mafia-of-rome.html?q=jesuit

The Odescalchi family own some Slovak mafias like the Cernakovci crime family.

Napríklad že mafiánske zoskupenie Mikuláša Černáka na Slovensku bolo tiež výtvorom rodu Odescalchiovcov!

3. Historický rod Torlonia – cez siet tajných spolkov Ríma – dohliadajúci na medzinárodný bankový systém, okrem iného na “centrálnu banku centrálnych bánk” Banku pre medzinárodné platby (BIS) so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku. Napriek tomu, že ich majetok dosahuje “iba” pár miliárd dolárov, ich utajený vplyv je rádovo vyšší.Sú prepojení aj s Rotschildovcami ako aj velkokniežatskou rodinou v Luxemburgu. Tiež majú velký vplyv v Camorre. V Taliansku vlastnia aj Banca del Fucino, ktorá je úzko prepojená s vatikánskou bankou.
Prince Marino Torlonia, ktorý je vnukom španielskeho kráľa Alfonza XIII, a je majitelom Banca del Fucino.
https://professorzeus.blogspot.com/2020/04/borghese-torlonia-banking-mafia.html

Princ_Torlonia

Nezabúdať ani na obrovský vplyv talianskej čiernej šľachty na Hollywood. Na snímke princ Guido Torlonia (v strede) so známym hollywoodským hercom Richardom Gerem (vpravo)

Torlonia_Gere

Villa Torlonia v Ríme, po ktorej bola navrhnutá aj budova Ministerstva financií Spojených štátov amerických.

Villa_Torlonia

Ak Rím je moderným pokračovaním Babylonu, tak Spojené štáty sú moderným pokračovaním Ríma!Budova “parlamentu” Spojených štátov, Capitolium, je pomenovaná po rímskom vrchu Capitol.

Vrch Capitol je najvýznamnejším so siedmych rímskych vrchov, na ktorom sa dodnes nachádzajú ruiny dvoch starovekých chrámov, jeden venovaný Jupiterovi (biblickému diablovi) a druhý jej manželke Juno Monete. Nedaleko sa nachádza aj chrám Saturna (biblického Boha) Odporúčam to navštíviť, už som tam bol viackrát, je to doslova a dopísmena kolískom súčasnej modernej babylonskej civilizácie.

Zo slova “moneta” pochádzajú slová “monetarizmus” a “monetárne”, ako aj slovo “money” (peniaze) v angličtine. Slovo “kapitál” a “kapitalizmus” pochádzajú tiež zo slova “kapitol”. Všetko na počest diabla a jej manželky, “pani Monete”. Veru, veru, kapitalizmus nemá nič spoločné s krestanstvom!

Socha slobody v New Yorku v skutočnosti zobrazuje babylónsku bohyňu Ištar, ktorá je totožná s babylónskou ženou či rímskou neviestkou v Zjaveniach Jána.Všetky cesty vedú do Ríma (a k talianskej čiernej šlachte), nielen obrazne!

4. Rod Caetani/Gaetani – najtajomnejší zo všetkých, a može to súvisieť s Donaldom Trumpom…
Na snímke princ Roffredo Caetani s manželkou:

Gaetani_manzelkou

Zo slávnych predkov:
Pápež Gelasius II. (1118-1119) alias Giovanni Caetani
Pápež Bonifác VIII. (1294 – 1303) alias Benedetto Caetani

https://professorzeus.blogspot.com/2019/12/trump-child-peddler.html

Princ Roffredo Gaetani s Donaldom Trumpom a jeho vtedajšou manželkou Ivana Trumpovou

Trump_wife_Caetani

Princ Gaetani s Trumpovou (vtedajšou) manželkou a dcérou

wife_daughter

Podla zlých jazykov mal s nimi milenecký vzťah, aj s Ivankou.
Princ Gaetani ako aj jeho brat Luca za záhadných okolností “umreli” v rokoch 2005 respektíve 2007, obaja ako približne 50 roční.
https://www.geni.com/people/Roffredo-Gaetani-dell-Aquila-d-Aragona-Lovatelli/6000000073635520885
https://www.geni.com/people/Luca-Gaetani-dell-Aquila-d-Aragona-Lovatelli/6000000027534971744

Pošepkáva sa ale, že ani jeden z nich neumrel, žijú naďalej pod inou identitou, a boli hlavnými spojkami Donalda Trumpu na taliansku čiernu šľachtu počas jeho prezidentovania.
Na snímke Donald Trump s potomkami talianskeho čierno-šlachtického rodu Bourbon-obojej-Sicílie:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5565907/Donald-Trump-pictured-Princess-Camilla-Bourbon-Two-Sicilies-Mar-Lago.html

Two_Sicilies

Bourbon-Obojí Sicílie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bourbon-Oboj%C3%AD_Sic%C3%ADlie

Klan Bourbon-Obojej-Sicílie sa povodne rozvetvil zo španielskej kráľovskej rodiny v 18. storočí a vládol v Neapole a na Sicílii počas 18. a 19. storočií. V súčasnosti sú “hlavnými dozorcami” sicílskej mafie ako aj Donalda Trumpa.
Na snímke Donald Trump s jeho bývalým mentorom, homosexuálnym chazarský Židom Royom Cohnom:

Trump_Cohn

https://rationalwiki.org/wiki/Roy_Cohn

After his resignation, Cohn spent the rest his career in private practice in New York. His clientele included major mafia figures (Tony Salerno,[15] Carmine Galante,[16] John Gotti and Carlo Gambino[17]) as well as other high profile clients.
Cohn served as Donald Trump’s attorney from 1973-1978

Cohn bol oficiálne advokátom Donalda Trumpa, ako aj advokátom špičky “americkej mafie”, ktorú v skutočnosti tvoria talianske rodiny Gottiovcov, Gambinovcov a pod. Jedná sa o americkú odnož talianskej čiernej šľachty.
Najsilnejším a najmocnekším v súčasnosti sú Gambinovci. Aj tento blog im venuje zvláštnu kapitolu:
https://professorzeus.blogspot.com/2020/01/massive-mafia_17.html

A aby ste nemali komplexy menejcennosti, že na Slovensku nemáme ani jednu poriadnu mafiu, mám pre vás dobrú správu! Máme!

Z Threemy:
https://www.extraplus.sk/clanok/dennik-s-lipsic-uzavrel-dohodu-so-sefom-penty-hascakom

“Lipšica, ktorý je pre Kočnera „arcidiablom“, tituluje často ako Lipsteina, Gambina alebo Gamboša.”

Volá sa Daniel Lipšic a je členom špičkovej organizovanej mafie Gambinovcov.
Zároven je aj špeciálnym prokurátorom SR a bývalým ministrom spravodlivosti a vnútra.

Nezabúdat: štáty a mafie vytvára na tejto planéte tá istá sila!

5. Čiernošľachtický rod Albaniovcov
Chigi-Albani Mafia
https://professorzeus.blogspot.com/2020/04/chigi-albani-mafia.html

Podľa wikipédie: Albanské vrchy je hornatina a zároveň vulkanický komplex nachádzajúci sa 20 km juhovýchodne od Ríma v Taliansku.

Zároveň sú rodiskom rodu Albaniovcov, ktorý sa neskor presídlil na územie súčasného Albánska, a áno, krajina je pomenovaná po nich.

Zároveň sú bossami najbrutálnejšej (drogovej) mafie na svete, albánskej, ktorá má svoje chápadlá aj na Slovensku.
Najvplyvnejším predstavitelom tohto rodu v súčasnosti je princ Mario Chigi-Albani Della Rovere, mimoriadne vplyvný člen Maltézskeho rádu, a súčasná hlava albánskej mafie.

Albani
Ďaľšie časti seriálu idem venovať nemeckým iluminátskym rodom.

ĎAĽŠIE ČLÁNKY TU slovensky

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s