Hurrik és hettiták – a szkíták, s rajtuk keresztül a palócok és székelyek valódi ösei

Magyarul: Isten, hettita nyelven: Ištānu, hurri nyelven: Eštan

Érdekes, nem?

A hurrik (bibliai jebuzeusok), más néven hurriták

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hurrik#Nyelv.C3.BCk

“A magyar vas szót is egyes nyelvészek a hurri nyelv ušḫu szavára vezetik vissza, amit a Kaukázustól északra elhelyezkedő magyarok könnyen átvehettek. Hasonló a hettita Ištānu, hurri Eštan istennevek esete is, a magyarban mint isten található meg.

De ezek a szavak nem hun-magyar eredetüek, hanem ösi szkíta-hettita szavak, a szkítáktól kerültek be késöbb a magyar nyelvbe, míg a szkíták az ö elödeiktöl, a hettitáktól vették át öket.

A magyarok és hunok még sehol sem voltak a hurrik (bibliai jebuzeusok) és hettiták (bibliai khitteusok, hitteusok) idejében, lévén utóbbiak még jó 1500-2000 évvel a hunok megjelenése elött éltek a mai Kelet-Törökország és Libanon területén, s azon kánaánita pogány törzsek egyike voltak, melyeket eredetileg még Jahve a zsidók Egyiptomból való kihozatalakor üzött ki “Kánanánból” (Jeruzsálemböl), innen kerültek át késöbb északabbra, a mai Libanon és Törökország területére:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jebusite

According to the Hebrew Bible, the Jebusites were a Canaanite tribe who inhabited Jerusalem prior to its conquest by Joshua

Mózes II, 3. fejezet.

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/3/8#v8

7 Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.

8 Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.

Amikor a cseh Bedrich Hrozný professzor a 20. század elején elkezdte kutatni a már jó 3000 ezer évvel ezelött kihalt hettita nyelvet:

Hettita nyelv

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hettita_nyelv#Megfejt.C3.A9se

Legnagyobb meglepetésére nem holmi egzotikus nyelvekre ismert rá, hanem angolra, németre és latinra. Veszélyes módszer, az ugyanilyen szófejtéseket, amennyiben nem az indoeurópai rokonságot támasztják alá, a mai nyelvészet abszurdnak nevezi, az evés – „eszitek” – és a „víz” szavak éppenséggel a magyarból is felismerhetők lettek volna, a magyar „kút” szónak éppen annyi köze lehetne a latin aqua szóhoz, mint a hettita „ivás”-hoz.”

Az ösi hettita nyelvben az ivást a wikipédia szerint “e-ku-ut-te-ni”-nek nevezték.

És igen, az én nagyanyám például még a mohó ivást “kuhurtyolásnak” nevezte. Ez szintén szkíta-hettita eredetre utal, innen volt része a szlovákiai magyar tájszólásoknak még a 20. század elején is.

A “kútban” sok víz van, aki “kuhurtyol”, az pedig sok vizet iszik.

Amit mi palóc-mátyusföldi-szlovákiai magyar tájszólásoknak hiszünk, azok többnyire ösi szkíta-hettita maradványok, melyek NEM ISMERTEK a teljes magyar nyelvterületen, nem képezik részét a “hivatalos” magyarnak.

Még egy példa: “osni” (mátyusföldi magyar nyelven) == “mondani” (hivatalos magyarban) – ez is vajon honnan származhat?

De hasonló a helyzet a székely tájszólásokkal is.

S vajon miért nem ismertek ezek a “tájszólásos” szavak az anyaországi magyarban is? Azért mert a szlovákiai magyarok és a székelyek nem a hunok, hanem a szkíták (néhai hettiták) genetikai leszármazottai.

A szkíta-hettita nyelvi örökség mára jórészt elveszett ezen régi tájszólások kihalásának következtében.

A szkíták késöbb szétterjeszkedtek egész Európába, még a brit szigetekre is eljutottak. Ezért tartalmaz a német és az angol nyelv is szkíta maradványokat. A szkíták voltak Európa öslakosai, még jóval az ös-zsidó törzsek megjelenése elött érkeztek Európába. A “latin” eredetü románok, székelyek, palócok, németek stb. mind-mind szkíta-hettita eredetüek.

David Icke “A legnagyobb titok” c. könyvének harmadik fejezetében részletezgeti az Európába történö legkorábbi “árja népvándorlásokat”. Ö “hettitákként”, “föníciaiakként” és “szkítákként” emlegeti ezeket a pogány-árja népeket, melyeket én itt “hettita eredetü szkítáknak” nevezek, s melyeknek egy része a balkáni-kisázsiai útvonalon, más része a Kaukázuson keresztül érkezett meg legelöször Európába. A mai Libanon területén egykor élt föníciaiak szintén a hettitákhoz (és asszírekhez) köthetö pogány népek voltak.

Aztán Icke beszél még valamilyen rejtélyes “kimériaiakról” is, melyek egy része a Duna mentén, a mai Magyarország és Ausztria területén keresztül vándorolt be késöbb Európába, a mai Csehország, Németország és Franciaország területére is, s belölük lettek a kelták (lásd a könyvének a 62. oldalát):

Another group of Cimmerians travelled up the River Danube through Hungary and Austria into southern Germany and France. The Romans called them Gauls and the Greeks knew them as the Keltoi or Celts

Groups of these Celtic tribes also settled in Bohemia and Bavaria and others invaded northern Italy.

A “kimériai nép dunai ága” valójában nem más mint a bibliai “eltünt” dán törzs, és igen, belölük lettek a kelták. Európa legösibb lakói bár valóban pogány (“árja”) népek voltak, de aztán késöbb jutott Európába az ös zsidó törzsekböl is (akik i.e. 700 körül kiüzettek Izraelböl, s egy részük Európa felé vette az irányt).

Sajnos David Icke is “pogány”(sátánista), így elhallgat és hamisít, ha az ös-zsidó törzsekröl van szó. De nemcsak Icke teszi ezt, hanem a világot jelenleg uraló háttérhatalom is úgy általában, mivel utóbbi is pogány-sátánista-“árja” eredetü, ezért vannak benne – ha rejtve is – de továbbra is túlsúlyban a nácik. Annak ellenére titkolják a bibliai ös-zsidó törzsek valódi kilétét, hogy például a lázadó dán törzsböl lettek késöbb a legjobban isten-ellenes, európai pogány népek mint a kelták.

Korábban írtam ide a weboldalra:

A bibliai dán törzs tagjai késöbb mint a spártaiak és mint a kelták voltak ismertek. A Krisztus születését megelözö századokban szétszóródtak egész Európában. A mai Írország, Nagy-Britannia és Franciaország területén (Meroving vérvonalak – ahonnan az európai uralkodóházak is származnak) máig fennmaradt valami a kelták kultúrájából. Krisztus születése elött 500-ban a keltáknak (dán törzsnek) még Közép-Európa volt az öslakhelye, minden “dan”-nal kezdödö ösi földrajzi név a korábbi jelenlétükre és vándorlásukra utal, mint például Danubius (vagyis a Duna neve).

Dévényi vár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dévényi_vár

“Szlovákiában, a Duna és a Morva folyók összefolyásánál, az ún. Dévényi-kapunál található az egykori dévényi vár (szlovákul: Devínsky hrad) maradványa A várkörnyéki település a kőkorszak óta lakott. Az ásatások kelta, római, barbár, illetve népvándorláskori leleteket hoztak felszínre.”

Közép-Európa területén a mai napig átlagon felüli a negatív, gyülölködö (soviniszta-rasszista), kifejezetten rossz emberek koncentrációja, vajon közük lehet-e ezeknek valahogy – genetikailag – a néhai dán törzshöz(keltákhoz), akiknek i.e. 500 körül a mostani Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia területe volt az öslakhelye? Elöbb említett négy ország lakosságának úgy kb. 10 százaléka a mai napig kifejezetten ebbe a rosszmájú, fasisztoid kategóriába tartozik. Mint ahogy egyébként Írország, Nagy-Britannia és Dánia (Danmark, dan mint dán törzs) lakosságának is kb. 5-10 százaléka ilyen.

nem_programozhato, december 13, 2016

S egy kis fejtegetés még a székelyek és palócok (szlovákiai magyarok) valódi eredetéröl.

Fiatalabb koromban sokáig külföldön éltem és rengeteg alkalmam volt idegenekkel – angolokkal, skandinávokkal, mindenfélékel – ismerkedni, s bizony többször nekem szegezték a kérdést hogy: Ön Romániából van?? Nem sértö szándékkal, pusztán érdeklödve, idegen szemmel nézve ugyanis sok szlovákai magyar olyan székelyesebb-románosabb tipusnak néz ki. Békésebb, nyugisabb, toleránsabb, huncutabb, akit viszont taszít, és mélyen megveti azt a vadállati, harcias magatartást ami a hun-mongoloid állítólagos “elödeinket” jellemezte. Soha életemben egyetlen felvidéki faluban nem láttam egyetlen egy “ázsiais kinézetü” embert se, jogos tehát a kérdést: mi közünk lehet nekünk Attilához (helyes nevén Atillához)? Az igazság az, hogy valószínüleg semmi. A székelyek és palócok elödei nem a “honfoglaláskor” érkeztek erre a vidékre, hanem már jóval elötte. A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták “Zalmoxis barlangját”? c. írásban is idézett “Snakegodess blog” tanulmányában is feszegetve van, hogy már i.sz. elött 700-800 évvel ezelött is egy ösi, sumer-babiloni eredetü kultúra létezett azon a vidéken, ahol az ún. “Bucsecsi szfinx” nevezetü ösi szoborképzödmény is található. S igen, ezek az emberek a mi valódi elödeink, akik az ösi kisázsiai-balkáni bevándorlási útvonalon érkeztek erre a vidékre már vagy 3000 évvel ezelött, nem pedig a hunok …

Ázsiai hun-mongoloid öshaza tulajdonképpen nincs is. Sumer-Mezopotámia a jelenlegi emberi civilizáció (fehér) népeinek az öshazája. Észak-Mezopotámiából indult meg azon népek vándorlása, melyeket a Biblia “Góg és Magóg népeiként”, a mitológia pedig mint “Nimród népeiként” is ismer. Egy részük észak felé, a mai Oroszország és Ázsia felé vette az irányt, az a bizonyos hunyor-magyar-kazár zsidó vonal, akik aztán kelet felöl mint honfoglalók érkeztek idöszámításunk után 400-900 között a jelenlegi Magyarország területére, egy másik részük pedig a “klasszikus” Közel-Kelet, Kisázsia és Balkán felé vette az irányt, és már jóval hamarabb, idöszámításunk elött 700-800 körül megérkeztek a mai Erdély és Palócföld (Felvidék) területére, s mint szkíták voltak ismertek. A szkítákból lettek a székelyek és a palócok. A keleti honfoglalókból pedig a magyarok. A honfoglalással nagyjából egyidöben újból megindult a népvándorlás a szkíták területei felöl is, ezeket a népeket mint avarokat ismeri a történetírás.

Palócország – Gömör (Gemer) – a bibliai Gómerröl van elnevezve.

I Mózes

10:2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

Askenázról pedig az askenázi (nem szemita) zsidók vagyis a kazárok vannak elnevezve.

10:3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s