Deväťdesiat percent ľudstva tvoria krvilačné ovce

Či možno nie celkom humor? Každpádne pre tieto zlatučké, mierumilovné tvory žijúce v harmónii s prírodou može byť urážlivé prirovnávať ich k pozemskému človeku, schopného bezbrehého ničenia a genocídy kedykoľvek.

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g96.html

My ľudia sa delíme na dve skupiny. Na tých čo majú informácie o svete a o tom čo sa deje. Teraz sa čoraz viac takých ľudí každý deň prebúdza po celom svete aj v našom národe. A potom je tu už len druhá skupina, na ktorú sa delíme a to sú ovce. Typické bio-roboty, ktoré stratili svoju dušu a nevedia ako ich satanisti cez média programujú od narodenia až do smrti.

Podla asyrsko-babylonského eposu Atra Hasis pozemský človek bol pôvodne vytvorený ako obyčajný “biorobot”, určený pre vykonávanie ťažkých fyzických prác, aby nižšie postavení “bohovia” nemuseli vykonávat všelijaké pre nich ponižujúce driny.

Atra-Hasis

https://en.wikipedia.org/wiki/Atra-Hasis#Synopsis

Enlil assigned junior divines[6] to do farm labor and maintain the rivers and canals, but after forty years the lesser gods or dingirs rebelled and refused to do strenuous labor. Instead of punishing the rebels, Enki, who is also the kind, wise counselor of the gods, suggested that humans be created to do the work.

Milgramov experiment

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment

Mal za úlohu zmerať ochotu účastníka poslúchať autoritu, ktorá káže účastníkovi robiť niečo, čo môže byť v rozpore s účastníkovym osobným svedomím.

Ak bola odpoveď nesprávna, žiak dostal šok, s napätím rastúcim s každou nesprávnou odpoveďou o 15 voltov. Ak bola správna, učiteľ čítal nasledujúcu dvojicu slov.Subjekty boli presvedčené, že za každú nesprávnu odpoveď žiak dostával ozajstný šok. V skutočnosti tam žiadne šoky neboli. Po tom, čo bol spojenec oddelený od subjektu, spojenec spustil magnetofón spojený s generátorom elektrošokov, ktorý prehrával nahrané zvuky pre každú úroveň šoku. Po určitom počte zvýšení úrovne napätia herec začal búchať do steny, ktorá ho delila od subjektu. Po viacerých úderoch na stenu a sťažovaní sa na jeho srdcovú chorobu, žiak nedával ďalšie odpovede na otázky a nepodával žiadne ďalšie sťažnosti.

Výsledky: Pred realizáciou experimentu Milgram urobil prieskum medzi kolegami psychológmi o tom, aké budú výsledky. Jednohlasne verili, že len zopár sadistov bude pripravených udrieť maximálnym napätím.V prvej Milgramovej sade pokusov 65 % (27 zo 40) z experimentálnych účastníkov vykonalo pokusný záverečný 450-voltový šok, hoci mnoho z nich to robilo s dosť nepríjemnými pocitmi; pri nejakom bode každý zastal a pochyboval o experimente, niektorí dokonca vraveli, že vrátia šek, ktorým im bolo zaplatené. Žiadny účastník vytrvalo neodmietol v dávaní šokov pred 300-voltovou úrovňou

30.7.2017:

Pred 80 rokmi vyvrcholila najkrutejšia fáza vyvražďovania: Na všetko stačil jeden podpis

http://www.topky.sk/cl/13/1645837/Pred-80-rokmi-vyvrcholila-najkrutejsia-faza-vyvrazdovania–Na-vsetko-stacil-jeden-podpis

Zomrelo až 40 miliónov ľudí?

Symbolom stalinských „čistiek” sa okrem rozkazu 00447 stali hlavne tri takzvané moskovské procesy s údajnými nepriateľmi štátu. Podľa odtajnených sovietskych archívov zatkla NKVD počas rokov 1937 a 1938 asi 1,5 milióna ľudí, z ktorých bolo cez 680 000 zastrelených.

http://necenzurovane.net/gosudarjon/g96.html

Ba čo viac, polícia zákony ctí viac než pravdu, viac než lásku, viac než skutočné a pravé hodnoty, viac než zdravý rozum.. Polícia sa riadi heslom, čo je napísané to je dané. Môže tam byť napísané aj to, že ak mám skočiť z mosta tak skočím. Ak tam bude napísané, žid je chránený tak je nedotknuteľný. (pozn. autora: policajti ako aj časť úradníkov sú tiež bezduchí “bioroboty”, v 40-tych rokoch im bolo napísané, že žid sa má vykynožiť, tak bol vykynožený) Ale ja sa vás pýtam blbečkovia z radov polície, viete vy vôbec komu slúžite a kto naozaj tvorí zákony pre celý svet a pre každý štát? Policajti viete vy vôbec, že ste len zúbožené bytosti, tak ako my všetci?

Genéza 6

5 Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.

6 Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.

7 Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.

8 Ale Noach našiel u Hospodina milosť.

Genéza 8

21 Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil.

A od toho času naozaj ani nevyhubil. Radšej dal planétu Zem a všetky jej živé bytosti do karantény 🙂

Áno, ľudstvo je v karanténe – a nie, Neil Armstrong na mesiaci nebol nikdy…

Daily Express, 27.3.2017:

Mimozemšťania sú tu na Zemi, a časom nad nami otvorene prevezmú moc, tvrdi vedec

(Aliens are HERE on Earth and will TAKE OVER, claims scientist)

http://www.express.co.uk/news/weird/784443/Aliens-Earth-quarantine-humans-Stanton-Friedman

“Tak prečo to tvrdí, že oni sú tu na Zemi?

Podla Friedmana nám mimozemštania chcú zabrániť v kolonizácii vesmíru.

Myslím si, že sú tu na to, aby nás dali do karantény, aby nám znemožnili cestovať mimo našej planéty.

Súdiac podla našej históre, sme totiž zlí.”

So why does he say they are here? Mr Friedman says aliens actually want to prevent humans colonising space and will ultimately quarantine us here for the greater good to prevent mankind travelling. He said: “I think they are here. I think they are here to quarantine us, keep us from going out there. “With our track record – we’re evil.”

Karanténa okolo Zeme tu je odpradávna. Otvorené prevzatie moci nad ludstvom našimi stvoritelmi sa v Biblii spomína ako druhý Ježišov príchod či ako pád mystického Babylónu (v Zjaveniach Jána)

Daily Express, 30.3.2017:

Boha vymysleli mimozemštania, a teraz ho chcú späť – šokujúce tvrdenia o povode svetových náboženstiev.

(Aliens CREATED GOD and now they want him back – shock claim of how religion began)

http://www.express.co.uk/news/weird/785536/Aliens-CREATED-GOD-conspiracy-theory-religion

(v skutočnosti aj Boh sám je mimozemskou entitou, je lídrom civilizácie našich stvoritelov: humanoidných “bohov” a “anjelov” – pozn. autora)

“Svetové náboženstvá boli vytvorené mimozemštanmi navštevujúcimi planétu Zem pred tisíckami rokov. Podľa “konšpiračnej teórie” už pred vznikom náboženských textov (ako samotná Biblia)  planéta Zem bola navštevovaná cudzími bytosťami z vesmíru, ktoré boli primitívnymi ľudmi považované za “bohov”. Náboženské texty v prospech ľudstva boli vytvorené buď samotnými “bohmi”, alebo ľudmi čo boli v kontakte s týmito “bohmi” (prorokmi – pozn. autora) “Bohovia” boli naštvaní z toho, že za dlhé stáročia človek využíval náboženské texty na vedenie nespočetných vojen. Žiadne náboženstvo nebolo vymyslené za účelom ideologicky podporovať teroristov! Mimozemštania (naši stvoritelia) ale vedeli, že pozemský človek má deštruktívnu povahu, práve preto boli vymyslené svetové náboženstvá, za účelom výchovy, aby sa slúžilo s vierou, a so strachom z neznáma – no experiment sa nevydaril. Civilizácie týchto “bohov” sú milióny roky staré, vedia presne ako makrokozmos funguje. Už pravdepodobne videli iné svety (primitívnejších civilizácií) vzniknút a zaniknút, iným slovom samozničiť. Poznajú evolučné kroky cez ktoré mentálne poznávanie musí prejsť, a to je pre nich práve tým kľúčovým bodom, oni chránia naše prekrásne Univerzum pred ujmami, ktoré by mu mohli sposobiť primitívne deštruktívne rasy. Chcú aby sa ľudstvo vrátilo k náboženským princípom – v budúcnosti nás zrejme hodia do karantény, aby sa zabránilo kozmickým katastrofám (pozn. autora: v skutočnosti nás už do karantény umiestnili pred tisíckami rokov). Buďte pripravení “dať im to naspäť” (má na mysli návrat k náboženstvám), nakoľko ludia nemajú rešpekt ani pred životom, ani pred inými ideami, ani pred inými rasami, ani pred inými kultúrami.”

RELIGIONS on Earth were created by aliens who visited Earth thousands of years ago, it has shockingly been claimed. A new conspiracy theory says, before religious texts like the Bible were written, alien lifeforms visited Earth and were seen as “gods” by the more primitive humans. In an article entitled “Aliens Are Coming Back To Retrieve ‘Their’ Religion,” the website ufointernationalproject.com tried to explain the theory. It claims either aliens created the religious texts for the benefit of mankind, or they were written by humans based on the “alien gods” who visited at that time. It went onto say much more advanced extraterrestrial species were angry that humans had used religions as a reason for waging countless wars across the globe over hundreds of years. The article said: “Religion was not designed for terrorism “The aliens quite knew that man is so destructive in nature, that’s the more reason why Religion was bestowed to us, to serve with faith and fear of the unknown, but man has completely failed the experiment.” … These Aliens would truly be gods to us humans. “Their civilisations could be millions of years old, they know exactly how this macrocosm works. “They might have seen other worlds come and go, and destroy themselves. “They know the evolutionary steps cognition has to go through, and that is the crucial point for the aliens, they want to protect our beautiful Universe from harm. It went on to say that aliens would want their religions returned, and will quarantine us here on Earth to prevent any cosmic disasters. “Now be ready to give it back, since humans have no respect for life, ideas, other races and cultures.

napsal anonym, júl 30, 2017

a nie, Neil Armstrong na mesiaci nebol nikdy…

Pozrieť dokumentárny film “Temná strana mesiaca”, samotný Henry Kissinger a Donald Rumsfeld Vám priznávajú, že zábery “pristátia astronautov na Mesiaci” sa natáčali vo filmovom štúdiu MGM Productions pri Londýne pod vedením filmového režiséra Stanleyho Kubricka. Najviac z toho v dokumentárnom filme snáď prezradil bývalý námestník riaditela CIA, Vernon Walters, ktorý ale na
druhý deň záhadne zomrel. Je to uvedené aj v jeho životopise vo wikipédii:

Vernon Walters
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernon_A._Walters

On February 9, the day before his death [New York Herald Tribune, February 15, 2002] he gave an interview (in French language) in the mockumentary Dark side of the Moon (original title: Opération Lune) by William Karel.”

Dokumentárny film “Temná strana mesiace” (Dark side of the Moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Side_of_the_Moon_(film)

(titulky bohužiaľ v maďarčine, pokiaľ nájdete video so slovenskými titulkami, kľudne sem nalinkujte)

ĎAĽŠIE ČLÁNKY TU slovensky

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s