Jahvénak is annak idején gyerekeket szoktak “szentelni” (gyilkolni)…

Megj: a cikk jobb megértéséhez elöször ajánlatos elolvasni az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írást.

S most jöjjenek a bizarr, horrorisztikus dolgok. Csak nagyon erös idegzetüek olvassák, de tényleg. S ne mondja senki se utólag, hogy nem figyelmeztettem…

………………………………………………

Sokan azért tartják képtelenségnek, hogy a római Szaturnusz isten azonos lehet Jahvéval, mert elöbbinek az ókorban embereket (különösen gyerekeket) is szoktak áldozni.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

“…he was equated with the Carthaginian god Ba’al Hammon, to whom children were sacrificed

“…Szaturnusz föistent a rómaiak Bál Hamonnal is azonosították, akinek a kartágóiak gyerekeket áldoztak.”

Van itt egy sötét “titok” Jahve felöl, amely nem is annyira titok, hiszen még a Bibliában is benne van, csak épp a papok nem verik nagy dobra…

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/13/2#v2

2 “Nékem szentelj minden elsöszülöttet, valami megnyitja az ö anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az.”

 

S ugyan mit is jelent az a bizonyos “szentelj” ebben az esetben? Ezt:

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/27/28#v28

28 De semmi, amit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból amije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, ami teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.

29 Senki, aki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.

Jahve bizony emberáldozatot követelt meg a híveitöl, a zsidók összes (!) elsöszülött gyerekét emberáldozatként követelte meg tölük, amiért kihozta öket Egyiptomból.

Salamon templomának felszentelésekor pedig huszonkétezer ökröt és százhúszezer juhot gyilkoltak le neki:

http://biblia.hit.hu/bible/21/1KG/8/63#v63

63 És Salamon áldozék hálaadó áldozatul, amelyet áldozék az Úrnak: huszonkétezer ökröt, százhúszezer juhot. És ekképpen szentelék fel az Úr házát a király és az Izráel minden fiai.

Ennek ellenére tele van a Biblia azzal, mennyire szerette az embereket. S a bizarr igazság az, hogy Jahve a maga módján tényleg szerette a híveit és gondoskodott róluk, annak ellenére, hogy néha emberáldozatot követelt meg tölük!

S itt kezd a dolog fanyar és horrorisztikus lenni: vajon hogyan “szeretheti” egy istenség a híveit akkor, ha néha legyilkolja az összes elsöszülött gyereküket…… Nos… úgy ahogy Mari néni is szereti a baromfiait, gondoskodik róluk, törödik velük, aztán egyszer csak megfog egy tyúkot és levágja… de nem azért vágja le, mert gyülölné a baromfiait, hanem mert máskülönben nem tudna túlélni ebben a háromdimenziós világban.

S itt jönnek be a képbe azok a bizarr és horrorisztikus dolgok, amelyekröl idáig csak David Icke mert írni részletesen, és az emberek egyáltalán nem akarják elhinni… Tulajdonképpen nem is csodákszom rajta, az ilyen dolgokat nem könnyü elfogadni.

Jahve azért követelt meg emberáldozatot a híveitöl, mert másképp problematikus lett volna neki megmaradni ebben a háromdimenziós világban … Viszont nem ette meg az áldozatokat (nyilván több ezer ökröt nem lehet csak úgy megenni), hanem a haldokláskor felszabaduló (félelem)energiákat “fölözte le” illetve az áldozatok véréböl ivott valamennyit.

Szándékosan idáig nem úgy írtam az írásaimban, hogy ezek a kreatúrák “emberek”, hanem hogy “humanoidok”. Ugyanis nem emberek, annak ellenére, hogy humanoid alakban jelentek meg a híveik elött. A humanoid alak ezen esetben ugyanis olyasmi, mint amikor valaki felvesz egy búvárruhát, s abban mutatkozik a halak elött… ugyanis anélkül nem tudna megmaradni mélyvízi környezetben. A halak a búvárruhát látják, annak ellenére, hogy egy másfajta lény van benne, amelynek szervezete viszont nem lenne képes oxigént kivonni a tengervízböl.

A “búvárruha” Jahve esetében egy evilági humanoid test, ebben jelenik meg az az interdimenzionális lény, amely másképpen nem tudna megmaradni a mi három dimenziós világunkban. S hogy az a másdimenziós (David Icke szerint hüllö-reptiloid) lény “viselni tudja a búvárruhát”, “viselni tudja az emberi testet”, ahhoz bizonyos evilági energiákra van szüksége ill. evilági élölények – ember ill. ahhoz közel álló emlösök – vérét kell fogyasztania.

Ez az a szörnyü “titkok”, ami tulajdonképpen azért “titok” még mindig, mert annyira képtelenül hangzik és sokan nem akarják elhinni. Ugyanezen okból áldoztak Zeusznak (a sátánnak, aki minden jel szerint Jahve utóda, lásd Isten=Él=Jahve=Kronosz=Szaturnusz c. írást) és Ishtár-Szemiramisznak is az egész világon – a mostani emberi civilizáció szinte teljes történelme folyamán. Azzal a különbséggel, hogy Zeusz (a sátán) gyülöli is az emberiséget, s legszívesebben elpusztítana minket.

A maja indiánok néha sokezer ember torkát vágták el véráldozós szertartásaikon az isteneik számára. A piramisaik tetején pedig néha élö emberek szívét tépték ki, így fokozva maximumra az áldozat félelemenergiáit. Ezzel kedveskedtek az isteneiknek.

S ebböl az okból gyilkolnak gyerekeket az illuminátusok a Bohemian Grove-ban mind a mai napig (lásd: A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást). Ök is ezzel kedveskednek az isteneiknek, hogy ezek az istenek könnyedén megjelenhessenek ebben a háromdimenziós világban, s így “kommunikálhassanak” velük.

Leszámítva ezt a horrorisztikus dolgot, az igazság az, hogy az a lény, amelyet az ókori kultúrák Jahveként, Kronoszként, Szaturnuszként és sok más néven tiszteltek, s amely még mindig életben van, a maga módján tényleg kedvelte az emberiséget (bár ez a mi szemszögünkböl nézve most már inkább vérlázítóan és betegesen hangzik), s törödött is az ókori civilizációk embereivel. Még a magyar wikipédiában is ez szerepel Kronoszról:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kronosz#Az_aranykor

Az aranykor

Miután Uranosz félrehúzódott az istenek trónjáról, Kronosz feleségül vette saját testvérét, Rheát, és együtt uralkodtak emberek és istenek felett. Uralma alatt élte aranykorát a világ. Az emberekben ekkor még nem dolgozott az irigység, kapzsiság vagy bármi erőszak. Nem ismerték a nehéz munkával elérhető megélhetést és a törvényeket sem. A teljes harmóniát azonban megbontotta Gaia jóslata, amely szerint Kronosz trónját saját gyermeke fogja megdönteni.

S ez az utód ugye nem más mint Zeusz vagyis a sátán … aki mind a mai napig ezen bolygó majdhogynem korlátlan ura, “tulajdonosa”. Az elmúlt 2000 év szinte összes háborúja mögött ez az illuminátus “ördögi” erö állt. Amikor az emberek egymást gyilkolták a századok folyamán, nem is sejtették, ennek milyen mélységi-ezoterikus okai is vannak … hasonló okokból “kedvelik” az illumik a véres forradalmakat is. A bolygó lényegében úgy müködött az elmúlt 2000 év folyamán mint egy “félelemfarm”.

A gnosztikusok annak idején egyfajta “kozmikus parazitának” tartották “Jalbadaódot” (Jahvét), a baj viszont ezzel az, hogy ez az erö állt a jelenlegi emberi civilizáció létrehozása mögött, s a tiszta emberi kozmikus civilizációk (mint például a plejádiak és szíriusziak) se tettek ez ellen semmit, söt, angyalokként “alárendelve” az isteneknek szoktak megjelenni az ókori emberek elött.

Számtalan utalás található a Bibliában arra, hogy az angyalok valójában földönkívüli emberek voltak, akik TELJESEN úgy néztek ki mint a földi emberek, akik éppúgy ettek és lélegeztek mint mi is. Például:

http://biblia.hit.hu/bible/21/HEB/13/2#v2

2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

Az “istenek” viszont alakváltoztató, “fénylö hajú és testü” humanoid lények voltak:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/1/13#v13

13 És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

14 Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

15 És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.

———————————–

Addendumok

nem_programozhato, február 05, 2016

Mexikó leghátborzongatóbb helyszíne
http://www.noiportal.hu/main/npnews-11196.html

Chichén Itza egykor az egyik legfontosabb maja központ volt, melyet a X. században a harcias toltékok erőszakkal elfoglaltak, és vérfagyasztó helyszínné változtatták. A toltékok új fővárosának minden pontján különösen kegyetlen emberáldozatokra utaló jelekkel találkozhatunk.

A toltékok a X. században menekülni kényszerültek fővárosukból, Tulából, így kelet felé haladva elérték és elfoglalták a maják fontos központját, Chitzén Itzát. A mítosz szerint maga Keccakoatl, vagy más néven Kukulkán a tollaskígyó isten vezette a toltékokat ide, hogy új fővárost alapítsanak. Volt hazájukból magukkal hozták harci szokásaikat, az emberáldozat rítusát. Szinte mindenütt érezhető az emberáldozat és a halál szorongató jelenléte.

————————————-

nem_programozhato, február 05, 2016

Maja civilizáció
https://hu.wikipedia.org/wiki/Maja_civilizáció#Vall.C3.A1s

… A játék, úgy ahogy a vallásuk is, a jó és rossz harcáról szólt. A nyertes csapat tagjait a játék végeztével feláldozták. Ezt az áldozatok megtiszteltetésként és dicsőségként kellett, hogy értelmezzék. Az áldozati szertartás meglehetősen kegyetlen volt: papok végezték a pályán vagy a templomban, melynek során obszidián pengével felvágták az áldozatokat, majd kiemelték még dobogó szívüket.

Ábrázolások alapján is látszik, hogy az uralkodóknak és a maja társadalom vezető rétegének is alá kellett magukat vetniük a gyakran kegyetlen vallási szertartásoknak.

Más közép-amerikai kultúrához hasonlóan a majáknál is különleges szerepet játszott az emberi vér. Magas papi beosztottak úgy nyerték ki a vért, hogy pl. egy tövises szállal átszúrták a nyelvüket vagy az ajkukat, vagy tengeri sün tüskéjével a péniszüket. Eme gyakorlat fájdalmassága szemmelláthatólag csak a dolog vallási értékét növelte.

A maják vallásában az emberáldozatok teljesen szokványosnak mondhatóak voltak. A rituális kivégzésekhez tartozott a lefejezés, megfullasztás (pl. Cenotes), akasztás, kövezés, mérgezés, csonkítás, de még az élve eltemetés is. A legkegyetlenebb megölési mód a has felmetszése és a még dobogó szív kitépése volt, amit a posztklasszikus korból fennmaradt kultusztárgyak (lásd chakmol) is bizonyítanak. Áldozatként elsősorban hadifoglyok szolgáltak, de saját népükből, sőt a társadalom felső rétegéből (vagy az ellenség vezetői közül) is kerültek ki emberek eme feladatra. Még kutatják, hogy ki mikor, hogyan és hol, milyen körülmények között lett feláldozva. Az még tisztázatlan, hogy a maják (mint az aztékok) csak azért háborúztak-e, hogy legyen elég emberáldozatuk, vagy pedig azért áldozták őket fel, hogy a királyok a hatalmukat bizonyítsák és az istenek kegyét elnyerjék.

(az utóbbi – nem_prog megj.)

—————————————–

nem_programozhato, február 05, 2016

A
Léteznek-e földönkívüliek? – 3. rész
c. írásból:

4. A 2007-es „brigendi rejtély“

https://en.wikipedia.org/wiki/Bridgend_suicide_incidents

2007 januárjától számítva szokatlanul sok, tizenhét tizenéves fiatal lett „öngyilkos“ a rá következö hónapokban egy Brigend nevü városkában Wales-ben. Többnyire „az elsö fára“ felkötötték magukat. A fiatalok legtöbbje teljesen problémátlan gyerek volt. A szomorú és fura jelenség nemhogy máig nem lett tisztázva a médiumokban, hanem teljesen el lett hazudva: a jelenség oka a médiumok szerint az internet volt! (csakhát ugye se elötte, se utána a jelenség nem ismételte meg magát, pedig az internet maradt!)

A Wales-ban található Brecon Beacons-i mélységi földalatti katonai bázisról is kijárt nekik a felszínre egy Chimera (emberi alakot öltve), és ez is nagyon rossz útra tért. Közelébe került ezeknek a fiataloknak, elbeszélgetett velük, eközben viszont telepatikusan olyan rossz pszichés állapotba hozta öket, hogy azok rögvest ellenállhatatlan késztetést éreztek az öngyilkosságra. A Chimera ezután követte öket, majd „elélvezett“ azon (néha telepatikus távollátást, „remote viewingot“ használva), ahogy öngyilkosok lettek, a haláltusájuk megtapasztalásától.

Ezek a lények ún. negatív ET-k: míg az emberek többségét a nyugalom és szeretetteljes környezet dobja fel, addig ezeket a lényeket a félelemkeltés, a szenvedésokozás és gyilkolás látványa. Hasonlóan ahhoz, mint az emberek közt szerencsére kisebbségben levö szadistákat is.

————————————-

nem_programozhato, február 05, 2016

Ez a Cobra nevü info-dezinfo oldal (http://2012portal.blogspot.com/) is néha ezekröl a negatív, hüllö-ember keverékekröl ír, s Chimera csoportnak nevezi öket.

A “GoodETHungary” blog fordítja magyarra a Cobra-oldal tartalmát:

http://goodethungary.blog.hu/2015/12/01/cobra_attekintes_a_titkos_urprogramokrol_3_resz

Az ún. Solar Warden program 2012 óta már nem létezik, és ami maradt a sötétek oldalán, az néhány kisebb frakció, amely közvetlenül a Chimera csoporthoz kapcsolódik. A többi program személyzete átállt a Fény oldalára és a Titkos Űrprogram csoportok, amik a Naprendszeren belül munkálkodnak többnyire már a Fény erőinek dolgoznak, így ez most már egy pozitív Szövetség.

Az utóbbi mondat dezinfo, azzal a céllal, hogy hamis reményt keltsen az emberekben. Ez a bolygó évezredek óta ennek a sötét erönek a befolyása alatt áll, s ez az elmúlt években se változott sokat …

Amit pedig Cobra “Eseménynek” nevez, az a valódi NWO, a valódi antikrisztus-rendszer nyílt színrelépése lesz a banki összeomlások után.

Az Esemény után azok a Cabal tagok, akik nem hajlandók befogadni a Fényt, egy ún. szortírozó létesítményen mennek keresztül, amely a Ganümédész föld alatti bázisán található.

Ezen mondat “dekódolva” azt jelenti, hogy a gonosz fog fellépni megmentönént. Ne tévesszen meg senkit.

Cobra szerint a reptiloidok alá vannnak rendelve és együtt dolgoznak az “arkhónokkal”. Ez szerintem is igaz.

“arkhónok” (gnosztikus terminológiában) == démonok, bukott angyalok (kereszténységben) == dzsinnek (az iszlámban)

Azzal a különbséggel, hogy a gnosztikusok (és Cobra is) Jahvét is az arkhónok közé sorolják, éppenséggel az arkhónok vezérének tartják.

Wilcock és ez a legújabb alak, “Corey Goode” (vajon a valódi neve lehet?) is info-dezinfo ügynökök, a legmagasabb szinten!

————————————————-

egy vendég, február 05, 2016

A kérdés ezek után ,hogy Szt.Mihály arkangyal és serege eljönnek a segítségünkre vagy nem?

————————————————-

nem_programozhato, február 07, 2016

Mihály jahvista, csak azt csinálja, amit JAHVE megenged neki. Ha a Galaktikus Konföderáció nem avatkozik be, hogy ne tehessék tönkre a bolygót, akkor senki se fog megmenteni minket, a jelenlegi civilizációt ki fogják irtani, majd “új földet és új eget” fognak létrehozni, az UFO irodalomban ezt úgy nevezik, hogy terraformálni fogják a Földet.

Mindenkinek ajánlanám visszaolvasásra a Léteznek-e földönkívüliek 4. rész – a nagy kép c. írást, különösen ezt a benne linkelt anyagot:

http://www.galactic-server.net/rune/prestnic3.html

the Aldebaran Pleiadians. These are commonly called the negative Pleiadians. They are the ones who contacted Hitler and sent him off to protect and foster the Aryan race

Although the Aldebarans are Pleiadians, they align more with the Orion group.

Az Orion csoport, az a drakó szövetség, az Aldebraniak a drakókkal vannak szövetségben … Mihály is …

——————————–

Ha sikerülne kitörnünk a karanténból anélkül, hogy kiirtana minket az Orion szövetség (az aldebrani teremtöink és a hüllök), akkor valami hasonló meglepetés várna ránk mint amikor Kolumbusz is felfedezte Amerikát, vagyishogy a Galaxis ezen részének számtalan csillagrendszerében is emberek élnek. Egy másik nagy csoport, ami szintén lakosa ennek az átkozott galaxisnak, azok a hüllök

Az emberek eredetileg sok-sok millió évvel ezelött érkeztek a Tejútrendszerbe, valahová a Líra csillag-szektorba, innen kiindulva kolonizáltak az évmilliók alatt számtalan csillagrendszert, s keveredtek harcba a másik nagy kolonizációs csoporttal, a hüllökkel. Az évmilliók alatt aztán ki-ki alkalmazkodott (adaptálódott) a saját bolygó és csillagrenszerének környezetéhez: az egyikben magasabbakká, a másikban alacsonyabbakká váltak az emberek, a harmadikban sötétebb börüekké változtak az évmilliók alatt. Van akiknek öt helyett hat ujjuk van, stb. Ezért van az, hogy a minket látogató ET-k jó része is ember, amelyek viszont jellegzetességeikben különböznek egymástól. Mint ahogy az amerikai indiánok is különböznek valamennyire a földi fehér fajtól.

Aztán idövel – némely csillagrendszerekben, az egyik ilyen hely Aldebaran – az emberek békét kötöttek a hüllökkel, s genetikailag is összekeveredtek velük, s átálltak az Orion-szövetséghez.

A földi emberiséget és az aldebrani teremtöinket is jellemzö agresszivitás, militarizmus és a rabszolgatartó hierarchikus társadalom hüllö jellegzetességek, nem emberiek. A természetes emberi hozzáállás egalitariánus (egyenlöség elvü). S mivel maradt mégis valami emberi a teremtöinkben is, egy részük egyenlöség elvü, míg a másik részük hüllöelvü (hierarchikus elvü), ami örök konfliktus forrása itt a Földön, s odakint a “mennyben” (Aldebaranban) is. A feudalizmus hüllöelvü, mint ahogy az indiai kasztrendszer is, a kommunizmus (a “közösségi rendszer”) viszont emberibb.

Sok millió évvel ezelött (az ilyen-olyan “szauruszok” korában) a Föld is hüllöparadicsom volt, mígnem az aldebraniak bele nem kezdtek itt a kísérletezésbe.

A Fényszövetség (a humán konföderáció) semleges, nem beavatkozó politikát folytat a Földdel szemben, mivel bennünk is megtalálható a “hüllövírus” (egy kevéske hüllögén, különösen a szökehajú árja-típusokban), így ne tápláljunk túlzott reményeket, hogy szupermenként fognak érkezni a segítségünkre. Ha esetleg mégis be fognak avatkozni, az azért lesz, hogy az Orion szövetség nehogy terraformálja a Földet … (mint ahogy a Jelenések könyvében kilátásba van helyezve – az “új föld, új ég”… )

Ezek a szomszédos Szíriusz csillagrendszerben élö “átillák” (emberek) – akikröl gyakran hajlamos vagyok megfeledkezni az ET-s írásaimban – szintén jó kapcsolatokat ápolnak a hüllökkel, s legalább annyira kihasználtak minket az évezredek folyamán mint az Orion szövetség. Ezek is csak mint kísérleti egerekre tekintenek ránk, amikkel meg lehet tenni mindent. De ezek legalább nem keveredtek a drakókkal, hanem genetikailag tiszta emberek maradtak, és nem is agresszívek. De félnek tölünk az agresszivitásunk (a Káin-hüllö génjeink) miatt, és én ezen nem is csodálkozom …

Hogy Jahve, a sátán és a “szajha” élvezik a gyilkolást, az jelenségként valahogy kapcsolatban állhat a földi emberi szadizmussal. De a szadizmus – a kegyetlenkedések élvezése – szintén nem emberi hanem degeneratív hüllö jellemvonás.

/nem_prog

——————————————-

nem_programozhato, február 07, 2016

A
Medvegyev a földönkívüliekröl
c. írásból:

Medvedev: “Földönkívüliek vannak köztünk”

Amikor Medvegyev azt válaszolja 1:20-nál, hogy “Nem modhatom meg, hányan vannak (földönkívüliek köztünk), mert általános pánik törne ki”, ott rejtelmesen arra utal, hogy a földönkívüli emberek minden probléma nélkül képesek elálcázni magukat közöttünk úgy, hogy ez nekünk fel se tünik. Ha elmegy melletted az utcán egy aldebarani/plejádi, s nem szemrevételezed nagyon alaposan, akkor azt fogod hinni, hogy egy skandináv ment el melletted.

Mivel viszont a Föld körül karantén van, így nem fedhetik fel nyíltan a kilétüket, s kapcsolatba se léphetnek földi emberekkel szigorú háttérhatalmi hozzájárulás nélkül. Szabadon mozoghatnak és kísérletezhetnek viszont a mélységi földalatti és mélységi tengeralatti bázisaikon, viszont a karantén miatt ezeket is kötelesek maximálisan álcázni.

A titkos ürprogramok, amelyeknek kilétére most kezd csak fény derülni (lásd a Wilcock-Goode anyagokat a http://goodethungary.blog.hu blogban), nem kis részt a Föld felvigyázását és a karantén betartatását hivatottak segíteni.

A “Solar Warden” például magyarul “Naprendszeri Börtönört” jelent, s azzal a céllal jött létre, hogy felvigyázza a Föld nevezetü börtönbolygót

Pfff

Más titkos ürprogramok keretében pedig földi emberek segítenek néha a drakóknak kolonizálni más csillagrendszereket … a földi emberek kegyetlensége ezen csatákban legendáris.

—————————————–

egy vendég, február 07, 2016
És arról van információ, hogy kik lehetnek azok, akiket elvisznek kolonizálni? Vagy arról, hogyan néznek ki ezek a kolonizálások? És a kolonizálások közben az emberiség egyfajta hírhedtségnek örvend csillagközi szinten? Esetleg az ebben részt vett embereknek jár valami kiváltság?

————————————————————

egy vendég, február 08, 2016
Vannak olyan csoportok a Földön kívül, amelyek ellenzik az agressziót és az elnyomást? A Földön azért van még pár ember, aki nem bírja nézni, amikor egy másik élőlény szenved, és nemcsak félrenéz, hanem próbálja azt megakadályozni.
————————————————————-

nem_programozhato, február 08, 2016

Azoktól a civilizációktól, amelyek semlegesek velünk szemben, nem remélhetünk nagy segítséget. Az utolsó mentsvára ennek a mostani emberi civilizációnak (mint egésznek) esetleg ezek a prométeuszista “bukott angyalok” lehetnek, akiket sok ezer évvel ezelött Jahve számüzetésbe dobatott, mert túl sok “égi tudást” adtak át nekünk, s aztán késöbb még Indiában bírtak nagyobb befolyással, míg a Közel-Kelet és Afrika Jahve, a sátán és a “szajha” befolyása alá került. Máskülönben jönni fog a “nagy rostálás”, ez a civilizáció brutál el lesz pusztítva, majd azok, akik megütötték a Jahve által megkövetelt magas morális-spirituális standardot, újra élni fognak az “új földben”.

Légy jó mindhalálig, igyekezd maximálisan betartani a Biblia által megkövetelt viselkedésmintákat, higgyél öszintén – a lelked mélyén – a létezésükben, s akkor nem fog kellened izgulnod, hogy végülis a Jahve vonal, vagy a prométeuszi vonal fog-e gyözni, vagy hogy a humán konföderáció végülis megment-e minket vagy sem. Az az egy biztosnak tünik, hogy az elkövetkezö évtizedekben gigantikus változások lesznek ezen a bolygón.

És a kolonizálások közben az emberiség egyfajta hírhedtségnek örvend csillagközi szinten?

A földi emberiség évezredek óta hírhedtségnek örvend csillagközi szinten. A passzív, ignoráns többség itt mindig is teret engedett a “gonosznak”. Még a saját fajtánkhoz se vagyunk jók, ettöl még a drakók is valamennyire különbek.

/nem_progr

———————————————

nem_programozhato, február 08, 2016

Mondok egy példát, hogy érzékeltessem, miröl van szó: amikor pár éve elkezdtem ezt az oldalt, az volt a legnagyobb félelmem, hogy a háttérhatalom fog üldözni miatta a legjobban. Ó nem, ez nem így van, amelyik blogger azt állítja, hogy a háttérhatalom már azért is bántja öt, mert igaznak vélt információkat terjeszt az interneten, az mind hazudik. Ez ebben a korszakban, és ebben a rendszerben nem így müködik.

Engem itt emiatt az oldal miatt idáig az emberek bántottak a legtöbbet. A közemberek, akik elmennek velem szemben az utcán. Ezért nem merem vállalni az identitásomat se, az emberek miatt. Nem a háttérhatalom miatt, az úgyis tud rólam mindent, többet mint a saját anyám … Minden monitorozva van, minden meg van figyelve.

A “Sertésinfluenzát 2009-ben az amerikai elnöki gép vitte Mexikóba” c. írást például továbbra is mindössze egy blog merte átvenni – a google keresés szerint. Mindenki elgyávult, mindenki júdássá vált. Ez itt a júdásfaj, kérem szépen. Ez a legnagyobb probléma velünk. Az effajta magatartás minden szenvedés eredöje.

———————————————————

egy vendég, február 08, 2016

Ez nagyon jó meglátás, mert az emberek tényleg hazudnak – leginkább önmaguknak. Az emberek félnek a megbélyegzéstől, gyávák, ezért megelőző csapásként bántják azt, aki mást mer mondani.

——————————————————–

egy vendég, február 08, 2016

Ha minden ember egy fejlettebb faj szegről-végről vett leszármazottja, akkor a képességek és a tudás, amikkel a különböző fajok, a genetikai őseink rendelkeznek, elvileg elérhetőek és használhatók?

———————————————————

nem_programozhato, február 10, 2016

Igen, elérhetöek. Ezért kerültek ki a titkos “égi tanok” is az összes világvallásból, sok ezer évvel ezelött.

/nem_progr

………………………………..

Katharok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katharok#Tan.C3.ADt.C3.A1saik

A katharizmus a gnosztikus, platonista és manicheus gyökereivel a bogumilok tanításain alapul, melynek fő gondolata az volt, hogy a világ gonosz. Nyílt és antagonisztikus dualizmust hirdettek, magasztalva a szellemet és lenézve a testit, az eredendő bűnnel terhelt fizikai világot.

A katharok szerint a világot egy gonosz istenség teremtette, melyet a gnosztikusok demiurgosznak, a keresztények pedig Sátán néven ismernek (ez az azonosság a középkor ördögös divatjával magyarázható), és úgy hitték, hogy a lelkek újjászületnek,

A katharok nem hittek a házasságban, és a nemzés (újabb lelkeknek a bűnös világra való hozatala) számukra elítélendő volt.

Ezen túl, a katharok hite szerint az Ószövetség Istene maga a Sátán volt, hiszen ő teremtette a világot, és a consulamentumon (bűnbocsánaton) kívül (ami önmagában is főben járó eretnekségnek számított) semmilyen más szentségben nem hittek.

……………….

Az Ószövetség és Újszövetség istene nem a Sátán, hanem annak “apucija”, Jahve-Szaturnusz. Ebben picit tévedtek, lásd az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írást.

———————————————

nem_programozhato, február 12, 2016

Angolul tudóknak: ebben az írásban sok minden össze van foglalva

Secret Space War XVI: The Draco’s Secret War Against American Goyim
http://www.veteranstoday.com/2014/04/21/secret-space-war-xvi-the-dracos-secret-war-against-american-goyim/

Amelyik földi hatalmasság hajlandó együttmüködni a drakókkal, amellé kirendelnek egy ún. személyes “szellem-tanácsadót”, mely különbözö alakokban jelenhet meg neki, viszont az elsö megjelenés után már mindig ugyanabban az alakban mutatkozik, tanácsokkal szolgál a várható problémák felöl, látnoki képességeit is igénybe veheti stb. … amíg a hatalmasság hajlandó annyi gonoszságot elkövetni amennyit csak tud a társadalmon belül, s hajlandó emberáldozatokkal kedveskedni és szexmágiás rituáléknak alávetni magát az okkult-sátánista kalendárium jelentös dátumai szerint. Cserébe ezért vagyon, hírnév és óriási hatalom vár rá az emberi társadalmon belül.

Ezek ugye azok a dolgok, amikkel a hatalmasok a Bohemian Grove-ban foglalkoznak.

If they make the contract then they are assigned their own Draco “spirit guide” which appears to them in a variety of forms but once doing so stay in that form which they first appeared in. these so-called personal spirit guides are alleged to provide advanced warning of forthcoming problems, and apparent can serve as Intel advisers and psi-power servants as long as their contractee continues to do as much covert evil as possible and engage in periodic human sacrifice and sexual magic according to the satanic holidays.

A cikk az amerikai katonai titkosszolgálat (DIA) ügynökei által szerkesztett veteranstoday.com-on jelent meg.

/nem_progr

———————————————

egy vendég, február 15, 2016

Üdvözlöm a szerkesztőt!

Már régóta követem az oldala bejegyzéseit, eddig azt hiszem nem is találtam bennük hibát. Minden elismerésem az Öné! Logikusan le vannak vezetve a dolgok, mind a biblia részek, mind a jelen kor történései is. Viszont lenne egy kérdésem Önhöz, amin a napokban töprengtem. Az eddigi olvasmányok alapján úgy ítéltem meg, hogy az Istenünk ezek szerint jó és rossz is egyaránt, vagyis semleges. Mindig úgy hittük, hogy Isten a kizárólagos jó, sátán pedig a rossz, a gonosz. De mi van akkor, ha ez nem igaz? Válaszát előre is köszönöm!
Üdv.: Irydare

———————————————-

nem_programozhato, február 15, 2016

“Mindig úgy hittük, hogy Isten a kizárólagos jó,”

Nem, ez félre van róla értve egy picit a mai világban.

http://biblia.hit.hu/bible/21/ISA/45/7#v7

6
Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen!
7
Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!

Annak ellenére, hogy ez jelen világban is így müködik: a hívök a jó oldalát látják a templomokban, ahol jóságra, korrektségre stb. vannak tanítva.

De ugyanakkor ö áll a gonosz mögött is azzal, hogy a sátánnak megengedi az állandó megkísértést az illuminátusokon keresztül.

Söt, nekem úgy tünik, hogy több alacsonyrendübb szabadkömüves nincs teljesen tisztában azzal, hogy az a Szaturnusz, akit a német szabadkömüves Szaturnália-halálkultuszokban imádnak (Szaturnusz Testvériség, https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternitas_Saturni ), az is Jahve, az ilyen szabadkömüves szektákon keresztül “teremti a gonoszt” jelen korban is.

/nem_progr

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s